روزگارغریبیست نازنین...  

درخواست حذف این مطلب
دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راهوند تازیانه می زنندعشق را در پستوی خانه نهان باید کردشوق را در پستوی خانه نهان باید کرد روزگار غریبی است نازنین و در این بن بست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارندبه شیدن خطر مکنروزگار غریبی است نازنینآنکه بر در می کوبد شباهنگامبه کشتن چراغ آمده استنور را در پستوی خانه نهان باید کردده

ادامه مطلب  

خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد ...  

درخواست حذف این مطلب
دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم دل ات را می بویند مبادا شعله ای در آن نهان باشدروزگار غریبی ست نازنین و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند . عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد شوق را در پستوی خانه نهان باید کرددر این بن بست کج و پیچ سرما آتش را به سوختْ بارِ سرود و شعر فروزان می دارند به شیدن خطر مکن روزگار غریبی ست نازنین آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است . نور را در پستوی خانه نهان باید کرددهانت را می بوی

ادامه مطلب  

در نهان  

درخواست حذف این مطلب
چون به هر فکری که دل خواهي سپرداز تو چیزی در نهان خواهند برد پس بدان مشغول شو کان بهترستتا ز تو چیزی برد کان کهترست هرچه تحصیلی کنی ای معتنیمی درآید از آن سو کایمنی بار بازرگان چو در آب اوفتددست اندر کالهٔ بهتر زند چونک چیزی فوت خواهد شد در آبترک کمتر گوی و بهتر را بیاب

ادامه مطلب  

در نهان  

درخواست حذف این مطلب
ای که هستی در صدف در نهان خود بر آور انتظار شیعیان در فرج تعجیل کن ای نازنین ای که هستی دیده را اشک روان

ادامه مطلب  

«از نهان تا بیکران» منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
آلبوم موسیقی «از نهان تا بیکران» به آهنگسازی و نوازندگی نیلوفر محبی در قابل هشت قطعه موسیقایی بی کلام در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

ادامه مطلب  

[احمد شاملو] شعر نو؛دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم،دلت را میپویند....  

درخواست حذف این مطلب
دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را میپویند مبادا شعله ایی در آن نهان باشد روزگار غریبیست نازنین و عشق را کنار تیرک راهبند تازیانه میزنند عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد آنکه بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد و در این بن بست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان میدارند "به شیدن خطر مکن" روزگار غریبیست نازنین آنک قصابانند بر گذرگاهها مستقر با کنده و ساتوری خون آلود و ت

ادامه مطلب  

لطف بیکران  

درخواست حذف این مطلب
آن دهان شکر فشانش بین مژه و چشم و ابروانش بین به جهان غمزه اش توان بخشد حکم او را به پیروانش بین مستم از مستی دو چشمانش جان من را فدای جانش بین تیر مژگان و طاق ابرویش زهر سوزنده کمانش بین او دلش در نهان بود با ما در نهان لطف بیکرانش بین سخنش از لبان من ریزد سخنم بر لب و زبانش بین دل "شهپر " ز شوق او لبریز شوق را در دو دیدگانش بین

ادامه مطلب  

این غم و راز نهان  

درخواست حذف این مطلب
جام یکباره تهی شد ، چو شدی در یادممست چشمان تو بودم که به دام افتادمساقیا می بده با عقل مرا کاری نیستآن هوس رفته ، کنون از دو جهان آزادمگفت ای مرغک پرران ، بنشین بر بامتگفتمش بی سر و دلتنگ ، کجا افتادمگفت از حال تو بیهوده نپرسم درویشاین غم و راز نهان ، من به دلت بنهادم

ادامه مطلب  

لطف بیکران  

درخواست حذف این مطلب
آن دهان شکر فشانش بین وآن لبان لبن نشانش بین به جهان غمزه اش توان بخشد حکم او را به پیروانش بین مستم از مستی دو چشمانش جان من را فدای جانش بین تیر مثرگان و طاق ابرویش زهر سوزنده کمانش بین او دلش در نهان بود با ما در نهان لطف بیکرانش بین سخنش از لبان من ریزد سخنم بر لب و دهانش بین دل "شهپر " ز شوق او لبریز شوق را در دو دیدگانش بین

ادامه مطلب  

گنج نهان سمنان نمایان می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: با برداشته شدن دیوارهای زندان مرکزی سمنان، گنج بزرگ و نهان شهر سمنان نمایان می شود.

