قطره...  

درخواست حذف این مطلب
قطره دلش دريا می خواستخیلی وقت بود که به خدا گفته بودهر بار خدا می گفت:از قطره تا دريا راهیست طولانیراهی از رنج و عشق و صبوریهر قطره را لیاقت دريا نیستقطره عبور کرد و گذشتقطره پشت سر گذاشتقطره ایستاد و منجمد شدقطره روان شد و راه افتادقطره از دست داد و به آسمان رفت و هر بار چیزی از رنج و عشق و صبوری آموخت.تا روزی که خدا گفت:امروز روز توست . روز دريا شدن .خدا قطره را به دريا رساند . قطره طعم دريا را چشید .طعم دريا شدن را .اما ...روزی قطره به خدا گفت: از

ادامه مطلب  

دریا (از دفتر شعر نوجوان)  

درخواست حذف این مطلب
« دريا » در شهر بندر وقت غروب است. دريا وشــان، با موج بسیار. مرغـان دريا در حال پـــرواز آن یک گرفته ماهی به منقار!  نزدیــک دريا، کودک نشسته گرم تماشا، در جستجــو است. در قلب خویش او، اینجا همیشه با موج دريا در گفتگـــو است.  آن سو کمی دور، یک مرد صیّاد بر روی قایق مشغول کار است. با هر نسیــمی موجی ست پیدا بر شانه موج، قایق سوار است.  مرغان دريا در جنب و جوشند، گویا رسیده هنگام طــوفان موجی پر از کف، آمد به ساحل برگشت آن بود خیلی ش

ادامه مطلب  

دریا (از دفتر شعر نوجوان)  

درخواست حذف این مطلب
« دريا » در شهر بندر وقت غروب است. دريا وشــان، با موج بسیار. مرغـان دريا در حال پـــرواز آن یک گرفته ماهی به منقار!  نزدیــک دريا، کودک نشسته گرم تماشا، در جستجــو است. در قلب خویش او، اینجا همیشه با موج دريا در گفتگـــو است.  آن سو کمی دور، یک مرد صیّاد بر روی قایق مشغول کار است. با هر نسیــمی موجی ست پیدا بر شانه موج، قایق سوار است.  مرغان دريا در جنب و جوشند، گویا رسیده هنگام طــوفان موجی پر از کف، آمد به ساحل برگشت آن بود خیلی ش

ادامه مطلب  

نتایج 1393/04/20  

درخواست حذف این مطلب
1393/04/20 بازی اول: معراج 1 – 2 عشق دريا گلها: حسن قاسمی (معراج) فلکناز اسماعیلی- فرشید ملاحی (عشق دريا) بازی دوم: ریان 3– 0 عقاب جوان بنداران عشق دريا با این برد 10 امتیازی شد و به عنوان تیم اول گروه1 به مرحله بعد صعود کرد و حریف تیم تنب نو در مرحله بعدی مسابقات شد و معراج نیز با9 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد و در مرحله بعد باید به مصاف سراج برود.

ادامه مطلب  

و باز هم دریا بی تو ...  

درخواست حذف این مطلب
مگر میشود رفت کنار دريا در غروبی غم انگیز و در امتداد ساحلی آرام تو نباشی اما یادت و خاطراتت به سنگینی کوهی بر روی قلبم سنگینی کند مگر میشود کنار ساحل قدم زد بدون اینکه دست در دست تو سرود عشق نخواند مگر میشود که نظاره گر لحظه غروب خورشید بود بدون حضور تو مگر میشود روی شن های خیس ساحل قدم زد و صدف جمع کرد بدون همراهی تو اصلا دريا بدون تو دیگر دريا نیست بغض است و اشک و تهی بودن از احساس دريای بدون تو برایم هرگز دیگر نه آرامش دارد و نه زیباست و من ب

ادامه مطلب  

مهشید پورشجاع(دانشجوی ی کامپیوتر)9  

درخواست حذف این مطلب
یکروز بلند آفت در آبی بیکران دريا امواج ترا به من رساندند امواج ترا بار تنها چشمان تو رنگ آب بودند آن دم که ترا در آب دیدم در غربت آن جهان بی شکل گویی که ترا بخواب دیدم از تو تا من سکوت و حیرت از من تا تو نگاه و تردید ما را می خواند مرغی از دور می خواند بباغ سبز خورشید در ما تب تند بوسه میسوخت ما تشنه خون شور بودیم در زورق آبهای لرزان بازیچه عطر و نور بودیم می زد ‚ می زد درون دريا از دلهره فرو کشیدن امواج ‚ امواج نا شکیبا در طغیان بهم رسیدن دستانت

