قبولی در کنکور  

درخواست حذف این مطلب
قبولي در کنکور در مدت کم | قبولي در کنکور در 3 ماه قبولي در کنکور در دو ماه,قبولي در کنکور در یک ماه قبولي در کنکور در زمان کم,قبولي در کنکور در 4 ماه,قبولي در کنکور در 5 ماه قبولي در کنکور در 3 ماه,قبولي در کنکور در 4 ماه,قبولي در کنکور در سه ماه قبولي در کنکور ارشد ازاد | احتمال قبولي در کنکور ارشد ازاد برنامه ریزی برای قبولي در کنکور کارشناسی ارشد قبولي در کنکور ارشد پیام نور,قبولي در کنکور ارشد قبولي در کنکور ارشد ازاد,قبولي در کنکور ارشد قبولي د

ادامه مطلب  

آ ین تراز قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی آزاد 96 -  

درخواست حذف این مطلب
از آنجایی که معیار پذیرش آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته پزشکي ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولي خود در انتخاب رشته آزاد 97 در رشته پزشکي در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آ ين تراز قبولي پزشکي آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراين در اين مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته پزشکي ، آ ين تراز قبولي پزشکي آزاد 96 – 97 در واحد هایسهمیه ایثارگران 5 درصدی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم تغذیه تی روزانه عل  

درخواست حذف این مطلب
علوم پزشکي زابل در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 25 دانشجو می پذیرد که نیمی از آن ها خانم و نیمی دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولي رشته علوم تغذیه تي روزانه علوم پزشکي زابل در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 5984 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در اين مقاله رتبه و

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی دندانپزشکی تی روزا  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته دندانپزشکي وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته دندانپزشکي ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته دندانپزشکي های تي روزانه ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته دندانپزشکي در کنکور سراسری 96 در های

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی ی برق تی روزا  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته ی برق وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته ی برق ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته ی برق های تي روزانه ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته ی برق در کنکور سراسری 96 در های تي روزانه را در سهمیه منط

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگ  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته دندانپزشکي وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته دندانپزشکي ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته دندانپزشکي های پردیس خودگردان بين الملل ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته دند

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی ی کامپیوتر تی  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته ی کامپیوتر وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته ی کامپیوتر ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته ی کامپیوتر های تي روزانه ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته ی کامپیوتر در کنکور سراسری 96 در های تي

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی ی معدن تی روز  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته ی معدن وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته ی معدن ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته ی معدن های تي روزانه ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته ی معدن در کنکور سراسری 96 در های تي روزانه را در سهمی

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی مدیریت صنعتی تی رو  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته مدیریت صنعتي وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته مدیریت صنعتي ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته مدیریت صنعتي های تي روزانه ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته مدیریت صنعتي در کنکور سراسری 96

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی مدیریت مالی تی روز  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته مدیریت مالی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته مدیریت مالی ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته مدیریت مالی های تي روزانه ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته مدیریت مالی در کنکور سراسری 96 در ها

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی ی شهرسازی تی  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته ی شهرسازی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته ی شهرسازی ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته ی شهرسازی های تي روزانه ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته ی شهرسازی در کنکور سراسری 96 در های تي روزا

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی پرستاری تی روزانه  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته پرستاری وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچونکارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته پرستاری ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته پرستاری های تي روزانه ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته پرستاری در کنکور سراسری 96 در های تي روزانه را د

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی دامپزشکی تی نوبت د  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته دامپزشکي وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچونکارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي نوبت دوم ( شبانه ) برای قبولي در رشته دامپزشکي ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته دامپزشکي های نوبت دوم ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته دامپزشکي در کنکور سراسری 96 در های ت

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی بینایی سنجی پردیس خود  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته بينایی سنجی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته بينایی سنجی ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته بينایی سنجی های پردیس خودگردان بين الملل ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته ب

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته علوم آزمایشگاهی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته علوم آزمایشگاهی ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی های پردیس خودگردان بين الملل ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی علوم تغذیه تی روزا  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته علوم تغذیه وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته علوم تغذیه ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته علوم تغذیه های پردیس خودگردان بين الملل ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته علوم

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی ی هوافضا پردیس خ  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته ی هوافضا وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته ی هوافضا ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته ی هوافضا های پردیس خودگردان ( بين الملل ) ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبولي رشته ی هواف

