آ ین  

درخواست حذف این مطلب
"تو مثل من رویاتو میبافی" ميان همه دروغ ها باز هم با صداقت جلوی او ایستادم تمام جملات مبهمم را با فسیل غم های گذشته آمیختم و از ته دلم با تمام احساسم حرف زدم آشفتگی هایم را فریاد زدم در آغوش گرفتمش و او... بازهم دروغ گفت شاید خودم هم نمی دانستم اين آ ين فرصتش است ولی اين آ ين فرصتش بود و من ... من باهوش تر از اين حرف ها بودم که دروغ هایش را نبينم من حتا حرکات چشمانش را هم دنبال می جای صداقت من ميان اين حجم از دروغ کجاست؟ من تغییر نمی کنم هنوز همان آنا

ادامه مطلب  

دروغ یا صداقت؟  

درخواست حذف این مطلب
من هم به اين اصل اخلاقی جهانشمول که باید از دروغ اجتناب کرد اعتقاد عمیق دارم و میدانم بسیار نادرند انی که دروغگویی را محکوم نمیکنند، اما نادرتر آنهایی هستند که به اين اصل پایبندند و هرگز دروغ نمیگويند. دروغ هزاران شکل دارد و چونان رایج است که گاهی اصلا متوجهش نمیشویم و گاهی بدون آن همه چیز عجیب و آشفته مينماید. یکی از اشکال دروغ کتمان احساسی است که داریم یا اظهار احساسی که نداریم. واقعا میتوان از اين دروغ اجتناب کرد؟ صداقت در بیان و بروز احس

ادامه مطلب  

رسیدن به صداقت  

درخواست حذف این مطلب
به نام خداوند بهترين دوستمان به نام خداوند صداقت ها به نام خداوند راستی ها قدرتی بر اعتراف در صداقت نهفته است...که هیچ ابزاری قدرتش به اين.....اعتراف صادقانه نمیرسد صداقت در...ابراز شخصیت پیچیده ی افکار......کاری بس صعب و دشوار است نفوذ در....پیچیدگی افکار کاری غیرممکن..است الا اينکه شخص خودش بخواهد صادقانه نقاط تاریک افکارش را که هیچ جز خودش و خداوند به آن دسترسی ندارند....را.....مطرح و بازی کند برای...رسیدن به.....اين نقطه.....ما نیاز.....داریم....به.....ابزا

ادامه مطلب  

پیشگیری ازدرغگویی ک ن  

درخواست حذف این مطلب
ک ن در سالهای آغازين زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.اين رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگويند و کم کم به اين کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1-طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از راه رسیدن فرزند دوم، دیگر او را به حسا

ادامه مطلب  

چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم؟  

درخواست حذف این مطلب
ک ن در سالهای آغازين زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.اين رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگويند و کم کم به اين کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1-طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از راه رسیدن فرزند دوم، دیگر او را به حسا

ادامه مطلب  

معنی روابط عمومی  

درخواست حذف این مطلب
امروز بر خی از همکاران روابط عمومی به دیدنم خواهند آمد تا روابط عمومی را از دید گاه من بر رسی کنند. ایا واقعا معنی روابط عمومی را می توان تعریف کرد ایا واقعا در هر کجای دنیا می توان دروغ نگفت . تعامل با مردم یعنی چه؟ صداقت در گفتار صداقت در کردار رضایت مخاطب رضایت مشتری رضایت مردم کلمتی هستند که رنگ باخته اند حداقل باید به حودم دروغ نگویم . باشد که زمانی دوستی ها جان بگیرند وتعریف شوند .

ادامه مطلب  

✅چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم؟  

درخواست حذف این مطلب
✅چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم ک ن در سالهای آغازين زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.اين رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگويند و کم کم به اين کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1-طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از ر

ادامه مطلب  

دروغ گویی  

درخواست حذف این مطلب
دروغ پسر و دخترمن دو قلو هستند و در کلاس اول درس می خوانند و متاسفانه بیشتر اوقات دروغ می گويند اوایل که دروغ می گفتند من و پدرشان به حرف هایشان می خندیدیم ولی انگار که اين دروغ ها برایشان عادت شده بود و در هر موقعیت و مکانی دروغ می گفتند .

ادامه مطلب  

کربلا...دروغ نیست  

درخواست حذف این مطلب
بسم رب الحسين السلام علیک یااباصالح کربلا..... کربلاهرچه که باشد حسينش دروغ نیست.... رقیه اش دروغ نیست... علی اصغرش دروغ نیست.. غروب عاشورایش دروغ نیست... زينبش دروغ نیست... وبعد... دوطفلان مظلوم ومضطر مسلم بن عقیل دروغ نیست. ..ایمان رابه نان فروختن مردم کوفه دروغ نیست... کربلا...هرچه که باشد...دروغ نیست...

