عشق یعنی...  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني... عشق بیداد من باختن يعني لحظه عشق جان سرزمین يعني يعني زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق يعني ... شدن ساختن عشق دل يعني کلبه وامق و يعني عذرا عشق شدن من عشق فردای يعني کودک مسجد يعني الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن يعني به هم عشق سوختن چشمهای یکجا يعني پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من يعني الاسرار کلبه مخزن اسرار يعني

ادامه مطلب  

عشق یعنی..................  

درخواست حذف این مطلب
عشق بیداد من باختن يعني لحظه عشق جان سرزمین يعني يعني زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق يعني ... شدن ساختن عشق دل يعني کلبه وامق و يعني عذرا عشق شدن من عشق فردای يعني کودک مسجد يعني الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن يعني به هم عشق سوختن چشمهای یکجا يعني پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من يعني الاسرار کلبه مخزن

ادامه مطلب  

سلامتی هرچی رفیقه  

درخواست حذف این مطلب
سلام تقدیم به همه دوستان با معرفت ودوست داشتنی: دوست يعني انتخاب يعني از بنده سلام از تو جواب دوست يعني دل به ما بستی رفیق؟ دوست يعني یاد ما هستی رفیق؟ دوست يعني مطلبت را دیده ام يعني احوال تو را پرسیده ام دوست يعني در رفاقت کاملی دوست يعني: نیستی و... در دلی دوست يعني: دوستی را لایقم؟ تو حقیقت، من مجازی عاشقم دوست يعني کار و بارم خوب نیست تو نباشی، روزگارم خوب نیست دوست يعني بغض لبخندم ش ت دوری و جای تو گلدانی نشست دوست يعني مثل جان و در تنی دوست

ادامه مطلب  

داداش  

درخواست حذف این مطلب
داداش يعني غول مرحله ا خاستگار .... داداش يعني هرکول کارای سخت... . داداش يعني بتمن رویاها.... داداش يعني غیرت زورو .... داداش يعني بت واس پرستش .... يعني اگه نباشه میخوام دنیا نباشه .... (((دلنوشته واسه بهترین داداش و امید زندگیم))) rrrrrr

ادامه مطلب  

دهه شصت یعنی ....  

درخواست حذف این مطلب
يعني بیدار شدن با بوی نفت بخاری نفتی يعني اپول مانتو يعني ویدئو قاچاق يعني آتاری و میکرو يعني ف فروختن با کتونی میخی..! يعني تلویزیون سیاه و سفید يعني کپسول بوتان و پرسی يعني نوار کاست يعني یدن لبو و لواشک از سر کوچه ی مدرسه يعني سوختگی نارنجی رنگ بلوز کاموایی... . يعني نیمکت سه نفره يعني چوبین و زبل خان يعني تیله بازی عاشق شدن از پس حیا و شرم يعني صدای آژیر قرمز يعني سریال اوشین يعني نامه پسر همسایه . دهه شصت يعني من... يعني تو... يعني ما دهه 60کپییی

ادامه مطلب  

عشق یعنى..  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق يعني ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق يعني شور هستی در کلام / عشق يعني شعر، مستی والسلام عشق يعني خد

ادامه مطلب  

عشق یعنى..  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق يعني ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق يعني شور هستی در کلام / عشق يعني شعر، مستی والسلام عشق يعني خد

ادامه مطلب  

عشق یعنی  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني... عشق يعني رازقی؟ يعني نسیمعشق يعني مست گشتن از شمیمعشق يعني آفتاب بی غروبعشق يعني آسمان؟ يعني فروغعشق يعني آرزو؟ يعني امیدعشق يعني روشنی؟ يعني سپیدعشق يعني غوطه خوردن بین دو موجعشق يعني رد شدن از مرز اوج عشق يعني از سپیده تا سحرعشق يعني پا نهادن در خطرعشق يعني لحظه لحظه دیدار یارعشق يعني دست در دستِ نگارعشق يعني عقل شد مدهوش توعشق يعني لحظه لحظه بی قرارعشق يعني صبر؟ يعني انتظارعشق يعني اشتیاق و انتظارعشق يعني دلهوره؟ يعني شتابع

ادامه مطلب  

بوسه  

درخواست حذف این مطلب
بوسه يعني وصل شیرین دو لب بوسه يعني عشق در اعماق شب بوسه يعني لذت از دلدادگی لذت از شب لذت از دیوانگی طعم شیرینی به رنگ سادگی بوسه اغازی برای ما شدن لحظه ای با دلبران تنها شدن بوسه اتش میزند بر جسم وجان بوسه برمیدارد این شرم از میان بوسه يعني خستگی از من بکاه بوسه يعني عشق خالی از گناه بوسه يعني قلب تو از ان من بوسه يعني تو همیشه مال من

ادامه مطلب  

دختر یعنی...  