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی پزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت آزاد 97  

درخواست حذف این مطلب
تکمیل ظرفیت آزاد فرصت دوباره ای برای علاقه مندان به تحصیل در رشته پزشکي است . آگاهی از رتبه قبولي پزشکي تکمیل ظرفیت آزاد 97 در سهمیه بسیج فعال کمک شایانی به انتخاب رشته داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت می کند . به نقل از سایت مشاوره انتخاب رشته آزاد هیوا طبق روال سال های گذشته تکمیل ظرفیت آزاد احتمالا در دو مرحله بر گزار می شود . داوطلبانی کنکور 97 که از نتایج انتخاب رشته آژاد خود رضایت ندارند یا در هیچ رشته محلی پذیرفته نشده اند می توانند با اطلاع

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی آزاد سهمیه بسیج فعال 96  

درخواست حذف این مطلب
برای بسیاری شرکت کنندگان در گروه آزمایشی تجربی در کنکور سراسری 96 قبولي در رشته پزشکي از اولویت های شان محسوب می شود . حال که پس از اعلام نتایج آزاد عده از داوطلبان به هر دلیلی از رشته یا محل قبولي خود رضایت ندارند ، تکمیل ظرفیت پزشکي آزاد اين امکان در اختيار اين داوطلبان قرار می دهد تا مجددا بخت خویش را برای قبولي در رشته مورد علاقه خود بیازمايند . مزیت سهمیه بسیج فعال نسبت به سهمیه عادی اين است که داوطلبان مشمول اين سهمیه برای قبولي در رشته ه

ادامه مطلب  

آ ین رتبه قبولی رشته پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
آ ين رتبه قبولي رشته پزشکيآ ين رتبه قبولي رشته پزشکي :آ ين رتبه قبولي رشته پزشکي کمک می کند تا شما انتخاب رشته ی بهتری داشته باشید. اکثر فارغ حصیلان رشته تجربی علاقه دارند که رشته پزشکي را برای ادامه تحصیل خود در مقاطع بالاتر انتخاب کنند. همیشه بالاترين رتبه ی کنکور، مربوط به کنکور سراسری تجربی می باشد.برای مشاهده سهمیه مناطق محروم در رشته های پزشکي کلیک کنید. آزاد هم مانند سراسری دانشجو پذیرش میکند با اين تفاوت که بعد از انقلاب تا سال 92 کنکو

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی ی بهداشت حرفه ای  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولي در رشته ی بهداشت حرفه ای وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته ی بهداشت حرفه ای ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته ی بهداشت حرفه ای های پردیس خودگردان بين الملل ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی پرستاری پردیس خودگردان بین الملل یزد در کنک  

درخواست حذف این مطلب
علوم پزشکي یزد در سال 1362 در شهر یزد تاسیس شد . اين پزشکي ، در سطح های تيپ 1 کشور قرار دارد . امروزه اين دارای 10 دانشکده مجزا در حوزه پزشکي می باشد و بالغ بر 12 بیمارستان و 10 شبکه بهداشتي را تحت پوشش خود قرار داده است . پردیس خودگردان ( بين المللل ) یزد نیز زیرمجموعه تي یزد است . اين هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95-96 در نیمسال دوم 50 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است . محل تحصیل اين دانشجویان واحد

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی رشته مدیریت هتلداری تی شیراز  

درخواست حذف این مطلب
شیراز در سال 1325 با تأسیس آموزشکده بهداشت فعالیت خود را آغاز نمود که هدف آن تربیت متخصصين در علوم پزشکي در طول یک دوره 4 ساله درسی بود . در سال 1328 اين آموزشکده به دانشکده پزشکي ارتقاء یافت . به دنبال افزایش امکانات آموزشی و پیشرفت در حوزه های مختلف دانشکده های دیگری همچون دانشکده های ی به آن افزوده شد و در حال حاضر یکی از بزرگترين و مهمترين های کشور به شمار می آید . شیراز در بردارنده 17 دانشکده و یک مرکز آموزش عالی می باشد .در کنکور سال 95-96 در نیمسا

