انشا عینی و ذهنی|انشا درمورد عینی و ذهنی|انشا درباره ذهنی  

درخواست حذف این مطلب
انشا عيني و ذهنی|انشا درمورد عيني و ذهنی انشا درمورد عيني و ذهنی|انشا درباره ذهنی انشا عيني و ذهنی انشا درباره ذهنی انشا عيني و ذهنی انشا درمورد عيني و ذهنی انشا درباره ذهنی ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد صدای باران  

درخواست حذف این مطلب
انشا درمورد صدای لالایی مادرتوصیف صدای بارانانشا درمورد صدای وزش شدید بادصدای بارش بارانانشا در مورد قار قار کلاغانشا در مورد روز بارانیموضوع انشاء ازادانشا درباره اهنگ سرود ملی ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا طنز و غیر طنز ماهی در حوض قالی  

درخواست حذف این مطلب
انشا ایستادن توی صفانشا ربات پیشخدمتانشا ماهی در حوض قالیانشا درمورد سایه ادمانشا سایه آدمانشا در مورد انتقال خونانشا در مورد سایه ادمانشا در مورد ماهی در حوض قالی ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا درباره ی طعم بستنی یخی  

درخواست حذف این مطلب
انشا درباره بوی خاک پس از بارش بارانانشا طعم بستنی یخی هشتمانشا درباره طعم خورشت قورمه سبزیانشا درباره بوی سیرانشا درمورد حمل یک قالب یخ بدون دستکشانشا در مورد برداشتن یک ظرف داغانشا در مورد طعم لبوی داغ در یک روز برفیداستان طعم بستنی یخی ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا درباره آب  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد صرفه جویی در مصرف آبانشا در مورد بحران آبانشای کمبود آبمقاله در مورد آب برای ک نانشا درباره کم آبیانشا در مورد حیات زندگیموضوع ابچرا آب مایه حیات است؟ ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا طنز و غیر طنز ربات پیشخدمت  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهیانشا طنز درباره ماهی در حوض قالیانشا طنز درمورد ایستادن توی صفانشا طنز درمورد کمک به همسایانشا درباره ی ربات پیشخدمتانشا طنز وغیر طنز انتقال خونانشا طنز وغیر طنز سایه ادمانشا درباره تلفن همراه طنز ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا درباره اسمان  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد آسمانتوصیف اسمان انشا در مورد اسمان ابریانشا درباره ی اسمان انشا در مورد اسمان پرستارهانشا اسمان انشا درباره اسمان شب پایه هفتمانشا آسمان ابری ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشای طنز در مورد تلفن همراه  

درخواست حذف این مطلب
انشا طنز در مورد انتقال خونانشا طنز درمورد ایستادن توی صفانشا طنز درمورد کمک به همسایهانشا طنز در مورد سایه ادمانشا طنز وغیر طنز نهمانشا طنز خنده دارتلفن همراه چیستموضوع انشای طنز ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کانال انشا در مورد روز درختکاری  

درخواست حذف این مطلب
کانال انشا در مورد روز درختکاری کانال انشا در مورد روز درختکاری کانال انشا در مورد روز درختکاری کانال انشا در مورد روز درختکاری کانال انشا در مورد روز درختکاری کانال انشا در مورد روز درختکاری ادامه مطلب

ادامه مطلب  

یک انشا در مورد نقشه هایم برای آینده  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد شغل آینده منانشا در مورد آینده منانشا در مورد اینده نگریانشا درباره ی در اینده میخواهید چه کاره شویدانشا درباره ی نقشه هایم برای آیندهدر اینده میخواهید چکاره شویدانشا در مورد شغل معلمیانشا در مورد شغل ی ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد بوی سیر  

درخواست حذف این مطلب
انشا درمورد طعم بستنی یخیانشا درباره برداشتن یک ظرف داغانشا در مورد طعم خورشت قورمه سبزیانشا درباره طعم لبوی داغ در یک روز برفیانشا درباره حمل یک قالب یخ بدون دستکشانشا درمورد بوی خاک پس از بارش بارانتوصیف بوی خاک پس از بارش بارانطعم خورشت قورمه سبزی انشا هشتم ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا ملی شدن نفت کوتاه  