درخواست حذف این مطلب
دختر يعني دختر بودن يعني تمام عمر پای آینه بودن ! دختر بودن يعني پنکک زدن به جای صورت شستن ! دختر بودن يعني کله قند و لی لی لی لی … دختر بودن يعني پس این چایی چي شد؟؟! دختر بودن يعني الگوی خیاطی وسط مجله های د یت دختر بودن يعني همونی باشی که مادر و و ت هستن دختر بودن يعني انتظار خاستگار مایه دار! دختر بودن يعني دختر و چه به رانندگی؟ تو باید ماشین ظرفشویی برونی ! دختر بودن يعني باید مورد علاقه تو ول کنی پاشی چایی بریزی! دختر بودن يعني نخواستن و خواس

ادامه مطلب  

عشق مشکل  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني مشکلی آسان کنیدردی از درمانده ای درمان کنیمهربانی را چنین ارزان کنیدر تنور عاشقی سردی مکندر مقام عشق نامردی مکنلاف مردی می زنی مردانه باشدر مسیر عاشقی افسانه باشعشق يعني ظاهر باطن نماباطنی آکنده از نور خ ق يعني ذهن زیبا آفرینآسمانی روی زمیندر جهان هر کار خوب و ماندنیردپای عشق در او دیدنی ستعشق يعني شور هستی در کلامعشق يعني شعر، مستی والسلام ( مجتبى کاشانى . سالک)

ادامه مطلب  

عشق یعنی می ستایم من تو را  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني با تو خواندن از جنونعشق يعني سو ا از درون عشق يعني سوختن تا ساختنعشق يعني عقل و دین را باختن عشق يعني دل تراشیدن ز گلعشق يعني گم شدن در باغ دل عشق يعني تو ملامت کن مراعشق يعني می ستایم من تو را عشق يعني در پی تو در به درعشق يعني یک بیابان درد سر عشق يعني با تو آغاز سفرعشق يعني قلبی آماج خطر عشق يعني تو بران از خود مراعشق يعني باز می خوانم تو را عشق يعني بگذری از آبرو عشق يعني کلبه های آرزو عشق يعني با تو گشتن هم کلامعشق يعني انتظار یک سلا

ادامه مطلب  

کولی 1388 و پیش تر از آن  

درخواست حذف این مطلب
اولین گفتگویم با ناشر از معنی کولی آغاز شد . چرا کولی ؟ کولی يعني چة ؟ - البته ، حتماً . من این کلمه را زندگی کرده ام . با آن معنی شده ام . و باور کرده ام که کولی ام . چيزی میان یاد داشت نشده ها ، اهل هیچ کجا ، راهش از همه جدا ، غریبه ، موضوع داغ وسط گذاشتن و دور زدن ، ناخوانده ، حاشیه و "بی سرزمین تر از باد" . کولی يعني ؛ وجدان ی برای محرومیت هایش درد نمی گیرد ، .... کولی که باشی و زن ، يعني مهدور الدم . يعني آ مکافات . يعني به جهنم . يعني بی طبقه و لمپن ، يعني

ادامه مطلب  

ش ت را چگونه تعریف کنیم ؟  

درخواست حذف این مطلب
ش ت را چگونه تعریف کنیم ؟گفتند : ش ت يعني تو یک انسان در هم ش ته ای !گفتم : نه ! ش ت يعني من هنوز موفق نشده ام .گفتند : ش ت يعني تو هیچ کاری نکرده ای .گفتم : نه ! ش ت يعني من هنوز چيزی یاد نگرفته ام .گفتند : ش ت يعني تو حماقت کردی .گفتم : نه ! ش ت يعني من به اندازه کافی جرات و جسارت داشتم .گفتند : ش ت يعني تو دیگر به مقصود نمی رسی . گفتم : نه ! ش ت يعني باید از راهی دیگر به سمت هدفمم حرکت کنم .گفتند : ش ت يعني تو کوچک و نادان هستی . گفتم : ش ت يعني من هنوز کامل نیستم .گ

ادامه مطلب  

ناشاد  

درخواست حذف این مطلب
وقتی که تو دومین کشور ناشاد دنیا زندگی می کنی............آره ناشاد............اصلا ناشاد يعني چي؟!يعني غمگین؟!.......يعني ناراحت؟!.......يعني افسرده؟!...........يعني بی پول؟!...............يعني بی معرفت؟! اگه هزار تا کلیپ هپی بسازید و تو مراسم عروسی وتولد از اول تا آ ب ی........هیچ چيز تغییر نکرده!!! در بهترین ح فقط یک ناشادی!!!

