گاهی....  

درخواست حذف این مطلب
گاهي گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهي نمیشود که نمیشود که نمیشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گاهي بساط عیش خودش جور میشود گاهي دگر تهیه بدستور میشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گه جور میشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور میشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گاهي هزار دوره دعا بی اجابت است گاهي نگفته قرعه به نام تو میشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گاهي گدای گ و بخت با تو یار نیست گاهي تمام شهر گدای تو میشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گاهي برای خنده دلم تنگ میشود گاهي دلم تراشه ای از سنگ میشود♡♡♡♡♡♡♡♡

ادامه مطلب  

قیصر امین پور  

درخواست حذف این مطلب
این شعر قیصر امین پور خیلی زیباست گاهي گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهي نمیشود که نمیشود که نمیشود گاهي بساط عیش خودش جور میشود گاهي دگر تهیه بدستور میشود گه جور میشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور میشود گاهي هزار دوره دعا بی اجابت است گاهي نگفته قرعه به نام تو میشود گاهي گدای گ و بخت با تو یار نیست گاهي تمام شهر گدای تو میشود گاهي برای خنده دلم تنگ میشود گاهي دلم تراشه ای از سنگ میشود گاهي تمام آبی این آسمان ما یکباره تیره گشته و بی رن

ادامه مطلب  

یکم تأمل  

درخواست حذف این مطلب
می دونی وقتي خدا داشتبدرقه ام می کردبهم چی گفت ؟جایی که میری مردمی دار ه میشکننت !نکنه غصه بخوریتو تنها نیستیاشک میدم که همراهیت کنه...و مرگ که بدونی بر می گردیپیش خودم...تو کوله بارت عشق میذارمکه بگذری ...بهت دوتا قلب میدمآره ماآدما دوتاقلب داریمآدمی دوقلب داردقلبی که از بودن آن با خبر است و قلبی که از حظورش بی خبر.قلبی که از آن با خبر است همان قلبی ست که در می تپدهمان که گاهي می شکندگاهي می گیرد و گاهي می سوزدگاهي سنگ می شود و سخت و سیاهو گاهي ه

ادامه مطلب  

گاهی  

درخواست حذف این مطلب
تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهي دلم می پاشد از هم ، بس که زیبا می شوی گاهي حضور گاه گاهت بازی خورشید بــا ابر است که پنهان می شوی گاهي و پیدا می شوی گاهي به ما تا می رسی کج می کنی یکباره راهت را ز ناچاریست گر همصحبت ما می شوی گاهي دلت پاک است اما بـا تمام سادگیهایت به قصد عاشق آزاری معما می شوی گاهي تو را از سرخی سیب غزل هایم گریزی نیست تو هم مانند آدم زود اغوا می شوی گاهي "مهدی عابدی"

ادامه مطلب  

هنگام ید لپ تاپ به این 5 نکته توجه نکنید  

درخواست حذف این مطلب
وقتي به دنبال ید یک لپ تاپ مناسب برای خود هستید، نکات زیادی از طرف فروشنده ها به شما گوشزد می شود. گاهي اوقات نکات اشتباهی را مطرح می کنند و گاهي هم مطالبی را که پیشتر به آن ها گفته شده است، طوطی وار برای شما تکرار می کنند.......

ادامه مطلب  

نمیشود که نمیشود!  

درخواست حذف این مطلب
گاهي گمان نمی کنی ولی می شود گاهي نمی شود، که نمی شود گاهي هزار دوره دعا بی اجابت است گاهي نگفته قرعه به نام تو می شود گاهي گدای گ و بخت با تو یار نیست گاهي تمام شهر گدای تو می شود منبع:عصر ایران + جا داره اینجا از یکی از آشنا های خوبم تشکر کنم برای همه ی زحمتایی که برام کشید و تو این راه(مسابقات وبلاگ) کمکم کرد و اشکالاتم رو برطرف کرد.