ادامه مطلب  

دریا  

درخواست حذف این مطلب
کاش میفهمیدم اشکهای سردی را که سبب دردها بود قلبی که از ترس بودنم ش ت و پنجره ای از بسته بودن خسته ام کرد یک روز از این دنیای بی انصاف انتقام تمام خاطراتم را میگیرم روزی که خوشحالی مان بی پایان میشود روزی که زندگی روی خوشی بهمان نشان میدهد حتی اگر از هم دور باشیم............................ آرامشی در دلم احساس میکنم مثل آرامش یک غروب کنار دريا و تنها دلتنگم دلتنگ همان دريایی که بودنش آرامش من است... # پ.ن:گوش دل میخواهد ترانه ام

ادامه مطلب  

سلیمان  

درخواست حذف این مطلب
مى نویسند: روزى یکى از حیوانات دريائى سر از آب بیرون آورده عرض کرد اى سلیمان، امروز مرا ضیافت و مهمان کن، سلیمان امر کرد آذوقه یک ماه لشکرش را لب دريا جمع د تا آنکه مثل کوهى شد، پس تمام آنها را به آن حیوان دادند، تمام را بلعید و گفت: بقیه قوت من چه شد، این مقدارى از غذاهاى هر روز من بود. سلیمان تعجب کرد، فرمود: آیا مثل تو دیگر جانورى در دريا هست، آن ماهى گفت: هزار گروه مثل من هستند، پس هر ى که روى حقیقت توکل بر خدا پیدا کرد، خداوند از جایى که گمان ن

ادامه مطلب  

آشکار سازی رمزهای نهان شیدن ( چگونگی ایجاد یک ذهن غیر بیولوژیک) :  

درخواست حذف این مطلب
مقدمۀ کتاب " how to create a mind : ray kurzweil "مغز وسیع تر از آسمان است گرچه اگر آن ها را در کنار هم قرار دهید یکی شامل دیگری است مانند شما و مغز شمامغزعمیق تر از دريا است گرچه اگر در کنارهم قرار گیرند یکی دردیگری جذب خواهد شد مانند ابر در یامثل آب یک سطل درآب دريامغز هم وزن کائنات است! گرچه اگر گرم به گرم آنها را وزن کنید، مانند اجزاء موسیقایی یک ار تر با خود آن ار تر بسیار متفاوت خواهند بود . ( ایمیلی دیکینسون)

ادامه مطلب  

آشکار سازی رمزهای نهان شیدن ( چگونگی ایجاد یک ذهن غیر بیولوژیک) :  

درخواست حذف این مطلب
مقدمۀ کتاب " how to create a mind : ray kurzweil "مغز وسیع تر از آسمان است گرچه اگر آن ها را در کنار هم قرار دهید یکی شامل دیگری است مانند شما و مغز شمامغزعمیق تر از دريا است گرچه اگر در کنارهم قرار گیرند یکی دردیگری جذب خواهد شد مانند ابر در یامثل آب یک سطل درآب دريامغز هم وزن کائنات است! گرچه اگر گرم به گرم آنها را وزن کنید، مانند اجزاء موسیقایی یک ار تر با خود آن ار تر بسیار متفاوت خواهند بود . ( اریک دی ون)

ادامه مطلب  

سرگذشت...!  

درخواست حذف این مطلب
می وشد دريا هیچ نیست به ساحل پیدا لکه ای نیست به دريا تاریک که شود قایق اگر آید نزدیک. مانده بر ساحل قایقی ریخته شب بر سر او، پیکرش را ز رهی ناروشن برده در تلخی ادراک فرو. هیچ نیست که آید از راه و به آب افکندش. و در این وقت که هر کوهة آب حرف با گوش نهان می زندش، موجی آشفته فرا می رسد از راه که گوید با ما قصة یک شب طوفانی را. رفته بود آن شب ماهی گیر تا بگیرد از آب آنچه پیوندی داشت با خیالی در خواب. صبح آن شب، که به دريا موجی تن نمی کوفت به موجی دیگر، چشم

ادامه مطلب  

تبخیر  

درخواست حذف این مطلب
با آنکه جز باتلاقی در وسط چیزی از دريا به جا نمی آورد با آنکه صد سال است که از دريا بادی به ساحل نمی آید بی آنکه بداند شهر پشت سرش جادو شد من ، عمری است که به انتظار جاشوانی نشسته است - که جایشان خالی - سال هاست که من ، فعل و ضمیرش یکی نیست! ***************************** از فرت پیری آ ین دندان کرم خورده عقلم را دور انداخت ! z.o.t

