"حکمت استیناسی"  

درخواست حذف این مطلب
“gnosis” را به "عرفان"، "حکمت ذوقی"، "حکمت شرقی یا اشراقی"، "معرفت خفی"، حکمت غنوسی"،"حکمت مشارقه" و مانند اینها ترجمه کرده اند. "حکمت استیناسی" معادلی است که جعل آن به مرحوم فردید منسوب است و توجیه ایشان آن بود که gnosis و غنوصیه با "انس" همگن و همچم و "انسان" نیز از همین خانواده است. (سیاوش جمادی، زیرنویس ترجمه مقاله الهیات ی، سایت مجله های سروش)

ادامه مطلب  

حکمت  

درخواست حذف این مطلب
حکمت من طمع خدایا، که دهی حکمت به من چون بگفتی در به قرآن، خیری دارد پر ثمن ره نمودی آن تو برمن، نَی بگردم از درت هر چه که بخشی خدایا، نَی بکاهت از شهت اندکی بیشتر نخواهم، بخشی از حکمت به من با عنایت بخش به من آن، تا بماند در زَمَن

ادامه مطلب  

سرلشکر عطاءالله صالحی بر مزار خانم صدیقه حکمت همسر شهید بابایی حضور یافت.  

درخواست حذف این مطلب
سرلشکر عطاءالله صالحی بر مزار خانم صدیقه حکمت همسر شهید بابایی حضور یافت. به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی نهاجا، روز گذشته سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل در زاده حسین (ع) قزوین بر مزار شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی و همسر وی حاضر شد و فاتحه ای قرائت کرد. صالحی همچنین با حضور در منزل پدر همسر شهید بابایی از خانواده این مرحوم دلجویی کرد. خانم حکمت، همسر شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی پس از طی یک دوره بیماری بر اثر عارضه کبد شامگاه سوم داد

ادامه مطلب  

چند و چند از حکمت یونانیان؟  

درخواست حذف این مطلب
با توجه به حدیث اکرم که می فرمایند باقیماندۀ غذای مومن شفاست، شیخ بهایی به این نکته اشاره می کند که آیا باقیماندۀ غذای ارسطو و بوعلی هم شفاست؟ پسمانده های فکری ارسطو و بوعلی حکمت یونانیان است. اگر آن را بخورید شفای روحی پیدا نمی کنید. چند و چند از حکمت یونانیان؟/حکمت ایمانیان را هم بدان ... دل منور کن به انوار جلی/ چند باشی کاسه لیس بوعلی؟ سروش، حکمت یونانیان و حکمت ایرانیان، برداشت آزاد

ادامه مطلب  

نهج البلاغه حکمت  

درخواست حذف این مطلب
نهج البلاغه حکمت ها __________________________________ حکمت151 ی که خود را در جایگاه تهمت قرار داد جز خود را نکوهش نکند __________________________________ حکمت ۱۵۳ آن که راز خود را پنهان دارد، اختیار آن در دست اوست __________________________________ حکمت ۱۵۴ فقر مرگ بزرگ است __________________________________ حکمت ۱۵۵ رعایت حق ی که او حقش را به جا نمی آورد نوعی بردگی است ___________________________ @bahrkazemi

ادامه مطلب  

اطلاعیه دریافت تشویقی  

درخواست حذف این مطلب
همکارانی که اسامی آن ها در ج زیر میباشد برای دریافت تشویقی خود به مر کز تحقیقات مراجعه کنند. خانم مسگری خانم بذر افشان خانم بیشه خانم سجاد خانم شوقی خانم سلیمانی خانم ترنجی نژاد خانم شریعت زاده خانم شفیعی خانم معنوی خانم قدرتی آقای قربانعلی پور خانم حاجی غیاثی آقای کاظمی خانم غلامی آقای علی دوست خانم کامیار آقای بهزادی خانم بهنام آقای تقوی خانم تقوایی یزدلی آقای حیدری خانم خداداد آقای فیضی خانم دهقان آقای قیاسی خانم رییسی خانم الهامی نیا