ادامه مطلب  

گاهی باید کی عصبانی شد :|  

درخواست حذف این مطلب
گاهي هم نباید صبور بود خآنم بود...ارام بود.. گاهي نباید دید..باید بیخیال مکان و زمان و جمعش شد! گاهي باید سر سفره هم که شده از کوره در رفت باید کلید سبز تلفن لعنتی ات را فشار دهی و داد بزنی... الااااااااااااااااااااغ اشتبااااح میفهمیییییییی؟؟؟ خستم کردی:((((((( گاهي میگویم کاش فقط یک کم بی شخصیت تر بودم کاش فقط یک کم میشد مثل خودشان گلک بود:|

ادامه مطلب  

وقتیکه  

درخواست حذف این مطلب
وقتي تو خودت گیر می کنیوقتي همه چیز واست میشه سوالوقتي توی تکرار صحنه ها اسیر می شیوقتي انقدر خسته می شی که حتی از فکر به فکر بیزار می شیوقتي ی نیست که بفهمه چی می گیوقتي مطمئنی اونی که امروز می آد فردا میرهوقتي مجبوری خودتو گول بزنیوقتي دیگه شهامت نداریوقتي میدونی همه چیز و همه دروغهوقتي می فهمی که نباید می فهمیدیوقتي از روزگار یاد می گیری که باید سوخت و ساختوقتي می خندی با این که کارت از گریه گذشتهوقتي منتظر یه اتفاقی که هیچ وقت نمی افتهوق

ادامه مطلب  

خدای مهربانی ها  

درخواست حذف این مطلب
توکل بر خدایت کن کفایت می کند حتماً اگر خالص شوی با او صدایت می کند حتماً اگر بیهوده رنجیدی از این دنیای بی رحمی به درگاهش قناعت کن عنایت می کند حتماً دلت درمانده می میرد اکر غافل شوی از او به هر وقتي صدایش کن حمایت می کند حتماً خطا گر می روی گاهي به خلوت توبه کن با او گناهت ساده می بخشد رهایت می کند حتماً به لطفش شک نکن گاهي اگر دنیا حقیرت کرد تو رسم بندگی آموز حمایت می کند حتماً اگر غمگین اگر شادی خ را پرستش کن که هر دم بهترین ها را عطایت می کند

ادامه مطلب  

حرفای دلم برای ی که تنهادلیل زنده بودنم ه...  

درخواست حذف این مطلب
اینم شانسه منه وقتي تنهانیستم وقتي یکیوازته دل دوس دارم وقتي نبودش روزامم سیاه میکنه وقتي حاضرم بمیرم ولی همیشه خنده رولباش باشه وقتي بخاطرش توروی خونوادمم وایسادم وقتي لمس صورتش آروزمه وقتي...وقتي همه فکرم خوابام رویاهام ارزوهام اونو وقتي عاشقشم دلتنگشم الان که ازش دورم دارم دیونه میشم.کاش پیشم بود این پست مخصوص عشقمه فقط برای اینکه بدونه دوریش برام مثله جهنمه دوست دارم

ادامه مطلب  

شعر  

درخواست حذف این مطلب
گاهي اوقات صلاح است که تنها بشوی چون مقدر شده تکخال ورقها بشوی....... گاهي اوقات قرارست که در پیله ی درد نم نمک شاپرکی خوشگل و زیبا بشوی .... گاهي انگار ضروری ست بگندی در خود تا مبدل به ی خوش و گیرا بشوی.... گاهي از حمله یک گربه .. قفس میشکند تا تو پرواز کنی .. راهی صحرا بشوی... گاهي از خار گل سرخ برنجی بد نیست باعث مرگ گل سرخ مبادا بشوی گاهي از چاه قرارست به زندان بروی آ قصه هم آغوش زلیخا بشوی ...

