نمونه ای برای طرح نامه ...  

درخواست حذف این مطلب
در طول مدتی که گذشت بارها و بارها هم دوستان درخواست داشتند و هم خودم می خواستم که طرح نامه ای برای مثال و نمونه ارائه کنم تا چند و چون " نگارش طرح نامه " بیشتر مشخص و روشن شود اما از آنجا که طرحهای قدیمی ترم را کامل و دقیق نمی دیدم و خصوصا برای بحثهای خودمان نمی پسندیم و از طرف دیگر طرحهايي نیز در دست اقدام و ارائه برای ساخت بود - که طبیعتا" امکان نشر عمومی شان نبود - نشد که بشود ... و القصه این بود و شد که این مهم به تعویق افتاد ... اکنون طرحی که دو سال

ادامه مطلب  

بیبیده.....  

درخواست حذف این مطلب
دلم تنگ شده با همه ی احمقانه بودنش با همه ی درد هايي که ساختی دروغ هايي که گفتی تهمت هايي که زدی یکطرفه هايي که به قاضی رفتی....دلم تنگ شده ، واسه هرچی که داشتیم و نداشتیم ،واسه هرچی که واسه تو بودم و واسه دیگری نمی تونمواسه هرچی که واسه م بودی و دیگه نمی ذارم ی باشه...دلم تنگ شده و با همه ی اینکه انقدرررر هنوز درد دارم که نخوام هیچ وقت ببینمتاما بازم گاهی از ذهنم میگذره : " جز تو کی میتونه عزیز من باشه؟"عیدت مبارک بچه....

ادامه مطلب  

نیایش زین العابدین (ع)  

درخواست حذف این مطلب
مناجات بسیار زیبا نیایش زیبا از سجاد:الهی دردهايي هست که نمی توان گفت و گفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیست الهی اشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هايي هست که هیچ مرحمی آنرا یام نمی بخشد و تنهايي هايي هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کندالهی پرسش هايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیست دردهايي هست که جز تو ی آنرا نمی گشاید قصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شودالهی تلاش هايي هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد تغییراتی هست که ج

ادامه مطلب  

الهی  

درخواست حذف این مطلب
الهیدردهايي هست که نمی توان گفتوگفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیستالهیاشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان گفتوزخم هايي هست که هیچ مرحمی آن را یام نمی بخشدوتنهايي هايي هست که که هیچ جمعی آن را پر نمی کندالهیپرسشهايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیستدرهايي هست که جز تو ی آن را نمی گشایدقصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شودالهیتلاش هايي هست که جز به مدد تو ثمر نمیبخشدتغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیستودعاهايي هست که جز به

ادامه مطلب  

پنجره ها و موقعیت و اندازه آنها در ساختمان  

درخواست حذف این مطلب
رشد ساخت‏ و ساز و توسعه فعالیت ها در صنعت ساختمان، یکی از شاخصه‏های اصلی توسعه اقتصادی در دنیای امروز به شمار می رود. به دلیل تعدد و تنوع محصولات مورد استفاده، این صنعت به یکی از صنایع پیشرو در جهان تبدیل شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و استفاده از جدیدترین دستاوردها در صنعت ساختمان، این صنعت به یکی از صنایع موثر بر اقتصاد کشورها تبدیل شده است. با این موقعیت و این تفاضیل توجه ن به نکات عیان و مشخص در نقشه برخی از پروژه های ساختمانی که توسط

ادامه مطلب  

خدای خوبم منو ببخش  

درخواست حذف این مطلب
خدای خوبم ...بخاطر تمام لحظه هايي که منتظرم بودی و نیومدم ، منو ببخش بخاطر تمام لحظه هايي که منو دیدی و من ندیدمت ، منو ببخش بخاطر تمام لحظه هايي که برام خوب خواستی و من بد ، منو ببخش بخاطر تمام لحظه هايي که امیدت رو نا امید ، منو ببخش بخاطر تمام لحظه هايي که برام وقت گذاشتی و من وقت نداشتم ، منو ببخش بخاطر تمام لحظه هايي که تنهام نگذاشتی و من خودمو تنها دیدم بخاطر تمام لحظه هايي که به مهربون بودنت ، بخشنده بودنت ، آمرزنده بودنت ، بزرگ بودنت و بو

