توضیح علوم به دانش آموزان درباره وضعیت تاثیر معدل  

درخواست حذف این مطلب
علوم گفت: درخواست دانش آموزان مبنی بر تعیین تکلیف وضعيت تاثیر معدل به دستم می رسد، دنبال نتیجه مطلوب برای این موضوع هستم تا آنچه به نفع دانش آموزان است را اجرایی کنم.

ادامه مطلب  

علوم ستونی  

درخواست حذف این مطلب
آموزش علوم تجربي دوره ابت تحقیقات نشان داده است که نقش معلمان در تحقق برنامه ی درسي از سایر عوامل مؤثرتر است . معلمان آگاه به نیاز های برنامه ی درسي ، قادرند متناسب با توانایی یادگیرندگان و شرایط یادگیری ، انعطاف لازم را در برنامه ی درسي ایجاد کنند . معلمان برای آموزش علوم نیاز دارند بدانند : ک ن چگونه علم می آموزند؟ چگونه می توان تشخیث داد که فر آیند یادگیری صورت گرفته است؟ شرایط مناسب برای اجرای این فرایند چیست ؟ ...

ادامه مطلب  

رایگان بخشی از کتاب کار علوم اول متوسطه 1  

درخواست حذف این مطلب
کتاب کار علوم هفتم منتشر شد: کتاب کار مجموعه ای از فعالیت های متنوع و برگرفته از اه آموزشی کتاب درسي است که برای تکمیل فرآیند یادگیری و تعمیق مطالب آموزشی دانش آموزان در منزل مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به تفاوت های فردی آن ها و متناسب با طرح درس دبیر تدوین شده است. کتاب درسي، ابزار اصلی آموزش به شمار می رود اما نمی تواند، بار توجه به تفاوت های فردی، آموزش کامل به همه ی سطوح دانش آموزان را به دوش بکشد. کتاب کار ابزاری مناسب است تا به تع

ادامه مطلب  

شبهای رصدی  

درخواست حذف این مطلب
گروه علوم تجربي شبانکاره در راستای ترویج علم چندین دوره شبهای رصدی (نجومی) را با موفقیت برای دانش آموزان مقاطع مختلف منطقه اجرا کرده است. در این دوره ها دانش آموزان با صورتهای فلکی و چگونگی کار با تلسکوپ آشنا شدند همچنین پروژه هایی در این راستا در اختیار دانش آموزان قرار گرفت که طی شبهای مختلف مشاهدات خود را ثبت و به گروه علوم تجربي منطقه تحویل دهند.

ادامه مطلب  

94/2/15  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : آقای تیموری دبیر قرآن و عربی کتاب قرآن را با دانش آموزان به اتمام رساندند. زنگ دوم : آقای مصنعی دبیر زبان انگلیسی از دانش آموزان امتحان نوبت دوم شفاهی گرفتند. زنگ سوم: آقای کریمی دبیر علوم تجربي فصل 9 را با دانش آموزان دوره د. زنگ چهارم : در حضور اولیا از دانش آموزان ممتاز تقدیر و تشکر به عمل آمد.

ادامه مطلب  

تبریک سال تحصیلی 93-94  

درخواست حذف این مطلب
سلام به همه دانش آموزان عزیز به خصوص دانش آموزان پایه هفتم یه تذکر کوچولو برای فایل جزوه ی علوم به دلیل تغییرات کتاب درسي علوم پایه هفتم جزواتی که پارسال آپلود کرده بودم رو دارم به مرور عوض میکنم بنابر این لطفا همه ی فایل ها رو جلو جلو نکنیدچون ممکنه که تغییر کنه

ادامه مطلب  

پارسا پنجه باشی  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : امتحان ریاضی میان ترم از دانش آموزان گرفته شد و آقای بنی کریم دبیر دینی دروس 1_7 را با دانش آموزان مرور د. زنگ دوم : آقای بزرگمهر دبیر رایانه تعدادی مطالب به دانش آموزان گفتند و دانش آموزان آن را یادداشت نمودند. زنگ سوم : آقای نصرتی دبیر ریاضی برگه های ریاضی میان تر همه دانش آموزان کلاس را تصحیح د و به ان ها دادند. زنگ چهارم : آقای کریمی دیبر علوم تجربي فصل 7 را درس دادند و تعدادی سوال از فصل 7 را به دانش آموزان گفتند.