ادامه مطلب  

از قیصر امین پور  

درخواست حذف این مطلب
گاهي گمان نمیکنی ولی خوب میشودگاهي نمیشود که نمیشود که نمیشودگاهي بساط عیش خودش جور میشودگاهي دگر تهیه بدستور میشودگه جور میشود خود آن بی مقدمهگه با دو صد مقدمه ناجور میشودگاهي هزار دوره دعا بی اجابت استگاهي نگفته قرعه به نام تو میشودگاهي گدای گ و بخت با تو یار نیستگاهي تمام شهر گدای تو میشودگاهي برای خنده دلم تنگ میشودگاهي دلم تراشه ای از سنگ میشودگاهي تمام آبی این آسمان مایکباره تیره گشته و بی رنگ میشودگاهي نفس به تیزی شمشیر میشوداز هرچ

ادامه مطلب  

آدمها  

درخواست حذف این مطلب
آدمها می آیندگاهي در زندگی ات می مانند گاهي در خاطره اتآن ها که در زندگی ات می مانندهمسفر می شوندآن ها که در خاطرت می مانندکوله پشتیِ تمامِ تجربیاتت برای سفر گاهي تلخگاهي اهی با یادشان لبخند می زنیگاهي یادشان لبخند از صورتت برمی دارداما تو لبخند بزنبه تلخ ترین خاطره هایت حتیبگذار همسفر زندگی ات بداندهرچه بود؛ هرچه گذشتتو را محکم تر از همیشه و هرروزبرای کنار او قدم برداشتن ساخته استآدمها می آیندو این آمدنباید رخ بدهدتا تو بدانیآمدن را همه

ادامه مطلب  

غافلگیرت می کنند وقتی فکر می کنی قصه به آ رسیده!  

درخواست حذف این مطلب
دست ها، این دست های مهربان می توانند خاطره های گم شده را مال خود کنند. می توانند آنقدر نزدیک باشند که بغضت را بشکنند. یا آنقدر دور که وقتي به یادشان می افتی نفست بگیرد. دست ها گاهي گم می شوند ، دور می شوند، داستانی بی پایان می شوند که تا بی نهایت ادامه دارد. گاهي تمام ماجرا را از آن خود می کنند. غافلگیرت می کنند وقتي فکر می کنی قصه به آ رسیده. وقتي گمان می کنی همه چیز تمام شده. گاهي هم معجزه می کنند. گاهي معجزه می کنند و شادمانی را می آورند و می گذار

ادامه مطلب  

وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید  

درخواست حذف این مطلب
وقتي گریبان عدم با دست خلقت می دریدوقتي ابد چشم تو را پیش از ازل می آفریدوقتي زمین ناز تو را در آسمان ها می کشیدوقتي عطش طعم تو را با اشک هایم می چشیدمن عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلیچیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلییک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بودآن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربودوقتي که من عاشق شدم به نامم سجده کردآدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد

ادامه مطلب  

دل نوشت شماره 288 (93.04.24): خوشبختی از جنس راهنمای کاربر  

درخواست حذف این مطلب
وقتي که کارت گره میخوره به ترجمه یک user manual هزار صفحه ای زبان اصلی و جناب رئیس از سر اعتماد اونو به تو میس ،.... نمیدونی اینو موفقیت و شانس کاری حساب کنی یا بخت گاز گرفته خودت. آخه user manual هم هزار صفحه ای میشه؟ رادیکال نوشت: گاهي خوشبختی دست محبت یست روی شانه هایت... گاهي خوشبختی کوچکتر از آن چیزی ست که فکرش را می کنی و گاهي.... خوشبختی همان یک بوسه ایست که بر لبت می نشاند.

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
کاش خدا حضور فیزیکی داشت ،کاش دست داشت ،پا داشت ،که می شد وقتي دلت می گیره محکم بغلش کنی ،که وقتي احتیاج داری فیزکی دست هاش توی دست هات باشه ، وقتي از همه چیز فرار می کنی پا به پای تو از حاشیه های دنیا فرار کنه به جاده خاکی های آرامش ، کاش خدا با زبان حرف می زد ،یعنی اینجور بود می شد دلداری کامل گرفت ،هر چند میشه از نگاه خدا آرامش گرفت ولی آدم ها گاهي احتیاج دارند به یک همزبون ، یک همزبون مثل خدا که براشون حرف بزنه ،اصلا حرف حرف میاره ،هی تو حرف ب