ادامه مطلب  

مناجات سجاد علیه السلام  

درخواست حذف این مطلب
الهی! دردهايي هست که نمی توان گفت و گفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیست الهی! اشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هايي هست که هیچ مرهمی آن را یام نمی بخشد و تنهايي هايي هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. الهی! پرسش هايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیست دردهايي هست که جز تو ی آن را نمی گشاید قصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. الهی! تلاش هايي هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست و دعاهای

ادامه مطلب  

لحظه ها  

درخواست حذف این مطلب
لحظه های زندگی ضربه هايي ضریف یا گاه خشن بر پیکره زندگی وارد می کنند ، این ضربه ها می توانند از ص ه بی شکل وجود هر انسان پیکره هايي زیبا و یا مجسمه هايي زمخت بسازند . اما آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم تاثیر این ضربه های کوچک خارج از اراده و خواست ما است . بر این اساس از هیچ ضربه ای نباید هراس داشت بلکه تنها باید در شه آن باشیم که آیا این لحظه با تلخی یا شیرینی نهفته اش پیکره وجودم را زیباتر می کند یا آنکه با بی رحمی تکه ای از وجودم را خشن تر از پ

ادامه مطلب  

سلام یخ زده  

درخواست حذف این مطلب
سلام.آغاز هر آشنایی.آشنایی هايي که گاه به دوستی هايي عمیق می انجامد.سلامی یخ زده که به گرمای آفتاب است.به لطافت نسیم و به زیبایی شکوفه های بهاری.سلام به دوستانی که قراره با وبلاگ عشق یخ زده بامن همراه باشن و از مطالبش لذت ببرن...

ادامه مطلب  

خشونت حقیقی در دنیای مجازی  

درخواست حذف این مطلب
بازی های خشن رایانه ای میان نوجوانان ایرانی همچنان پرطرفدارند هزار نوع بازی رایانه ای وجود دارد؛ بازی هايي که در آن باید از کوه ها و ص ه ها گذشت، بازی هايي که باید در آنها کیک پخت و رستورانی را مدیریت کرد، بازی هايي برای برنده شدن در یک مسابقه فوتبال و پذیرش نقش آدم های مشهور. خیلی از بازی ها مفیدند؛ می شود در آنها شهری را مدیریت کرد، یک مزرعه دار حرفه ای بود و محاسبات دقیق ریاضی انجام داد. اما راستش را بخواهید انگار این همه بازی جذاب و سازنده

ادامه مطلب  

مناجاتی بسیار زیبا از سجاد(ع)  

درخواست حذف این مطلب
مناجاتی بسیار زیبا از سجاد(ع) الهی! دردهايي هست که نمی توان گفتو گفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیست الهی! اشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان ریختو زخم هايي هست که هیچ مرهمی آن را یام نمی بخشدو تنهايي هايي هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. الهی! پرسش هايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیستدردهايي هست که جز تو ی آن را نمی گشایدقصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. الهی! تلاش هايي هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشدتغییراتی هست که جز به ت

ادامه مطلب  

مقصر  

درخواست حذف این مطلب
چه ی مسئول عشقبازی هايي است که نکردیم؟!چه ی مسئول تمام باورهای اشتباه و لحظه های نزیسته ی نسل من است؟!چه ی باعث شده که من و ما؛ ملاکی بیش از عقل و قلب و اص و صداقت داشته باشیم برای یک عشق؟!نشانم دهید قول میدهم فقط نگاهش کنم به ازای لحظه لحظه هايي که می توانست سخت نباشد. پ ن: ارسال این پست در اتوبوس

ادامه مطلب  

تفکر مثبت  

درخواست حذف این مطلب
آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که این خود ما هستیم که از طریق بسیاری از اعمالی که انجام می دهیم یا شه هايي که می کنیم و حرف هايي که بر زبان می آوریم ، مجازاتها و تنبیهات خود را تعیین و مشخص می کنیم. یعنی اگر تفکرات و شه های ما مثبت باشند ما انرژی مثبت موجود در پیرامونمان را به خود جذب می کنیم و اگر تفکرات و شه ای ما منفی باشند ، به تناسب انرژی منفی موجود در پیرامونمان را جذب می کنیم. ?راستی انرژی مثبت چیست؟

ادامه مطلب  

روزگاریست...  