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
طبق آمار سازمان سنجش هرساله حدودا 1 میلیون نفر در ماراتن نفسگیر کنکور سراسری شرکت می کنند. بسیاری از اين داوطلبان هدف گذاری مشخصی در ذهن دارند و می دانند که برای قبولي در چه رشته و حتي چه ی پا در اين مسیر می گذارند . اما اغلب نا آشنایی داوطلبان با حداقل درصد لازم و رتبه قبولي برای هر رشته باعث می شود بسیاری از اين داوطلبان به هدف خود نرسند . برای آشنایی داوطلبان کنکور 97 با حداقل های موفقیت در هر رشته و هر تصمیم گرفتيم با ارائه حداقل درصد دروس و ک

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت ی ی پزشکی بیومکانیک آزاد  

درخواست حذف این مطلب
تکمیل ظرفیت ی آزاد در رشته ی پزشکي بیومکانیک توسط سازمان سنجش و پذیرش آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون ی و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولي در تکمیل ظرفیت ی ی پزشکي بیومکانیک آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را ب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه ی آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولي نهایی هم بربیایید . در اين مقا

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی رشته ی شیمی تی شیراز  

درخواست حذف این مطلب
شیراز در سال 1325 با تأسیس آموزشکده بهداشت فعالیت خود را آغاز نمود که هدف آن تربیت متخصصين در علوم پزشکي در طول یک دوره 4 ساله درسی بود . در سال 1328 اين آموزشکده به دانشکده پزشکي ارتقاء یافت . به دنبال افزایش امکانات آموزشی و پیشرفت در حوزه های مختلف دانشکده های دیگری همچون دانشکده های ی به آن افزوده شد و در حال حاضر یکی از بزرگترين و مهمترين های کشور به شمار می آید . شیراز در بردارنده 17 دانشکده و یک مرکز آموزش عالی می باشد .در کنکور سال 95-96 در نیمسا

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
رشته ریاضی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم پایه می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . به گفته متخصصان ، ریاضیات علم مدل دهی به سایر علوم است یعنی زبان مشترک نظریات علمی سایر علوم ، علم ریاضی می‎ باشد و امروزه اگر علمی را نتوان به زبان ریاضی بیان کرد ، علم نمی ‎باشد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه ریاضی هستند می بایست برای ب نتيجه دلخواه خود در کارنامه کارشناسی ارشد و مشاهده رتبه قبولي در زمان ا

ادامه مطلب  

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی مواد و متالوژی پردیس  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله رشته ی مواد و متالوژی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولين موردی که علاقه مندان رشته ی مواد و متالوژی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده اين رشته درکنکور 97 است . با توجه به اين که اطلاع از کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي پردیس خودگردان ( بين الملل )برای قبولي در رشته ی مواد و متالوژی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اه

ادامه مطلب  

کارنامه و درصدهای آ ین رتبه قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان بین  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله رشته فیزیوتراپی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولين موردی که علاقه مندان رشته فیزیوتراپیدر دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده اين رشته در کنکور 97 است . با توجه به اين که اطلاع از کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته فیزیوتراپیمی تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش اين مقا

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی رشته حقوق تی اصفهان  

درخواست حذف این مطلب
سابقه تاسیس آموزشگاه عالی بهداری اصفهان به سال 1325 و سابقه تاسیس اصفهان به سال 1347 باز می گردد . اصفهان با وسعت 3 میلیون متر مربع جزو دو بزرگ تي اصفهان می باشد . در سال 65 رسما علوم پزشکي اصفهان از اصفهان جدا شد و اصفهان رسما فعالیت خود را در زمينه پذیرش دانشجو در رشته های وزارت علومی آغاز کرد . امروزه اين دارای 13 دانشکده مختلف می باشد که در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و ی دانشجو می پذیرد . در کنکور سال 95-96 در نیمسال اول 50 دانشجو که تعدادی از آنها

ادامه مطلب  

کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی داروسازی تی روزانه کنکور 96 -  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله رشته داروسازی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولين موردی که علاقه مندان رشته داروسازی دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده اين رشته در کنکور 97 است . با توجه به اين که اطلاع از کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته داروسازی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش اين مقاله برای ما دو چندان شد . د

ادامه مطلب  

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی اتاق عمل تی روزانه کنکور  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله رشته اتاق عمل متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولين موردی که علاقه مندان رشته اتاق عمل دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده اين رشته در کنکور 97 است . با توجه به اين که اطلاع از کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته اتاق عمل می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش اين مقاله برای ما دو چندان شد . در

ادامه مطلب  

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی مامایی پردیس خودگردان بین ال  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله رشته مامایی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولين موردی که علاقه مندان رشته مامایی دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده اين رشته در کنکور 97 است . با توجه به اين که اطلاع از کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته مامایی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش اين مقاله برای ما دو