ادامه مطلب  

حضور قرآنی در 22 بهمن  

درخواست حذف این مطلب
قطره قطره دريا دريا دريا اقیانوس نگاهت را از آسمان و ابر ها به زمین بیاور همیشه باران از آسمان نمی بارد گاه باران از زمین می جوشد وتا آسمان می رسد نگاه کن زمین را نگاه کن خیابان هارا دريایی به این عظمت را می بینی قطره قطره آدم دريا دريا حضور... آی بگو نگاه کند هرکه را چشم جهان بین است بگو نگاه کند جهان این جم را ملتی که هر جلوه شان صد دريا را به وش می آورد بگو نگاه کند آیات قرآن را که در قامت مردمان ترجمه می شود ... ولا یطئون موطئا یغیظ الکفار ولا ین

ادامه مطلب  

چرا بعضی انسانها دچار احساس پوچی می‏شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
برای آنکه با هدف کار نمی‏کند. از معصومان رسیده است: «النّاسُ مَعادنُ کمعادنِ الذّهبِ و الفضّة»[1]؛ انسانها مانند معادن نقره و طلا هستند که در درون خود گوهر می‏پرورانند. البته انسان مانند موزه نیست که اشیای گرانبهای جهان خارج را در آن جمع می‏کنند. انسان چون درياست که در درون خود گوهر می‏پرورد: چو دريا به سرمایه خویش باش ٭٭٭٭ هم ازبود خود سود خود بر تراش[2] همه گوهرهای دريا، پرورش یافته خود درياست و ی از خارج آنها را در دريا نمی‏ریزد. انساناز

ادامه مطلب  

نبوتم آرزو بود ...  

درخواست حذف این مطلب
از نوشته ای قدیمی که دوستش دارم: «... راستی می شود کنار دريا عاشق شد؟! دريا می توفد و می وشد و هوهوی باد را می مکد میان اش و می کوبد به تن ساحل. اینجا اثری از عشق نیست اما این هم آغوشی مدام دريا و ساحل هوسی ام می کند توی این همه خیسی، می نشینم روی ماسه های تر و به صدای امواج؛ سفید و کف کرده و خشمگین، با دهانی گشاد و بی دندان ساحل را فرو می بلعند و نجویده رها می کنند ... بی آنکه دانسته باشم مدتی است ماسه ها را با پنجه هایم اشیده ام، چاله هایی در دو پهلویم

ادامه مطلب  

برای خودم و همه ی ماهی های پرنده ام  

درخواست حذف این مطلب
آندره بهم گفت : برای زنده موندن باید یه دور کامل مرد ، بعد روشو کرد سمت دريا و شروع کرد به سنگ پرونی ، تعداد برخوردای سنگ ها به آب رو میشمردم ، تقریبن تمام فلس هام ریخته بود ، گفتم : آندره من دیگه ماهی نیستم ؟ آندره جواب نداد ، به جاش نشست و سعی کرد سنگ های صاف و مناسب تری پیدا کنه ، یکی از سنگ ها رو گرفته بود سمت آسمون و نگاهش میکرد ، گفت : چرا انقدر ماهی بودن برات مهمه ؟ اون فلس ها بالا ه باید روزی میریختن ، امروز یا فردا ، امیدوارم این چندتای دیگه

ادامه مطلب  

.....  

درخواست حذف این مطلب
بی مقدمه آغاز می شوی در ظهر های همیشه پر از ریگبی انکه هوس دريا شدن لب های تو را خیس کند... خیمه میزنی بی انکه گلبرگ گرفتن ها را فراموش کنیجسم تو سخت روحت کنار تن خونی جوانه ها جفت میگیردانوقت که رکوع های ممتدتفرات را سرشار از مردمک های وسیع زنی می سازدطفلی در آ ین واژه اذان. می شودبی انکه دريا شدن را در های مادر لمس کندش ته منزیر این ریگ های داغ تمام روح من تاول زد ی این همیشه ظهر تمام خواهد شد ؟؟؟؟چقدر تشنه ام و دستهایم پر از خون است انگار را من

ادامه مطلب  

ای کاش  

درخواست حذف این مطلب
کاش که یه روز با همدیگه سوار قایق می شدیم دور از نگاه ادما هر دومون عاشق می شدیمکاش آسمون با وسعتش تو دستامون جا می گرفت گلای سرخ دلمون کاش بوی دريا می گرفت کاش توی هوای عاشقی لیلی و مجنون می شدیم باد که تو دريا می وزید ما هم پریشون می شدیم کاش که یه ماهی قشنگ برای ما فال میگرفت برامون از فرشته ها بال امانت می گرفت کاش که به جز من هیچ ی این قدر زیاد دوستت نداشت یا که دلت عشق منو اول عشقاش می گذاشت....

