آ ین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس  

درخواست حذف این مطلب
در ششمين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، 65 نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

تعداد داوطلبان انتخابات مجلس به 56 نفر رسید  

درخواست حذف این مطلب
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: با نامنویسی 24 نفر دیگر در سومين روز ثبت نام، مجموع داوطلبان انتخابات میان دوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی به 56 نفر رسید.

ادامه مطلب  

گزارش پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس  

درخواست حذف این مطلب
در پنجمين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، 40 نفر ثبت نام د که با اين رقم شمار ثبت نام کنندگان تا کنون به 128 نفر رسید.

ادامه مطلب  

ثبت نام 193 داوطلب در شش روز نخست ثبت نام انتخابات میاندوره ای مجلس/ فردا آ ین روز ثبت نام داوطلبان  

درخواست حذف این مطلب
در ششمين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، 65 نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

آ ین اخبار از ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس  

درخواست حذف این مطلب
در ششمين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، ۶۵ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

۸ اسفند؛ آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای مجلس  

درخواست حذف این مطلب
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه اعلام کرد: ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در ۴ حوزه انتخ ه از روز یکشنبه ۸ اسفند ماه جاری آغاز می شود.

ادامه مطلب  

۸ اسفند؛ آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای مجلس  

درخواست حذف این مطلب
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه اعلام کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در ۴ حوزه انتخ ه از روز یکشنبه ۸ اسفند ماه جاری آغاز می شود.

ادامه مطلب  

ثبت نام 17 داوطلب انتخابات مجلس در روز دوم  

درخواست حذف این مطلب
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: در دومين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، 17 نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

ثبت نام 15 ک دای انتخابات مجلس در روز اول  

درخواست حذف این مطلب
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: در نخستين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس، ۱۵ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

ثبت نام ۱۵ نفر در نخستین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس  

درخواست حذف این مطلب
در نخستين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، ۱۵ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

احتمال ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها یک هفته زودتر/ دستور آغاز انتخابات از ۸ اسفند  

درخواست حذف این مطلب
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در مجلس گفت: اگر قانون جدیدی وضع شود امکان اينکه زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها یک هفته جلوتر انجام شود، وجود دارد.

ادامه مطلب  

احتمال ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها یک هفته زودتر/ دستور آغاز انتخابات از 8 اسفندماه  

درخواست حذف این مطلب
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در مجلس گفت: اگر قانون جدیدی وضع شود امکان اينکه زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها یک هفته جلوتر انجام شود، وجود دارد.

ادامه مطلب  

نام نویسی ۳۲ نفر در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس  

درخواست حذف این مطلب
در چهارمين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، ۳۲ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

مراجعه ۱۷ نفر در دومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس  

درخواست حذف این مطلب
در دومين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، ۱۷ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

گزارش پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس/ نام نویسی ۱۲۸ نفر در ۵ روز  

درخواست حذف این مطلب
در پنجمين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، ۴۰ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

۸ اسفند آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی  

درخواست حذف این مطلب
ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه شماره ۳ خود اعلام کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در ۴ حوزه انتخ ه از روز یکشنبه ۸ اسفند ماه جاری آغاز می شود و یک هفته ادامه خواهد داشت. ستاد انتخابات کشور

ادامه مطلب  

گزارش ششمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی  

درخواست حذف این مطلب
در ششمين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، ۶۵ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

آغاز نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس  

درخواست حذف این مطلب
نام نویسی از داوطلبان انتخابات نخستين میان دوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی از صبح امروز(یکشنبه) در چهار حوزه انتخ ه آغاز شد.

ادامه مطلب  

۸ اسفند آغاز نام نویسی داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس در ۴ حوزه انتخ ه کشور/ فرصت ۷ روزه نام نویسی  

درخواست حذف این مطلب
ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه شماره ۳ خود اعلام کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در ۴ حوزه انتخ ه از روز یکشنبه ۸ اسفندماه آغاز می شود و یک هفته ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب  

گزارش چهارمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس/ ثبت نام ۸۸ داوطلب در ۴ روز نخست ثبت نام  

درخواست حذف این مطلب
در چهارمين روز مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، ۳۲ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

گزارش سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس/ 24 نفر ثبت نام د  

درخواست حذف این مطلب
پورعلی مطلق گفت: در سومين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، 24 نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

ثبت نام ۱۵ ک دای انتخابات میاندوره ای مجلس در روز نخست  

درخواست حذف این مطلب
دبیر ستاد انتخابات کشور درخصوص گزارش نخستين روز ثبت نام داوطلبين انتخابات میاندوره ای مجلس، گفت: در نخستين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان، 15 نفر ثبت نام د

ادامه مطلب  

زمان آغاز ثبت نام انتخابات میاندوره ای مجلس  

درخواست حذف این مطلب
ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در 4 حوزه انتخ ه از روز یکشنبه 8 اسفند ماه جاری آغاز می شود و یک هفته ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب  

مراجعه ۲۴ نفر در سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها  

درخواست حذف این مطلب
در سومين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، ۲۴ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

آماری از ثبت نام داوطلبین انتخابات میاندوره ای مجلس  

درخواست حذف این مطلب
در پنجمين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی، 40 نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

ثبت نام 88 داوطلب انتخابات مجلس در 4 روز اول  

درخواست حذف این مطلب
پورعلی مطلق گفت: در چهارمين روز از مدت تعیين شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای دهمين دوره مجلس ۳۲ نفر ثبت نام د.

ادامه مطلب  

آغاز نام نویسی از داوطلبان میان دوره ای مجلس از هشتم اسفند  

درخواست حذف این مطلب
همشهری آنلاين: دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: نام نویسی از داوطلبان انتخابات نخستين میان دوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی از ساعت هشت صبح هشتم اسفندماه ۹۵ آغاز می شود و به مدت هفت روز ادامه می یابد.

ادامه مطلب  

ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس آغاز شد  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی از صبح امروز در ۴ حوزه انتخ ه آغاز شد.

ادامه مطلب  

آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای دهمين دوره مجلس شورای ی از صبح امروز در ۴ حوزه انتخ ه آغاز شد.

ادامه مطلب  

آمار ۳۷ نفره داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس در اصفهان  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان ب ان اينکه تا به امروز ۳۷ نفر برای انتخابات میان دوره ای مجلس در اصفهان ثبت نام کرده اند، تأکید کرد: در روزهای تعطیل پیش رو هم ثبت نام ادامه دارد.

ادامه مطلب