ادامه مطلب  

ما انسان ها این گونه ایم-=شخصیت های دروغین  

درخواست حذف این مطلب
 ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ "فیلسوف" است. ی که راست و دروغ برای او یکی است "چاپلوس" است. ی که پول می گیرد تا دروغ بگوید "دلال" است. ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد "گدا" است. ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد "قاضی" است. ی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد " " است. ی که جز راست چیزی نمی گوید "بچه" است. ی که به خودش هم دروغ می گوید "متکبر" است. ی که دروغ خودش را باور می کند "ابله" است. ی که سخنان دروغش شیرينست "شاعر" است. ی که اصل

ادامه مطلب  

صداقت خداوند  

درخواست حذف این مطلب
به نام خداوند بهترين و صادق ترين و راست ترين دوستمان چگونه خداوند را دوست نداشته باشیم.....که در صداقت محض است.....و...دوست داشتنی ترين همیشه باصداقت ترين است چگونه خداوند را دوست نداشته باشم که در صادق بودن برترين است...و....همیشه صادق ترين دوست داشتنی ترين است چگونه خداوند را دوست نداشته باشم که صدقش نماد راستی جهان وجهانیان است.....و...همیشه راستی را دوست میدارند چگونه خداوند ی را دوست نداشته باشم که ذات صداقت است و صداقتش در تعادلی بس شگرف احاطه

ادامه مطلب  

باران حکمت: "تفسیر تمثیلی قرآن کریم" 95/8/20  

درخواست حذف این مطلب
باران حکمت: "تفسیر تمثیلی قرآن کریم" 1-چسب چوبی برای شیشه :تفسیر آیه شریفه:صراط الّذين ائعمت علیهم،با چسب چوب نمی‏شود دو شیشه را به هم چسباند، البته ممکن است مقطعی و موقت اين اتفاق بیافتد اما دیر یا زود اين دو تکّه از هم جدا و دور خواهند شد.دروغ مثل چسب چوب است و آدم‏ها مثل شیشه.هیچ‏گاه یک زن و شوهر، دو همکار، دو همسایه و یا دو دوست به وسیله دروغ با یکدیگر گره نمی‏خورند و پیوندشان پایدار نمی ‏ماند، اگر هم چند روزی با هم جوش خورده و نزدیک شده و

ادامه مطلب  

یک واقعیت صد دروغ  

درخواست حذف این مطلب
یک واقعیت صد دروغ هرگز صداقت را فدای دروغ نکن ،ادمی معمای حل نشده ایست که در صفحه ی آ رو مه چاپ شده ، ی برای حل اين معما وقت نخواهد گذاشت و شاید برای شستن شیشه ها رو مه کمکی باشد ، و ندیده شده از دنیا برود در سطلی مملو از کاغذ های باطله . . . . قاسم محمودی

ادامه مطلب  

چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم ؟  

درخواست حذف این مطلب
دروغ چرا ؟ ک ن در سالهای آغازين زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.اين رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگويند و کم کم به اين کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1 -طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از راه رسیدن فرزند دوم، دیگر ا

ادامه مطلب  

چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم ؟  

درخواست حذف این مطلب
دروغ چرا ؟ ک ن در سالهای آغازين زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.اين رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگويند و کم کم به اين کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1 -طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از راه رسیدن فرزند دوم، دیگر ا

ادامه مطلب  

هدف:دروغ نگفتن-اور ریعکت نبودن  

درخواست حذف این مطلب
آه واقعا سخته....بعضی وقتا کارا فقط با دروغ پیش میرن....چه طور میشه بدون دروغ زندگی کرد؟چاره ای جز سکوت هست؟و چه طور میشه با سکوت زندگی کرد؟ من از دروغ گفتن بدم میاد. من از دروغ شنیدن متنفرم! ولی میدونم تا زمانی که خودم دروغ میگم نمیتونم انتظار راستگویی از دیگران رو داشته باشم!

ادامه مطلب  

تمام تلاشم اینه که بشه  

درخواست حذف این مطلب
سلام به پرنده که رسیدیم گفتم اين برام خیلی مهمه تاریخش رو که دید گفت از اون موقع دوستت داشته گفتم نه حدسش رو گفت گفتم من اين طوری نیستم اصرار کرد گفتم تو منو نمی شناسی گفت مگه می شه نه فرصتش بود که به حدیث توضیح بدم و نه می شد توضیح داد که تمام تلاش من تو زندگی اينه که طوری زندگی کنم که او می گه نمی شه

ادامه مطلب  

دروغ است  

درخواست حذف این مطلب
اين که میگويند ص نیست،دروغ است اين که میگويند تاریکی کورمان کرد،دروغ است اين که می نالند از نا توانی ها هم دروغ است دروغ است هرچه دست هایمان را بسته...دروغ است هر بهانه ای که راحت مان کرده...دروغ است تمام نمیدانستم ها و ندیدم ها و نتوانستن هایمان... دروغ است.