درخواست حذف این مطلب
روزگاریست همه عرض بدن میخواهند / همه از دوست فقط چشم و دهن میخواهند / دیو هستند ولی مثل پری می پوشند / گرگ هايي که لباس پدری می پوشند / آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند / عشق را همه با دور کمر می سنجند / خب طبیعی ست که یک روزه به پایان برسد / عشق هايي که سر پیچ خیابان برسد

ادامه مطلب  

...  

درخواست حذف این مطلب
گفته ها که نه... گاهی نگفته ها دلت را می شکنند! همان حرف هايي که سر به ابتذال گفتن فرود نیاوردند، همان حرف های پر غرور که ویسکوزیته شان انقدر بالا بود که بر زبان جاری نشدند! حرف های که در دهانم جا نمی شوند ولی در دلم مچاله اشان کرده ام، همان حرف هايي که می خواستم روزی به شکل قایق درشان آورم و بیندازمشان توی اب های روان، توی جوبی که از کنار خیابانتان رد می شود ...

ادامه مطلب  

تجسم و پیش بینی بحران  

درخواست حذف این مطلب
تجسم و پیش بینی بحران بعضی از موسسات خدماتی معتبر برنامه های دقیق و موشکافانه ای در مورد ارتباطات بحران برای خود تهیه کرده اند که می تواند هنگام بروز بحران متناسب شرایط تطبیق گشته و سریعاً به اجرا درآید. چنین طرحهايي باید در زمانی تهیه شوند که نحوه عملکرد سازمان رضایت بخش است. هرچه بیش بینی جامع تر باشد هنگام بروز بحران فرصتهای بهتری برای حل موفقیت آمیز آنها وجود خواهد داشت. بااینکه هیچ بحرانی شبیه بحرانهای دیگر نیست لیکن تشابهات قابل ملاح

ادامه مطلب  

تجسم و پیش بینی بحران  

درخواست حذف این مطلب
تجسم و پیش بینی بحران بعضی از موسسات خدماتی معتبر برنامه های دقیق و موشکافانه ای در مورد ارتباطات بحران برای خود تهیه کرده اند که می تواند هنگام بروز بحران متناسب شرایط تطبیق گشته و سریعاً به اجرا درآید. چنین طرحهايي باید در زمانی تهیه شوند که نحوه عملکرد سازمان رضایت بخش است. هرچه بیش بینی جامع تر باشد هنگام بروز بحران فرصتهای بهتری برای حل موفقیت آمیز آنها وجود خواهد داشت. بااینکه هیچ بحرانی شبیه بحرانهای دیگر نیست لیکن تشابهات قابل ملاح

ادامه مطلب  

تجسم و پیش بینی بحران  

درخواست حذف این مطلب
تجسم و پیش بینی بحران بعضی از موسسات خدماتی معتبر برنامه های دقیق و موشکافانه ای در مورد ارتباطات بحران برای خود تهیه کرده اند که می تواند هنگام بروز بحران متناسب شرایط تطبیق گشته و سریعاً به اجرا درآید. چنین طرحهايي باید در زمانی تهیه شوند که نحوه عملکرد سازمان رضایت بخش است. هرچه بیش بینی جامع تر باشد هنگام بروز بحران فرصتهای بهتری برای حل موفقیت آمیز آنها وجود خواهد داشت. بااینکه هیچ بحرانی شبیه بحرانهای دیگر نیست لیکن تشابهات قابل ملاح

ادامه مطلب  

مردها خوبند  

درخواست حذف این مطلب
مرد ها ... خیلی هم خوبند ... دوست داشتنی و مهربان ... عاشق محبت واقعی ! همان هايي که اگر عرضه عاشق شون را داشته باشی ... برایت شاملو می شوند و تو آیدا خواهی شد و بهشت را روی زمین خواهی داشت ... این ها مردند ... همان هايي که اگر عاشق بشند بیستون میکنند ... این ها مردن ...

