صورتجلسه گروههای درسی ریاضی(آبان 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي رياضي جلسه گروه درسي رياضي با حضور دبیران رياضي در دفتر آموزشگاه در تاریخ 18/8/95 با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آزمون ماهانه پايه ها 2- دیدار با اولياء و اطلاع اولياء از وضعیت درسي واخلاقی 3- حل تمرین های گروهی از کتابهای کار خیلی سبز – اسفندیار 4- استفاده از دسته سازه های دانش آموزان در تدریس هندسه پايه نهم 5- ثبت نمرات و فعالیت های کلاسی در دفاتر کلاسی و ثبت دیدار با اولياء در دفاتر 6- تو

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی ریاضی(مهر95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي رياضي جلسه گروه درسي رياضي با حضور دبیران رياضي در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولياء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات (ابان 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي مطالعات جلسه گروه درسي مطالعات در مورخ 18/8/95 در دفتر اموزشگاه برگزار گردید و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد 1- کامل دفاتر ثبت فعالیتها 2- کامل دفاتر کلاسی و ثبت فعالیتها 3- دیدار با اولياء مخصوصا دانش امزان ضعیف 4- همکاری با دبیران پرورشی و ورزش 5- استفاده از سیستم هوشمند با همکاری بچه ها 6- رساندن مطالب درسي و کتاب به مدیر بودجه بندی 7- برگزاری آزمونهای دوره ای برای تثبیت مطالب گفتاری

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات( مهر95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي مطالعات در جلسه ای که بین مطالعات در دفتر مدرسه برگزار شد و در مورد مسائل زیر صحبت و گفتگو شد : 1- تنظیم دفاتر کلاسی 2- گروهبندی دانش آموزان 3- استفاده از سیستم هوشمند 4- مشخص نقاط قوت و ضعف دانش اموزان 5- دیدار با اولياء 6- بودجه بندی کتابها و مشخص محدوده تدریس 7- برگزاری آزمونهای دوره ای 8- بررسی علل کم کاری بعضی از دانش آموزان با کمک اولياء 9- ثبت نمرات کلاسی 10- دادن و مشخص تکالیف خارج از کلاس

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی (ابان 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي علوم تجربی جلسه گروه درسي علوم تجربی با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- گروه بندی جدید دانش اموزان براساس اولین ازمون برگزارشده در ماه 2- برگزاری آزمونهای ماهانه در برگه های مخصوص معاونین 3- برگزاری آزمونهای ماهانه به صورت کتبی جهت بررسی نقاط قوت وضعف دانش آموزان 4- انجام پرسشهای شفاهی ومستمر بطور مداوم وبررسی وضعیت درسي دانش آموزان 5- دیدار با اولیا

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن(مهر95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي دینی وقرآن اولین جلسه گروه دینی وقران در دفتر مدرسه با حضور همکاران مربوطه با ذکر صلواتی آغاز شد و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد . 1- تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 2- معارفه و گروه بندی دانش آموزان 3- شرح وظایف دانش آموزان 4- شرکت در جلسه حجاب و با دانش آموزان در خانه مدرسه 5- استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند قلم هوشمند و کتاب و ...... 6- شرکت در مراسم عزاداری محرم ابا عبدالله الحسین 7- ارتباط با اولياء دانش آموزان ضعیف و پیگ

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن (ابان 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورت جلسه گروههاي درسي دینی وقرآن جلسه گروه درسي دینی وقران در مورخ 18/8/95 در دفتر اموزشگاه برگزار گردید و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد 1- برگزاری آزمونهای ماهانه و متعدد 2- دعوت از اولياء و ارتباط با آنان برای پیگیری مسائل درسي و اخلاقی 3- استفاده از سایت و کلاس هوشمند 4- استفاده از کتابهای موجود در کتابخانه 5- استفاده از قلم هوشمند در تثبیت یادگیری دانش آموزان 6- استفتده از کتاب کار ونمونه سوالات 7- استفاده از از دست سازه های دانش آموزان به عنو