ادامه مطلب  

گردهمایی دانش آموزان مدارس معارف علوم ی در یزد  

درخواست حذف این مطلب
دانش آموزان مدارس معارف علوم ی شهرستان یزد در مراسمی دهه فجر را گرامی داشتند.

ادامه مطلب  

93/10/30  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول :المپیاد ادبیات و علوم تجربي مرحله دوم از دانش آموزان گرفته شد و آقای تیموری دبیر قران با استفاده از فناوری تمرینات صفحه 56 را حل د و صفحه 55 را روخوانی د. زنگ دوم : آقای مصنعی دبیر زبان تمرینات درس 4 را حل د و قسمت های روخوانی را با دانش آموزان تمرین نمودند. زنگ سوم : آقای کریمی دبیر علوم تجربي فصل 9 را به دانش آموزان درس دادند. زنگ چهارم : آقای بادلی دبیر ادبیات درس 3 انشا را درس دادند و انشا های بعضی از دانش آموزان را مشاهده نمودند .

ادامه مطلب  

بررسی پژوهش های دانش آموزی در حوزه علوم اعصاب  

درخواست حذف این مطلب
جانشین دبیر علمی ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، از برگزاری سمینار دستاورد های پژوهشی برای دانش آموزان خبر داد.

ادامه مطلب  

چهارشنبه 93/9/26  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول: آقای چراغچی دبیر هنر درباره خوشنویسی توضیحاتی دادند و به دانش آموزان تمرینات خوشنویسی گفتند زنگ دوم: آقای نصرتی دبیر ریاضی تمرین صفحه 66 و 77 را با دانش آموزان حل نمودند و درباره ی امتحان ترم با دانش آموزان صحبت نمودند. زنگ سوم: آقای مصعودی فر دبیر جبرانی عربی از دانش آموزان امتحان ترم شفاحی و کتبی گرفتند و آقای کریمی دبیر علوم تجربي تعدادی از سوالات فصل 8 را به دانش آموزان گفتند و تا صفحه 67 درس دادند. زنگ چهارم : آقای بنی کریم دبیر پرور

ادامه مطلب  

پارسا پنجه باشی  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : آقای چراغچی دبیر هنر درس عکاسی را درس دادند و تعدادی ع برای جلسه بعد به دانش آموزان دادند. زنگ دوم : آقای نصرتی دبیر ریاضی ادامه فصل 3 را درس دادند و از فصل 2 از دانش آموزان امتحان گرفتند. زنگ سوم : آقای مسعودی فر دبیر جبرانی عربی و ساخت های فعل عربی را به دانش آموزان آموختند و آقای کریمی دبیر علوم کمی از فصل 4 را از دانش آموزان پرسیدند. زنگ چهارم : آقای بنی کریم دبیر پرورشی درس 2 را درس دادند.

ادامه مطلب  

بسته های کامل درسی ی علم اطلاعات و دانش شناسی ویژه ی 94  

درخواست حذف این مطلب
جهت تهیه و ید بسته های درسي ی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی ): شرح مطالب درسي +نکات مهم + نمونه سوالات مختلف دوره ی ی علم اطلاعات و دانش شناسی شامل بسته اول : فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته 2-مبانی کتابداری و اطلاع رسانی بسته 3-مدیریت اطلاعات :سازماندهی اطلاعات شامل سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات -مرجع شناسی و اشاعه اطلاعات بسته 4-روش تحقیق و آمار جهت ب اطلاعات بیشتر درخواست خود را به آدرس [email protected] ارسال

ادامه مطلب  

چگونگی افزایش و پیشرفت تحصیلی در پایه نخست دبیرستان  

درخواست حذف این مطلب
چگونگی افزایش و پیشرفت تحصیلی در پایه نخست دبیرستاندانشجو:صدیقه حدادپور راهنما: حمید رهباردار در این پژوهش 150 نفر دانش آموز ، از جامعه 400 نفری دبیرستان دخترانه الف انتخاب شدند این مطالعه از نوع اقدام پژوهی است. ابزارهای مورد استفاده مشاهده رفتار ، مصاحبه با کارشناسان و تهیه پرسشنامه بوده است که زیر نظر متخصصان تهیه گردیده است عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی عبارتند از داشتن هدف ، عزت نفسی ، انگیزه ، برنامه ریزی روابط معلم و دانش آموز ، مهارت م