ادامه مطلب  

ریاکار  

درخواست حذف این مطلب
ریاکار، پوست نازک تر از ی است که آشکارا پلید است. دومی چیزی برای نهان ندارد و اولی همه چیز دارد آبروی او در گرو همین نهان کاری است .او ظاهرا پایبند آرمان هایی است که در باطن، آن ها را نادیده می گیرد یا رد می کند . برگرفته از کتاب "طنز" نوشته ی آرتو لارد. ترجمه ی سعید سعیدپور

ادامه مطلب  

توهم سی و چهار- روزگار غریب!  

درخواست حذف این مطلب
دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می بویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد روزگار غریبی ست نازنین و عشق را کنار تیرک راهوند تازیانه می زنند عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد روزگار غریبی ست نازنین و در این بن بست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارند به شیدن خطر مکن روزگار غریبی ست نازنین... ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کجای دلم نهان گشته ای آقا  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم می دانی دلم هوای که دارد.. هوای تو...! هوای قدومت که سبز تر از سبزست هوای نگاهت که سخت دلبرست کجای دلم نهان گشته ای آقا که چشم دلم باز دلتنگست

ادامه مطلب  

ای جهان و ای جهان  

درخواست حذف این مطلب
ای جهان و ای جهان سوخنم از داغ نهان ای جهان و ای جهان چه دوا بر سوز جان ای جهان و ای جهان امان از قصه شوم زمان ای جهان و ای جهان در پیدا و نهان ای جهان و ای جهان چه بر عذاب بی کران ای جهان و ای جهان سیره ام راه مستان جهان ای جهان و ای جهان کشت مرا این فغان

ادامه مطلب  

به رهی دیدم برگ خزان  

درخواست حذف این مطلب
به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان کز شاخه جدا بود چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان چون پیک بلا بود به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان کز شاخه جدا بود چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان چون پیک بلا بود ای برگ ستمدیده ی پاییزی آ تو ز گلشن ز چه بگریزی روزی تو هم آغوش گلی بودی دلداده و مدهوش گلی بودی ای عاشق شیدا دلداده ی رسوا گویمت چرا فسرده ام در گل نه صفایی باشد نه وفایی جز ستم ز دل نبرده ام آه بار غمت در دل بنشاندم در ر

ادامه مطلب  

22 آوریل 2014  

درخواست حذف این مطلب
تو چه دانی من چونمو چه دانم که تو چونیاین ، من ِ نهفته در منسرکش و نهان و سرزنهمچنان به خیل خویش لرزدهمچنان ز شر خویش ترسدآمدی و نامدم، کجاییرفته ای و رفته ام ، چرایی؟هستی ام نهان ز هستی توستبودنت به خیر خویش اینچنین استمیروم دوباره من ز خویشتندور بایدم شد زین جهان ، من

ادامه مطلب  

خداحافظی رسمی شاگردان آیت الله مصباح با جبهه مردمی  

درخواست حذف این مطلب
مسیر جمنا و جبهه پایداری قرار نیست به یک مقصد مشترک ختم شود، اگر موسسان جبهه مردمی در نهان و آشکار تلاش د پایداری ها را به درون سازوکار وحدت بکشانند، پایداری ها هم همانقدر در نهان و آشکار تلاش د…

ادامه مطلب  

روی نهان  

درخواست حذف این مطلب
بنگر تو ز رنگ رخ من شرر عشق نهان را برجوی ز حال دل من اثر جان جهان را زان پس که بدیدی از آن ماه پدیدار فروغی وانگه تو بدان ؛ چون گذرم روز و شبان را در کنج دل و دور بود از بر دیده بر من بنما بهر خدا راه و نشان را از لب؛ نام خوشش هیچ نیفتد نفسی خواهي به جز از مشک و عبیر چه رسد بوی دهان را من الکن چه توانم بگویم ز صفاتش آن آتش عشقش بدهد قدرت این لحن و بیان را سوگند بر آن نرگس مستی که دهد شوق حیاتم از بهر لقایش بدهم این سر و جان را هر عاشق زاری که ببازد چو م

ادامه مطلب  

در این بن بست (شعری از احمد شاملو)  

درخواست حذف این مطلب
دهانت را می بویندمبادا که گفته باشی دوستت می دارم.دلت را می بویند روزگارِ غریبی ست، نازنینو عشق راکنارِ تیرکِ راهبندتازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد در این بُن بستِ کج وپیچِ سرماآتش را به سوخت بارِ سرود و شعر فروزان می دارند.به شیدن خطر مکن. روزگارِ غریبی ست، نازنینآن که بر در می کوبد شباهنگامبه کُشتنِ چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد آنک قصابانندبر گذرگاه ها مستقربا کُنده و ساتوری خون آلود روزگارِ غریبی س

ادامه مطلب  

هر فرد چه میزان آب نهان مصرف می کند؟  

درخواست حذف این مطلب
تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر حدود ۳۰۰ لیتر و مصرف نهان آب برای هر نفر حدود ۶۰۰۰ لیتر است که بیشترین حجم مصرفی از این ۶۰۰۰ لیتر در استفاده می شود.