ادامه مطلب  

تاثیر مبانی برنامه درسی بر محتوا: منابع برنامه درسی  

درخواست حذف این مطلب
سه منبع اصلی اطلاعاتی برای برنامه ریزی درسي به شرح زیر است: 1- موضوع های درسي مدون. 2- یادگیرندگان. 3- جامعه (کلاین، 1383). میزان توجه به هر یک از این منابع مهمترین عامل جهت گیری و تحول برنامه های درسي است (مهرمحمدی، 1383). البته لازم به ذکر است که این عوامل به ظاهر مجزا، 3 عامل اصلی تعلیم و تربیت بوده و در واقع متعلق به یک امر واحد هستند (تنر، 1383). در نتیجه در تألیف محتوای درسي ی باز و از دور لازم است به هر سه این منابع یعنی موضوع درسي، یادگیرنده و جامعه ب

ادامه مطلب  

محتوا و رویکرد های جدید به برنامه درسی  

درخواست حذف این مطلب
1- استفاده از محتوای تلفیقی و میان رشته ای 2- ادغام دانش نظری و عملی 3- استفاده از آموزش و یادگیری در تربیت شهروندی 4- توجه به جامعه ی پیرامون سازمان آموزشی 5- توجه به مسأله محوری در برنامه درسي 6- داشتن رویکرد ساختن گرایی در آموزش 7- توجه به تربیت فرهنگی 8- توجه به همخوانی درونی در تدوین برنامه ی درسي 9- حرکت به سوی عدم تمرکز 10- افزودن عنصر پژوهش به برنامه ی درسي 11- توجه به نقادی آموزشی 12- توجه به تنوع و تکثر در برنامه ی درسي 13- توجه به تفاوت های فردی در

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی کاروفناوری(مهر 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي کاروفناوری جلسه با نام ویاد خدا وذکر صلوات برمحمد (ص) و آل پاک وطاهرش آغاز شد . اهم مطالب مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد . 1- تاکید بر گروه بندی دانش آموزان به منظور هم شی در انجام فعالیتهای عملی 2- تهیه و تنظیم دفاتر کلاسی 3- تاکید بر استفاده از سیستم های هوشمند به منظور انجام فعالیتهای عملی توام با یادگیری دانش آموزان 4- سعی در بر قراری ارتباط بیشتر با اولياء دانش آموزان به منظور همکاری در تهیه وسایل کار عملی برای دانش

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی عربی (آبان 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي عربی 1- تدریس طبق بودجه بندی سالانه 2- تدریس درس عربی توسط دانش آموزان به منظور سنجش و پیشرفت تحصیلی آنان 3- استفاده از وسایل کمک آموزشی 4- برگزاری امتحانات ماهانه 5- ارائه کارنامه مستمر ماهانه توسط همکاران دبیر تصمیم گیری انجام شده در زمینه : الف- در هر کدام از پايه های تحصیلی نحوه یادگیری فصل ها در دروس را مرحله به مرحله باید به دانش آموزان یاد داد . ب- گروه بندی دانش آموزان و ارائه کار عملی و دادن تکالیف به گروه ج- تهیه کار

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی (مهر 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي علوم تجربی جلسه گروه درسي علوم تجربی با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولياء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7-

ادامه مطلب  

نحوه نگارش و تهیه کتاب درسی ی  

درخواست حذف این مطلب
چندی پیش کتاب « نحوه نگارش و تهیه کتاب درسي ی» به همت ارجمندم سرکار خانم زهرا ابوالحسنی چیمه، یار محترم سازمان سمت، و 8 نفر از همکارانشان ترجمه و توسط انتشارات سمت در 336 صفحه به چاپ رسید. هدف مری آلن لپیونکا از نگارش این کتاب آن است که خوانندگان را با دانش و مهارت های تدوین کتاب های مربوط به آموزش عالی آشنا سازد و بتوانند در مقام یک مؤلف ی و نویسنده کتاب درسي از آن به نفع خود استفاده کنند و این توانایی و اختیار را ب کنند که خودشان به تهیه و تدوین