ادامه مطلب  

شاخص هایی برای سرمایه های مذهبی  

درخواست حذف این مطلب
اگر بخواهیم در باره سرمایه مذهبی و یا آثار آن بر سایر متغیرها و پدیده­ های اقتصادی و اجتماعی به صورت تجربی مطالعه کنیم و بررسی­ هايي انجام دهیم, نیازمند تعریف متغیرهايي برای این عامل و داشتن شاخص­هايي برای اندازه­ گیری آن هستیم. در اینجا این پرسش مطرح می­شود که چه شاخص­ها و متغیرهايي می­توان برای اندازه­ گیری مقدار سرمایه مذهبی تعریف کرد و آیا مقادیری برای چنین شاخص­ هايي در جامعه وجود دارد؟

ادامه مطلب  

عوارض آنتی بیوتیک ها  

درخواست حذف این مطلب
پژوهشگران یی در گزارش جدیدی هشدار دادند که حتی آنتی بیوتیک هايي که به ظاهر بی ضرر و خفیف به نظر می رسند ممکن است به شدت، تعادل میکروب هايي را که در روده زندگی می کنند، آشفته کرده و بر هم بزنند و پیامدهای غیرقابل پیش بینی برای سلامت بدن به همراه داشته باشند به گزارش سلام به نقل از ایسنا، پژوهشگران یی در گزارش جدیدی هشدار دادند که حتی آنتی بیوتیک هايي که به ظاهر بی ضرر و خفیف به نظر می رسند ممکن است به شدت، تعادل میکروب هايي را که در روده زندگی م

ادامه مطلب  

عوارض آنتی بیوتیک ها  

درخواست حذف این مطلب
پژوهشگران یی در گزارش جدیدی هشدار دادند که حتی آنتی بیوتیک هايي که به ظاهر بی ضرر و خفیف به نظر می رسند ممکن است به شدت، تعادل میکروب هايي را که در روده زندگی می کنند، آشفته کرده و بر هم بزنند و پیامدهای غیرقابل پیش بینی برای سلامت بدن به همراه داشته باشند به گزارش سلام به نقل از ایسنا، پژوهشگران یی در گزارش جدیدی هشدار دادند که حتی آنتی بیوتیک هايي که به ظاهر بی ضرر و خفیف به نظر می رسند ممکن است به شدت، تعادل میکروب هايي را که در روده زندگی م

ادامه مطلب  

تاشقایق هست "سهراب سپهری"  

درخواست حذف این مطلب
دشت هايي چه فراخ ! کوه هايي چه بلند! در گلستانه چه بوی علفی می آمد! من در این آبادی ، پی چیزی می گشتم : پی خو شاید، پی نوری ، ریگی ، لبخندی . پشت تبریزی ها غفلت پاکی بود، که صدایم می زد. پای نی زاری ماندم ، باد می آمد، گوش دادم : چه ی با من ، حرف می زند؟ سوسماری لغزید. راه افتادم . یونجه زاری سر راه . بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک . لب آبی گیوه ها را کندم ، و نشستم ، پاها در آب : «من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است ! نکند اندوهی ، سر ر

ادامه مطلب  

آ پاییز است  

درخواست حذف این مطلب
آ پاییز نزدیک است و همه دم می زنند از شمردن جوجه ها !!!!!!!!!!! اما خودت بشمار تعداد دل هايي را که به دست آورده ای ....! بشمار تعداد لبخندهايي که بر لب دوستانت نشانده ای ....! بشمار تعداد اشک هايي که از سر شوق و یا غم ریخته ای .... ! فصل زردی بود اما تو چقدر سبز بودی نگران جوجه ها هم نباش آن ها را بعداً با هم می شماریم و در آ ... " امیدوارم همه ی لحظه های پایانی پاییزتان پر از خش خش استجابت آرزوهای قشنگ تان باشد " .

ادامه مطلب  

اختلال تجزیه هویت  

درخواست حذف این مطلب
اختلال تجزیه هویت(هویت پریشی)، که اختلال شخصیت چند گانه هم نامیده می شود عبارت است از وجود دو یا چند هویت یا شخصیت متمایز که به تناوب رفتار را کنترل می کنند. معمولا این شخصیت ها نام و سن و مجموعه ای از خاطرات و رفتارهای ویژه خود را دارند. در اغلب موارد یک هویت اصلی با نام واقعی شخص وجود دارد که منفعل، وابسته و افسرده است. هویتهای جانشین نوعا دارای ویژگی هايي هستند که با هویت اصلی تعارض دارند؛ مثلا خصمانه، کنترل کننده، و خود ویرانگرند. در بعضی م

ادامه مطلب  

ظهر تابستان....  