درخواست حذف این مطلب
انشا ملی شدن نفت بهترین انشا ملی شدن نفت جالبترین انشا ملی شدن نفت زیباترین انشا ملی شدن نفت خاصترین انشا ملی شدن نفت جالبترین انشا ملی شدن نفت خوشگلترین انشا ملی شدن نفت انشا ملی شدن نفت کوتاه ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا طنز و غیر طنز انتقال خون  

درخواست حذف این مطلب
انشا طنز درمورد ایستادن توی صفانشا طنز در مورد سایه ادمانشا طنز درمورد تلفن همراهانشا طنز درمورد کمک به همسایهداستان طنز درباره انتقال خونانشا طنز وغیر طنز سایه ادمانشای طنز وغیر طنزانشا طنز وغیر طنز نهم ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا طنز در باره ربات پیشخدمت  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد درد دل یک موش آزمایشگاهیانشا طنز درباره ماهی در حوض قالیانشا طنز وغیر طنز انتقال خونانشا طنز درمورد کمک به همسایهانشا طنز درمورد ایستادن توی صفانشا درمورد ماهی در حوض قالیانشا ماهی در حوض قالیربات پیشخدمت چیست ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد یک روز از کلاس  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد توصیف کلاس درسکلاس خود را توصیف کنیدانشا درباره ی کلاسانشا در مورد کلاس ماتوصیف کلاس ادبیاتانشا در مورد کلاس خود را توصیف کنیدانشا در مورد کلاس ادبیاتشعر در مورد کلاس درس ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد عینک کلاس هفتم و هشتم  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد کلاغ پایه هفتمانشا درباره ی خانه پایه هفتمانشا در مورد خانه کلاس هفتمانشا درمورد عینک با مقدمهانشا درباره کلاغ سیاهمقدمه در مورد عینکانشا در مورد عینک هفتمانشا کلاغ پایه هفتم ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا طنز و غیر طنز سایه آدم  

درخواست حذف این مطلب
سایه آدم طنزانشا طنز درمورد کمک به همسایهانشای طنز انتقال خونانشا سایه ادمانشا طنز درمورد تلفن همراهانشا طنز درمورد ایستادن توی صفانشا طنز وغیر طنز نهمانشا درباره ربات پیشخدمت ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کانال انشا دهه فجر  

درخواست حذف این مطلب
جدید ترین کانال انشا دهه فجر کانال انشا دهه فجر در تلگرام انشا دهه فجر کانال دهه فجر انشا فجر کانال انشا دهه ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد عید نوروز به زبان انگلیسی  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد عید نوروز به زبان انگلیسی انشا در مورد عید نوروز به زبان انگلیسی انشا در مورد عید نوروز به زبان انگلیسی انشا در مورد عید نوروز به زبان انگلیسی انشا در مورد عید نوروز به زبان انگلیسی ادامه مطلب

ادامه مطلب  

موضوع انشا در مورد توصیف مادر  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: توصیف مادر سلام میخواهم درمورد مادراین فرشته ی روی زمین بنویسم مادری که 9 ماه مرا دردل خودپروراندهوحالاکه بدنیا اورده وبه این سن رسانده میخواهم چندکلمه ی بنویسم.من ان چشمای مادرم وان لبخندزیباوان تبسم زیباراکه هرروزبرروی من وخواهرم میزندهرگزفراموش نمی کنم مادرمهربانم چه بنویسم درموردشمابهترین وصمیمانه ترین شادباش های زندگی ام رابه شما تقدیم می کنم ودستای نازنینت راهرروزمی بوسم .چندبهاروچندتابستان که ازعمرم گذشته توهمان

ادامه مطلب  

انشا درباره ی سرگذشت یک رود|درباره ی سرگذشت یک رود از زبان خودش  

درخواست حذف این مطلب
انشا از زبان یک روددرباره سرگذشت یک رود انشا بنویسیدانشا درباره رودداستان سرگذشت یک رودانشا درباره سرگذشت یک رود از زبان خودشتحقیق در مورد سرگذشت یک روددرباره ی سرگذشت یک رود انشا بنویسیدانشا رود ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد ایران  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد ایران کلاس هفتمانشا در مورد آسمان شبمتن زیبا درباره ایرانتوصیف ایرانانشا درباره محل زندگی مامتن ادبی درباره ایرانتحقیق درباره کشور ایراندرباره ی کشور ایران ادامه مطلب