ادامه مطلب  

برگزاری اردودانش آموزی  

درخواست حذف این مطلب
قابل توجه کلیه ی دانش آموزان اردوی تفریحی دانش آموزان درروز چهارشنبه مورخه1394/1/24به مقصد حیات الغیب(افرینه)برگزار می گردد. نکات لازم 1-بابت اردو هیچ هزینه ای از دانش آموزان اخذ نمی گردد 2- هزینه ایاب و ذهاب به عهده دبیرستان وهزینه غذا به عهده داش آموزان می باشد. 3-حضور اولياء دانش آموزان در دبیرستان برای امضاء رضایت نامه ا امیست 4-ساعت حرکت راس ساعت 8 صبح می باشد.

ادامه مطلب  

پاسخ دانش آموزان ایرانی به ضعف ترامپ در تاریخ  

درخواست حذف این مطلب
در مراسم ۱۳ آبان دانش آموزان با حمل پلاکاردهایی به ضعف رییس جمهور در علوم تاریخ و…

ادامه مطلب  

** کارسوق علوم و نجوم **  

درخواست حذف این مطلب
در راستای اه علمی و فرهنگی دبیرستان دوره اول دهخدا جهت ارتقاء علمی دانش آموزان پایه ششم اقدام به برگزاری کارسوق های علمی خصوصاً در دروس علوم و نجوم برای دانش آموزان پایه ششم ، چندین مدرسه نموده است .برنامه های کارسوق عبارتند از :

ادامه مطلب  

93/12/19  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : آقای تیموری دبیر قرآن از صفحه 83 تا 87 را درس دادند . زنگ دوم: آقای مصنعی دبیر زبان از مکالمات درس 6 امتحان گرفتند و برای دانش آموزان کلمات درس 7 کارت درست د. زنگ سوم : آقای کریمی دبیر علوم تجربي نکاتی درباره فصل 14 را به دانش آموزان گفتند تا یادداشت نمایند. زنگ چهارم : آقای بادلی دبیر ادبیات با استفاده از فناوری تمریناتی از یک نرم افزار را با دانش آموزان حل نمودند.

ادامه مطلب  

ارسال لوح فشرده راز دانش  

درخواست حذف این مطلب
با سلام با عرض تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس به اطلاع می رساند که سرگروه های شهرستان و مناطق موارد زیر را پیگیری فرمایند ١-لوح فشرده راز دانش ارسالی از گروه استان ٩٣/٧/٥ ٢-ارسال اسامی همکاران علوم تجربي که امسال با ما در کلاس درس همکاری دارند ٣-ارسال سوالات نوبت دوم همکاران با تشکر گروه علوم تجربي استان

ادامه مطلب  

پارسا پنجه باشی  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : آقای بنی کریم دبیر دینی درس 6 را درس دادند و برای 8/24 امتحان میان ترم از دروس 6_1 تدارک دیدند زنگ دوم : آقای بزرگمهر دبیر رایانه پودمان 1 را از دانش آموزان امتحان گرفتند. زنگ سوم : آقای نصرتی دبیر ریاضی صفحه 38 را از کتاب گل واژه با دانش آموزان حل نمودند و در تک زنگ آقای ناظری دبیر مطالعات اجتماعی تعدادی از دانش آموزان ادامه درس 5 را کنفرانس دادند. زنگ چهارم : آقای کریمی دبیر علوم تجربي تعدادی نمونه سوال از فصل 5 را به دانش آموزان دادند و اندک

ادامه مطلب  

چهارشنب  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول :آقای چراغچی دبیر هنر انواعی از عکاسی را به دانش آموزان نشان دادند . زنگ دوم :آقای مهاجر دبیر ریاضی در نبود آقای نصرتی اشکالات دانش آموزان در فصل ۹ را برطرف د. زنگ سوم :آقای مصعودی فر دبیر عربی ها را با دانش آموزان تمرین د و آقای کریمی دبیر علوم درباره درس توضیحاتی دادند. زنگ چهارم : آقای رحیمی در نبود آقای بنی کریمی درباره نکاتی برای دانش آموزان صحبت نمودند.