ادامه مطلب  

بوسلامه(بوسلمه) هیولای نوستال دریانوردان بوشهری  

درخواست حذف این مطلب
بوسلامه(بوسلمه) هیولای نوستال دريانوردان بوشهری !! در باور دريا نوردان قدیم بوشهر هیولای دريایی به نام بوسلامه بوده است که در تاریک دريا به کشتی ها حمله میکرده و دريانوردان و جاشوهای جوان را با خود میبرده و خون و گوشت آنان را میخورده است.بوسلامه بیشتر زاییده اوهام و ترس جاشوها از تاریکی مطلق دريا و عقاید افی مردم در آن دوران بوده و به هیچ وجه وجود خارجی نداشته است.جاشو پس از چندین ماه دوری از خانواده و کار سخت و طاقت فرسا بر روی دريا و مواجه ب

ادامه مطلب  

بیادت هست؟  

درخواست حذف این مطلب
بیادت هست آن شب را که تنهابه بزمی ساده مهمان تو بودم؟تو می خو که «دل دريا کن ای دوست»من اما غرق چشمان تو بودم؟تو می گفتی که پروا کن صد افسوسمرا پروای نام ننگ رفته استمن آن ساحل نشین سنگم، چه دانیچه ها بر این سنگ رفته است«مکش دريا بخون» خو و خاموشتمنا گر کنار من نشستیچو ساحل ها گشودم بازوان راتو چون امواج در ساحل نشستی

ادامه مطلب  

صدقه  

درخواست حذف این مطلب
صادق (ع): همانا صدقه دادن در شب خشم خداوند را از بین برده، گناه بزرگ را محو نموده و حساب را آسان مى‏ گرداند و صدقه دادن در روز مال را زیاد و عمر را طولانى مى ‏نماید. همانا حضرت عیسی علیه السّلام زمانى که از ساحل دريا مى‏ گذاشت، نانى را که غذایش بود، به دريا انداخت. یکى از یارانش عرضه داشت: اى روح اللَّه چرا چنین کردید؟ این مقدارى از غذایت بود. فرمودند: این کار را تا جنبنده ‏اى از جنبندگان آب آن را بخورد و ثواب آن نزد خداوند بزرگ است. منبع:ثواب ال

ادامه مطلب  

صائب تبریزی  

درخواست حذف این مطلب
مایه اصــــل و نسب در گردش دوران زر است هر ی صاحب زر است او از همه بالاتر است دود اگر بالا نشیند ـــر شــأن شــعـله نیست جای چشم ابرو نگیرد چونکه او بالا تراستنا ی گر از ی بالا نشیند عیب نیست روی دريا، خس نشیند قعر دريا گوهر است شصت و شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنند پس چرا انگشت کوچک لایق انگشــــتر استآهن و فولاد از یک کوه می آیند برون آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل است

ادامه مطلب  

صائب تبریزی  

درخواست حذف این مطلب
مایه اصــــل و نسب در گردش دوران زر است هر ی صاحب زر است او از همه بالاتر است دود اگر بالا نشیند ـــر شــأن شــعـله نیست جای چشم ابرو نگیرد چونکه او بالا تراستنا ی گر از ی بالا نشیند عیب نیست روی دريا، خس نشیند قعر دريا گوهر است شصت و شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنند پس چرا انگشت کوچک لایق انگشــــتر استآهن و فولاد از یک کوه می آیند برون آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل است

ادامه مطلب  

مداحی حاج عباسی/ شور: ای آرامش دریا  

درخواست حذف این مطلب
مداحی حاج عباسی/ شور: ای آرامش دريا مداحی حاج عباسی/ شور: ای آرامش دريا [ جهت مشاهده و مداحی مراجعه به ادامه مطلب ] [ از اینجا ورود به آرشیو مداحی حاج عباسی] امیدوارم از مداحی لذت برده باشید www.nohekhon.