ادامه مطلب  

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان بین  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله رشته کاردرمانی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولين موردی که علاقه مندان رشته کاردرمانی دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده اين رشته در کنکور 97 است . با توجه به اين که اطلاع از کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته کاردرمانی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش اين مقاله

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی ظرفیت مازاد مشهد در کنک  

درخواست حذف این مطلب
علوم پزشکي مشهد در سال 1313 به عنوان آموزشگاه عالی بهداری تاسیس شد و در سال 1328 اولين دانشجو های خود را برای رشته های پزشکي پذیرش کرد . اين دارای 8 دانشکده می باشد و 28 بیمارستان در شهر مشهد زیر نظر اين مشغول به فعالیت اند . پذیرش ظرفیت مازاد مشهد چند سالی است که بطور سالانه و توسط سازمان سنجش از طریق کنکور سراسری انجام می شود . کلاس های دانشجویان ظرفیت مازاد در محل علوم پزشکي مشهد برگزار می شود ولیشهریه پردیس های خودگردان از اين دانشجویان اخذ می گ

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
حسابداری یکی از مجموعه های گروه علوم انسانی است که هر ساله از طریق کنکور کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد . حسابداری رشته ای است که در آن فرآيند جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری ، در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد . متقاضیان رشته گرایش های مجموعه حسابداری برای مشاهده نتيجه ای مناسب در کارنامه کارشناسی ارشد و ب رتبه قبولي در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 97 می بایست علاوه بر داشتن علاقه که مه

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد علوم ورزشی 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
علوم ورزشی یکی از مجموعه های گروه علوم انسانی است که هر ساله از طریق کنکور کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد . علوم ورزشی ، علمی است که بر پایه حرکت ، به آموزش انسان در زمينه های جسمانی ، روانی ، مدیریت و جامعه شناختي می پردازد . متقاضیان رشته گرایش های مجموعه علوم ورزشی برای مشاهده نتيجه ای مناسب در کارنامه کارشناسی ارشد و ب رتبه قبولي در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 97 می بایست علاوه بر داشتن علاقه که مهم ترين اولویت در انتخاب رشته امتحانی می

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی تی روزانه علوم پز  

درخواست حذف این مطلب
علوم پزشکي آبادان در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولي رشته پزشکي تي روزانه علوم پزشکي آبادان در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1431 ، منطقه 2 حدود 2185 و در منطقه 3 حدود 1589 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد ی معماری 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
رشته ی معماری یکی از رشته های گروه هنر است که هر ساله از طریق کنکور کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد . معماری در سطح اعلای آن ، عملی خلاقانه است که هدفش شکل دادن به فضای زیست انسان به منظور پاسخگویی به نیازهای عاطفی و روحی و روانی اوست . اين رشته دارای 2 جنبه هنری و فنی است و البته جنبه هنری آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . متقاضیان رشته ی معماری برای مشاهده نتيجه ای مناسب در کارنامه کارشناسی ارشد و ب رتبه قبولي در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 97

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
رشته زبان و ادبیات انگلیسی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته زبان و ادبیات انگلیسی ، به آشنایی دانشجویان با ادبیات انگلیسی می پردازد به اين ترتيب که ادبیات انگلیسی در دوره های مختلف ادبیات ، متون ادبی ، اشعار و نقد ادبی و نمایش و متون نمایشی را به دانشجویان معرفی می کند . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی هستند می بایست برای ب نت

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد ی شیمی 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
رشته ی شیمی جزو یکی از زیر مجموعه های گروه فنی و ی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . ی شیمی را بطور کلی می توان علم استفاده از موازنه جرم ، موازنه انرژی و موازنه حرکت برای طراحی و کنترل واحدهای فرآيندی شیمیایی از قبیل واحدهای یک پالایشگاه پتروشیمی ، صنایع چوب و کاغذ و غیره در نظر گرفت . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه ی شیمی هستند می بایست برای ب نتيجه دلخواه خود در کارنامه کارشناسی ارشد و مشا