ادامه مطلب  

نیکوکاران شهریور  

درخواست حذف این مطلب
نیکوکاران شهریور خیریه طهورا آقای سیادت آقای شعاری آقای مراد خانی خانم نجم خانم ظنی پور خانم عبدلی خانم کرمی خانم طاهره محمدی خانم کردلو علی بهشتی خانم غلامی خانم و آقای ی خانم ی نیا خانم اصفهانی خانم اشتیاقی خانم رحمانی و گروه نیکوکاری ایشان خانم حیدری آقای غضنفری آقای رضایی خانم دوستان خانم خانم کرمی خانم. وآقای لطفی خانم فاطمه معینی وهمسر گرامی شان

ادامه مطلب  

« حکمت، گمشده هر مؤمن »  

درخواست حذف این مطلب
. . .  « حکمت، گمشده هر مؤمن » على علیه السلام: خُذِ الحِکمَةَ أنّى کانَت؛ فَإِنَّ الحِکمَةَ ضالَّةُ کُلِّ مُؤمِنٍ؛ حکمت را هر کجا یافتى فراگیر . به درستى که حکمت ، گمشده هر مؤمن است. غرر الحکم، ح5043؛ دانش نامه المؤمنین (ع): ج4، ص374

ادامه مطلب  

تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمت  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمت ح تعبیر خواب - حقه  محمدبن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا کنیزکی د. اگر بیند حقه او بش ت یا ضایع شد، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی. جابر مغربی گوید: اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه، دلیل که زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زنی زشت روی و درویش بخواهد یا کنیزک د بدین صفت. تعبیر خواب - حکمت محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند، دلیل بو

ادامه مطلب  

تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمت  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمت ح تعبیر خواب - حقه  محمدبن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا کنیزکی د. اگر بیند حقه او بش ت یا ضایع شد، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی. جابر مغربی گوید: اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه، دلیل که زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زنی زشت روی و درویش بخواهد یا کنیزک د بدین صفت. تعبیر خواب - حکمت محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند، دلیل بو

ادامه مطلب  

حکمت  

درخواست حذف این مطلب
خانم معلم مدرسه ای با اینکه ﺯﺒﺎ بود ﻭ ﺍﺧﻼﻕ خوبی داشت، هنوز ازدواج نکرده بود. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﻨﺠﺎﻭ ﺷﺪند ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺮﺳﺪﻧﺪ: «ﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻨﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻨﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺧﻼﻗ خوبی ﻫﺴﺘ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﺮﺩﻩﺍ؟» خانم معلم گفت: ادامه مطلب

ادامه مطلب  

حکمت پنهان خدا:  

درخواست حذف این مطلب
اما در عین حال ،ما در میان بالغان از حکمت سخن می گوییم ،اما نه از حکمتی که متعلق به عصر حاضر یا حکمرانان این عصر باشد که محکوم به نابودی هستند ،بلکه از حکمت خدا سخن می گوییم که از دیده ها نهان است و خدا را پیش از آغاز زمان برای شکوه ما تعیین فرموده است . (رومیان ۲۵٬۱۶) اما هیچ یک از حکمرانان عصر حاضر این حکمت را درک ن د ،زیرا اگر درک کرده بودند ،سرور شکوه را بر صلیب نمی د . (اعمال رسولان ۱۵٬۳)

ادامه مطلب  

نفس میکشی!  