ادامه مطلب  

حلول ماه مبارک رمضان بر شما مبارک باد  

درخواست حذف این مطلب
برهر نفست اشاره دارد رمضان بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان در ظلمت بی کرانه شبهامان دريا دريا ستاره دارد رمضان ماه ضیافت الهی مبارک باد ماس دعا ع نوشته های رمضانی ۹۵,ع نوشته تبریک رمضان ۹۵

ادامه مطلب  

اخلاص  

درخواست حذف این مطلب
به نام خداکشتى در دريا میشکند. مسافر کشتى اسیر دست امواج وشان دريا مى‏شود، در آن نزدیکى نه کشتى دیگرى است که او را برهاند و نه شناگر توانائى است که نجاتش دهد. تمام درها را بسته مى‏بیند، بهیچ چیز و هیچ امیدى ندارد. در آن وقتى که در آب غوطه‏ور است، در آن موقع حساس، در آن لحظه خطرناک، در آن حال سراپا یأس و ناامیدى، تنها یک امید فطرى، یک تکیه‏گاه وجدانى در خود حس میکند، از اعماق قلبش، از زوایاى وجدان و باطنش یک نور امید زبانه میکشد، دلش بیک قدرت

ادامه مطلب  

ص ه مرگ  

درخواست حذف این مطلب
جایی میان زمین و آسمان گیر افتاده ام.تا سی چهل متر زیر پایم ص ه ای عظیم و عمودی است که به دريایی آروم و آبی می رسه.بالای سرم امتداد ص ه است که شیبش از 90 درجه گذشته و مثل طاقی بالای سرمه.به زور خودمو روی قسمت کوچک طاقچه مانندی از ص ه نگه داشته ام.دست و پام خسته شده و هر آن ممکنه سقوط کنم.ص ه ها و سنگ های تیزی که جا به جا از آب زدن بیرون ، باعث می شن حتی فکر شیرجه زدن توی دريا هم مو به تنم سیخ کنه.منظره روبروم بی نهایت زیبا و کارت پستالیه ، یه دريای آبی ع

ادامه مطلب  

شباویز  

درخواست حذف این مطلب
لب دريا، نسیم و آب و آهنگ،ش ته ناله های موج بر سنگ. مگر دريا دلی داند که ما را،چه توفان ها ست در این تنگ ! تب و ت ست در موسیقی آبکجا پنهان شده ست این روح بی تاب فرازش، شوق هستی، شور پرواز،فرودش : غم؛ سکوتش : مرگ ومرداب ! سپردم را بر کوهغریق بهت جنگل های انبوه غروب بیشه زارانم در افکندبه جنگل های بی پایان اندوه ! لب دريا، گل خورشید پ ر !به هر موجی، پری خونین شناور ! به کام خویش پیچاندند و بردند،مرا گرداب های سرد باور ! بخوان، ای مرغ مست بیشه دور،که ریز

ادامه مطلب  

فایزه حسین بیگی (دانشجوی علوم کامپیوتر)11  

درخواست حذف این مطلب
آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، خود ماه است که او را پایبند می کند .ر ندرانات تاگور اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند . ر ندرانات تاگور خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند . ر ندرانات تاگور امید، نان روزانه آدمی است . ر ندرانات تاگور رنج هست، مرگ هست، اندوه ج هست،اما آرامش نیز هست، شادی هست، هست،خدا هست.زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است.زندگی همچون رودی بزرگ که به دريا می رود،دامان خدا را می جوید .خورشید هنوز ط

ادامه مطلب  

شب کنسرت ساحل  

درخواست حذف این مطلب
عشق من به غروب ... عشق من به دريا ... عشق به توست غروب و دريا که باشند تو هم هستی پاک وزلال در لای لای شه زخمی من حضور تو تجلی می کند آنقدر به خورشید و دريا خیره خواهم گشت تا حضورت را هم آوا با ظهورت دريابم اگر به سراغم آمدی کنار همان دريا... کنار همان غروب... چشمان بی فروغی را خواهی یافت که هنوز منتظرند یادت نرود... کنار همان دريا ...کنار همان غروب ... غروب 25تیر 95 کنسرت ساحلی با خواننده های پاپ ومازندرانی یک شب به ماندنی

ادامه مطلب  

خداحافظ  

درخواست حذف این مطلب
خدا حافظ مدرسه این شعر هم به یاد خاطرات تلخ و شیرین خودم،طنین جون،سلنا جون ومهرنوش جونه امید وإرم خوشتون بیادباز باران با ترانه با گوهر هاى فراوان میخورد بر بام خانه یادم ارد روز باران گردش یک روز دیرین خوب و شیرین توى جنگل هاى گیلان کودکى دة سأله بودم شاد و م نرم و نازک چست و چابک با دو پاى ک نه میدو یدم هم چو اهو میپ از سر جو دور میگشتم ز خانه میشنیدم از پرنده از لب باد وزنده داستان هاى نهانی راز هاى زندکانى برق چون شمشیر بران میکرد ابر هارات

ادامه مطلب  

الله نور السموات و الارض  

درخواست حذف این مطلب
وتعریف نور هو الظاهر بذاته و المظهر لغیره چیزی که به خودی خود پدیدار و پدیدار کننده ی غیر خود است. روشن بودن همه چیز عرضی است روشن بودن نور ذاتی است جهان نقاب است چشم وگوش وقلب وحجاب الازمانی که صاحبش درست از آن بهره ببرد شه ما بسان کوزه مرگ ش تن کوزه خداوند دريای بیکرانه واین دريا کی در کوزه بگنجد؟ کوزه باید بشکند رود شود جاری بپیوندد به دريا.