ادامه مطلب  

جزییاتی از آزمایش جنجالی دانش آموزان تا تانی  

درخواست حذف این مطلب
معاون بهداشتی علوم پزشکی قزوین درباره خبر اقدام به خون گیری شخصی در مدرسه ای در تا تان توضیح داد و اعلام کرد که بر اساس تست ها و آزمایشاتی که از دانش آموزان به عمل آمده، خطری مبنی بر ابتلا به hiv یا هپاتیت بی آنها را تهدید نمی کند.

ادامه مطلب  

« بیست نکته آموزشی – تربیتی برای بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری در آغاز سال تحصیلی »  

درخواست حذف این مطلب
۱- کلاس درس را با جدیت شروع کنید.2-انتظارات خود را بیان کنید. 3- با تک تک دانش آموزان ارتباط برقرار کنید. این برقراری ارتباط نه تنها باعث صمیمیت و همدلی می شود بلکه موجب رفع مشکلات آموزشی و اخلاقی می َشود.4- از وضع جسمی و روحی دانش آموزان خود آگاه شوید.5- برای خود طرح درس روزانه و سالانه داشته باشید داشتن طرح درس نه تنها باعث تسلط بر موضوع درسي می شود بلکه باعث احاطه بیشتر معلم بر کلاس درس می شود.6- با روش های گوناگون تدریس آشنا شوید و از آنها استفاد

ادامه مطلب  

چرا بچه های شرق آسیا باهوش تر و بااستعدادتر هستند؟  

درخواست حذف این مطلب
کشور های شرق آسیا مثل چین، ژاپن و کره بهترین سیستم آموزشی را دارند. دانش آموزان آن ها در ریاضیات، خواندن و علوم عملکرد بهتری از دانش آموزان سایر نقاط جهان دارند.

ادامه مطلب  

2 مرحله ای شدن انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان  

درخواست حذف این مطلب
خلاصه خبر: آموزش و پرورش گفت: از سال تحصیلی آینده انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در دو مرحله و در دو سال متوالی انجام خواهد شد. - علی اصغر فانی در مصاحبه با صدا و سیما افزود: براساس این تصمیم هدایت تحصیلی دانش آموزان در رشته های علوم پایه، علوم انسانی ، فنی حرفه ای و کاردانش در کلاس نهم دوره اول متوسطه و انتخاب رشته های تخصصی در کلاس دهم دوره دوم متوسطه انجام خواهد شد.

ادامه مطلب  

روزشمار هفته معرفی مشاغل  

درخواست حذف این مطلب
روز اول : ایجاد فر هنگ کارآفرینی با تکیه بر تجربه، مهارت وخلاقیت دانش آموزان روز دوم : تاثیر انتخاب مناسب وآگاهانه رشته های تحصیلی دانش آموزان در توسعه متوازن رشته های تحصیلی ومشاغل در آینده مهین ی روز سوم : آشنايي با اطلس مشاغل بومی، منطقه ای واستانی روز چهارم : آشنايي دانش آموزان با قابلیت های متنوع و فر صت های اقتصادی متفاوت برای اشتغال زایی در سطح مناطق واستانها روز پنجم: نقش مشاوران ودانش آموزان در عملیاتی شعار اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی

ادامه مطلب  

روزشمار هفته معرفی مشاغل  

درخواست حذف این مطلب
روز اول : ایجاد فر هنگ کارآفرینی با تکیه بر تجربه، مهارت وخلاقیت دانش آموزان روز دوم : تاثیر انتخاب مناسب وآگاهانه رشته های تحصیلی دانش آموزان در توسعه متوازن رشته های تحصیلی ومشاغل در آینده مهین ی روز سوم : آشنايي با اطلس مشاغل بومی، منطقه ای واستانی روز چهارم : آشنايي دانش آموزان با قابلیت های متنوع و فر صت های اقتصادی متفاوت برای اشتغال زایی در سطح مناطق واستانها روز پنجم: نقش مشاوران ودانش آموزان در عملیاتی شعار اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی

