مقاله بر گزیده دین وزندگی  

درخواست حذف این مطلب
عنوان مقاله : بررسی و نقد رویکردهای بنیادین مؤلّفان کتب درسي ديني ، پس از انقلاب ی ایران نام و نام خانوادگی : مریم ولی زاده شهرستان های استان تهران – شهر قدس آذر ماه 1393 ------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب  

تغییر جزئی کتاب درسی جغرافیای پیش ی  

درخواست حذف این مطلب
بسمه تعالی تغییر جزئی کتاب درسي جغرافیای پیش ی پیشرفت علم وتکنولو ژی و نیاز به آموزش مهارت های جدید به دانش آموران سبب شده کتاب های درسي در یک دوره زمانی مشخص بازنگری ویا بازنویسی شود. در همین راستا وبر اساس نظر سنجی انجام شده از دبیران جغرافیا ،نتایج اعتبار بخشی کتاب و نظرات ارسالی از دبیران جغرافیای استان ها جهت نیل به اه زیر ، گروه جغرافیای دفتربرنامه ریزی وتالیف کتاب های درسي اقدام به بازنگری وتجدید نظر کتاب جغرافیای سال چهارم نموده اس

ادامه مطلب  

نظریه های برنامه درسی  

درخواست حذف این مطلب
در رشته برنامه ریزی درسي میان متخصصان آن در خصوص نظریه های برنامه درسي نوعی منازعه و کشمکش وجود دارد. برخی منتقدان بر این باورند که تلاشهای برنامه درسي و متخصصان این رشته بیشتر معطوف به عمل و یا مسائلی است که در مدارس و مراکز آموزشی اتفاق می افتد. بنابراین برنامه ریزی درسي رشته ای عمل زده است و راه منطقی در این گیرو دار، توجه بیش از پیش به مقوله های نظریه پردازی در برنامه درسي و ابعاد آن است. در مقابل این عده، برخی دیگر بر این باورند که بسیاری

ادامه مطلب  

تغییر جزئی کتاب درسی جغرافیای پیش ی  

درخواست حذف این مطلب
بسمه تعالی پیشرفت علم وتکنولو ژی و نیاز به آموزش مهارت های جدید به دانش آموران سبب شده کتاب های درسي در یک دوره زمانی مشخص بازنگری ویا بازنویسی شود. در همین راستا وبر اساس نظر سنجی انجام شده از دبیران جغرافیا ،نتایج اعتبار بخشی کتاب و نظرات ارسالی از دبیران جغرافیای استان ها جهت نیل به اه زیر ، گروه جغرافیای دفتربرنامه ریزی وتالیف کتاب های درسي اقدام به بازنگری وتجدید نظر کتاب جغرافیای سال چهارم نموده است. این موارد به شرح زیر است :

ادامه مطلب  

..: برنامه ی درسی ملی :..  

درخواست حذف این مطلب
برنامه ی درسي ملی چیست؟ برنامة درسي ملی معادل اصطلاح انگلیسی national curriculum است که در ادبیات برنامه ریزی درسي مورد استفاده است و در اغلب کشورهایی که دارای برنامة درسي ملی هستند، منظور از آن، برنامه های درسي ای است که در کل کشور و در سطح ملی اجرا می گردد و جنبة استانی یا محلی ندارد. تعریف برنامه درسي ملی برنامة درسي ملی سندی است که نقشة کلان برنامة درسي و چارچوب نظام برنامه ریزی درسي کشور را به منظور تحقق اه آموزش و پرورش نظام ایران تعیین و تبیین

ادامه مطلب  

فراخوانهای ارسالی توسط استان  

درخواست حذف این مطلب
همکاران گرامی لیست فراخوانهای ارسالی توسط استان به شرح زیر می باشد .از شما دعوت می شود که در فراخوانها شرکت نمائید. 1-اجرای فراخوان دبیرخانه مبنی بر طراحی و تولید کلیپ اموزشی 5دقیقه ای از یک کتاب درسي با مشارکت سرگروههای نواحی و مناطق استان با موضوع یادگیری بهتر تا 22بهمن 932-فراخوان استانی مبنی بر چگونگی نهادینه آموزه های زیست محیطی در دانش اموزان با هدف ارتقا فرهنگ حفظ محیط زیست تا 15 اسفند ماه3-را ارهای اموزشی در زمینه اموزش بیوتکنولوژی در م