درخواست حذف این مطلب
. . خانم! اگر بیمار باشه چی میشه؟ خانم! اگر جواب نگیره چی؟ خانم! اگر اشتباه از آب در بیاد؟! . خانم! اگر ثابت بشه بچه ی من نیست؟! خانم! اگر این بار هم تصویب نشه چی؟ خانم! اگر با این روش نتیجه نده؟ خانم! اگر ثابت بشه به هم نمیخوریم!!! خانم! ممکنه اجازه نده ازدواج کنیم؟! خانم! اگر دروغ گفته باشه! خانم! اگر بره و تنهام بذاره چکار کنم؟! خانم! اگر این ماه نتونم تسویه کنم؟ خانم! اگر کم بیارم!؟! خانم! اگر بهم خیانت کنه! خانم! اگر با این روش دیگه کار نکنه! خانم! اگر ن

ادامه مطلب  

اسامی همکاران دبستا ن دخترانه شهید دوازده ی سال تحصیلی 96-95  

درخواست حذف این مطلب
ردیف نام سمت 1 خانم آسایش مدیر 2 خانم فیضی معاون آموزشی 3 خانم برخورداری معاون آموزشی 4 خانم وهاب معاون پرورشی 5 خانم پورمعافی معاون اجرایی 6 خانم نژاد مربی بهداشت 7 خانم رضازادگان مربی تربیت بدنی 8 خانم رفیعی مربی تربیت بدنی 9 خانم شیروانی آموزگار اول1 10 خانم شمس آموزگار اول 2 11 خانم محمدی آموزگاراول3 12 خانم ناظریان آموزگار دوم1 13 خانم ابراهیمیان آموزگاردوم2 14 خانم شهسواری آموزگاردوم3 15 خانم رضایی آموزگارسوم 1 16 خانم داستان پور آموزگارسوم 2 17 خا

ادامه مطلب  

اسامی دریافت کنندگان وام در مهر و آبان ماه سال جاری  

درخواست حذف این مطلب
مهرماه 1- خانم معصومه رکنی 2- خانم مریم حاجی زاده 3- آقای احمد گلی 4- خانم منصوره امین ابراهیم آبادی 5- خانم وحیده حاجی محمدی 6- خانم طاهره اکبری آبانماه 1- خانم الینا رحیمی نژاد 2- خانم زینت زمانیان 3- آقای محمدعلی صفری 4- خانم سمیه خشنود 5- خانم اعظم توحیدی 6- خانم فاطمه نوری

ادامه مطلب  

کتاب حکمت بالغه  

درخواست حذف این مطلب
مؤلف کتاب حکمت بالغه را مقدمه ای در بنیانگذاری مکتبی نوین در حکمت الهی اشراقی میداند. در این کتاب دو فصل مهم در کلیات حکمت الهی وجود دارد که در یکی به منازل سیر انسانیت با قدم عقل و شهود میپردازد. در فصل دوم به بیان نظریه خویش در بحث تقسیم بندی علوم میپزدازد. گویا این اثر اولین اثر مؤلف است و شامل مبانی حکمت الهی به طریقه نوین است. مؤلف قائل است همانطور که سهروردی در کتاب تلویحات میگوید اصل حکمت افاضه اشراقی بر نفوس مستعده است که از جانب خدا و

ادامه مطلب  

کارنامه دانش آموزان پایه هشتم شقایق  

درخواست حذف این مطلب
کارنامه خانم شیدا آهنگریان کارنامه خانم زینب شفیعی کارنامه خانم الهه علی نسایی کارنامه خانم فاطمه قربانی کارنامه خانم ستاره کشتکار کارنامه خانم نرگس محمد علی کارنامه خانم محدثه کرمی کارنامه خانم پرنیا گروهء کارنامه خانم مبینا میرزایی کارنامه خانم محدثه نعمتی

ادامه مطلب  

حکمت ......  

درخواست حذف این مطلب
به نام خدا ........ سلام...... خدایا نمیدونم حکمت خیلی از اتفاقا چیه؟ فقط میدونم هیچ چیز بی حکمت نیست........ میگن صبر اوج احترام به حکمت توئه ..... گاهی صبرم سر میاد ولی بازم صبر میکنم........ هر وقت تحملم تموم میشه خودت یه جوری آرومم میکنی......... اینا همون محبتای یواشکیته که میگم عاشقشونم......... خدایا من خیلی بدم اما بهت خیلی امید دارم......... بهم کمک کن.... بهمون کمک کن....... نمیخوام کار مس ه ای م ...... نمیخوام حرمت ها بشکنه...... نمیخوام بیشتر از این خورد شدن ی رو ببینم.