ادامه مطلب  

کلاسهای پیش نیاز  

درخواست حذف این مطلب
کلاسهای پیش نیاز دانش آموزان ورودی دبیرستان شاهد حضرت علی اکبر(ع) در حال برگزاری است دانش آموزان در این کلاسها چند درس از جمله درس زیست شناسی را می گذرانند. در درس زیست شناسی سعی می شود دانش آموازن در چهار جلسه با سلول و تقسیم میتوز ومیوز آشنا شوند که در طول سال با درس علوم زیست وبهداشت مشکل کمتری داشته باشند.

ادامه مطلب  

چالش های عمده‎ای که دانش آموزان عشایری را از تحصیل بازمی دارد +  

درخواست حذف این مطلب
مشکلات عمده در حوزه دانش آموزان عشایر مساله تردد دانش آموزان است چرا که برخی دانش آموزان به خاطر نداشتن این هزینه از تحصیل باز می مانند.

ادامه مطلب  

نتایج المپیاد علوم و ریاضی  

درخواست حذف این مطلب
نتایج المپیاد استان فم بصورت فایل پی دی اف موفقیت دانش آموزان در المپیاد ریاضی و علوم تجربي را به معلمان ، دانش آموزان و خانواده های آنان تبریک می گوییم . موفقیت آنها را در تمام مراحل زندگی را از خداوند متعال آرزومندیم.

ادامه مطلب  

آ ین وضعیت مصدومان اتوبوس دانش آموزان  

درخواست حذف این مطلب
رییس علوم پزشکی هرمزگان گفت:همچنان پیگیر وضعيت درمانی مصدومان حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی هستیم.

ادامه مطلب  

موفقیت دانش آموزان هرمزگانی در المپیاد نانو  

درخواست حذف این مطلب
دانش آموزان هرمزگانی در مرحله دوم هشتمین المپیاد علوم و فناوری نانو موفق به دریافت سه نشان طلا، نقره و برنز شدند.

ادامه مطلب  

روابط دبیران با دانش آموز و تاثیر آن در بهداشت روانی دانش آموزان  

درخواست حذف این مطلب
روابط دبیران با دانش آموز و تاثیر آن در بهداشت روانی دانش آموزانتحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: بسیاری از مردم از بهداشت روانی تصویری از بیماری های حاد روانی در ذهن دارند در صورتی که بحث پیرامون بهداشت روانی به معنی یافتن راه هایی برای پرورش مهارت های مطلوب اجتماعی در دانش آموزان است. از آنجا که شخصیت کودک در خانواده و مدرسه پی ریزی می شود ..

ادامه مطلب  

همایش کنکور ویژه دانش آموزان سال سوم متوسطه در شهرستان دیر برگزار شد  

درخواست حذف این مطلب
ه گزارش شهنیا نیوز- در راستای افزایش موفقیت دانش آموزان شهرستان دیر در کنکور سراسری سال 94 و آشنايي با شیوه های پاسخ گویی به سوالات کنکور، همایش برنامه ریزی امروز موفقیت فردا در کنکور سراسری با حضور کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه دختر و پسر همراه با والدین آنها در محل سال اجتماعات کانون شهید دستغیب دیر برگزار شد. مدیر آموزش و پرورش دیر هدف از برگزاری این همایش را ارتقای موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری اعلام کرد و همیاری و مشارکت اولياء د

ادامه مطلب  

همایش کنکور ویژه دانش آموزان سال سوم متوسطه در شهرستان دیر برگزار شد  

درخواست حذف این مطلب
ه گزارش شهنیا نیوز- در راستای افزایش موفقیت دانش آموزان شهرستان دیر در کنکور سراسری سال 94 و آشنايي با شیوه های پاسخ گویی به سوالات کنکور، همایش برنامه ریزی امروز موفقیت فردا در کنکور سراسری با حضور کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه دختر و پسر همراه با والدین آنها در محل سال اجتماعات کانون شهید دستغیب دیر برگزار شد. مدیر آموزش و پرورش دیر هدف از برگزاری این همایش را ارتقای موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری اعلام کرد و همیاری و مشارکت اولياء د