ادامه مطلب  

آزمون های میانترم  

درخواست حذف این مطلب
تاریخ و محتوای آزمونهای میانترمزبان عمومی: 23 فروردين 94 از چهار فصل او بان تخصصی مدیریت صنعتی: 6 اردیبهشت از لغات دو فصل اولدستورنگارش 1: 31 فروردين تا پایان فصل 7 از کتاب understanding and using emglish grammarدستورنگارش 2: 22 فروردين 94 از فصل 12 تا 15 منبع اول و فصل 3و4و6و7 منبع دومترجمه ی 2: 29 فروردين تاپایان درنکوهش غیبت 2 طبق فصلهای برسی شده در کلاس (مجموعاٌ شامل ده فصل)روش تحقیق 1: 6 اردیبهشت تا پایان فصل 6 به استثنای فصل 3آزمون سازی: یک جلسه فوق العاده با هماهنگی دانش

ادامه مطلب  

علوم ستونی  

درخواست حذف این مطلب
آموزش علوم تجربی دوره ابت تحقیقات نشان داده است که نقش معلمان در تحقق برنامه ی درسي از سایر عوامل مؤثرتر است . معلمان آگاه به نیاز های برنامه ی درسي ، قادرند متناسب با توانایی یادگیرندگان و شرایط یادگیری ، انعطاف لازم را در برنامه ی درسي ایجاد کنند . معلمان برای آموزش علوم نیاز دارند بدانند : ک ن چگونه علم می آموزند؟ چگونه می توان تشخیث داد که فر آیند یادگیری صورت گرفته است؟ شرایط مناسب برای اجرای این فرایند چیست ؟ ...

ادامه مطلب  

مفتی قاسم قاسمی : تقسیم علم به دینی و غیر دینی نادرست است.  

درخواست حذف این مطلب
مفتی قاسمی به نقل از علامه سیدابولحسن ندوی می گوید: علامه در کراچی در جمع انشجویان گفتند: من اعتقادی به تقسیم دانش ديني و غیر ديني ندارم بلکه دانش دانش است. وقتی که ما از جانب الله به یادگیری علم هستیم پس تمام علوم آسمانی شدند. وقتی ما موظفیم هر علم را با نام الله آغاز کنیم پس تمام علوم الهی شدند.

ادامه مطلب  

مفتی قاسم قاسمی : تقسیم علم به دینی و غیر دینی نادرست است.  

درخواست حذف این مطلب
مفتی قاسمی به نقل از علامه سیدابولحسن ندوی می گوید: علامه در کراچی در جمع دانشجویان گفتند: من اعتقادی به تقسیم دانش ديني و غیر ديني ندارم بلکه دانش دانش است. وقتی که ما از جانب الله به یادگیری علم هستیم پس تمام علوم آسمانی شدند. وقتی ما موظفیم هر علم را با نام الله آغاز کنیم پس تمام علوم الهی شدند.

ادامه مطلب  

برگزاری کارگاه آموزشی  

درخواست حذف این مطلب
به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی تحلیل کتب درسي تاریخ روز دوشنبه مورخه 27/11/93 با حضور حداکثری دبیران تاریخ استان در مرکز گروههای آموزشی برگزار گردید آقای آرزو رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی بعنوان مدرس دوره به تحلیل کتب درسي تاریخ پرداخته و در ادامه آقای محمدحسینی رئیس اداره دوره دوم آموزش به بررسی علل افت درس تاریخ ایران جهان2 و را ارهای رشد آن پرداختند.