ادامه مطلب  

استیکر انشا عید نوروز  

درخواست حذف این مطلب
استیکر انشا عید نوروز بهترین استیکر انشا عید نوروز جالبترین استیکر انشا عید نورو زترین خوستارین استیکر انشا عید نوروز باح رین استیکر انشا عید نوروز استیکر انشا عید نوروز ادامه مطلب

ادامه مطلب  

موضوع انشا چهره ای که هرگز فراموش نخواهم کرد  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: چهره ای که هرگز فراموش نخواهم کرد تولید متن درس سوم نگارش یازدهم بند مقدمه: برخی چهره ها «آن» دارند . در حضور جذبت می کنند و در غیاب شوق دوباره دیدن را در تو زنده می کنند . برخی چهره ها خود «عشق» اند. بند توصیف ظاهر: مادر بزرگ من که مادر مادرم بود خلاصه خوبی ها بود . خود عشق بود. تجسم مهربانی مادربزرگم که صدایش می کردیم ننه ، ۸۰ سال شیرین داشت . . زنی با قامتی کوتاه ، نسبتا چاق و ماند همه تپل های جهان شیرین و تو دل برو . پوست سفیدش با لباس ه

ادامه مطلب  

کانال انشا در مورد تعطیلات نوروز به زبان انگلیسی  

درخواست حذف این مطلب
کانال انشا در مورد تعطیلات نوروز به زبان انگلیسی در تلگرام کانال انشا در مورد تعطیلات نوروز به زبان انگلیسی بهترین کانال انشا در مورد تعطیلات نوروز به زبان انگلیسی جدید ترین کانال انشا در مورد تعطیلات نوروز به زبان انگلیسی کانال های انشا در مورد تعطیلات نوروز به زبان انگلیسی ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کانال انشا تعطیلات عید نوروز  

درخواست حذف این مطلب
کانال انشا تعطیلات عید نوروز عضو شدن در کانال انشا تعطیلات عید نوروز لینک عضویت در کانال انشا تعطیلات عید نوروز بهترین کانال انشا تعطیلات عید نوروز خاصترین کانال انشا تعطیلات عید نوروز باح رین کانال انشا تعطیلات عید نوروز نازترین کانال انشا تعطیلات عید نوروز جالبترین کانال انشا تعطیلات عید نوروز ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد باد آورده را باد میبرد  

درخواست حذف این مطلب
گسترش ضرب المثل باد اورده را باد میبردانشا درباره از تو حرکت از خدا برکتداستان در مورد باد آورده را باد میبردباد آورده را باد میبرد انشاانشا در مورد تو نیکی میکن و در دجله اندازمعنی ثروت باد آوردهگسترش مثل باد اورده را باد میبردمثل نویسی باد اورده را باد میبرد ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد فیل و فنجان|حکایت فیل و فنجان|ضرب المثل فیل و فنجان  

درخواست حذف این مطلب
انشای فیل و فنجانانشا فیل و فنجان نهمحکایت فیل و فنجان چیستفیل فنجانداستان کوتاه فیل و فنجانانشا در مورد آدم فضاییانشا درمورد فیل وفنجانداستان ضرب المثل فیل و فنجان ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا درمورد فصل پاییز همراه با بند مقدمه٬ بند های بدنه٬ بدنه٬ نتیجه  

درخواست حذف این مطلب
انشا درباره ی پاییز با مقدمهانشا در مورد پاییز با مقدمه و نتیجه گیریانشا درباره پاییز پایه هفتمانشا در مورد فصل پاییز با مقدمه و نتیجه گیرینتیجه گیری پاییزنتیجه گیری در مورد فصل پاییزنتیجه گیری فصل پاییزانشا در مورد پاییز همراه با مقدمه ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا ادبی درباره بهار  

درخواست حذف این مطلب
انشا ادبی درباره بهار جالبترین انشا ادبی درباره بهار خاصترین انشا ادبی درباره بهار نازترین انشا ادبی درباره بهار باح رین انشا ادبی درباره بهار نازترین انشا ادبی درباره بهار خنده دار ترین انشا ادبی درباره بهار ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نگارش دهم - درس دوم - عینک ذهنی و نگاه طنز با موضوع خواب  

