سوال  

درخواست حذف این مطلب
) کدام در مورد کورناویریده درست است؟ الف) envelop ندارد ب)ژنوم آن ssrna است ج) سنس منفی است د) همه موارد 2) کدام درمورد کورناویریده درست است؟ الف) جزء راسته nidovirales است ب) سه جنس آلفا، بتا و دلتا دارد ج) دو جنس دارد د) دارای vpg در ژنوم خود است 3) کدام گونه جزء جنس آلفا کورناویریده است و برای انسان بيماريزا می باشد؟ الف) hku 1 ب) سارس ج) 229e د) هیچکدام 4) پیکورناویریده چه بيماري می دهد؟ الف) بيماري کبدی ب) بيماري سرماخوردگی ج) بيماري عصبی د) همه موارد 5) در کدام گونه

ادامه مطلب  

کورونا ویروس  

درخواست حذف این مطلب
1- بزرگترین ژنوم ویروسی مربوط به کدام خانواده است؟ الف)پیکورناویریده ب) کوروناویریده ج)آدنوویریده د)پارامی وویریده 2-بيماري مهم خانواده کورونا چیست؟ الف) sars,marse ب)مشکلات ریوی ج)خناق د)اوریون 3-کدام گزینه گلیکوپروتئین سطحی کورونانمیباشد؟ الف)s ب)m ج)ٍeh د) هرسه 4- راه انتقال کرونا چگونه است؟ الف)خونی ب)گوارشی ج)پوستی د) تنفسی 5 - راه اتصال کرونا به داخل سلول به چه صورت میباشد؟ الف) فیوژن با غشا سلولی ب)فیوژن با سیتوپلاسم ج) بادینگ د)اندوسیتوز 5-بيماري

ادامه مطلب  

جواب  

درخواست حذف این مطلب
جـــــــواب ..... تو میدانی که دلدارت کدام است تو میفهمی که غمخوارت کدام است به تو گفتم ز سوز ای خویش نپرس دیگر که بیمارت کدام است دوای دل دوای عشق تو هستی نگو مجنون به دیدارت کدام است ترا چون غنچه ای در دل نشاندم خدا یا نازنین خارت کدام است بهای چشم مست تو غزلهاست نپرس از من که گفتارت کدام است تو ماه من شدی از خلق چه پنهان نگو آ شب تارت کدام است

ادامه مطلب  

کدام بهشت  

درخواست حذف این مطلب
فکر می کنم مدتی ست حرفی برای گفتن ندارم حرفی برای نوشتن حرفی برای بودن برای نبودن حرفی برای دیدن برای ندیدن فکر می کنی آسمان اینجا را در عوض چند متر زمین می توان ید درخت ها را درخت ها را با چند دفعه دیدن این های سرد و صدا را صدای باران را با کدام پچ پچه های خیابان ها حرفی برای دیدن نیست دست و پای این لج بازی ها که مدام می کنند این سایه ها با ما فکر می کنی این هزیان ها حاصل کدام کار نکرده ماست کدام سرگیجه از کدام نخورده کدام کفر نگفته از کدام خدای ن

ادامه مطلب  

کدام اخلاق؟  

درخواست حذف این مطلب
   کدام انسانیت؟ کدام مسوولیت پذیری؟ کدام وجدان؟ و ... . این اصطلاحات هم مانند خیلی چیزهای دیگر قدیمی شده. دوران فردگرایی ست آن هم از نوع منفی آن به معنی رسیدن به هدف به هر وسیله ی ممکن، با بی رحمی کامل و به زیان دیگری. نیاز به فکر در این باره نیست، کافی ست نگاهی گذرا تنها به اطراف انداخت. دورانی ست که آب هم مجانی دست ی نمی دهند. گرچه هستند انی که این گونه نیستند، اما استثنا قاعده را ابطال نمی کند.

ادامه مطلب  

ویران شده ام...  

درخواست حذف این مطلب
از کدام خونریزی بزرگ ؟ از کدام ز له از کدام بد بختی ؟ نقشه بودنم را باز کرده ام این روزها ! جستجو می کنم ...... در کدام سال اتفاق افتاد !!!؟ اینجا که به تعداد روز های عمرم ویرانی است !