ادامه مطلب  

ارسال جلسه گزارش سرگروههای استان در جلسه ی دینی وقرآن وعربی ناحیه 2  

درخواست حذف این مطلب
شرکت سرگروههای عربی استان آذر بایجان غربی در جلسه ی گروه ديني قرآن وعربی ناحیه 2 به همراه سرگروه درسي ديني وقرآن خانم کاظم علیلو وسرگروه عربی آقای پاکپور . سپاس از زحمات این سرگروههای درسي

ادامه مطلب  

ارسال جلسه گزارش سرگروههای استان در جلسه ی دینی وقرآن وعربی ناحیه 2  

درخواست حذف این مطلب
شرکت سرگروههای عربی استان آذر بایجان غربی در جلسه ی گروه ديني قرآن وعربی ناحیه 2 به همراه سرگروه درسي ديني وقرآن خانم کاظم علیلو وسرگروه عربی آقای پاکپور . سپاس از زحمات این سرگروههای درسي

ادامه مطلب  

طنین انقلاب در هم آوایی دانش آموزان مساجد  

درخواست حذف این مطلب
فازدوم سرود و آهنگهای انقل جشنواره مسجد ی ها با محوریت «اهداء لباسهای گروه های سرود مسجد» در فرهنگسرای عترت وقرآن مشهد برگزار شد.

ادامه مطلب  

نمونه سؤالات نهایی دین و زندگی(3) + پاسخ کاملاً تشریحی  

درخواست حذف این مطلب
قرآن و تعلیمات ديني ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲ (شیعیان) قرآن و تعلیمات ديني ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات ديني ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات ديني ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات ديني ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات ديني ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات ديني ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات ديني ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات ديني ۳ دین و زندگی(شیعیان)

ادامه مطلب  

تغییر محل برگزاری دوره کار و فناوری هشتم  

درخواست حذف این مطلب
به اطلاع کلیه همکاران شرکت کننده در دوره ضمن خدمت می رساند که محل تشکیل آ ین جلسه کلاس کار و فناوری در روز پنج شنبه در محل پژوهش سرای دانش آموزی نور شبستر خواهدبود مقتضی است همکاران محترم در ساعت مقرر در محل ذکر شده حضور به هم رسانند با تشکر : سر گروه درسي

ادامه مطلب  

اهمیت و ضرورت مشاوره دینی  

درخواست حذف این مطلب
زندگی شهری و گسترش آن در دنیای معاصر و تحولات بی حد و حصر در بنیان های جوامع، موجب پدید آمدن فرهنگ های متفاوتی شده است که نتیجه ی آن سردر گمی انسان برای دستی به اولویت های اساسی زندگی است واین امر یعنی بروز مشکلات عدیده و بیشمار ی که گذشتگان درگیر آنها نبودند .در جامعه ديني که اصول و فروع دین در آن جاری است و مردم بر اساس باورهای ديني و مذهبی رفتارهای فردی ،خانوادگی واجتماعی خویش را سامان می دهند و اعتقادبه جامعیت و خاتم بودن ديني دارند که از

ادامه مطلب  

روش ها و شیوه های آموزش در ک ن و نوجوانان  

درخواست حذف این مطلب
روش ها و شیوه های آموزش در ک ن و نوجوانان بر اصولی استوار است، که به ذکر مهمترین آنها در این نوشتار پرداخته شده است: 1ـ اصل فطری بودن مسائل ديني. 2ـ اصل اختیاری بودن مسائل ديني. 3ـ اصل تدریجی بودن آموزش مسائل ديني. 4ـ اصل اعتدال و میانه روی در آموزش مسائل ديني 5ـ اصل تکرار و مداومت در آموزش مسائل ديني 6ـ اصل آسانگیری در آموزش مسائل ديني....

ادامه مطلب  

معرفی وبلاگ منتخب گروه دین و زندگی استان خوزستان  

درخواست حذف این مطلب
ضمن تشکر از کلیه همکاران شرکت کننده در مسابقه وبلاگ نویسی ، وبلاگ جناب آقای قاسم مندوانی سرگروه ديني وقرآن شهرستان شادگان با آدرس: http://dinida59. و وبلاگ سرکار خانم زهرا بزرگمهرسرگروه ديني وقرآن شهرستان رامشیر با آدرس: www.diniramshir. به عنوان وبلاگ برتر گروه معارف استان برگزیده شدند. منبع : http://cms.medu.ir/khouzrelig