درخواست حذف این مطلب
نگارش دهم - درس دوم - عینک ذهنی و نگاه طنز موضوع: خواب خواب بسیار خوشمزه و شیرین است .ولی طمع ندارد؛بسیارسنگین است ولی وزن ندارد.واحد اندازه گیری خواب تعداد لگد مادر است،که باعث کبودی پا،سر،کمرودست می شود.چگالی خواب به تعداد بطری اب بستگی داردکه مادر عزیزمان ساعت شش صبح روی سرمان،خالی می کند.دشمن خونی خواب قهوه،چای و نسکافه است و دوستان صمیمی ان،بالشت،پتووتشک است،که همه نقش مهمی در دیدن کابوس و رویا دارند.برای از بین بردن وزن خواب از قهوه ا

ادامه مطلب  

انشا طنز و غیر طنز ایستادن توی صف  

درخواست حذف این مطلب
انشا طنز وغیر طنز تلفن همراهایستادن توی صف طنزانشا طنز درمورد کمک به همسایهانشای طنز درمورد انتقال خونانشا طنز وغیر طنز نهمانشا طنز درمورد سایه ادمانشای طنز وغیر طنزایستادن در صف ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا با موضوع طنز تلخ  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: طنز تلخ شب بود و خورشید به روشنی می درخشید. پیرمردی جوان یکّه و تنها با خانواده اش در سکوت گوش اش خیابان قدم ن ایستاده بودند و درحالی که می خندید، صدای گریهٔ آنان به قدری بلند بود که ی نشنود. آن ها پیاده با ماشین به خانه رسیدند و چون هوا سرد بود، زیر باد کولر خودشان را گرم د. پسرک که دختری بیش نبود با دهان بسته گفت: بهتر است به سلمانی بروم و کفش هایم را اتو کنم. پس به نجاری رفت و مقداری چیپس و پفک ید و در راه خانه قصد نوشتن نامه ایی را دا

ادامه مطلب  

معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدابرکت|انشا در مورد از تو حرکت ازخدا برکت|معنی ازتوحرکت ازخدابرکت  

درخواست حذف این مطلب
داستان از تو حرکت ازخدا برکتضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت را در یک بند توضیح دهیدضرب المثل باد اورده را باد میبردانشا در مورد ضرب المثل از تو حرکت ازخدا برکتانشا درمورد ضرب المثلمعنی ازتو حرکت ازخدا برکتگسترش ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکتانشا درباره ی یک ضرب المثل ادامه مطلب

ادامه مطلب  

وقتی معلم ورزش انشا درس می دهد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری فرهنگیان : عبدالجبار کاکایی می گوید انشا نیاز به نگاه ویژه دارد، نه این که کلاس انشا را کلاسی فوق برنامه و فانتزی بدانیم. این شاعر که سابقه تدریس در زنگِ انشا را هم دارد، در گفت وگو با خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره کلاس انشا گفت: من فکر می کنم درباره کلاس انشا خیلی چیزها بستگی به معلم ، حال و هوا و سابقه او دارد. معلم می تواند کلاس انشا را به یک کلاس مفید و کلاس کشفِ استعداد و آموزش قواعد نگارش و نویسندگی بدل

ادامه مطلب  

موضوع انشا روز مادر  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: روز مادر به نام عشق و دوستی به نام حضرت عشق که پروردگارش مادر است. به نام پنج فرشته مهر.صفا.پاکدامنی.صمیمیت و دوستی که به درگاه مادر سجده د به نام مادر که ش حضرت عشق است و مذهبش مهربانی به نام مادر که اولش عشق. دومش صفا. سومش مظلومیت. چهارمش صمیمیت. پنجمش پاکدامنی. ششمش شجاعت. هفتمش فداکاری. هشتمش ایثارگری. نهمش مهربانی. دهمش دانایی. یازدهمش زیبایی. دوازدهمش آرزومادر تنها ممکن محالیست که در دنیا نظیرش نیست. محبت مادر بی منت ترین محبت