ادامه مطلب  

غزالم ...  

درخواست حذف این مطلب
صبح امروز سرویس دیر اوم دنبالمون ، تو تب و تاب این بودم که به راننده زنگ بزنم یا نه ( راستی راننده ما یه خانم که با ون میاد دنبالمون ، آفرین ) گوشی رو که نگاه دیدم چند تا پیام دارم از دوست خیلی خیلی عزیزی که یک سال بود ازش بی خبر بودم ف غ ز ا ل عزیزم ، خیلی خیلی دوستش دارم و برای اینکه در موردش بگم باید یه کتاب بنویسم ، اشک بود که عین مروارید از تو چشمای من می چکید ، همکارم گفت : حالا اول زنگ بزن بعد پیاماتو بخون ، که با چهره ی بهت زده و گریون من روبرو

ادامه مطلب  

168- اینجا جایى براى نامه هاییست که گیرنده ندارد  

درخواست حذف این مطلب
حرفم را پس نگرفته ام ،زندگى ارزش دوست داشتن دارد. این نامه را مینویسم و به سمت تو میفرستمش که بیندازیش توى دريا میخواهم حداقل این نوشته ها حس رهایی را تجربه کنند،شاید یک روز آمدم جنوب و یک ساعت تمام تو را و دريا را سیر نگاه و برگشتم،شاید هم نه. دلم براى ساده گى تنگ شده بود،مثل بچگى ها که دلم آدامس سیاه میخواست و قیر آمد همه ى کوچه هاو پشت بامها را آدامسى کرد. دلم براى نوشتن نامه اى به ی که دور است..... مى بینى؟! همه ابزار دست هم شده ایم بى آنکه بدان

ادامه مطلب  

سمرقند وبخارا تن ایران زمین  

درخواست حذف این مطلب
استانهای 4 گانه پارسی زبان در ازب تان درسال 1390 ردیف نام استان گستردگی استان شمار باشندگان استان 1 بخارا 39,400 1,543,900 2 سمرقند 16,400 2,726,000 3 سرخان دريا(چغانیان ) 20,800 1,882,500 4 کاشکه دريا(ترمذ) 28,400 2,067,000 جمع 105,000 8,219,400

ادامه مطلب  

طنز تلخى  

درخواست حذف این مطلب
سایه سنگ بر آینه خورشید چرا؟خودمانیم، بگو این همه تردید چرا؟نیست چون چشم مرا تاب دمى خیره شدنطعن و تردید به سرچشمه خورشید چرا؟طنز تلخى است به خود تهمت هستى بستنآن که خندید چرا، آن که نخندید چرا؟طالع تیره ام از روز ازل روشن بودفال کولى به کفم خط خطا دید چرا؟من که دريا دريا غرق کف دستم بودحالیا حسرت یک قطره که خشکید چرا؟گفتم این عید به دیدار خودم هم برومدلم از دیدن این آینه ترسید چرا؟آمدم یک دم مهمان دل خود باشمناگهان سوگ شد این سور شب عید چرا

ادامه مطلب  

برای غواصان شهید  

درخواست حذف این مطلب
چه ی دست موج را بسته ست برای غواصان شهید_________________________-آتش افروخته ست در دل، مهرسر نهاده ست در گریبان ،ماهبه کدامین گناه کشته شدندخیلِ دريا دلان شیــــــدا،آه********چه ی دست موج را بسته ستدستِ طوفان ودستِ دريا راکه ش ته ست در شکوه ِعروج؟بالِ مرغانِ عرش پیما را**********صد وهفتاد وپنج دُرّ گرانچه ی چیده از دلِ اروندکی توان بست پای را البرز؟کی توان بست دست را الوند؟********صد وهفتاد وپنج شمعِ شرفصد وهفتاد وپنج پروانهصد وهفتاد وپنج باده ی نابصد وهفتاد

ادامه مطلب  

دل نوشته  

درخواست حذف این مطلب
سلام بر آشنای قدیمی قلبم ، آشنایی که با زندگی آشنایم کرد وبه او که ترانه دلنشین زندگی زیباست را در گوش دل و جانم کرد سلام بر او که عطر دل انگیز مهر و محبت را بر صورتم پاشید به او که نسیم مهربانیش بر پهن دشت قلبم وزید و دستان لطیفش بذر دوستی و عشق را در شوره زار دلم کاشت . سلام بر او که قلبش به وسعت دريا و به پاکی آسمان است . سلام بر او که چشمانش مظهر صفا و صمیمیت دستانش گویای مهر و عطوفت و قلبش آشیان همه خوبیهاست قلبی که خورشید گرمایش را از او وام گ