درخواست حذف این مطلب
دشت هايي چه فراخ ! کوه هايي چه بلند! در گلستانه چه بوی علفی می آمد! من در این آبادی ، پی چیزی می گشتم : پی خو شاید، پی نوری ، ریگی ، لبخندی . پشت تبریزی ها غفلت پاکی بود، که صدایم می زد. پای نی زاری ماندم ، باد می آمد، گوش دادم : چه ی با من ، حرف می زند؟ سوسماری لغزید. راه افتادم . یونجه زاری سر راه . بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک . لب آبی گیوه ها را کندم ، و نشستم ، پاها در آب : «من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است ! نکند اندوهی ، سر ر

ادامه مطلب  

حضور بالوتلی و فالکاو در لیو ول  

درخواست حذف این مطلب
چند روزی هست که بدجوری و به طور خیلی قوی بالوتلی مهاجم با استعداد اما بینظم میلان به لیو ول لینک شده.ظاهرا لیو ول پیشنهاد ٢٢ملیونی داده اما گالیانی در صحبت هايي این رو تکذیب کرد . اما بازهم در این یکی دو روز گذشته صحبت هايي از حضور این بازیکن شده و حتی گفته شده مدیربرنامه های این بازیکن به انگلیس سفر کرده. چند روزی هم هست که خبر هايي مبنی بر پیشنهاد ١٢ملیونی لیو ول برای خدمت گرفتن قرضی فالکاو از موناکو به گوش میرسه باید منتظر موند...

ادامه مطلب  

نیایش زیبا از سجاد(ع)  

درخواست حذف این مطلب
الهی.... دردهايي هست که نمی توان گفتو گفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیست الهی.... اشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان ریختو زخم هايي هست که هیچ مرحمی آنرا یام نمی بخشدو تنهايي هايي هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کند الهی.... پرسش هايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیستدردهايي هست که جز تو ی آنرا نمی گشایدقصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود الهی .... تلاش هايي هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشدتغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیستو دعاها

ادامه مطلب  

yek dost؟؟؟؟؟؟؟  

درخواست حذف این مطلب
به نام خدا الهیدردهايي هست که نمی توان گفتوگفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیستالهیاشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان گفتوزخم هايي هست که هیچ مرحمی آن را یام نمی بخشدوتنهايي هايي هست که که هیچ جمعی آن را پر نمی کندالهیپرسشهايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیستدرهايي هست که جز تو ی آن را نمی گشایدقصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شودالهیتلاش هايي هست که جز به مدد تو ثمر نمیبخشدتغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیستودعاهايي ه

ادامه مطلب  

مبینا طالبی (دانشجوی ریاضیات) 14  

درخواست حذف این مطلب
دشت هايي چه فراخ!کوه هايي چه بلنددر گلستانه چه بوی علفی می آمد!من در این آبادی، پی چیزی می گشتم:پی خو شاید،پی نوری، ریگی، لبخندی.پشت تبریزی هاغفلت پاکی بود، که صدایم می زد.پای نی زاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم:چه ی با من، حرف می زند؟سوسماری لغزید.راه افتادم.یونجه زاری سر راه.بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگو فراموشی خاک.لب آبیگیوه ها را کندم، و نشستم، پاها در آب:"من چه سبزم امروزو چه اندازه تنم هوشیار است!نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه.چه ی پشت

ادامه مطلب  

سال نو مبارک...  

درخواست حذف این مطلب
خدای مهربون و صبورم.... یک سال دیگه رو برام رقم زدی...هر چه بود گذشت... خدای خوبم... بخاطر تمام لحظه هايي که منتظرم بودیو نیومدم ، منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هايي که منو دیدیو من ندیدمت ، منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هايي که برام خوب خواستیو من بد ، منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هايي که امیدتو نا امید ، منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هايي که برام وقت گذاشتی و من وقت نداشتم ، منو ببخش... بخاطر تمام لحظه هايي که تنهام نگذاشتی و من خودمو تنها دیدم ...... بخاطر تمام ل

ادامه مطلب  

دست جادویی شب...  