ادامه مطلب  

برگزاری کلاس کارگاهی متوسطه اول درمورخه 94/2/3  

درخواست حذف این مطلب
بسمه تعالی صورت جلسه همایش یک روزه کارگاه تخصصی – آموزشی متوسطه اول (راهنمایی) شهرستان پلدختردرسال تحصیلی 94 – 93 در روز پنجشنبه مورخه3/2/94 کارگاه تخصصی – آموزشی متوسطه اول(راهنمایی) شهرستان پلدختر در محل مدرسه زینبیه برگزار گردید.این کلاسهای کارگاهی که بصورت درسي وبوسیله کارشناس گروهها ی آموزشی وسرگروههای آموزشی اداره شدند از ساعت 9 تا11 به مدت 2ساعت بطول انجامید در چارچوب کیفیت بخشی به امر آموزش ، نمونه سوالات استاندارد داد94 وانتخاب سرگرو

ادامه مطلب  

در بیت (ره) واقع در شهر خمین جلسه هم شی اعضای شورای دینی و فرهنگی شرکت آب و فاضلاب اس  

درخواست حذف این مطلب
اولین جلسه شورای ديني وفرهنگی ديني شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با حضور حجت والمسلمین حسینی ولی فقیه و شهر خمین ، عبدالرضا خلیلی مدیر عامل و اعضای شورای فرهنگی شرکت آبفا ، در بیت (ره) در شهر خمین برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی حجت والمسلمین حسینی شهر خمین که به عنوان میهمان ویژه در این نشست حضور داشت با اشاره به ماهیت فعالیت های شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ، از زحمات این شرکت و امور آبفا شهرستان خمین در اجرای

ادامه مطلب  

برگزاری دوره ضمن خدمت دینی وعربی وقرآن متوسطه اول  

درخواست حذف این مطلب
به: مدیر محترم آموزشگاه موضوع: برگزاری دوره ضمن خدمت ديني وعربی وقرآن متوسطه اول سلام علیکم؛ با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست زمان وتاریخ برگزاری دوره ضمن خدمت ديني وعربی وقرآن متوسطه اول حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود. خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیدوره ضمن خدمت عربی وديني وقرآن متوسطه اول

ادامه مطلب  

دومین نشست دبیران دینی وعربی و قرآن شهرستان گنبد کاووس  

درخواست حذف این مطلب
با سلام و خسته نباشید حضور معلمان سختکوش رشته ديني و عربی شهرستان گنبد کاووس ونیز تبریک سالروز تولد دخت نبی اکرم حضرت فاطمه ا هرا سلام ا... به اطلاع همکاران محترم میرساند دومین جلسه ی گروههای آموزشی رشته ديني و عربی در مورخه ۹/۲/۹۳در محل مدرسه ی راهنمایی نمونه دخترانه واقع در هفده شهریور شرقی -بلوار در ساعت پنج(۵) عصر تشکیل می گردد خواهشمند است در جلسه حضور بهم رسانید.موضوع جلسه بارم بندی امتحان شفاهی و کتبی درسهای قرآن و عربی و پیامهای آسمان

ادامه مطلب  

بسته های کامل درسی ی علم اطلاعات و دانش شناسی ویژه ی 94  

درخواست حذف این مطلب
جهت تهیه و ید بسته های درسي ی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی ): شرح مطالب درسي +نکات مهم + نمونه سوالات مختلف دوره ی ی علم اطلاعات و دانش شناسی شامل بسته اول : فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته 2-مبانی کتابداری و اطلاع رسانی بسته 3-مدیریت اطلاعات :سازماندهی اطلاعات شامل سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات -مرجع شناسی و اشاعه اطلاعات بسته 4-روش تحقیق و آمار جهت ب اطلاعات بیشتر درخواست خود را به آدرس [email protected] ارسال