ادامه مطلب  

ب 75 درصدی رتبه های برتر کنکور سراسری سال 94 توسط دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان  

درخواست حذف این مطلب
دانش آموزان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 75 درصد رتبه های برتر کنکور سراسری سال 94 را به خود اختصاص دادند. مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ب این موفقیت را به خانواده بزرگ استعداد درخشان سراسر کشور تبریک می گوید . اسامی برترین های کنکور سراسری 94 در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربي ،علوم انسانی ، هنر و زبان های خارجی در مدارس استعدادهای درخشان را از اینجا دریافت نمایید. ... متاسفانه سهم اس

ادامه مطلب  

آزمون علوم تجربی نوبت دوم  

درخواست حذف این مطلب
سلام دوستان عزیز : دانش آموزان گرامی چنانچه تمایل دارید که با نمونه سوالات آزمون پایه هفتم و یا سوم راهنمایی آشنا شوید ، به پیوند ندای علوم در قسمت پیوند ها رفته و سپس از قسمت موضوعات آن سایت ؛ آزمون مربوط به پایه هفتم یا سوم راهنمایی را انتخاب نمایید. با تشکر مقیمی

ادامه مطلب  

۳ کشته و ۳۸ مصدوم حاصل واژگونی اتوبوس دانش آموزان در کیلومتر ۱۰ بستان آباد  

درخواست حذف این مطلب
ماه مهر که با نام مدرسه و دانش آموز گره خورده است و برای اکثر دانش آموزان و دانش آموختگان یادآور خاطرات شیرین مدرسه است، در سال جاری برای بسیاری از دانش آموزان و خانواده های آنها تلخ و غم انگیز شده است. جدا از ماجرای تلخ «دنیاویسی» که در جریان ت یب دیوار مدرسه جان خود را از دست داد. حالا از استان آذربایجان شرقی خبر می رسد که در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان اتفاق ناگوار دیگری رخ داده است.

ادامه مطلب  

عیدانه دانش آموزان آملی به نیازمندان  

درخواست حذف این مطلب
دانش آموزان مدرسه ایران فردا در آمل برای کمک به دانش آموزان نیازمند، جشنواره غذاهای محلی ب ا د.

ادامه مطلب  

نمونه موضوعات اقدام پژوهی متوسطه  

درخواست حذف این مطلب
(عنوان کلی را به یک دانش آموز یا یک کلاس یا یک مدرسه محدود کنید ) تاثیر شعر خوانی بر پیشرفت تحصیلی چگونه می توانم با محمد ارتباط برقرار کنم؟ افزایش میزان آگاهی دانش آموزان علاقمند دانش آموزان به درس علوم آموزش شیوه مهروورزی علاقمند دانش آموزان به درس دینی استفاده از تابلوی تازه ها علاقمند دانش آموزان به درس تاریخ به حداقل رساندن مشکلات رفتاری اجرای را اهای افزایش یادگیری درس فارسی افزایش میزان یادگیری درس ریاضی فعال سازی گروه های دانش آمو

ادامه مطلب  

ارائه خدمات مشاوره ای به بازماندگان حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی  

درخواست حذف این مطلب
کارشناسان سلامت روان علوم پزشکی شیراز برای حمایت عاطفی از بازماندگان حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی، بسیج شدند.

ادامه مطلب  

بد ترین خوراکی هایی که دانش آموزان را ضعیف می کنند  

درخواست حذف این مطلب
کار شناسان اعتقاد دارند مصرف خوراکی ها می تواند با عث افزایش سطح هوشی دانش آموزان و یا کاهش توان یادگیری آن ها در مدرسه شود. به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، کار شناسان با مطالعه بر روی نمرات درسي دانش آموزان و همینطور مقایسه وزن آن ها با نمرات درسي دریافته اند که دانش آموزان چاق از سطح نمرات درسي کمتری به نسبت دانش آموزان با وزن طبیعی برخوردار هستند. منبع:http://khabarfarsi.com

ادامه مطلب  

شیطنت دانش آموز، معلم را سوزاند!  