ادامه مطلب  

تو را کدام خدا؟  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی ، که من اینگونه ، بی تو بی تابم ؟ شب از هجوم خی نمی برد خوابم . تو چیستی ، که من از موج هر تبسم تو بسان قایق ، سرگشته ، روی گردابم ! تو در کدام سحر ، بر کدام اسب سپید ؟ تو را کدام خدا ؟ فریدون مشیری متن کامل شعر را در ادامه مطلب بخوانید

ادامه مطلب  

چیستان های قرآنی  

درخواست حذف این مطلب
1- کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟ 2- کدام سوره قرآن است که همنام یکی از ف ات است؟ 3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟ 4- سفر فضایی چه نام داشت؟ 5- عدد بی نقطه در قرآن چیست؟ 6- نام دو کشور که در قرآن نقطه ندارند؟ 7- کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟ 8- نام دیگر سوره ی ملک کدام است؟ 9- کدام سوره از سوره های قرآن دارای 2 بسم الله می باشد؟ 10- بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در کدام سوره است؟

ادامه مطلب  

تو تاوانِ کدام شعرِ ناسروده ای؟  

درخواست حذف این مطلب
تو تاوان کدام زندگیِ پیشی؟ کجا، در کدام زندگی، دلت را ش تم؟ که طعم شاه توت نمی دهد لب هات دیگر؟ که خورشیدهای سرخِ غروب های زودرسِ زمستان در گِل مانده اند و فردا بالا نمی آیند؟ تو تاوان کدام شعرِ ناسروده ای؟ که با انگشت اگر بر کتف چپت می نوشتم می م . تو تاوان آهِ کدام عاشق بیابانگردی؟ که شاید عشق را چندصد سال پیش نفرین کرده باشد. کجا، در کدام زندگی، یادم رفت بگویم "دوستت دارم"؟

ادامه مطلب  

در باطری خودرو از کدام اسید استفاده می شود  

درخواست حذف این مطلب
برچسپ ها :اسید باطری خودرو,کدام اسید باطری خودرو است,در باطری خودرو از کدام اسید استفاده می شود,نام اسید باطری خودرو, اسید باطری خودرو کدام است,در باطری خودرو از چه اسیدی استفاده می شود, کدام اسید در باطری خودرو استفاده می شود, در باطری خودرو از کدام اسید استفاده می شود باتری اسیدی یا باتری سربی-اسیدی گونه ای از باتری قابل شارژ است که در سال ۱۸۵۹ توسط فیزیکدان فرانسوی، گاستون پلانته اختراع شد. علارغم ذخیره انرژی کم نسبت به وزن و حجم آن، به دلی

ادامه مطلب  

همجوار با کدام برند هستید؟ / تغییر مستمر به ضرر برند تمام می شود  

درخواست حذف این مطلب
صاحبان برند معمولا ارزی دقیقی ندارند که سایه انداختن برند دیگر روی برندشان چه اثر نامطلوبی دارد یا نمی دانند از نظر مصرف کننده، کدام یک برند برتر و میزبان است و کدام در حاشیه قرار گرفته است؟ این گونه است که برند، قربانی اثر جانبی قوی برند دیگر می شود.

ادامه مطلب  

کدام بلیط ارزان تر است؟ کدام هتل بهتر؟  

درخواست حذف این مطلب
کدام بلیط ارزان تر است؟ کدام هتل بهتر؟ کدام تور مسافرتی، خدمات مطمئن تری فراهم خواهد کرد؟ این ها فقط چند تا از دغدغه های هرروزه ی آژانس هاست.

ادامه مطلب  

من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه؟  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی که من اینگونه بی توُ بیتابم شب از هجوم خی نمی برد خوابم تو چیستی که من از هر موج تبسم تو بسان قایق سرگشته روی گردابم تو در کدام سحر بر کدام اسب سفید؟ تو را کدام خدا؟تو از کدام جهان؟ تو در کدام کرانه؟تو در کدام صدف؟ تو در کدام چمن؟همره کدام نسیم !؟ تو از کدام سبو؟ من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه؟ چه کرد با دل من آن نگاه شیرین آهــــــــــــ مدام پیش نگاهی،مدام پیش نگاه کدام نشات دویده از تو در سر من که ذره های وجودم تو را که می بینند به می آ

ادامه مطلب  

تو کیستی  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی ک من اینگونه بی تو بی تابم شب از هجوم خی نمیبرد خوابم تو چیستی که من از موج هر تبسم تو بسان قایق سرگشته روی کردابم تو در کدام سحر بر کدام اسپ سپید تورا کدام خدا تو را کدام جهان تو از کدام ترانه تو از کدام صدف تو در کدام چمن همره کدام نسیم تو از کدام سبو من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه چه کرد با دل من آن نگاه شیرین ، آه مدام پیش نگاهی ، مدام پیش نگاه کدام نشاه دمیده از تو در تن من که ذره ها وجود تو را که می بیند به می آیند سرود می خوانند چه آرزو