ادامه مطلب  

سلام دخترکم...عشقم رضا جونی  

درخواست حذف این مطلب
یلام ... خوبین عزیزای دلم... این روزا من دیگه حالمکم کم داره بد میشه یعنی خوبما ولی گاهي فشارم ..گاهي تبم ...گاهي بدنم..کلا نمیدونمدر همم.. زیاد با اینترنت اینا کار ندارم... همش به این فکر میکنم که ای خدا به حق بانوی دو عالم خانوم فاطمه زهرا کمکم کنتا دخترمونو سالم به دنیا بیارم ..تحویل باباش بدم...امانتمو خوب نگهداری کرده باشم... راستش وقتي خواهر شوهرم گفت که این امانت برات خیلی بهمبرخورد حتی به رضا نگفتم..با خودم گفتم من این همه درد این همه تلاش این ه

ادامه مطلب  

این آدمیزاد!  

درخواست حذف این مطلب
گاهي، آدمیزاد است خب. گاهي، فقط گاهي. گاهي از بود و نبود آدم های اطرافش خسته می شود. گاهي بی دلیل بغض می کند.گاهي بی هوا خاطراتش را می کاود به دنبال رد و نشانی از یک پشت گرمی، یک کوه، یک تکیه گاه. گاهي دلش یک جفت گوش می خواهد که فقط بشنود، یک جفت چشم که فقط ببیند. یک نگاه ساده به گفتن یکی کنار تو هست، یکی تو را می فهمد، یکی هوایت را دارد. گاهي دلش یک راه دور می خواهد در یک جای دور. دور از تمام گذشته و حال و آینده. دور از خودش. گاهي دلش یک پلک زدن می خواه

ادامه مطلب  

شصت و چهارمین  

درخواست حذف این مطلب
خب یذره سخته اما واقعا نباید باشه یذره هرازچند گاهي دندونام روهم میاد و دندون قروچه میکنم که واقعا نباید بشه اما میشه دست خودم نیست !لج آدم در میاد وقتي فکر میکنم که با حضور یه مشت آدم تو چقدر پست شدی وقتي میبینم که خیلی راحت میگی که فلانی شکل تو ِ و محبت هاش شبیه تو ِ و من دوستش دارم و حالا میبینم که همون آدمو جایگزین کردی که ....اینقدر ازت لجم میگیره که خودم ازیت میشم و از دست خودم ناراحت میشم

ادامه مطلب  

حقته!!  

درخواست حذف این مطلب
وقتي دلتنگ میشی برای یکیو تو اوج مشکلات دستاتو میگیره وقتي صدا میزنی تو اوج اختلافا تو جوابت جون دلم میگه تو بدترین روزا گرم ترین حمایت ها رو ازت میکنه و میگه چقدر دوستت داره وقتي از یه چنین ادمی به هر دلیلی بگذریو تنهاش بزاریحقته اگه...بعد اون وقتي به ی میگی دلتنگشی جوابش مرسی باشهوقتي صداش میزنی بت بگه بلهو وقتي میگی دوستش داری بت بخنده تو اونی که بایدو ول کردی...از این به بعد حقته همه ادما ابنجوری بات رفتار کنن... #مصطفی-غلامی

ادامه مطلب  

رنگین پوست...  

درخواست حذف این مطلب
وقتي به دنیا می آیم سیاهم .وقتي مریض میشوم سیاهم وقتي بزرگ میشوم سیاهم وقتي زیر نور آفتاب میروم هم سیاهم وقتي میمیرم سیاهم وقتي میترسم سیاهم ..... اما تو ای آدم سفید پوست هنگام تولد سرخی هنگام مریضی سبز و کبود زمانی که بزرگ میشوی سفیدی وقتي زیر آفتاب میروی قرمز می شوی وقتي می ترسی کبود و بنفش میشوی و زمان مردن خا تری حالا تو بگو من رنگین پوستم یا تو؟ اینا رو یه سیاه پوست گفته ها من سفیدم فردا پشت سرم حرف در نیارین

ادامه مطلب  

جذ ت پسرا...  