ادامه مطلب  

یک واژه کلیدی که هر سال در کنکور می آید حتما بخونید به دردتون میخوره  

درخواست حذف این مطلب
یک مفهوم در دین و زندگی فعلی و بینش ی قدیم وجود داشت و دارد که سالی را نمی توان پیدا کرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم سؤال از آن طرح نشده باشد: «مفهوم حکمت» حکمت/ حکیم در مفاهیم دینی به معنای چیست؟ هرگاه سخن از حکمت به میان می آید یعنی در مورد این واژه ها داریم حرف می زنیم: «هدف دار بودن» ، «مقصد داشتن» ، «غایت داشتن» ، «باطل نبودن» ، «از او آمده ایم و به سوی او می رویم» ، «از دريا به دريا» پس شما اگر در تست ها این کلمه را می بینید گزینه ای صحیح خو

ادامه مطلب  

دل چشمان تو باید دل دریا باشد ..  

درخواست حذف این مطلب
کاش امشب همه ی پنجره ها وا باشدتا گل روی تو از پنجره پیدا باشدای خوش آن چشم نظر کرده که در آینه اششب ، چراغانیِ چشمان تو بر پا باشدگر چه با اشک قشنگند ولی گریه نکندل چشمان تو باید دل دريا باشدنه به خ که به لبخند تو می بخشم منشرط اگر باز سمرقند و بخارا باشدبه تو دادیم و نبردی به ی باید داددل آدم که نباید تک و تنها باشد !سخت می خواهمت اما نه به هر قیمت نهحرمت عاشق صادق به همین ها باشددر نمی آورد از عصمت ما رادر تو حتی اگر افسون زلیخا باشد .. { بهروز یا

ادامه مطلب  

چکیده کتاب برگزیده  

درخواست حذف این مطلب
کتاب برگزیده :عنوان: هستی نویسنده: نویسنده:فرهاد حسن زاده,ویراستار:شیوا حریری,گرافیست:پژمان رحیمی زاده ناشر: کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان تاریخ نشر: ۱۳۸۹ محل نشر: تعداد صفحات: ۲۶۴ شابک: 978-964-391-624-4 چکیده: ,"«هستی» دختر 12 ساله و پرشر و شوری است. او عاشق ژیمناستیک و فوتبال است و از عروسک و کارهای دخترانه بیزار است. روزی بر اثر جنب وجوش فراوان دستش می شکند و پدر که در دريا روی نفتکش کار می کند، از اینکه نتوانسته به سر کار برود و مجبور است هستی را به

ادامه مطلب  

کاش همچین چیزی تو ایران امکان داشت  

درخواست حذف این مطلب
دلم اونى رو میخواد که وقتى میگم میخوام جیغ بزنم نگه هیس زشته ، بگه : 1.2.3 .. اونى که وقتى باهاش میرم دريا نشینم یه گوشه و فقط حرف بزنیم و دريا رونگاه کنیم ، آب بپاشیم تو صورت هم .. نترسیم از حرف مردم... زندگى خودمه دلم میخواد دیوونه باشم .. ى که وقتى بارون میزنه باهاش بدون چتر زیر بارون قدم بزنم.. وقتى بارون شدید شه بگه واى چه بارونى بعدم کاپشنمو بگیرم بالا سرمون و بدوییم و بگه یکى از یکى دیوونه تر ، بعدش بزنیم زیر خنده و منم عشق کنم از خندیدنش .. ى که وق

ادامه مطلب  

داستان صورت های فلکی  

درخواست حذف این مطلب
شکارچی - orion اریون یکی از شناخته شده ترین صورت های فلکی هست. حتی انی که ستاره شناس نیستند به راحتی میتوانند آن را پیدا کنند.طبق افسانه ihd یونانی اریون پسر poseidon خدای دريا و euryale دختر شاه crete بود.خدای دريا به او قدرت داد تا بتواند بر روی آب راه برود. در ادیسه ی هومر او را یک شکارچی بزرگ که با یک چماق برنزی مسلح است توصیف کرده است. در آسمان دو صورت فلکی سگ بزرگ و سگ کوجک(canis major and canis minor) او را تعقیب میکنند....