ادامه مطلب  

تو تاوان کدام زندگیِ پیشی؟  

درخواست حذف این مطلب
تو تاوان کدام زندگیِ پیشی؟ کجا، در کدام زندگی، دلت را ش تم؟ که طعم شاه توت نمی دهد لب هات دیگر؟ که خورشیدهای سرخِ غروب های زودرسِ زمستان در گِل مانده اند و فردا بالا نمی آیند؟ تو تاوان کدام شعرِ ناسروده ای؟ که با انگشت اگر بر کتف چپت می نوشتم می م . تو تاوان آهِ کدام عاشق بیابانگردی؟ که شاید عشق را چندصد سال پیش نفرین کرده باشد. کجا، در کدام زندگی، یادم رفت بگویم "دوستت دارم"؟ | مهدیه لطیفی |

ادامه مطلب  

تغذیه زالو ها  

درخواست حذف این مطلب
در این مقاله از سری مقاله های آموزش پرورش زالو قصد داریم تغذیه انواع گونه های زالو را برای شما عنوان کنیم. همان طور که در مقاله های پیشین مطرح کردیم تاکنون گونه های بسیار زیادی از زالوها شناخته شده اند که هر کدام عادت غذایی خاص خود را دارند. به طور مثال زالوهای گونه هیدرونیده خون خوار است و از خون شکار خود تغذیه می کند. البته نحوه صید غذای زالو ها و همچنین تغذیه زالو ها با توجه به گونه هایشان متنوع است . تغذیه زالو ها

ادامه مطلب  

غلامرضا طریقی / کدام چشم بد آیا ؟ کدام دست ش ت؟  

درخواست حذف این مطلب
کدام چشم بد آیا ؟ کدام دست ش ت؟ دوباره شیشه ی ما را کدام مست ش ت؟ هزار تُنگ به هم آمدیم، شد دریا بلند همت ما را کدام پست ش ت؟ همیشه در پس دو چشم پنهان است چه غم از اینکه در این سو هر آنچه هست ش ت؟ چه ساده لوح ی که به موج پشت کند به روی باد دری را هر آنکه بست ش ت خلاف منطق معمولتان در این قصه بت این چنین سرِپا ماند و بت پرست ش ت دل من آینه سان غرق در تجلی بود به محض اینکه غباری بر او نشست ش ت غلامرضا طریقی

ادامه مطلب  

ازدواج  

درخواست حذف این مطلب
این روزهای زندگیه من پر از استرسه استرس ماندن یا رفتن این دو راهی مرا به کجا خواهد برد؟ چه سرنوشتی در انتظار من است ؟ آیا همه چیز بستگی به خودم دارد؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ خداوندا من تهی از هر گونه اختیارم در این راه هر کدام را که تو مصلحت میدانی ثابت قدم فرما

ادامه مطلب  

(بدون عنوان)  

درخواست حذف این مطلب
هوا دارد رو به گرمی می رود. امروز خیابان ها را می شود با باد خنک گز کرد. انقلاب را، مظفر را، قدس را، ونک را، جمهوری را. ادوارد براون را. می توان تمام خیابان ها را بلعید. سال بعد. سال های بعد همین خیابان ها را یک شب که خوابت نبرده است برایت می شکافم. می گویم که کدام کافه را دوست تر دارم. کدام تاتر را که تنها رفته ام مشتاق ترش بودم. کدام کوچه ی باریک و کوتاه را ده ها بار رفته ام و آمده ام. کجای انقلاب، کدام شعر، کدام آدم .... گوشت را بیاورم نزدیک دهانم: چق

ادامه مطلب  

حدس بزنید کدام اولی و کدام دوم است؟  

درخواست حذف این مطلب
رقابت سختی بین ترامپ و در گرفته. بکی اصرار دارد ثابت کند را نقض کرده و دیگری سعی می کند خلافش را القا کند. حدس بزنید کدام اولی و کدام دومیست؟

ادامه مطلب  

پر...!  

درخواست حذف این مطلب
از عق که در خواب روی شانه ام نشست نشانی ات را پرسیدم پشت کدام کوه بالای کدام ابر در دل کدام ستاره... . . . چه هندی شد

ادامه مطلب  

به کدام کیش و آیین...  

درخواست حذف این مطلب
به کدام کیـش و آییـن به کدام مذهب و دیـنببرى قـرار دل را، به سراغ دل نیایـی ؟#ادیب_نیشابوری

ادامه مطلب  

(بدون عنوان)  

درخواست حذف این مطلب
دست هایِ من بال های پروازِ تو بودند و آغوشم آسمانی که دوستش داشتی! از کجای قصه هوسِ کوچ به سرت افتاد بعد از کدام طلوع، کدام باران، کدام خیابانِ زمینیِ بلندِ بی پایان دلِ من -آشیانه ای که با عشق در آن خانه کرده بودی- برای ماندنت تنگ شد؟ بهار نود و پنج