ادامه مطلب  

note 117  

درخواست حذف این مطلب
سکوت ک میکنم، يعني دردم آنقدر زیاد است که زبانم بند آمده است... يعني دلم آنقدر گرفته است که راه گلویم بسته شده است... سکوت ک میکنم، يعني حالم آنقدر وخیم است که توانی برای حرف زدن نمانده يعني آنقدر حرف برای گفتن دارم که مانده ام از کجا شروع کنم... سکوت ک میکنم...يعني...دلم گرفته... کمی نگاهم کن...کمی برایم حرف بزن..... #..........

ادامه مطلب  

بوسه...  

درخواست حذف این مطلب
بوسه يعني وصل شیرین دو لب بوسه يعني خلسه در اعماق شب بوسه يعني مستی از مشروب عشق بوسه يعني آتش و گرمای تب بوسه يعني لذت از دلدادگی لذت از شب ، لذت از دیوانگی بوسه يعني حس طعم خوب عشق طعم شیرینی به رنگ سادگی بوسه آغازی برای ما شدن لحظه ای با دلبری تنها شدن بوسه سرفصل کتاب عاشقی بوسه رمز وارد دلها شدن بوسه آتش می زند بر جسم و جان بوسه يعني عشق من ، با من بمان شرم در دلدادگی بی معنی است بوسه بر می دارد این شرم از میان طعم شیرین عسل از بوسه است پاسخ هر

ادامه مطلب  

بانوی مهربان، مادر مهربانم روزت مبارک:)  

درخواست حذف این مطلب
مادر: م: يعني مهربانی، مونس بودن، متین و موقر بودن الف: يعني آرامش، آسایش، آدمیت د: يعني دریای عشق، دنیا ر: يعني رحمت مادر رو هر چي تعریف کنی کمه، چون به خاطر مادر که همه جمع می شن، همه می خندن... امید زندگیم روزت مبارک و آرزوی بهترین ها برایت

ادامه مطلب  

میلاد پر برکت مادر سادات،حضرت فاطمه ا هرا سلام الله علیها مبارک باد...  

درخواست حذف این مطلب
نشسته ام بنویسم که بال يعني تو عروج سمت کمال يعني تو نشسته ام بنویسم تصورت، هیهات فراتراز جریان خیال يعني تو محبت تو همان آیینه است و مهرت آب تو آب و آیینه پس زلال يعني تو ز برگ های تو بوی رسول می آید گل محمدی بی مثال يعني تو

ادامه مطلب  

اشعاری نغز و زیبا از قاصدک  

درخواست حذف این مطلب
ا*** "یک هدیه از خدا" ** در انتظارت امسال صد قاصدک رها شد// صد قلب پاک و آبی اسیر لحظه ها شد // وقتی که آمدی تو // خورشید خنده ای کرد// یک ماه و صد ستاره اظهار بندگی کرد// یک آسمان فرشته در حیرت از زمین شد// سجاده های مردم با عطر گل عجین شد// یک کوله بار خالی، پر شد ز عشق و ایمان / حرف دل مرا باز فهمید نور عرفان/ وقت سحر شدم ابر، آزاد گریه // از ناسپاسی خود هردم گلایه // ار اینکه با خدایم آسان شدم صمیمی // گشتم رها ز دردی ، یک درد بس قدیمی هر قطره ای ز اشکم، الماس

ادامه مطلب  

تکراریه ولی گفتم فک نکنید مردا بی و کارن ما فقط به گفتن عادت نداریم  

درخواست حذف این مطلب
مرد بودن يعني فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه.مرد بودن يعني فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی.مرد بودن يعني بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری.مرد بودن يعني استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره مرد بودن يعني بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نمیشناسه يعني چي؟ يعني بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله.مرد بودن يعني حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چي چشم ناپاک.مرد بودن يعني: ولی از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مس

ادامه مطلب  

عشق یعنی « همت  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني « همت » و یک دل خدا توی اشتیاق کربلاعشق يعني شوق پروازی بزرگدر هجوم زخم های بی ص ق يعني قصة عباس و آبدر « طلاییه » غروب آفتابعشق يعني چشم ها غرق سکوتدر درون ، اما انقلابعشق يعني آسمان غرق خوندر شلمچه گریه گریه.... تا جنونعشق يعني در سکوت یک نگاهنغمة انا الیه راجعونعشق يعني در فنا نابود شدندر میان تشنگان ساقی شدنعشق يعني در ره دهلاویهغرق اشک چشم، مشتاقی شدنعشق يعني حرمت یک استخوانیادگار از قامت یک نوجوانآنکه با خون شریفش رسم کردبر زمی

ادامه مطلب  

دختر بودن .......  