ادامه مطلب  

بازار... صداقت... صداقت... صداقت...  

درخواست حذف این مطلب
انقدررر وضع وحشتناکه که همه باورشون شده بازاری باید دروغ بگه! رو "باید" تاکید دارن!!! گفته بودم که گفته بود: " اصلا اگه صداقت باشه درجا میزنن انگار"؟؟؟!!! گفته بودم بهتون؟! مثل اينه که بگن: خب اگه ی نکنه درجا میزنه... نمیشه که دست نکنه تو جیب بغل دستیش... پس چطوری ۲ تومنش بشه ۵ تومن؟؟؟!!! بعد اينو با ح طلبکارانه بگن! اصلا شایدم باید بزنن زیر گوش اون بغل دستیه که: خیلی غلط میکنی خودت با دست ادب پولتو نمیدی بهش که ۲ تومنش بشه ۵تومن! بی حیا!!! خییلی وضع داغون

ادامه مطلب  

دوست.  

درخواست حذف این مطلب
بعضی دردا و زخما هیچوقت جاشون خوب نمیشه شاید برا ی مدت بتونی بهشون فکر نکنی ولی باز ميان تو ذهنت و درد زیادی بهت میدن مخصوصا زخمهایی ک از دوست خوردی اونایی ک تو دوسشون داشتی صداقت داشتی باهاشون ولی اونا...... برات اين سوال و میاره که چرا مگه چ بدی کردی بهشون؟! دردش همیشه باهاته و اشک میاره تو چشمات گاهی میگی ازشون بدم میاد ولی ته دلت هنوزم دوسشون داری و اين خودش بدترين چیز درد و دوست داشتن نفس آدم و قطع میکنه. کاش گند نمیزدیم ب دوستیها و ب هم دروغ

ادامه مطلب  

تلنگر(صداقت وامانت داری)  

درخواست حذف این مطلب
سلام دوستان! دیروز سر کلاس درس سواد رسانه ای دروغ یکی از دانشجوها را عصبانی کرد. روش جالب حضوروغیاب بدينصورت هست که دانشجوها اسامیشون را روی یک کاغذ بنویسند و بعد از روی همان برگه حضوروغیاب می کند. ظاهرا" یکی نبوده و دانشجوی دیگه ای اسمشو نوشته و هم فهمیده و بقیه ماجرا.... در کل هدفم از ارسال اين نوشتار داشتن صداقت و امانت داری از منظر بزرگان دين که به آن خیلی خیلی سفارش شده است. دروغ کلید ورود به همه گناهان می باشد. همه اين مباحث مرتبط با رسانه

ادامه مطلب  

شروط خواستگاری  

درخواست حذف این مطلب
راستی یادم رفت بگم برای جواب بله دادن بهش سه تا شرط داشتم بهش گفتم اگه هر کدوم ازينا رو بزنه زیرش ولش کنم یک : من از دود متنفرم حالا هر نوع دودی سیگار یا قلیون فرقی نداشت دو : دروغ ... واقعا حالمو بهم میزنه ادم راستشو بگه اعصاب طرف مقابلو بهم بریزه ولی دروغ نگه سه : خیانت اين یکی که دیگه غیر قابل بخشش میباشد به شدت اوشون هم قبول و قسم خوردن که هیچ وقت سه شرط بالا رو زیر پا نمیگذارن شرط اوشون هم فقط صداقت بود که با حقیقت بیازارم ولی با دروغ ارومم نکن

ادامه مطلب  

راز ش تن  

درخواست حذف این مطلب
چند مدت پیش ی را در جایی دیدم جایی که لوازم خیاطی میفروخت و ی که ....... نمیدانم چی شد قلبم وایساد غم بزرگی بر قلبم وارد شد و من ش تم و دروغ مرا ش ت دروغ و باور یک دروغ . و هنوز نمیدانم چی بر سر اين قلبم در امد تا دیدم دنیا بر سرم چرخید یاورم برام سخت بود اما دیدم دنیای ریا و تزویر را و ش تم چرا ؟ من مگه چیکار کرده بودم منو با یکی عوض کردی و فهمیدم تمام باورام دروغ بود دروغی محض

ادامه مطلب  

دروغ های کوچک با ما چه می کند  

درخواست حذف این مطلب
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، گفتن دروغ های کوچک باعث ایجاد تغییراتی در مغز می شود که فرد را به سمت دروغ های بزرگ و جدی سوق می دهد. محققان کالج لندن در اين مطالعه از 80 داوطلب خواسته بودند که در یک بازی برای بررسی میزان صداقت آنها شرکت کنند.اسکن های مغزی از اين داوطلبان نشان داد که هنگام بیان اولين دروغ، یک واکنش احساسی قوی در ذهن افراد ایجاد می شود، اما اين واکنش به مرور زمان و با ادامه دروغگویی آنها کاهش می یابد. براساس اين پژوهش، شرکت کنن