درخواست حذف این مطلب
عنوان ع : دست جادویی شب... عکاس: بهزاد عظیمی مکان: ارتفاعات کوههای اطراف روستای بیوله شرح: دست جادویی شب، در به روی من و غم می بندد، می کنم هرچه تلاش، او به من می خندد. نقش هايي که کشیدم در روز، شب ز راه آمد و با دود اندود، طرح هايي که فکندم در شب، روز پیدا شد و با پنبه زدود. «سهراب»

ادامه مطلب  

پاییز  

درخواست حذف این مطلب
پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهايي که تا به حال تراش نخورده اند.پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هايي رنگ شده، نیمکت هايي تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود.پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هايي که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند.پاییز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این م

ادامه مطلب  

خیلی دلم از خیلیا گرفته  

درخواست حذف این مطلب
تنهایم... اما دلتنگ آغوشی نیستم... خسته ام... ولی به تکیه گاه نمی شم... چشم هایم تر هستن.. ولی رازی ندارم.. چون مدتهاست دیگر ی را "خیلی" دوست ندارم... نمی بخشمت به خاطرتمام خنده هايي که ازصورتم گرفتی به خاطردلی که برایم ش تی به خاطرتمام غم هايي که برصورتم نش به خاطراحساسی که برایم پر پر کردی نمی بخشمت به خاطر زخمی که بر وجودم نش به خاطرنمکی که برزخمم گذاردی!

ادامه مطلب  

الهی نامه ای به زبان خودم  

درخواست حذف این مطلب
پس از مدت ها دست به قلم می شوم و در این شب سراسر نور خدای مهربانمان را این گونه می خوانم که : الهی دردهايي هست که نمی توان گفت و گفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیست الهی اشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هايي هست که هیچ مرحمی آنرا یام نمی بخشد و تنهايي هايي هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کند الهی پرسش هايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیست درهايي هست که جز تو ی آنرا نمی گشاید قصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود الهی تلاش ه

ادامه مطلب  

ماه مهر  

درخواست حذف این مطلب
پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهايي که تا به حال تراش نخورده اند.پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هايي رنگ شده، نیمکت هايي تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود.پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هايي که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند.پاییز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این م

ادامه مطلب  

شرایط تأیید نظرات بازدیدکنندگان  

درخواست حذف این مطلب
شرایط تأیید نظرات بازدیدکنندگان ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی همشهریان و بازدیدکنندگان بزرگوار از آن جا که یکی از شاخصه های زنده بودن و تنفس حقیقی هر سایت یا منبع اطلاع رسانی، ارتباط آن با مخاطبانش است ضمن سپاس از تمام دوستانی که با انعکاس نظر خویش میزان عشق خود به آمره را با نوازش همکاران سایت به نمایش گذاشتند و با عنایت به گلایة تعدادی از خوانندگان همیشگی مبنی بر عدم تأیید کامنت هایشان، لازم می دانم یک بار دیگر منشور اخلاقی سایت

ادامه مطلب  

آسمون آبی و ماه می درخشد یار گل گندم یار  

درخواست حذف این مطلب
یک لحظه است یکی می نویسد یک روز خوب و یکی روز بد و من نمیدانم نام این روز ها را میشود خوب گذاشت یا بد. این روز ها دورو برم شلوغ از آدم هاست.آدم هايي با خصوصیاتی خیلی متفاوت آدم هايي که هیچ کدام متناسب با حال الآنم نیستند.آدمی که آنقدر مهربان است که دوس دارم داد بزنم دوس دارم بروم روبرویش بایستم در اش بکوبم که انقدر خوب نباشد.اصلا جنسش فرق دارد از آن جنس ها ناب از آن که نسلش در حال انقراض است. اما آدمی هم هست که گمانم هیچ از هیچ نمیداند و این درد بز

ادامه مطلب  

تاریخچه بیمه  

درخواست حذف این مطلب
بیمه چیست ؟ بیمه ، اشخاصی را که متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هايي تأمین می شود که برای ید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هايي که خود را بیمه میکنند با مشارکت...