درخواست حذف این مطلب
دختر بودن يعني نخواستن و خواسته شدن...... ♥دختر بودن يعني حق هر چيزی رو فقط وقتی داری که تو عقد نامه نوشته....... ♥دختر بودن يعني به بابات گفتی؟ داداشت راضیه؟ دوس پسرتون ناراحت نمیشن؟ رئیس اداره چي؟ ♥دختر بودن يعني برو تو، دم در واینستا.......... ♥دختر بودن يعني تو گرما لباست 4 متر و نیم پارچه ببره که مردان به گناه نیفتن! ♥دختر بودن يعني کجا داری میری؟ تا حالا کجا بودی؟ ♥دختر بودن يعني تو نمیخواد بری اونجا، من خودم میرم...... ♥دختر بودن يعني کی بود به

ادامه مطلب  

نوکر حسین (ع) یعنی . . .  

درخواست حذف این مطلب
وقتی میگم من نوکر حسینم يعني: م قضا نمیشه(حتی المقدور اول وقت میخونم) وقتی میگم پدر و مادرم به فدایت يعني بعد از عزاداری برای حسین(ع)؛احترام و ادبم نسبت به پدر و مادرم بیشتر بشه(دستشونو ببوسم)وقتی میگیم من عاشق حسینم يعني حسین راهیه برای تقرب من به خدا؛يعني بعد از عزاداری برای آقام؛دوستی و من به خدا و ائمه اطهار(ع) بیشتر میشهيعني بیشتر مراقب نگاه های خودم هستميعني سعی می کنم حسینی زندگی کنم

ادامه مطلب  

اجرای پیانیست شهیر اسپانیایی در آنتالیا  

درخواست حذف این مطلب
مانولو کاراسکو در هفدهمین جشنواره بین المللی پیانوی آنتالیا کنسرت اجرا می کند. پایگاه اطلاع رسانی هفدهمین جشنواره بین المللی پیانوی آنتالیا از برگزاری کنسرت مانولو کاراسکو، نوازنده برجسته اسپانیایی در 25 سپتامبر با نام «شور فلامنگو» در این جشنواره خبر داد. این اولین بار است که این نوازنده صاحب سبک در ترکیه به اجرای کنسرت می پردازد. به گزارش این پایگاه؛ کاراسکو که پیش از نیز در سفر به استانبول، این شهر را زیباترین و الهام بخش ترین شهر دنیا

ادامه مطلب  

.........................................  

درخواست حذف این مطلب
salam dg dorost shod >>از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود:>>>>سؤال از این قرار بود: نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایرکشورها صادقانه بیان کنید؟>>>> و جالب اینکه ی جو نداد>>>>چون در آفریقا ی نمی دانست 'غذا' يعني چه؟>>در آسیا ی نمی دانست 'نظر' يعني چه؟>>در اروپای شرقی ی نمی دانست 'صادقانه' يعني چه؟>>در اروپای غربی ی نمی دانست 'کمبود' يعني چه؟>>و در ی نمی دانست 'سایر کشورها' يعني چه؟

ادامه مطلب  

ناگفته 7  

درخواست حذف این مطلب
خدایا حتی سخت ترین امتحان عمرم هم آ ش یکی می گفت امتحان تمومه برگه ها بالا....اما نمی دونم چرا این امتحانای تو تمومی نداره ؟به جایی منو رسوندی که خوشی دیگران شده عذابم چقدر نادونه بچه ای که آرزوی بزرگ شدن می کنه چقدر دوست داشتم زاینده رود پرآب بود و منم یه مشت خاک که توی زلالی اش حل میشدمچقدر دوست داشتم همه چيز تموم میشد حتی زندگی چقدر سخته واسه ندیدن عذاب عزیزت ، از خدا براش طلب مرگ کنی هیچ نمی فهمه من چي میگم ، شاید با خودشون بگن عجب خودخواهیه

ادامه مطلب  

حس خوب یعنی .......  