ادامه مطلب  

موضوع انشا نویسندگی  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: نویسندگی نویسندگی یک شغل نیست بلکه هدف است برای نویسنده شدن باید یک هدف داشته باشی نویسنده میخاهد تمام درد های زندگی اش را دریک جمله به پایان برساند من دارم دوباره میگم نویسندگی یک شغل نیست بلکه غرور است تکبر است برای نویسنده شدن باید چندبار غرورت له بشه تا بتونی بقیه رو درک کنی و بتونی بنویسی در وجود یک نویسنده یک غم است که تو وجود منو تو انسان نیست.... نوشته: محدثه ولی - دبیرستان شهیدخشکباری

ادامه مطلب  

انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کانال انشا درباره احسان و نیکوکاری  

درخواست حذف این مطلب
کانال انشا درباره احسان و نیکوکاری کانال انشا درباره احسان و نیکوکاری کانال انشا درباره احسان و نیکوکاری کانال انشا درباره احسان و نیکوکاری کانال انشا درباره احسان و نیکوکاری کانال انشا درباره احسان و نیکوکاری ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا شب یلدا  

درخواست حذف این مطلب
انشا شب یلدا شش انشا در مورد شب یلدا اماده که امیدوارم خوشتون بیاد، شما هم انشا خودتونو با موضوع شب یلدا در قسمت دیدگاه ها بنویسید تا دوستان استفاده کنند. ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا با موضوع د مثل دلاوری  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: د مثل دلاوری فداکاری عشق نیست ،غیرت و مردانگی است از خود گذشتن است یعنی اینکه هر حادثه خطرناکی پیش بیاید جان،مال،ثروت و خانواده را در راه دین وکشورش فدا می کند..فداکار به ی می گویند که از حادثه های خطرناک و....نمی ترسد و هروقت حرف جنگ و امنیت کشور می شود با جرأت می گوید :من هستم و تا آ از کشورش دفاع می کنم ما در جوامع امروز و گذشته فداکار هایی مثل ،محمد حسین فهمیده ،شهید آوینی ،چمران فیروز حمیدی،آتشنشان هایی که در حادثه پلاسکو جانشا

ادامه مطلب  

موضوع انشا قدم زدن در یک روز برفی  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: قدم زدن در یک روز برفی از خانه بیرون اومدم با قطرات برفی ک جلوی پایم فرود آمد نگاه با خوشحالی دستانم را به هم ساییدم و شروع به قدم برداشتن مثل یک دوربین با چشمانم از همه چیز برداری می از کار ها ی ادم ها که زیر چتر و با سرعت به طرف مقصدشان میرفتند یا به دختر و پسری که دست در دست هم راه میرفتند که آنقدر غرق دنیای خود بودند که سردی هوا و گذر زمان را حس نمی د یا پسری که دستانش در کاپشن خا تری خود کرده و بی توجه به اطرافیان به ع کفش خود ک در ه

ادامه مطلب  

انشا با موضوع طبیعت  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: طبیعت خداوند جهان هستی را به گونه ای افریده است که انسان از درک این افریده ها و مخلوقات عاجز است اگر دقت لازم را برای دیدن اطرافمان به کار بگیریم به این پی میبریم که خداوند متعال چگونه همه چیز را بدون هیچگونه نقصی افریده چیزی که مرا به شدت مهو خود کرده مورچه است که با جثه کوچک خود نیمی از سال را مشغول کار و جمع اوری روزی خود است.طبیعت سهم موزنی از زندگی موجودات و گیاهان حتی انسان که مهم ترین انهاست در بر میگیرد همه اینها میتواند بخش

ادامه مطلب  

انشا با موضوع پرندگان مهاجر  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: پرندگان مهاجر صدای وشان پرندگان در آسمان آفت شنیده میشود نگاهی به آسمان میاندازم تا به نغمه های زیبایشان گوش دهم...دسته دسته پرندگان مهاجر با رنگ های متفاوت و صدا های متفاوت در حال عبور از آسمان شهر ما هستند...در عجایب خلقت میمانم! چگونه این پرندگان هر کدام جداگانه پرواز میکنند و هیچ کدام راه خویش را گم نمیکنند؟!وااااااای خدای بزرگ چه میکنی تو!غرقه ی تماشای پرندگان بودم و زمان از دستم در رفته بود خیلی صحنه ی زیبایی بود و من با هیجا