ادامه مطلب  

2 نانوایی آزادپز تعطیل شد  

درخواست حذف این مطلب
به دنبال درج پیامی در ستون حرف مردم رو مه « اسان شمالی» در تاریخ 94.02.13 مبنی بر این که «اگر طرح افزایش قیمت نان اجرا شود ما افرادی که...»؛ رئیس اتحادیه نانوایان در مورد آزاد سازی قیمت نان به خبرنگار ما گفت: قرار شده است از آ ین استان هايي باشیم که این طرح در آن جا اجرا می شود اما اگر در همه کشور اجرا شود دیر یا زود در بجنورد هم باید منتظراجرای آن بود. «رحمتی» افزود: اگر قرار است این طرح اجرا شود باید به یکباره در همه نانوایی ها اجرا شود و اگر غیر از ا

ادامه مطلب  

سکوت  

درخواست حذف این مطلب
دیگر فقط با سکوت آرام می گرفت . سکوتی که 15 سال در کوچه پس کوچه های زندگی ، در پیچ و خم روزگار ، در مواجهه با گرگ های انسان نما ، در پهنه ی بی کران دنیای مس ه و لجن ساخته دست انسان ، سراغش را می گرفت . دلش برای آن سال ها تنگ می شد . آن سال هايي که سکوت را داشت و هیچ چیز دیگر را نداشت . اما سکوت را داشت . حسرت آن سال ها را می خورد که سکوت را کنار خود ندیده بود . عزم بلند خود را استوار کرده بود تا به سکوت برسد . اما نمی دانست که سکوت را رها کرده و پی هیچ می رود .

ادامه مطلب  

جشنواره بازی های محلی در دره شهر  

درخواست حذف این مطلب
امروز چهاردهم بهمن 1393 جشنواره ای با موضوعیت بازی های محلی لری در دره شهر استان ایلام به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد. بازی هايي مانند دال پلان و اسب سواری در این جشنواره اجرا شد و البته با حوادث و حاشیه هايي همراه بود اما با این حال وجود جمعیت بالای دوستداران هویت اصیل لری و اجرای زنده موسیقی توسط تتری باعث جذ ت این مراسم گردید. آقای تتری گلایه هايي هم از عدم رعایت حقوق تهیه کنندگان آثار هنری و عدم حمایت ت از سایر هنرمندان داشتند و از حضار ت

ادامه مطلب  

مدیریت دانش در بخش تی  

درخواست حذف این مطلب
چکیدهاقتصاد نوین نه تنها دارای چالش هايي است، بلکه فرصت هايي نیز پیش روی بخش خصوصی و همچنین بخش تی قرار می دهد. برای پاسخگویی به چالش ها و استفاده از فرصت ها، ت باید اقدام های فعالانه ای برای اقتباس ابزارها، فناوری ها و فلسفه های نوین مدیریتی از بخش خصوصی انجام دهد و آنها را با شرایط موجود خود سازگار کند. مدیریت دانش یکی از حوزه هايي است که به منظور برخورداری کامل از منافع آن، باید درباره آن مرور و کنکاش بیشتری صورت پذیرد. مسائل، چالش ها و فرص

ادامه مطلب  

همه ی بخش های رمان آموزشی گلچهره  

درخواست حذف این مطلب
همه ی بخش های رمان آموزشی گلچهره یا یادداشت هايي از یک مشاوره ی تحصیلی نویسنده : بابک اسماعیلی هر گونه باز انتشار این نوشته تنها در صورت ذکر منبع یعنی نام نویسنده و نام وبلاگ مجاز است. هر گونه استفاده ی مادی از طریق باز ا نتشار این نوشته بدون رضایت کتبی نویسنده ممنوع است. یادداشت هايي از یک مشاوره تحصیلی (قسمت سی وسوم )یادداشت هايي از یک مشاوره تحصیلی (قسمت سی ودوم )یادداشت هايي از یک مشاوره تحصیلی (قسمت سی ویکم )یادداشت هايي از یک مشاوره تحصیل

ادامه مطلب  

نظریه هایی درباره خشونت  

درخواست حذف این مطلب
نظریه هايي درباره خشونت اریک فروم معتقد است که انسان دارای نوعی از پرخاشگری بالقوه و ذاتی است که اساساً در پاسخ به تهدید علایق حیاتی او به طور اعم بروز می کند. این خشونت برای حفظ زیست، دفاعی ضروری است ولی نوع دیگر آن غریزی نیست بلکه تحت تاثیر یادگیری و محیط فرهنگی و اجتماعی انسان است. فلاسفه و دانشمندان هر یک به فراخور دیدگاه خود انسان را تعریف کرده اند . براساس این تعاریف؛ یکی از ویژگیهای او را در نظر گرفته اند مانند ...