ادامه مطلب  

با سلام خدمت همکاران بزرگوار و تبریک سال تحصیلی 1395  

درخواست حذف این مطلب
همکاران بزرگوار با توجه به بخشنامه ی اداره ی کل اموزش و پرورش و تغییر کتب درسي پايه ی دهم ، نقد و بررسی تخصصی و علمی کتب درسي و انعکاس ان به گروههاي اموزشی برای ارسال به دبیر خانه ی راهبری کشوری را در اولویت کاری خود قرار داده و تا اذر ماه نوشته های خود را به گروههاي اموزشی تحول نمایید . همکاران محترم پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص هر چه بهتر مسایل اموزشی تا پایان ابان ماه به گروههاي اموزشی ناحیه ی یک تحویل دهند .

ادامه مطلب  

تاثیر مبانی برنامه درسی بر محتوا: عناصر برنامه درسی  

درخواست حذف این مطلب
فرانسیس کلاین [1] به 9 عنصر تشکیل دهنده ی برنامه ی درسي تأکید دارد. 1- هدف ها 2- محتوا 3- فعالیت های یادگیری دانش آموزان 4- روش های ارزشی 5- منابع و ابزار یادگیری 6- زمان 7- فضا یا محیط 8- گروه بندی دانش آموزان 9- راهبردهای تدریس وقتی بالاترین سطح همخوانی درونی بین این عناصر ایجاد شود بیش ترین توان را برای اثرگذاری مطلوب ایجاد می نماید (کلاین، 1383). در تألیف محتوای درسي ی باز و از دور لازم است نویسنده، عناصر اصلی برنامه ی درسي یعنی هدف، فعالیت یادگیری، رو

ادامه مطلب  

نکات مهم کتاب درسی ریاضی جدید پایه ششم ابت  

درخواست حذف این مطلب
نکات مهم کتاب درسي رياضي جدید پايه ششم ابت رياضي پايه ششم دبستان، رياضي پايه ششم ابت ، رياضي پايه ششم، رياضي ششم دبستان،رياضي پايه ششم دبستان،رياضي پايه ششم ابت ،رياضي پايه ششم،رياضي ششم دبستان،آزمون رياضي جدید پايه ششم ابت ،آزمون رياضي پايه ششم ابت ،آزمون رياضي ششم ابت

ادامه مطلب  

ثبت نام برای دریافت کتب درسی به صورت تک جلدی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام برای دریافت کتب درسي به صورت تک جلدی با سلام خدمت همکاران گرامی ثبت سفارش کتابهای درسي تک جلدی ویژه معلمان از امروز در سایت irtextbook.com. فعال شده است. پیش ی از امروز تا ۲۰ شهریور - ابت و متوسطه اول و پايه دهم از ۱۵ شهریور تا ۲۰ شهریور در قسمت آدرس از ارقام و خط فاصله و... استفاده نکنید، اعداد آدرس رو هم به حروف وارد کنید. _____________ کانال سراسری دبیران عربی

ادامه مطلب  

نکات مهم کتاب درسی ریاضی جدید پایه ششم ابت  

درخواست حذف این مطلب
نکات مهم کتاب درسي رياضي جدید پايه ششم ابت رياضي پايه ششم دبستان، رياضي پايه ششم ابت ، رياضي پايه ششم، رياضي ششم دبستان،رياضي پايه ششم دبستان،رياضي پايه ششم ابت ،رياضي پايه ششم،رياضي ششم دبستان،آزمون رياضي جدید پايه ششم ابت ،آزمون رياضي پايه ششم ابت ،آزمون رياضي ششم ابت رياضي پايه ششم دبستان، رياضي پايه ششم ابت ، رياضي پايه ششم، رياضي ششم دبستان، خلاصه دروس و نکات مهم رياضي جدید پايه ششم ابت ، خلاصه دروس مهم رياضي جدید پايه ششم ابت ، نکات

ادامه مطلب  

فراخوان طرح درس  

درخواست حذف این مطلب
ب واحترام به اطلاع می رساند :کلیه همکاران مدرس آمدگی دفاعی علاقه مندمی توانند در فراخوان طرح درس روزانه یکی از مباحث درسي آمادگی دفاعی پايه نهم و دوم متوسطه شرکت کنند.لذا خواهشمند است طرح درس خود را به ایمیل سرگروه ا ویا به کارشناسی گروههاي آموزشی ارسال نمایید.ازهمکاران برتر به نحو مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد.