درخواست حذف این مطلب
حس خوب يعني کودک ماندن حس خوب يعني تکرار روز تولد حس خوب يعني گول نزدن وجدان حس خوب يعني بخشیدن دیگران حس خوب يعني برداشتن بار پیرزن همسایه حس خوب يعني ایستادن روی ترازوی پیرمرد حس خوب يعني نوازش دستان مادر حس خوب يعني عاشق بودن و وقتی عاشقی که ح خوب باشد و هر روز و هر ساعت و هر لحظه باور داشته باش که شاید فر نباشد پس حست را به زندگی خوب کن کی؟؟؟؟؟؟ همین امروز نه همین ساعت نه همین حالااااااااااا

ادامه مطلب  

پسر بودن یعنی .........  

درخواست حذف این مطلب
پسر بودن يعني برو چند تا نون ب پسر بودن يعني هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودن پسر بودن يعني دادن به دخترایی که تحویلشون نمی گیرن پسر بودن يعني کادو یدن برای جی اف پسر بودن يعني تا کی مفت خوری می کنی پسر بودن يعني پس کی دفترچه آماده به خدمت میگیری پسر بودن يعني به زور سیکل داشتن پسر بودن يعني بابا پس کی میری برام خاستگاری پسر بودن يعني مثل حمالی پسر بودن يعني جوراباتو در بیار حالم به هم خورد پسربودن يعني چرا کار نمیکنی ... جون دیگه پسر بودن يعني

ادامه مطلب  

خدا حافظ یعنی نزار برم .........  

درخواست حذف این مطلب
دوستی برام نوشته بود : چرا آدمها نمیدونن بعضی وقتا خداحافــــــظ يعني :.................. نزار برم ! يعني:................... برم گردون ! يعني :..................... سفت بغلم کن سرمو بچسبون به سینــــــــه ات و بگو : خداحافظـــــــــــ و زهــــــــــر مار ! بیخود میگی خداحافظـــ خدایا داری با من چه کار میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بگو شاید بتونم کمکت کنم ...... به پایان رسیده ام اما نقطه نمی گذارم … یک ویرگول میگذارم ، این هم امیدیست ، شاید که برگردی …

ادامه مطلب  

عشق یعنی.....  

درخواست حذف این مطلب
عشق بیداد من باختن يعني لحظه عشق جان سرزمین يعني يعني زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق يعني ... شدن ساختن عشق دل يعني کلبه وامق و يعني عذرا عشق شدن من عشق فردای يعني کودک مسجد يعني الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن يعني به هم عشق سوختن چشمهای یکجا يعني پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من يعني الاسرار کلبه مخزن اسرار يعني عــــــــــشــــــــــق

ادامه مطلب  

اردیبهشت یعنی همون چیزی که باهاش بودن لیاقت میخواد!  

درخواست حذف این مطلب
وقتی یه اردیبهـــ♥ـشتی دیوانه وار با تو بحث میکنه خوشحال باش!يعني هنوز دوسِت دارهيعني براش مهمیيعني رو تو حساس ِيعني روت غیرت دارهيعني میخواد تو رو، دیوونه!بتــــرس از سکوت اردیبهـــ♥ـشتی ها!چون نشانه پایــــان توست!!!اردیبهــــ♥ـشتی که سکوت کرد يعني تو رو برای خــودش تموم کرده

ادامه مطلب  

سجده: نسترن قدرتی  

درخواست حذف این مطلب
سجده: نسترن قدرتی سجده يعني: به عشق رو ‏ دل به آیینه روبرو ‏ سجده يعني: سری فتاده به راه‏ معنی «لا اله الا الله» سجده يعني: سری به دامن خاک‏ پرگرفتن زخاک تا افلاک‏ سجده يعني: که جز تو یارم نیست‏ صبر و ت ز انتظارم نیست‏ هیچم و سر به خاک می‏سایم‏ سر بر آن خاک پاک می‏سایم‏ دست من گیر تا رها نشوم‏ از تو ای آشنا، جدا نشوم‏ [کتاب نور مومن؛ صفحه 103]

ادامه مطلب  

هفته اول داد  

درخواست حذف این مطلب
سلام دوستان اردیبهشتم تموم شد رفت يعني دوماه از سال 93 گذشته خوب جریان گند زدن من همچنان ادامه داره با وجود اینکه زیاده روی ن ولی ترازو با هام مهربون نبود البته پری هم هست ولی اخه يعني چي ؟ گلبرگ 53 ( يعني واقعا روم سیاه) فاطمه 52.900 طناز 55 بهار 54 فرشته 49.500 خوب ستاره اینهفته فاطمه جون و بقیه گروه واقعا همه با هم اینقدر هماهنگ اضافه کردیم بهتره برم توی افق محو شم والله اینطوری نمیشه باید یه فکر جدی کرد

ادامه مطلب