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت مالی 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
رشته مدیریت مالی یکی از رشته های گروه علوم انسانی است که هر ساله از طریق کنکور کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد . رشته مدیریت مالی همانطور که از نامش پیداست به استفاده مؤثر از منابع مالی برای نیل به اه مشخص می پردازد . به عبارت دیگر مدیریت مالی یعنی اداره امور مالی یک سازمان ( خانواده ، مؤسسه ، کشور ) از طریق مدیریت بر درآمدها و هزينه ها . متقاضیان رشته مدیریت مالی برای مشاهده نتيجه ای مناسب در کارنامه کارشناسی ارشد و ب رتبه قبولي در زمان اعلام نت

ادامه مطلب  

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی علوم تغذیه تی روزانه کنکو  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله رشته علوم تغذیه متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولين موردی که علاقه مندان رشته علوم تغذیهدر دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده اين رشته در کنکور 97 است . با توجه به اين که اطلاع از کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولي در رشته علوم تغذیه می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش اين مقاله برای ما دو چندان

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی رشته ی شیمی تی گیلان - رشت  

درخواست حذف این مطلب
پس از پیروزی انقلاب ی، گیلان بطور مستقل و بدون وابستگی به آلمان ، فعالیت های آموزشی خود را در 8 رشته تحصیلی و با حدود 500 دانشجو از سرگرفت و با رشد و گسترش آموزش عالی در کشور ، دانشکده های علوم پایه ، فنی ، علوم کشاورزی ، علوم انسانی و پزشکي ساخته شد و پس از آن نیز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده منابع طبیعی و معماری و هنر تاسیس شدند . در کنکور سال 95-96 در نیمسال اول 50 دانشجو در دو ت خانوم و آقا پذیرش کرده است . محدوده رتبه قبولي ی شیمی تي گی

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی تی روزانه علوم پز  

درخواست حذف این مطلب
علوم پزشکي بیرجند در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 60 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولي رشته پزشکي تي روزانه علوم پزشکي بیرجند در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1164 ، منطقه 2 حدود 1591 و در منطقه 3 حدود 550 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی پردیس خودگردان مشهد  

درخواست حذف این مطلب
پردیس خودگردان ( بين الملل ) علوم پزشکي مشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال دوم تحصیلی ، 45 دانشجو می پذیرد . آ ين رتبه قبولي رشته پزشکي پردیس خودگردان ( بين الملل ) مشهد در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1393 ، منطقه 2 حدود 2613 و در منطقه 3 حدود 1263 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کن

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
رشته حقوق جزا و جرم شناسی یکی از رشته های گروه علوم انسانی است که هر ساله از طریق کنکور کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد . حقوق جزا و جرم شناسی علمی است که به مطالعه علمی پدیده ی مجرمانه می پردازد . امروزه با فنی شدن مرتکبان جرم و پیچیده شدن نوع جرایم ، سیستم عد کیفری به سمت تخصصی شدن می رود . تشکیل دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی ، جرایم اطفال بز ار و ... نشان از نیاز به رسیدگی تخصصی و کارشناسان مرتبط است . متقاضیان رشته حقوق جزا و جرم شناسی برای مشاهد

ادامه مطلب  

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولين موردی که علاقه مندان رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده اين رشته در کنکور 97 است . با توجه به اين که اطلاع از کارنامه آ ين رتبه قبولي و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بين الملل ) برای قبولي در رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی می تواند به داوطلبان د

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی پزشکی ظرفیت مازاد یاسوج در کنکور 95  

درخواست حذف این مطلب
در ده سال فاصله بين سال 1342 و 1352 ، فقط 11 پزشک در آن منطقه مشغول به فعالیت بودند اما با توجه به رخداد های آن زمان ، درست یک سال قبل از پیروزی انقلاب استان کهگیلویه و بویر احمد به مرکزیت یاسوج جدا شد و در سال 1364 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در آن ناحیه شکل گرفت . در سال 1369 اولين موسسه آموزش عالی پزشکي به نام دانشکده علوم پزشکي یاسوج شکل گرفت . از آن پس با حمایت مسئولين روز به روز اين بزرگتر شد و برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز منطقه و کشور به

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
رشته مدیریت بازرگانی یکی از رشته های گروه علوم انسانی است که هر ساله از طریق کنکور کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد . مدیریت بازرگانی از مهمترين بخش های مدیریت شرکت های تجاری است . زمانی یک شرکت می تواند بين خود مشتریان و یدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی کارآمد داشته باشد و یک فارغ حصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، پتانسیل زیادی برای انجام کارهای فوق به بهترين شکل ممکن دارد . متقاضیان رشته مدیریت بازرگانی برای مشاهد

ادامه مطلب