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروههای درسی عربی (مهر95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههاي درسي عربی معارفه و اشنایی با دانش اموزان وبیان روش کار به دانش آموزان مرور و تکرار و تمرین قواعد پايه هفتم و هشتم برای یادگیری بیشتر تهیه کار دستی از قواعد مرور شده گروه بندی دانش اموزان و تعیین سرگروه کار نمونه سوالات امتحان به کار گیری دانش آموزان در حل تمارین و فعال نمودنشان در کلاس آموزش و یادگیری ساخت وزن و افعال جدید محاسن : 1- معارفه و ارائه روش کار به دانش اموزان 2- مرور و تکرار وتمرین قواعد پايه هفتم و هشتم با دانش امو

ادامه مطلب  

پاسخ به سوالات اولیا  

درخواست حذف این مطلب
با تشکر و سپاس از والدین گرامی 1-کلاس ها ی فوق برنامه رياضي طبق نامه های فرستاده شده مدیریت از پنجشنبه برگزار می شود.ازکتاب به همراه تمرینات کتب کمک درسي جهت تقویت رياضي استفاده می شود. 2-نمرات علاوه بر ثبت در وبلاگ در برگه آموزگار ثبت می شود و جای نگرانی نیست. 3-ساعات درسي را اقای صالحی در تلگرام مدرسه قرار داده است. 4-گروه بندی علوم انجام می شود. 5-از انتقادات و پیشنهاد های شما ممنونم.

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروه درسی عربی  

درخواست حذف این مطلب
بسمه تعالی فرم صورتجلسه صورتجلسه گروه درسي: عربی آموزشگاه حاج رضا اسماعیل منطقه: بهارستان1 تاریخ:24/12/94 مکان: دفتر آموزشگاه ساعت شروع:9:00 ساعت پایان:9:30 شماره جلسه:3 شرح موارد مطرح شده: جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با حضور دبیران عربی در دفتر آموزشگاه آغاز گردید که در این جلسه در رابطه با تعیین و تکلیف جهت تعطیلات نوروزی برای دانش آموزان بحث شد که هر دبیر با توجه به محتوای کتاب عربی و هر پايه تکالیفی جهت انجام در تعطیلات به دانش آمو

ادامه مطلب  

گردهمایی گروههای درسی  

درخواست حذف این مطلب
گردهمایی گروههاي درسي گروههاي آموزشی متوسطه ناحیه یک در نظر دارد گردهمایی با موضوع اعلام برنامه عملیاتی سال تحصیلی 96/95 با حضور تمامی دبیران گروههاي درسي مختلف متوسطه اول ودوم برگزار نماید . حضور کلیه دبیران در این گردهمایی ا امی می باشد . زمان : روز پنج شنبه 27/8/95 ساعت 10 الی 12 صبح مکان : دبیرستان حضرت فاطمه ( س ) واقع در خیابان شهید مصطفی ی( متوسطه دوم) مکان : دبیرستان حضرت فاطمه ( س ) واقع در خیابان شهید مصطفی ی( متوسطه اول )

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروه درسی عربی  

درخواست حذف این مطلب
بسمه تعالی فرم صورتجلسه صورتجلسه گروه درسي: عربی آموزشگاه حاج رضا اسماعیل منطقه: بهارستان1 تاریخ:13/2/95 مکان: دفتر آموزشگاه ساعت شروع:9:00 ساعت پایان:9:30 شماره جلسه:4 شرح موارد مطرح شده: جلسه با تلاوت قرآن و تبریک به مناسبت هفته معلم به همکاران آغاز گردید. در این جلسه در رابطه با برگزاری امتحانات شفاهی که شامل 5 نمره ترم می­باشد که از هر پايه که شامل مکالمه و روخوانی مطالب کتاب می­باشد. جمع بندی نمرات مستمر و ثبت در دفتر ارزشی . همچنین طرح و آماده سا