ادامه مطلب  

مستند آفتاب نهان نمایشگر فناوری های ایرانی هسته ای  

درخواست حذف این مطلب
آریران در مستند آفتاب نهان ابعاد جدیدی از فناوری های ایرانی تاسیسات هسته ای به نمایش در خواهد آمد. مستند آفتاب نهان نمایشگر فناوری های ایرانی هسته ایلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 358p |

ادامه مطلب  

خداحافظی رسمی شاگردان آیت الله مصباح با جبهه مردمی  

درخواست حذف این مطلب
مسیر جمنا و جبهه پایداری قرار نیست به یک مقصد مشترک ختم شود، اگر موسسان جبهه مردمی در نهان و آشکار تلاش د پایداری ها را به درون سازوکار وحدت بکشانند، پایداری ها هم همانقدر در نهان و آشکار تلاش د خط و ربط خود را از این جبهه جدا کنند.

ادامه مطلب  

امروز با فاتح ...هوس های نهان  

درخواست حذف این مطلب
َهوس های نهان باز هم این دل هَوَس ها در نهان دارد هنوز میل ِ چون بر باده با ابرو کمان دارد هنوز کَس نگردد پیر اگر باشد چو شادان زنده دل تا که باشد زنده او روحی جوان دارد هنوز گاهگاهی دل چو مرغان می کند بَس جلوه ها رو به آن چشمان ِ مستان ، مهربان دارد هنوز چشم این دل بارها در جستجو باشد، عجب ؟ آرزو بر روی آن زیبا رخان دارد هنوز لب اگر خندان بگردد خُلق و خو هم نيک ِ نيک بس اثرها در ضمیر جسم و جان دارد هنوز کِی توانم دل ز زنگار از هَوَس پاکش کنم میل پر

ادامه مطلب  

روزگار غریبیست نازنین...  

درخواست حذف این مطلب
دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راهوند تازیانه می زنندعشق را در پستوی خانه نهان باید کردشوق را در پستوی خانه نهان باید کرد روزگار غریبی است نازنین و در این بن بست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارند به شیدن خطر مکنروزگار غریبی است نازنینآنکه بر در می کوبد شباهنگامبه کشتن چراغ آمده استنور را در پستوی خانه نهان باید کردد

ادامه مطلب  

آنچه که در بحث مقدمات گفته شد  

درخواست حذف این مطلب
یک . طهارت دارای نهان، حکمت و آد است و هریک از اینها از دیگری جداست و برای هریک درجاتی وجود دارد، به درجۀ خاصی از نهان نمی توان دست ی د جز به وسیله کرداری که با حکمت و آداب برابر و معادل باشد و ... . برای مطالعه کامل مطلب لطفا به بخش ادامه مطلب بروید...

ادامه مطلب  

ی عشق نهان ه ...  

درخواست حذف این مطلب
نشود فاش ه ی انچه میان ه منو توست تا اشارات نظر نامه رسان ه منو توست گوش کن با لب ه خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی که زبان ه منو توست لالالاااااای لاااااا لالالاااااای لالالالالا لااااااا لا لالا روزگاری شده مرد ه ره عشق ندید حالیا چشم ه جهانی نگران ه منو توست گرچه در خلوت ه راز ه منو تو نرسید، نرسید همه جا عشق ه نهان ه منو توست، منو توست. پ.ن: یه اهنگ بی نهایت خوش حس ه از میلاد درخشانی. به اسم " اشارات نظر".

ادامه مطلب  

روزگار غریبیست...  