ادامه مطلب  

مسابقه مقاله نویسی  

درخواست حذف این مطلب
باسمه تعالی ب وحترام درراستای برنامه عملیاتی دبیرخانه ،گروه دین وزندگی استان اقدام یه برگزاری مسابقه مقاله نویسی نموده است موضوع مقالات پیرامون :الف : بررسی و نقد رویکردهای بنیادین مؤلّفان کتب درسي ديني ، پس از انقلاب ی ایران (مقالات می­بایست حدّاکثر در 10 صفحۀ a4 و با رعایت ضوابط مقاله نویسی علمی ارائه گردد . )ب : ویژگیهای یک کتاب ایده­آل آموزش دین ، چیست ؟ ( در قالب یادداشت و اعلام نظر ، مطلوب است . )دبیران محترم دین وزندگی استان می توانند مقا

ادامه مطلب  

سومین مجمع تخصصی  

درخواست حذف این مطلب
با سلام خدمت همکاران محترم سومین مجمع تخصصی گروه ديني عربی وقرآن شاهین شهر روز دوشنبه 1395/2/6 در دبیرستان شهیدمولایی برگزار می شود. ضمن دعوت از همکاران عزیز؛ خواهشمندم هرگونه طرح؛ فعالیت وبرنامه ای که می تواند برای گروه مفید باشد، روز مجمع ارایه نمایند.

ادامه مطلب  

مسابقه مقاله نویسی  

درخواست حذف این مطلب
باسمه تعالی ب وحترام درراستای برنامه عملیاتی دبیرخانه ،گروه دین وزندگی استان اقدام یه برگزاری مسابقه مقاله نویسی نموده است موضوع مقالات پیرامون :الف : بررسی و نقد رویکردهای بنیادین مؤلّفان کتب درسي ديني ، پس از انقلاب ی ایران (مقالات می­بایست حدّاکثر در 10 صفحۀ a4 و با رعایت ضوابط مقاله نویسی علمی ارائه گردد . )ب : ویژگیهای یک کتاب ایده­آل آموزش دین ، چیست ؟ ( در قالب یادداشت و اعلام نظر ، مطلوب است . )دبیران محترم دین وزندگی استان می توانند مقا

ادامه مطلب  

جلسه گروه های آموزشی  

درخواست حذف این مطلب
با سلام و احترام: به اطلاع همکاران محترم می رساند جلسه گروه های آموزشی روز یکشنبه 93/11/5 ساعت 17 در محل مدرسه نمونه تی مهدیه برگزار می گردد. دستور کار جلسه گروه کاروفناوری: دست سازه ها _ جشنواره نوجوان خوارزمی _ بازارچه مرکزی

ادامه مطلب  

نشست «بررسی وضعیت نشر کتب دینی در ایران» برگزار شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست «بررسی وضعیت نشر کتب ديني در ایران» با حضور حجت ال محمدعلی مهدوی راد، حجت ال رضا مختاری، حجت ال کاظم شمس، عبدالحسین طالعی و مالک شجاعی جشوقانی در سرای اهل قلم بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد. تولید فکر در نشر کتاب ديني نداری دوی راد در ابتدای این نشست با بیان این که به وضعیت نشر و پژوهش دین خوشبین است گفت: وضعیت فعلی اگرچه مقبول است ولی مطلوب نیست و فاصله زیادی تا حد مطلوب داریم.

ادامه مطلب  

اولین جلسه تخصصی گروه شیمی  

درخواست حذف این مطلب
بدینوسیله به استحضار همکاران بزرگوار گروه شیمی قروه می رساند که جلسه گروه شیمی در تاریخ 27آبان ماه ساعت11صبح در محل دبیرستان هدف برگزار می گردد دستور کار جلسه عبارت است از 1-بررسی طولی و عرضی فصل سوم کتاب علوم پایه نهم 2-بررسی برنامه عملیاتی گروه شیمی قروه در سال تحصیلی جاری

ادامه مطلب  

جلسه بهمن ماه گروه معارف  

درخواست حذف این مطلب
ب به اطلاع همکاران محترم گروه معارف می رساند جلسه گروه روز مورخ93/11/21ساعت 17/45در محل دبیرستان پسرانه شاهد (دوره دوم)برگزار می گردد. موضوع جلسه: تحلیل محتوای کتب دین وزندگی سوم وچهارم ونقد وبررسی سؤالات امتحانی نیمسال اول