ادامه مطلب  

چیستان های قرآنی  

درخواست حذف این مطلب
1- کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟ 2- کدام سوره قرآن است که همنام یکی از ف ات است؟ 3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟ 4- سفر فضایی چه نام داشت؟ 5- عدد بی نقطه در قرآن چیست؟ 6- نام دو کشور که در قرآن نقطه ندارند؟ 7- کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟ 8- نام دیگر سوره ی ملک کدام است؟ 9- کدام سوره از سوره های قرآن دارای 2 بسم الله می باشد؟ 10- بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در کدام سوره است؟ ****************************** جواب 1- حمد 2- سوره ی حدید(

ادامه مطلب  

بونیا ویریده  

درخواست حذف این مطلب
1- کدام یک از جملات زیر در مورد ساختمان بونیا ویروس صدق می نماید؟ الف) فاقد انولپ است ب) ژنوم تک قطعه ای است ج) منشاء انولپ غشاء سیتوپلاسمی است د) ژنوم rna تک رشته ای خطی است 2- کدام یک از قطعات زیر ambisense است؟ الف) قطعه s از phlebovirus ب) قطعه m از phlebovirus ج) قطعه m از tospovirus د) موارد 1 و 3 3- انتقال به وسیله arthropod در اعضای کدام یک از خانواده ویروسی زیر دیده می شود؟ الف) آدنوویروس ب) هپادناویروس ج) بونیا ویروس د) پا ویروس 4- کدام یک از بيماري های زیر در ایران دیده می ش

ادامه مطلب  

تو کیستی؟؟  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خی نمی برد خوابم . تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو بسان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید؟ تو را کدام خدا؟ تو از کدام جهان؟ تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟ تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟ تو از کدام سبو؟ من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه! چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه! مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه! کدام نشأه دویده است از تو در تن من؟ که ذره های وجودم تو را که می بینند، به

ادامه مطلب  

پیکورنا ویروس  

درخواست حذف این مطلب
-پیکورنا به چه معنی است؟ rna سنس مثبت ویروسی با ژنوم rna کوتاه ویروس های کوچک rna دار ویروس های rna دار پیگمانته 2-پولیوویروس جز کدام جنساست؟ هپاتوویروس رینوویروس انتروويروس کاردیوویروس 3-ویروس سرماخوردگی در کدام جنس قرار دارد؟ آفتوویروس انتروويروس رینوویروس کاردیوویروس 4-پیکورناویروس چند پروتئاز دارد؟ 1 2 3 0 5-بعد از ورود پیکورناها به درون سلول چه اتفاقی می افتد؟ transcription translation replication رونویسی

ادامه مطلب  

آیا میدا نید؟  

درخواست حذف این مطلب
- برترین بشر آدم و سید عرب کیست؟ حضرت محمد(ص) - سید عجمیان کیست؟ سلمان فارسی -سید رومیان کیست؟ صهیب - سید حبشی ها کیست؟ بلال - سید کوه ها کدام است؟ کوه طور - سید درختان چه درختی است؟ درخت سدر - سید ماه ها کدام ماه است؟ ماه های حرام - سید روزهای هفته کدام روز است ؟ روز - سیدکلام و گفتار کدام کیست ؟ قرآن - سید قآن کدام سوره است؟ سوره بقره - سید سوره بقره کدام آیه است؟ آیه الکرسی در آیه الکرسی 50 کلمه است که هر کلمه 50 برکت دارد. حضرت رسول اکرم (ص)

ادامه مطلب  

رابدو و فیلوویریده  

درخواست حذف این مطلب
- ویروس هاری توسط کدام یک از پروتئین های زیر به رسپتور سلولی اتصال می یابد؟ الف) f ب) g ج) m د) l 2- محصول کدام یک از ژن های ویروس هاری نقش آنزیمی در تکثیر ژنوم دارد؟ الف) p ب) m ج) n د) l 3- وا ن هاری انسانی از کدام نوع می باشد؟ الف) زنده ضعیف شده ب) کشته شده ج) نوترکیب د) وا ن ندارد 4- کدام یک از گزینه های زیر در مورد ویروس هاری صدق می نماید؟ الف) فاقد انولپ ب) ژنوم تک رشته سگمنته ج) تکثیر در سیتوپلاسم د) شکل ویروس گرد 5- ویروس هاری در کجا تکثیر می یابد؟ الف) پوست ب

ادامه مطلب  

تو کیستی؟؟ +یک عدد فایل صوتی : )  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خی نمی برد خوابم . تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو بسان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید؟ تو را کدام خدا؟ تو از کدام جهان؟ تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟ تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟ تو از کدام سبو؟ من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه! چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه! مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه! کدام نشأه دویده است از تو در تن من؟ که ذره های وجودم تو را که می بینند، به

ادامه مطلب