من بسوی تو راغب ام...  

درخواست حذف این مطلب
الهی! آن که را تو هدایت کنی، ی نمي تواند گمراهش کند، همچنانکه آن را که تو گمراه کنی ی نمي تواند هدایتش نماید.هیچ نمي تواند مانع عطای تو گردد، همچنانکه هیچ نمي تواند آن را که منع نموده ای، عطایی رساند.آنچه را که تعجیل اش را خواسته ای ی نمي تواند به تأخیر اندازد همچنانکه آنچه را که تأخیرش را اراده نمودی ی نمي تواند جلو بیندازد.آنچه را که تو بگسترانی ی نمي تواند برچیند همچنانکه آنچه را که تو برچینی ی نمي تواند بگستراند... پس مرا همواره به رحمتت یاد

ادامه مطلب  

و پف می تواند موجب مرگ شما شود  

درخواست حذف این مطلب
وپف مي تواند به واسطه آلرژی ها، چاقی، ژنتیک، و حتی داروهای آرامش بخش عضله شکل بگیرد. همچنین، وپف مي تواند نشانه ای از آپنه خواب باشد.

ادامه مطلب  

زندگی می تواند یک شعر باشد  

درخواست حذف این مطلب
زندگی مي تواند یک شوخی باشد. یک جوک بی مزه ی کوتاه.یا داستانی بلند. به اندازه ی هزار و یک شب. زندگی مي تواند یک ضرب المثل شود. مایه ی عبرت دیگران.یا حکایتی شیرین برای یک دورهمي.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قدرت روح آدمی ...  

درخواست حذف این مطلب
در این دنیا، همه چیزدست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس... آدميزاد مي تواند اگر بخواهد کوه ها را جا به جا کند... مي تواند آب ها را بخشکاند... مي تواند چرخ و فلک را به هم بریزد... آدميزاد حکایتی است، مي تواند همه جور حکایتی باشد؛ حکایت شیرین، حکایت تلخ، حکایت زشت... و حکایت پهلوانی! بدن آدميزاد شکننده است، اما هیچ نیرویی در این دنیا، به قدرت نیروی روحی او نمي رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد! سیمين_دانشور سووشون

ادامه مطلب  

(زنگ سلامت) این دردها را هرگز نادیده نگیرید  

درخواست حذف این مطلب
این دردها را هرگز نادیده نگیرید دردی شدید بین تیغه های شانه احساس مي کنید؛ مي تواند حمله قلبی باشد. سردرد بسیار شدید که ناگهان شکل مي گیرد؛ مي تواند آنوریسم باشد درد مبهم در شکم که به سمت پایین سمت راست سرایت مي کند؛ مي تواند آپ سیت باشد. دندان دردی که شما را از خواب بیدار مي کند؛ مي تواند سایش و فشار دندان ها روی یکدیگر باشد. احساس درد در ناحیه کمر که با تب همراه است؛ مي تواند نشانه عفونت کلیه باشد. نقطه ای حساس روی ساق پا؛ مي تواند ترومبوز سیا

ادامه مطلب  

برخی از کاربردهای کاغذ دیواری سه بعدی  

درخواست حذف این مطلب
در کاغذ دیواری سه بعدی مي توانید تصاویری نزدیک به واقعیت را داشته باشید که مي تواند بسیار هیجان انگیز باشد. یکی دیگر از مزایای کاغذ دیواری سه بعدی این است که مي تواند بعضی از عیوب منزل را به خوبی بپوشاند. کاغذ دیواری سه بعدی مي تواند فضای کوچک را بزرگ تر و فضایی که زیاد از حد بزرگ است را کوچک تر نمایش دهد و به این ترتیب مي تواند برخی از عیوب ساختمان را به بپوشاند که این کمتر از عهده کاغذ دیواری بر مي آید. در ضمن ککاغذ دیواری سه بعدی مي تواند به ش

ادامه مطلب  

درسی که ایران می تواند به ترکیه بدهد  

درخواست حذف این مطلب
الجزیره در گزارشی مدعی شد که هر چند روابط ایران و ترکیه به خاطر روابط اقتصادی گسترده نمي تواند وارد مرحله پرتنش شود اما ایران مي تواند جریان گاز به سوی ترکیه را قطع کند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قدرت اراده  

درخواست حذف این مطلب
در این دنیا ، همه چیز دست خود آدم است ، حتی عشق ، حتی جنون ، حتی ترس . آدميزاد مي تواند اگر بخواهد کوه ها را جا به جا کند ، مي تواند آب ها را بخشکاند ، مي تواند چرخ و فلک را به هم بریزد !! آدميزاد حکایتی است مي تواند همه جور حکایتی باشد حکایت شیرین ، حکایت تلخ ، حکایت زشت ... و حکایت پهلوانی ... بدن آدميزاد شکننده است اما هیچ نیرویی در این دنیا به قدرت نیروی روحی او نمي رسد به شرطی که اراده داشته باشد ... !

ادامه مطلب