ادامه مطلب  

سوالات کنکور93  

درخواست حذف این مطلب
سوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی (ساعت 14:30 روز پنج شنبه) دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های ديني و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه اختصاصی 2 سوالات گروه آزمایشی هنر (ساعت 20:00 روز پنج شنبه) دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های ديني و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه اختصاصی 3 سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت 15:00 روز ) دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های ديني و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه اختصاصی دفترچه اختصاص

ادامه مطلب  

درسی برای تنبل ها  

درخواست حذف این مطلب
درسي برای تنبل ها جوانی را دیدم که از لحاظ بدنی نحیف ، از نظر درسي ضعیف و از ناحیه اخلاقی بد اخلاق و از نظر بهداشتی کثیف و شدیداً دچار اوهام و خیال و از نظر کار ، بی حال و بی اراده و از لحاظ خوردن شکمباره و حریص ، در عبادات بی حال و در امور خیر کاهل ، در انجام به موقع بی تفاوت بود و در وقت خود را مشغول کار دیگری می کرد . اما یک حدیث از پنجمین اخترتابناک ولایت ، محمد باقر(ع) او را نورانی کرد ، قلبش را روشن کرد ، دیدگاهش را وسعت داد و اراده اش را همچون ک

ادامه مطلب  

معرفی کتاب «646 پرسش و پاسخ دینی با نسل نو»  

درخواست حذف این مطلب
نوجوانان می توانند در کتاب «646 پرسش و پاسخ ديني با نسل نو» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، پاسخ برخی از پرسش هایشان مانند خدا از کی وجود داشته است؟ آیا حجاب مخالفِ زن ها نیست؟ چرا قرآن به زبانِ عربی نازل شده است؟ چطور می توان باور کرد که حضرتِ علی(ع) هر شب هزار رکعت می خواند؟ و پرسش های دیگری از این دست را بیابند. کتاب« 646 پرسش و پاسخ ديني با نسل نو» شامل یک مجموعه 10 جلدی از سری کتاب های مرجع دین است که به صورت جداگانه چاپ و منتشر شده است و به پرسش هایی

ادامه مطلب  

در راستای ایجاد فرهنگ دینی و مذهبی هیئت های مذهبی جامعه هدف بهزیستی استان قزوین فعال خواهند شد  

درخواست حذف این مطلب
در راستای ایجادفرهنگ ديني و مذهبی هیئت های مذهبی جامعه هدف بهزیستی استان قزوین به یاری خداوند متعال فعال خواهند شد. چهارمین جلسه هم شی جهت تشکیل هیئت های مذهبی جامعه هدف بهزیستی استان تشکیل شد ، لذا خیرین محترم می توانند جهت حمایت از این فعالیت فرهنگی با واحد فرهنگی بهزیستی استان قزوین در زمینه های مالی و فرهنگی همکاری نمایند .

ادامه مطلب  

نمونه تی2  

درخواست حذف این مطلب
آزمون نمونه ی تی کل کتاب هدیه وقرآن ششم آنلاین جدید posted: 18 jun 2014 08:06 am pdt آزمون نمونه ی تی کل کتاب هدیه وقرآن ششم آنلاین جدید آزمون نمونه ی تی کل کتاب هدیه وقرآن ششم آنلاین جدید آزمون نمونه ی تی کل کتاب هدیه وقرآن ششم آنلاین جدیدن این آزمون آماده برگزاری است.برای مشاهده ی پاسخ سوالات بایستی درآزمون آنلاین این درس شرکت کنید.برای این کاربروی شروع آزمون کلیک ... the post آزمون نمونه ی تی کل کتاب هدیه وقرآن ششم آنلاین جدید appeared first on سایت معلم ششم.

ادامه مطلب  

ترامپ نظم جلسه برابری تی گروه 7 را بر هم زد (+ع )  

درخواست حذف این مطلب
دونالد ترامپ، رئیس جمهور با تاخیر وارد جلسه صرف صبحانه روز شنبه در نشست گروه ۷ کشورهای صنعتی شد و نظم جلسه را برهم زد.