ادامه مطلب  

تناسب محتوا و برنامه درسی  

درخواست حذف این مطلب
از آغاز قرن بیست و یکم، تمرکز بر مباحث زیر مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است: گسترش نظریه های جدید طراحی آموزشی، یکپارچه سازی برنامه های درسي، آموزش و ارزشی و طراحی آموزشی در برابر نیازهای جدید فناوری. اصول جدید: - تضمین دانسته های پیشین یادگیرندگان. - دانش واقعی باید با عملکرد در هم آمیخته شود. - توجه به فراشناخت در یادگیری (کنترل یادگیری از هدف گذاری تا ارزشی ). این موارد 3 هسته ی اساسی یادگیری هستند. «اش» معتقد است برنامه درسي 5 مؤلفه ی پذ

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروههای درسی کاروفناوری( ابان 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورت جلسه گروههاي درسي کاروفناوری جلسه گروه درسي کاروفناوری در تاریخ 18/8/95 در ساعت 10:45 الی 11 در اموزشگاه سمیه برگزار شد در این جلسه توجه به مراحل طراحی – ساخت و ارزشی در تدریس پودمان ها وانجام فعالیتهای عملی براساس علایق مهارتی و شرایط منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت . علاوه بر ان نکات مهمی که مورد تبادل و تجزیه و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل می باشد : 1- دیدار با اولیای دانش آموزان ضعیف که در انجام فعالیتها مهارت لازم را ندارند 2- بررسی علل کم

ادامه مطلب  

بخش کتاب های کمک درسی کتابخانه شهید سیداحمد حسینی خیرگو  

درخواست حذف این مطلب
منابع کمک درسي درقفسه های مجزا از مجموعه اصلی قرار گرفته است.این بخش تقریبا دارای 450 کتاب کمک درسي می باشد که براساس رشته از هم تفکیک شده که شامل کتاب های عمومی ،اختصاصی،رشته علوم انسانی،تجربی و رياضي فیزیک و...است.همچنین این منابع با استفاده از نوارهای رنگی و شناسه قفسه از یکیدیگر تفکیک شده است.

ادامه مطلب  

pdf کتابهای درسی پایه دهم  

درخواست حذف این مطلب
pdf کتابهای درسي پايه دهم pdf کتابهای آزمایشگاه علوم، منطق، تفکر و سواد رسانه ای، نگارش، فارسی، علوم و فنون، تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی، رياضيات، رياضي و آمار، هندسه، آمادگی دفاعی، زبان، هنر، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، راهنمای تربیت بدنی افزوده شده است.

ادامه مطلب  

منابع دوره های آموزشی آبان ماه95 آموزش و پژوهش استان  

درخواست حذف این مطلب
برای دریافت فایل درسي سیستم اطلاعات مدیریت اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسي اجرای بودجه اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسي احکام زندگی اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسي اخلاق فردی،اجتماعی اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسي اصول ومبانی ارتباطات اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسي تربیت ی اینجا کلیک کنید(تا صفحه 80 کتاب) برای دریافت فایل درسي حقوق اساسی اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسي حقوق شهروندی اینجا کلیک کنید بر

ادامه مطلب  

روش مطالعه رتبه برتر های ریاضی  

درخواست حذف این مطلب
محمد محمدی - رتبه یک منطقه 2 و کشور - کنکور سال 91 در رشته رياضي من در درس های عمومی به خصوص ادبیات مشکل داشتم و مشکلم این بود که وقتی درسم را می خواندم بعد از مدتی می دیدم که کاملاً فراموش کرده ام و در آزمون ها نتیجه دلخواهم را نمی گرفتم. بعد از مدتی با چند نفر که مشاوره فهمیدم که کار اشتباه من این بود که اگر دو فصل را برای آْزمون بعدی می خواستم بخوانم هر دو را در یک روز می خواندم. ولی همان زمانی را که برای مطالعه می گذاشتم یعنی 5 تا 6 ساعت را به جای ی

ادامه مطلب