درخواست حذف این مطلب
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در ارتباط با حادثه برای دانش آموز و آموزگارمدرسه ابت شهرستان بمپور گفت: در حین انجام آزمایش درس کوه آتشفشان درس علوم تجربي پایه ششم مقداری ازمواد مورد استفاده در اثر شیطنت یکی از دانش آموزان موجب ایجاد سوختگی سطحی آموزگار و 2 دانش آموزشد.

ادامه مطلب  

خبر به دانش آموزان اصفهانی تکذیب شد  

درخواست حذف این مطلب
دادستان اصفهان گفت: بر اساس گزارش های پزشکی قانونی هیچ گونه شواهدی مبنی بر آزار دانش آموزان وجود ندارد و سیر پرونده در بحث کودک آزاری و تهدید دانش آموزان مطرح است.

ادامه مطلب  

تقویت بنیه علمی دانش آموزان  

درخواست حذف این مطلب
جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان قرارگاه تحول فرهنگی جواد علیه السلام روستای ک ان در نظر دارد با همکاری صندوق حمایت تحصیلی دانش آموزان روستا کلاس های تقویتی و فوق برنامه جبرانی برای دانش آموزان در مقاطع متوسطه دوره اول و دوم برگزار نماید .

ادامه مطلب  

رایزنی با وزرای علوم و بهداشت برای اختصاص امتیاز به دانش آموزان ز له زده کرمانشاه در کنکور ۹۷  

درخواست حذف این مطلب
مردم قصرشیرین و س ل ذهاب از رایزنی با وزرای علوم و بهداشت برای اختصاص امتیاز به دانش آموزان ز له زده کرمانشاه در کنکور ۹۷ خبر داد.

ادامه مطلب  

مشق شب خط خورد؟  

درخواست حذف این مطلب
فهیمه طباطبایی-خبرنگار: آموزش و پرورش با تصمیم های تازه اش خانواده ها را بر سر یک دوراهی قرار داده؛ اولی مسیر سنتی و چندین سال تجربه شده آموزشی است که در نهایت دانش آموزان را برای کنکور آماده می کند و دومی مسیر جدیدی است که در آن درس و تکلیف و یادگیری علوم پایه تا حدود زیادی کنار گذاشته شده و قصد دارد به جای آن به دانش آموزان مهارت های اجتماعی، اقتصادی و.. .

ادامه مطلب  

14 دانش آموز حادثه دیده مرخص می شوند  

درخواست حذف این مطلب
قائم مقام درمان علوم پزشکی شیراز که از ساعت های اولیه وقوع حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان در داراب بسر می برد، از ترخیص چهارده دانش آموز حادثه دیده تا ساعتی دیگر خبر داد.

ادامه مطلب  

دانش آموزان ایرانی می خواهند پزشک شوند  

درخواست حذف این مطلب
در کنکور ۱۳۹۴ بیشترین متقاضی و البته با فاصله بالایی نسبت به دیگر گروه های آزمایشی، مربوط به گروه علوم تجربي بوده است.از مجموع ۸۸۰ هزار و ۷۵۶ نفر ثبت نام کرده در آزمون سراسری امسال، ۴۹۸ هزار و ۸۲۲ نفر در گروه آزمایشی علوم تجربي نام نویسی کرده اند. اگر مقصد و آرزوی آنهایی را که این گروه آزمایشی را برای کنکور انتخاب می کنند، پزشکی و رشته های مشابه بدانیم می توان نتیجه گرفت بیشتر از نیمی از دانش آموزان پشت کنکوری ایران سودای پزشکی دارند. حسین تو

ادامه مطلب  

آیا باید همه برنامه های آموزش و پرورش برای تقویت مدارس غیرانتفاعی هزینه شود؟  

درخواست حذف این مطلب
آموزش و پرورش و دوستانش در حالی نگران هستند که با پذیرش برخی دانش آموزان در مدارس نمونه تی و تیزهوشان به دیگر دانش آموزان مهر بی استعدادی زده شود که در برابر گرایش روز افزون دانش آموزان ثروتمند به مدارس غیر انتفاعی و مهر فقیری که به دانش آموزان محروم زده می شود، سکوت می کنند!

ادامه مطلب