ادامه مطلب  

برگزاریکارگاه آموزشی و جلسه گروه آموزشی  

درخواست حذف این مطلب
مشاور ارجمند کارگاه آموزشی مشاوران و جلسه ی گروه آموزشی مشاوران روز شنبه مورخ 93/12/9 رأس ساعت 8:30 صبح در محل کانون پرورش فکری ک ن واقع در جنب کتابخانه عمومی(جنب سالن 5 آذر ) برگزار می شود. در ابتدا جلسه یکارگاه آموزشی نوجوانی توسط مرکز بهداشت کن ر انجام می گیرد و سپس جلسه گروه آموزشی مشاوران در اسفندماه بعمل می آید. کارشناس مشاوره

ادامه مطلب  

جزوه جراحی و توضیحات  

درخواست حذف این مطلب
ب .... لازم دونسم یه سری توضیحات درباره ی جزوات بدم .. ما102 جلسه کلاس داشتیم گروه a 20 گروه b21 گروه c20 گروه d20 گروه e21.... فقط voice دو جلسه اب بود که یکیش جراحی بود و تا رسوندنش به امتحان دیر شد.. جلسه دوم شاه ناصر که کتاب گذاشتمو ترجمش آمادس که آقای غفار بسند زحمتشو کشیدن همین جا ازشون تشکر میکنیم.. یا امشب یا فردا میزارم.. http://uplod.ir/vdq4uommu4qh/jarahi_jalaseye_dovome_shahnaser.zip.htm آدرس بالا رو کبی بیس کنید و بعد کنید....

ادامه مطلب  

ترامپ نظم جلسه برابری تی گروه 7 را بر هم زد (+ع )  

درخواست حذف این مطلب
دونالد ترامپ، رئیس جمهور با تاخیر وارد جلسه صرف صبحانه روز شنبه در نشست گروه 7 کشورهای صنعتی شد و نظم جلسه را برهم زد.

ادامه مطلب  

گفت و گو با کشیشی که شیعه شد  

درخواست حذف این مطلب
باید مذهب تشیع را به مردم گینه معرفی کرد . برای مذهب تشیع تنها یک مدرسه ديني در پایتخت داریم که درمقابل مدارس وه ون خیلی کم است باید فضای آموزش و پرورش ديني را در گینه بیشتر کرد تا مردم با مبانی تشیع و اهل بیت آشنا شوند .

ادامه مطلب  

کلاس آموزشی نقش آموزه های دینی و قرآنی در ارتقای سلامت شهروندان  

درخواست حذف این مطلب
اداره سلامت منطقه با همکاری مدیریت محله انقلاب به مناسبت ماه مبارک رمضان و ارتقاء سطح سلامت اعضاء کانون خادمین سلامت محله کلاس آموزشی نقش آموزه های ديني و قرآنی در ارتقای سلامت شهروندان در روز شنبه مورخ 21/4/93 از ساعت 10 الی 12 در خانه سلامت انقلاب برگزار نمودند.

ادامه مطلب  

آزمون آنلاین سیستم عامل  

درخواست حذف این مطلب
با احترام و آرزوی توفیق روزافزون الهی خدمت هنر اموزان و هنرحویان محترم، گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی رایانه فنی حرفه ای استان گلستان، اقدام به برگزاری ازمون انلاین کتاب درسي درس سیستم عامل 1 در دو سطح هنرآموز و هنرجو نموده است. تاریخ ثبت نام آزمون از ١٩ فروردين ١٣٩٣ برای ثبت نام به ادرس www.azmoon.goledu.ir مراجعه نمایید. تاریخ برگزاری آزمون ٢٥ فروردين ١٣٩٣ میباشد.