ادامه مطلب  

موضوع انشا علم بهتر است یا ثروت  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: علم بهتر است یا ثروت به نظر من انسان به هردو در زندگی روزمره نیاز دارن هم به علم و هم به ثروت .ما باید درس بخوانیم و تحصیل کنیم تا به ثروت برسیم یعنی وقتی ما تحصیل میکنیم و از علم زیاد بهره ببریم میتوانیم با داشتن یک شغل عالی و مناسب در آمد بسیار داشته باشیم و ثروتمند باشیم و حتی برع .وقتی ما به محل تحصیل (مدرسه یا ) میرویم باید با ثروت خود برویم و ثبت نام کنیم تا عالم شویمیا وقتی در به تحصیل می پردازیم باید به مدیر آن شهریه بدهیم پس ما

ادامه مطلب  

انشا در مورد ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد: ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد در زمان های قدیم پسر جوانو بازیگوش در روستا زندگی می کرد که از قضا دستش کج بود و ی می کرد و سر اطرافیان خود را کلا میذاشت اما هر چه قدر ی می کرد و حق دیگران را می خورد نه خانه خوبی داشت و نه غذا درست حس برای خوردن داشت و همیشه بد ار بود و از نظر مالی مشکل داشت روزی کیسه ای زر و سکه ید بود از دست سربازان در حال فرار بود بعد از دویدن زیاد و تنگی نفس و رهایی از دست سرباز ها گوشه ای دنج ایستاد تا نفسی بکشد و د

ادامه مطلب  

انشا با موضوع ایستاده ام، ایستاده ای، ایستاده ایم، جنگلیم، تن به صندلی شدن نداده ایم  

درخواست حذف این مطلب
انشا با موضوع: ایستاده ام، ایستاده ای، ایستاده ایم، جنگلیم، تن به صندلی شدن نداده ایم ایستادن سمبل مقاومت وایستادگی در برابر حوادث و فراز و نشیب های زندگی و ایمان و اعتقاد قلبی به آرمان و هدف خویش داشتن است.وقتی انسان در سایه تفکر و اعتقاد به قدرت خداوند به بینش و بصیرت لازم میرسد در میبابد که این انسانی که اشرف مخلوقات لقب گرفته بدون هدف آفرده نشده است. اذا آنقدر جستوجو میکند و آنقدر میگردد تا هدف واقعی و مسیر حقیقی خودرا در این کره خاکی پید

ادامه مطلب  

نگارش یازدهم درس دوم گسترش زمان و مکان  

درخواست حذف این مطلب
نگارش یازدهم درس دوم گسترش زمان و مکان به نام آفریننده نیکی ها! مهربانی آغاز خوش زندگی آرام ... آن روز هایی که از خادمان امروزی خبری نبود..آن روزهایی که برج ها سربه فلک نکشیده بودند و حریم حرم در حصار ساختمان های مجلل نبود مادر بزرگی را می شناختم که از جوانی اش خادمی بی نام و نشان برای زائران بود ...چه زمستان ها و تابستان هایی که دغدغه سرما و گرمای میهمانان را داشت و همواره نگران زائران تازه رسیده وبی جاومکان بود..مخلصانه در خدمت آنان بود... با انو

ادامه مطلب  

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع وصال معشوق  

درخواست حذف این مطلب
نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی موضوع: وصال معشوق دیدار یار غایب دانی چه ذوق داردابری که در بیابان برتشنه ای ببارد * چندی ز حزن غربت جانت به لب رسیدهمشفق به دید منت با خود فراغت آرد*جام می وجودت هر دم ز فر تهی شد ساقی ز خون دیده جامت لبالب آرد*خواهی ز بهر محنت از این سرا گریزی والی م است او نفست به برزخ آرد* نفرین اهل جنت جاری به پیکری که کز آستان وهمت یک دم سری برآرد* گویند بُعد معشوق دهری ز تو برآیدزان پس غم فراقش جانت ز تن درآرد* صد پند چون از ای

ادامه مطلب  

انشا در مورد ایران کلاس هفتم | انشا درمورد اسمان شب کلاس هفتم  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد محل زندگی ما کلاس هفتمموضوع انشا ایرانانشا در مورد ایران کلاس ششمانشا درمورد اسمان شب کلاس هفتمانشا درباره محل زندگی ماانشا در مورد آسمان شبانشا در مورد ایران زیباریز موضوع آسمان شب

ادامه مطلب