ادامه مطلب  

اجاره ویلا دوخوابه دوبل شیک لب دریا در نوار ساحلی فریدونکنار-کد(448)  

درخواست حذف این مطلب
مشخصات ویلا کد448 : ویلا فوق دو خوابه دوبل بسیار شیک لب در یا داخل مجتمع ساحلی در فریدونکنار میباشد. امکانات ویلا : دوخواب - کولر گازی اسپیلیت - مبلمان شیک-یخچال-تلویزیون باامکانات دیجیتال آشپزخونه ام دی اف باتمام وسایل- شومینه-هال وپذیرایی دید به دريا تراس با دید زیبا به در یا با میز و صندلی-هر خواب با دیدبه ساحل دوسرویس و - پارکینگ - محیط آرام با ساحل شنی-دسترسی به امکانات ید قیمت اجاره (بغیر ازایام تعطیل) >> ارسال کدویلا به سامانه پیامکی : 30004711221

ادامه مطلب  

حرفی از ان هزاران....  

درخواست حذف این مطلب
آیه هفته: فلسفه آفرینش ترغیب به عمل صالح است: وَهُوَ الَّذِی خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّکُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِینٌ (سوره هود آیه 7)‏: ‏خدا آن ی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و ( پیش از آن ، جهان هستی جز موادّ مذاب گازی شکل گست

ادامه مطلب  

قواصی  

درخواست حذف این مطلب
غواصی علاوه بر اینکه کاربردهای صنعتی، پژوهشی، و نظامی دارد، برای ورزش و تفریح هم انجام می شود.امروزه ورزش غواصی و غواصی تفریحی به صورتی همگانی درآمده و به شکل گسترده ای در بسیاری از کشورهای جهان فعالیتی مفید، مفرح، لذت بخش و نیز منبع درآمد است. تنفس زیر آب با استفاده از هوای فشرده تاریخچه ای کوتاه دارد. اما غوص در دريا و سفر به عمق دريا از ....................

ادامه مطلب  

غواصی  

درخواست حذف این مطلب
غواصی علاوه بر اینکه کاربردهای صنعتی، پژوهشی، و نظامی دارد، برای ورزش و تفریح هم انجام می شود.امروزه ورزش غواصی و غواصی تفریحی به صورتی همگانی درآمده و به شکل گسترده ای در بسیاری از کشورهای جهان فعالیتی مفید، مفرح، لذت بخش و نیز منبع درآمد است. تنفس زیر آب با استفاده از هوای فشرده تاریخچه ای کوتاه دارد. اما غوص در دريا و سفر به عمق دريا از ....................

ادامه مطلب  

تولدت مبارک پیمانم  

درخواست حذف این مطلب
از سر کار که اف میشم میرم خیابون سوم، همینطور که به دريا نزدیک و نزدیک تر میشم خیابونا قشنگ و قشنگ تر میشن روبروت همه رنگ از این قشنگ تر هم هست ؟ (پرسپولیسی ها دستا پایین

ادامه مطلب  

« » باشید آقای رئیس جمهور!  

درخواست حذف این مطلب
تشت آب که باشی، به بازیگوشی یک کودک که سنگی پرتاب می کند بر می وشی و یک تکان ساده، نیمی از آبت را می ریزد. است که باشی، شنای آدم ها موج ایجاد می کند اما توفانی ایجاد نمی شود. دريا، اما، که باشی، کشتی ها را، ناوها را و حتی توفان را در آغوش خویش آرام می کنی، این هم هنر درياست و هم ظرفیت دريا البته آدم ها هم چنین وضعیتی دارند. برخی ها نگفته می گویند! گروهی هم در مقابل گفته می گویند. بزرگ ترها، اگر گفته ها به تکرار برسد، به پاسخ بر می خیزند و آنانی که بز

ادامه مطلب  

اجاره ویلا دوخوابه لب دریا در نوارساحلی فریدونکنار-کد(440)  

درخواست حذف این مطلب
مشخصات ویلا-آپارتمان کد 440 : ویلا-آپارتمان نوساز فوق دوخوابه چسبیده به آب در نوار ساحلی فریدونکنار میباشد. امکانات ویلا : دوخوابه - مبله - کف سرامیک فرش- تراس رو به دريا ساحل شنی وزیبا-کولر گازی - سرویس ایرانی فرنگی یخچال - تلویزیون با امکانات دیجیتال - کمد دیواری-شوفاژ ویلا-آپارتمان فوق دارای دو واحد دوخوابه روی هم واقع بوده وبصورت چهارخوابه هم قابل اجاره هست، که واحدبالایی کد440 و واحدپایینی کد446 درسایت قابل مشاهده میباشد. قیمت اجاره (بغیر ازا

ادامه مطلب