ادامه مطلب  

بررسی تطبیقی تورات وقرآن 4  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم چکیده نوشته حاضر، ادامه مقاله «بررسی تطبیقی تورات وقرآن» است. در پُست های قبلی، به بیان یک مقدمه، پیشنه تحقیق، معرّفی تورات وموضوعات مطرح شده دراسفا نجگانه عهد عتیق وسایرکتاب های آن، ونیز به بررسی سند تورات ومحتوای آن درمورد خداوند ومقایسه آن با قرآن پرداخته شد؛ دراین بخش که چهارمین وآ ین بخش مقاله است، به بررسی محتوای تورات درمورد ان ومقایسه آن با قرآن می پردازیم. دراین مجال، سعی خواهیم کرد تا نقاط ناهمسوی این دو ک

ادامه مطلب  

روش مطالعه درس ریاضی  

درخواست حذف این مطلب
ریاضیات شامل علائم، فرمول ها، روش های ویژه و کتاب های درسي ای است که سخت به نظر می آیند و خیلی کلمات و اصطلاحات منحصربه فرد هستند. در نتیجه مهم است که از مهارت های مطالعه ای استفاده کنید که اختصاصاً مناسب ریاضیات باشد. 1- شما نمی توانید ریاضیات را فقط با خواندن و گوش دادن یاد بگیرید. قسمت زیادی از یادگیری ریاضیات به تمرین فعالانه بستگی دارد. این بدان معنی است که شما حتماً باید همه ی تکالیف و وظایف محوله ی درسي خود در ریاضیات را انجام دهید. یاد گ

ادامه مطلب  

جدا شدن مدیریت گروه  

درخواست حذف این مطلب
متأسفانه آقای مهدی بهروزی خواه که پیش از این سمت مدیریت گروه را بر عهده داشتند، درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی را حذف د و از گروه جدا شدند. در نتیجه وظایف ایشان بین سایر اعضای گروه تقسیم شد و از این پس آقای پارسوآ خورسند سمت مدیریت گروه را بر عهده خواهند داشت. همچنین طی جلسه ای که در تاریخ چهاردهم دی ماه سال جاری با حضور سه عضو باقی مانده ی گروه در دفتر درس برگزار شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. طی این جلسه، درس با درخواست اعضای گروه

ادامه مطلب  

قابل توجه دانشجویان ترم آ  

درخواست حذف این مطلب
قابل توجه دانشجویان ترم آ نویسنده: مدیریت فرهنگی و اجتماعی مرکز - 93/06/15 کلیه دانشجویان ترم آ موظفند قبل از انتخاب واحد نیمسال اول94-93 : 1- به کارشناس رشته خود جهت بررسی واحد های باقیمانده مراجعه نماید. 2- اگر فقط با 2عنوان درس غیر عملی فارغ حصیل می شود فرم معرفی به را تکمیل نموده سپس واحد امتحانات وی را جهت آزمون به مدیر گروه معرفی می نماید. 3- اگر درسي برای دانشجوی ترم آ ارائه نشده باشد واحد برنامه ریزی پس از تایید ترم آ بودن وی توسط کارشناس رشته ،

ادامه مطلب  

سرخس شهرحافظان وقاریان برتر قرآن است  

درخواست حذف این مطلب
مشهد پایتخت معنوی ، فرصتی مناسب برای استفاده وبهره گیری بهتروبیشتر برای ترویج وقرآن است.

ادامه مطلب  

برگزاری اولین جلسه گروه تاریخ  

درخواست حذف این مطلب
با سلام و احترام با آرزوی توفیق روز افزون همکاران ارجمند به اطلاع می رساند، اولین جلسه گروهه شیمی در سالجاری روز چهارشنبه93/8/28 ساعت 18 الی 20 در محل گروههای آموزشی برگزار می شود . موضوع جلسه بررسی درصد قبولی ، و برنامه عملیاتی گروه و ....

ادامه مطلب  

آتشکده های زرتشتی و استوپاهای بو  

درخواست حذف این مطلب
مطالعه تطبیقی آتشکده هایزرتشتی و استوپاهای بو هنر معماری همواره در تمدن و فرهنگ های گوناگون از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. از معماری ديني به عنوان هنر مقدس یاد می شود، چرا که دنیای خاکی را از زمین به عالم افلاک و به سوی بلندی و آسمان متصل می نماید. از آنجا که معماری ديني با فلسفه ای خاص و نگرش به معنایی ماورایی به عنوان تجلی و نشانه ای از یک فلسفه ديني مطرح می گردد می توان هنر معماری و به گونه خاص در این پژوهش معماری ديني را به عنوان پیشآ

ادامه مطلب