ادامه مطلب  

به بهانه شهادت شهید سر افراز خلیلی  

درخواست حذف این مطلب
تصور مردم از سیستم قضایی ایران چیست؟چه به ذهن آدم خطور می کند که پرونده های قضایی ایران از محرزترین آنها که مجرم مشخص است جندین سال طول می کشد تا اجرایی شود؟وای به حال پرونده هايي که کمی گنگ باشد. مرزبان ایرانی در کمال مظلومیت به شهادت رسید و ما با دیپلماسی خنده پیگیر این شهید بودیم. اصلا بهای انجام تکالیف شرعی جیست؟کاملا قبول که اجر واقعی را از خداوند خواهند گرفت ولی آیا نباید در این دنیا ناهیان منکر و آمران به معروف احساس امنیت کنند تا تکل

ادامه مطلب  

عید سعید فطر مبارک  

درخواست حذف این مطلب
به خط پایان... که نزدیک می شویم..؛ تعارضی عظیم، قلبمان را گرفتار می کند...؛ "شوق" تجربه قنوت هايي که هر کدامشان سفری بلند، به آسمان تو را رقم می زند... یا "غم" از دست دادن سحر هايي که، بی نظیرترین فرصتهای هم آغوشی با تو...بوده اند... دلم برایت تنگ می شود.... خدا برای لحظه هايي که هیچ ص ، جز نجوای دعای سحر، از خانه های اهل زمین، بالا نمی رفت... برای لحظه هايي که چراغ های روشن خانه های همسایه، شوق بیدار ماندن را در دلم، بیشتر می کرد... برای لحظه هايي که، با هر

ادامه مطلب  

تأملاتی در دین و دینداری  

درخواست حذف این مطلب
یادداشت هايي کوتاه در حوزۀ دین. نزدیک نیمی از این یادداشت ها قبلا در کتاب «خارج از نوبت» منتشر شده بود. نیم دیگر، بازنشر برخی یادداشت هايي است که تا بهار سال 92 نوشته ام. چند یادداشت هم سابقۀ نشر ندارد. خواندنش را فقط به انی توصیه می کنم که وقت اضافی دارند و می خواهند با قلم و افکار یک آدم خیلی متوسط آشنا شوند.

ادامه مطلب  

پرسش912 : تکلیف ها و روزه‏هایی که انسان در اوایل بلوغ از روی خج انجام نداده چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
پرسش912 : تکلیف ها و روزه‏هايي که انسان در اوایل بلوغ از روی خج انجام نداده چیست؟ پاسخ : هر مقدار از و روزه‏هايي که یقین دارد در زمان تکلیف و بلوغ از او قضا شده است، باید قضای آنها را به جا آورد. لازم به یادآوری است چنانچه منی از انسان خارج شود، برای باید غسل کرد و اگر خج بکشد و به وظیفه خود عمل نکند، معصیّت کرده است.

ادامه مطلب  

سوال ریاضی  

درخواست حذف این مطلب
سوال:100 جعبه قند داریم که در هر کدام 100 حبه قند موجود است و وزن هر حبه قند a گرم است.اگر یکی از جعبه های قند شامل حبه هايي به وزن a-1 گرم باشد چگونه می توان با یکبار وزن ،جعبه شامل حبه های دارای وزن کمتر را یافت؟-> جواب:جعبه ها را به ترتیب چیده و از 1 تا 100 شماره گذاری می کنیم،سپس از هر جعبه به تعداد شماره جعبه حبه هايي بر می داریم(مثلا از جعبه شماره 1 یک حبه،از جعبه 2 دو حبه و ...و از جعبه 100 صد حبه)بعد از آن کل حبه های انتخاب شده را وزن می کنیم و وزن آنرا m گ

ادامه مطلب