ادامه مطلب  

کتاب حکمت بالغه  

درخواست حذف این مطلب
مؤلف کتاب حکمت بالغه را مقدمه ای در بنیانگذاری مکتبی نوین در حکمت الهی اشراقی میداند. در این کتاب دو فصل مهم در کلیات حکمت الهی وجود دارد که در یکی به منازل سیر انسانیت با قدم عقل و شهود میپردازد. در فصل دوم به بیان نظریه خویش در بحث تقسیم بندی علوم میپردازد. گویا این اثر اولین اثر مؤلف است و شامل مبانی حکمت الهی به طریقه نوین است. مؤلف قائل است همانطور که سهروردی در کتاب تلویحات میگوید اصل حکمت افاضه اشراقی بر نفوس مستعده است که از جانب خدا و

ادامه مطلب  

نگاهی به معلمان میمه  

درخواست حذف این مطلب
خانم آسیاب خانم ف یان آقای زین الدین آقای حسن متقی آقای عقیلی خانم صادقی خانم روستا خانم هاشمی خانم کریمدوست آقای مشهدی آقای عربزاده خانم سلطانی خانم پهلوان خانم غازان آقای صالح آقای سلطانی خانم هاشمی خانم امینی خانم علیجانی خانم عب ی خانم سی ده آقای یوسفیان آقای زمانی آقای هاشمی آقای زورمند آقای نادیان آقای محمد زین الدینی آقای حسین زین الدینی آقای اسد آقای اسفندی خانم اسد آقای علیجانی آقای کریمدوست آقای جعفری خانم جعفری

ادامه مطلب  

اسامی دریافت کنندگان وام در مهر و آبان ماه سال جاری  

درخواست حذف این مطلب
مهرماه 1- خانم معصومه رکنی 2- خانم مریم حاجی زاده 3- آقای احمد گلی 4- خانم منصوره امین ابراهیم آبادی 5- خانم وحیده حاجی محمدی 6- خانم طاهره اکبری آبانماه 1- خانم الینا رحیمی نژاد 2- خانم زینت زمانیان 3- آقای محمدعلی صفری 4- خانم سمیه خشنود 5- خانم اعظم توحیدی 6- خانم فاطمه نوری منبع: http://sandoghlib. /

ادامه مطلب  

نهج البلاغه فهرست خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه-شهید آوینی  

درخواست حذف این مطلب
خطبه هاى 1 تا 59 خطبه هاى 60 تا 119 خطبه هاى 120 تا 179 خطبه هاى 180 تا 239 حکمت های 1 تا 100 حکمت های 100 تا 200 حکمت های 200 تا 300 حکمت های 300 تا 360 نامه های 1 تا 30 نامه های 31 تا 52 نامه 53 نامه های 54 تا 79 فهرست خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه-شهید آوینی http://aviny.com/nahj/index.aspx

ادامه مطلب  

سرلشکر عطاءالله صالحی بر مزار خانم صدیقه حکمت همسر شهید بابایی حضور یافت.  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی نهاجا، روز گذشته سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل در زاده حسین (ع) قزوین بر مزار شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی و همسر وی حاضر شد و فاتحه ای قرائت کرد. صالحی همچنین با حضور در منزل پدر همسر شهید بابایی از خانواده این مرحوم دلجویی کرد. خانم حکمت، همسر شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی پس از طی یک دوره بیماری بر اثر عارضه کبد شامگاه سوم داد دار فانی را وداع گفت. گفتنی است مراسم سومین روز درگذشت این بانوی فداکار امر

ادامه مطلب  

حکمت  

درخواست حذف این مطلب
حکمت 242: ارزش ترس از خداوند (اخلاقی اعتقادی)  علی (ع) : از خدا بترس هر چند اندک و میان خود و خدا ای قرار ده هر چند نازک حکمت 241: آینده دردناک ستمکاران ( )  علی (ع) : روزی که ستمدیده از ستمکار انتقام کشد سخت تر از روزی است که ستمکار بر او ستم روا می داشت. 