درخواست حذف این مطلب
دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راهوند تازیانه می زنندعشق را در پستوی خانه نهان باید کردشوق را در پستوی خانه نهان باید کرد روزگار غریبی است نازنین و در این بن بست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارند به شیدن خطر مکنروزگار غریبی است نازنینآنکه بر در می کوبد شباهنگامبه کشتن چراغ آمده استنور را در پستوی خانه نهان باید کردد

ادامه مطلب  

آشکار و نهان  

درخواست حذف این مطلب
باسمه تعالی برداشتهایی از نهج البلاغه آشکار و نهان اشیای نهان توسط ضد خود مشخص می شوند .مثلا نور با آمدن تاریکی وجود خود را ثابت می کند.اگر چه ما نقش نور را به خاطر توجه به سایر اشیا فراموش می کنیم.همانند ماهی در آب،تا زمانی که در آب است نقش آب در حیات خود را احساس نمی کند. خداوند نیز نهان است و دارای ضد نمی باشد.لذا نقش او را در زندگی بطور کامل احساس نمی کنیم.همچنین ی نمی تواند خدا را آنطور که هست وصف کند. به حضرت علی می گویند که شما نه روز می خو د

ادامه مطلب  

زلف تو مرا بند دل و غارت جان کرد  

درخواست حذف این مطلب
زلف تو مرا بند دل و غارت جان کرد عشق تو مرا رانده به گرد دو جهان کرد گویی که بلا با سر زلف تو قرین بود گویی که قضا با غم عشق تو قران کرد اندر طلب زلف تو عمری دل من رفت چون یافت ره زلف تو یک حلقه نشان کرد وقت سحری باد درآمد ز پس و پیش وان حلقه ز چشم من سرگشته نهان کرد چون حلقه ی زلف تو نهان گشت دلم برد چون برد دلم آمد و آهنگ به جان کرد جان نیز به سودای سر زلف تو برخاست پیش آمد و عمری چو دلم در سر آن کرد ناگه سر مویی ز سر زلف تو در تاخت جان را ز پس ی خود موی

ادامه مطلب  

غزل مثنوی حس نهان  

درخواست حذف این مطلب
بگذار وا کنم این زخم کهنه را یک بار دگر بنگرم آن جای دشنه را آن های هوی بودن با هم همیشه را آن آ ین نگاه تو بغض صحنه را بگذار تمام دل من مبتلا شود طاعون تو در شهر وجودم بپا شود طاعون تو تنها دوای جسم خسته ام من دل به ضریح مژه ات حلقه بسته ام من بی تو نه ز خودم هم گسسته ام آینده و حال و تمام عمر رفته ام ای آنچه برای من تنها نهاده تو ای از همه خوبی و کرامت بداده تو تو منتهای حس نهان قشنگمی تنها تو صاحب این قلب سنگمی نور و صدا و روشنی و حرف و رنگمی تو لشک

ادامه مطلب  

تو عاشقی، این راز از من نهان نکن...  

درخواست حذف این مطلب
تو عاشقی و این راز از من نهان نکن. قطار آمده که تو را ببرد و تو هنوز دلبسته ی گنجشککی هستی که تمثالش را از گردنت آویخته ایی بانو!  کفش های قرمزت را پوشیده ایی و چارقد گل گلی ات را کشیده ایی تا بالای چشم‌هایت ک ی تو را نشناسد، اما عطر نفس‌هایت را ک نمی‌توانی نهان کنی؟ اصلا چقدر راز پی‌چی‌ده‌ایی ب دور موهایت و با خودت می‌کشی‌شان تا ناکجا!!! اصلا بگذار بگویمت ک چقدر شبیه بیست سالگی منی! عشق از چشم‌هایت میچکد و هر ک تو را ببیند م

ادامه مطلب  

روزگار غریبی است نازنین  

درخواست حذف این مطلب
روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راهوند تازیانه می زنندعشق را در پستوی خانه نهان باید کردشوق را در پستوی خانه نهان باید کرد روزگار غریبی است نازنین و در این بن بست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارند به شیدن خطر مکنروزگار غریبی است نازنینآنکه بر در می کوبد شباهنگامبه کشتن چراغ آمده استنور را در پستوی خانه نهان باید کرددهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد ر

ادامه مطلب  

غمت در نهان خانهٔ دل نشیند....  

درخواست حذف این مطلب
غمت در نهان خانهٔ دل نشیند / به نازی که لیلی به محمل نشیند به دنبال محمل چنان زار گریم / که از گریه ام ناقه در گل نشیند خلد گر به پا خاری، آسان برآرم / چه سازم به خاری که در دل نشیند؟ پی ناقه اش رفتم آهسته، ترسم / غباری به دامان محمل نشیند مرنجان دلم را که این مرغ وحشی / ز بامی که برخاست مشکل نشیند عجب نیست خندد اگر گل به سروی / که در این چمن پای در گل نشیند به نازم به بزم محبّت که آنجا / گ به شاه مقابل نشیند طبیب، از طلب در دو گیتی میاسا / ی چون میان دو م

ادامه مطلب