ادامه مطلب  

تمام این تمام ها  

درخواست حذف این مطلب
صدای من سکوت می شود تمام عاشقانه های قلب من نگفته دود می شوند شبیه حس بعد مستی شبانه ایست تمام خاطرات خوبمان هر انچه هست از ميان ذهن من محو می شود شبیه فرصت دوباره ی جنون تمام ذهن من به مرز رفتنت روانه می شود ، شبیه نیستی ،شبیه مرگ تمام آرزوی من تمام فکر عاشقی تمام دوست داشتنت تمام اين تمام ها تمام می شود. بد است تمام اين دروغ ها تمام حرف های زشت تمام انتظار ها تمام حرف های ناگزیر که من شنیده ام تمام اين خاطرات بد بگو تمام می شود. چرا نمی شود قبول

ادامه مطلب  

دروغ در قرآن و روایات  

درخواست حذف این مطلب
دروغ از بدترين معایب، زشت ترين گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و بالطبع از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره است و تا ضرورت و مصلحت مهمی در ميان نباشد ، دروغ گفتن جایز نمی باشد. دروغ در دنیا و آ ت انسان را از رحمت الهی محروم می کند و در ميان مردم بی اعتبار می نماید و اعتماد عمومی را سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد و از آفات زبان و اب کننده ایمان است.

ادامه مطلب  

بزرگترین دروغ قرن بیستم: سفر به ماه  

درخواست حذف این مطلب
اگر باور نمی کنید، اشکالی ندارد. فقط بگویید چرا در ۴۰ سال پیش انسان به ماه رفت و سالم برگشت، اما حالا دیگر قادر به چنين کاری نیست؟ “ در دروغ بزرگ همیشه قدرت معينی از قابلیت باور وجود دارد. چرا که افراد زیادی از یک ملت همیشه تحت تأثیر عواطف به راحتی گول می خورند حالا یا عمدی یا سهوی. و به خاطر سادگی و بی آلایشی و صداقت باور آنها، راحت تر قربانی یک دروغ بزرگ می شوند تا یک دروغ کوچک. چرا که آنها خودشان در موارد کوچک، دروغ های کوچک می گويند و از گفتن

ادامه مطلب  

راهبردهای برخورد با عدم صداقت در محیط کاری  

درخواست حذف این مطلب
عدم صداقت یکی از ویژگی های منفی رفتاری است که همه مردم آن را زیان آور به حساب می آورند و ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد از جمله تلاش برای ب رضایت دیگران، اجتناب از رویارویی با موقعیتی خاص و یا عادت فرار از زیر بار مسئولیت ها. بنا بر گزارش یک نهاد تحقیقاتی؛ ب و کارهای معمولی به طور متوسط هر ساله 5 درصد از درآمد خود را به دلیل عدم صداقت کارکنان و حتی مدیر از دست می دهد و بار اين ضرر به ویژه در ب و کار های کوچک بسیار سنگين تر از دیگر ب و کار ها بر مدی

ادامه مطلب  

صداقت وراستی  

درخواست حذف این مطلب
3 ) صداقت و راستی، در قرآن و روایت خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِکَ هُمْ الْمُتَّقُونَ. (زمر: 33) ی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و ی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران [واقعی] هستند. صادق علیه السلام ، سرلوحه دعوت همه ان را «راستگویی» و «امانت داری» می داند و می فرماید: اِنَّ اللّه َ عَزَّوَجَلَّ لَمْ یَبْعَثِ الاَْنْبیاءَ اِلاّ بِصِدْقِ الْحَدیثِ وَ اَداءِ الاَْمانَةِ اِ

ادامه مطلب  

خط خطی ها  

درخواست حذف این مطلب
گفت اينجا جای تو نیست! تو هنوز خیلی بچه ای!!! حرفش باعث نشد بهم بر بخورد! چون خودم هم از قبل می دانستم!!! اينجا جای ما نیست کلبه ی تنهایی!!! جای ما ميان اين آدما نیست ! قلبی ک صداقت دارد چطور می تواند تحمل کند دروغ و تزویر آدم ها را ... دروغ ! دروغ است !!! چ فرقی دارد برای چ گفته شده باشد!!! بدتر از آن انی که در اين دروغ ها برایت شعر زندگی بخوانند!!! ما مگر ترک نکرده ایم ؟! دست از خودمان هم کشیده ایم!!! دیگر چ تفاوتی دارد در انگیزه و موقعیت و .. هزار بهانه ای که ز

ادامه مطلب