ادامه مطلب  

کارنامه دانش آموزان پایه نهم ارکیده  

درخواست حذف این مطلب
کارنامه خانم حنانه آقبلاغی کارنامه خانم معصومه جهانگیری کارنامه خانم ساره رحمانی کارنامه خانم ریحانه سلطانی نژاد کارنامه خانم پرند طاهری کارنامه خانم نگین عبدالحسینی کارنامه خانم سمانه گل سلخوری کارنامه خانم فاطمه زهرا محمدی نژاد کارنامه خانم ساجده نحوی

ادامه مطلب  

ع اعضای شورای دانش آموزی مدرسه شهید مسعود تقی زاده  

درخواست حذف این مطلب
اسامی بترتیب از سمت راست 1-خانم مریم ایرجی               2- خانم ستایش علی       3-خانم فاطمه عین الهی 4-خانم  آرمیتا احمدی            5-خانم فاطمه آزموده            6-خانم مهنا خلج جملگی 7-خانم  فاطمه قانع          8-خانم مرجان بیرخ            9-خانم شقایق نصیرزاده 10-خانم یگانه عالمی معین   11-خانم فاطمه رمضانی          12-خانم ریحانه فلاح

ادامه مطلب  

پای منبر حضرت علی (ع)-حکمت 50  

درخواست حذف این مطلب
پای منبر حضرت علی (ع)-حکمت 50 حکمت 50: دل هاى مردم گریزان است، به ى روى آورند که خوشرویى کند.

ادامه مطلب  

بانوی صبر خدانگهدار  

درخواست حذف این مطلب
بانوی صبر،میهمان بهشتی شهید عباس بابایی عزیز خدانگهدار.. پ.ن: #خوش به سعادتت بانو #خیلی چیزهارو مدیون شهید بابایی هستم.. هیچوقت یادم نمیره اولین باری که کتاب شهید بابایی رو خوندم...عصر یه روز دلگیر توی خوابگاه شروع به خوندن.. اینقدر مجذوب شدم که نمیتونستم لحظه ای ازش دل م... شاید با هر صفحه ای که میخواندم اشک میریختم.. چقد اون لحطه ای که خانم حکمت در کنار تابوت تنها باشهید صحبت میکرد غم انگیز بود... مدت ها بهش فکر می ... وقتی مصاحبه ایشون رو دیدم چه ز

ادامه مطلب  

داستان کوتاه حکمت سقراط  

درخواست حذف این مطلب
روزی سقراط در کنار دریا راه می رفت که نوجوانی نزد او آمد و گفت: ! می شود در یک جمله به من بگویید بزرگترین حکمت چیست سقراط از نوجوان خواست وارد آب بشود.نوجوان این کار را کرد.سقراط با حرکتی سریع، سر نوجوان را زیر آب برد و همان جا نگه داشت،طوری که نوجوان شروع به دست و پا زدن کرد.سقراط سر او را مدتی زیر آب نگه داشت و سپس رهایش کرد.نوجوان وحشت زده از آب بیرون آمد و با تمام قدرتش نفس کشید.او که از کار سقراط عصبانی شده بود، با اعتراض گفت: ! من از شما درباره

ادامه مطلب  

اسامی دریافت کنندگان وام در مهر و آبان ماه سال جاری  

درخواست حذف این مطلب
مهرماه 1- خانم معصومه رکنی 2- خانم مریم حاجی زاده 3- آقای احمد گلی 4- خانم منصوره امین ابراهیم آبادی 5- خانم وحیده حاجی محمدی 6- خانم طاهره اکبری آبانماه 1- خانم الینا رحیمی نژاد 2- خانم زینت زمانیان 3- آقای محمدعلی صفری 4- خانم سمیه خشنود

ادامه مطلب