درخواست حذف این مطلب
پسرا تو چند مورد خیلی جذاب میشن : وقتي عصبی پشت فرمون نشستن موقع دعوا سر مسایل ی وقتي سر آبجیشون زور میگن... ... وقتي مامانشونو میبوسن وقتي واسه تک دوس دخترشون خواستگار میاد و دپرس میشن وقتي بخاطر فوتبال از کار وزندگی میوفتن وقتي بهش میگی دپرسم میگه غلط کردی بیا بغلم ببینم وقتي تو بغلش اشک میریزی با دستاش صورتتو میگیره میگه دیونه تو منو داریا

ادامه مطلب  

i miss you  

درخواست حذف این مطلب
وقتي دلم به درد میاد و ی نیست به حرفهایم گوش کند، وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است، وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند... و ی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم... بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد...

ادامه مطلب  

منطق ادب  

درخواست حذف این مطلب
منطق ، منطق ادب است هر از این ادب لذت ببرد بسیار عالی است، ولی اگر ی بگوید نمی خوانم چون لذت نمی برم باید منطق ش را تغییر دهد. گاهي فرد به خودی خود از خواندن لذت می برد ولی گاهي لذت نمی برد به چنین انی چند جواب غلط داده می شود؛ اول اینکه به آنها تلقین می شود که تو از لذت می بری و خودت متوجه نیستی. دوم این که می گویند تو بیماری چون لذت یک امر طبیعی است و بیماری روحی تو باعث می شود که آن را درک نکنی و سومین جواب غلط این است که بگوییم اگر لذت نمی بری نخو

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
گاهي وقت ها باید مردها گذاشت و از وسط نصف شان کرد ،شاید این بی رحم ترین مجازات ممکن باشد ولی وقتي خودخواه ترین می شوند لیاقت شکنجه ی بیشتر از این ها را دارند،وقتي وسط درک حس هایت هر چه از دهانشان در می آید می گویند ،یا وقتي باید باشند نیستند ،نه اینکه نباشند یک جوری خودشان را به ندیدنت می زنند که ...،یک جوری بودنت را بهترین لحظه های عمرشان می دانند که خودشان هم باور نمی کنند چه برسد به طرف مقابل ، یک جوری زیر پوستت زخم تزریق می کنند که تا مدت ها ا

ادامه مطلب  

به یاد قیصر  

درخواست حذف این مطلب
گاهي گمان نمی کنی ولی خوب میشود گاهي نمی شود ،که نمی شود ، که نمی شود گاهي بساط عیش خودش جور می شود گاهي دگر تهیه به دستور می شود گه جور می شود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور می شود گاهي هزار دوره دعا بی اجابت است گاهي نگفته قرعه به نام تو می شود گاهي گدای گ و بخت با تو یار نیست گاهي تمام شهر گدای تو می شود گاهي برای خنده دلم تنگ می شود گاهي دلم تراشه ای از سنگ می شود گاهي تمام آبی این آسمان ما یکباره تیره گشته و بی رنگ می شود گویی به خواب بو

ادامه مطلب  

شعر: ما چرا دلواپسیم؟  

درخواست حذف این مطلب
شاعر: رحمان زارع گفته بودی ما چرا دلواپسیم؟از کدامین ماجرا دلواپسیم؟گاهي از آن نامه های بی سلامگاهي از خواب شما دلواپسیمگاهي از تکرار تلخ جام زهرگه ز دود فتنه ها دلواپسیمگاهي از این خاطرات ناگهانگه ز زنگ نا به جا دلواپسیمبی تعارف از کلیدی که کنددر به روی خصم ، وا ، دلواپسیمازقدمهایی صمیمی مانه تردر زمین کدخدا دلواپسیماز گدایان غنیمت روز فتحفاتحان بی فتا دلواپسیمبدرها را با احدها تا زدنبرد را با باخت ها دلواپسیمما ز حیلت های مرد با ادبدام

ادامه مطلب  

خییییلی قشنگه...آآآآرههههه  

درخواست حذف این مطلب
یه وقتایی هست که قشنگیش با هیچی قابل مقایسه نیست : - پوشیدن پیراهن مردونه ی عشقت در حالیکه به تنت زار می زنه ! - وقتي اس ام اس می زنه که خانومم رسیدی خونه ؟ - وقتي یه پسری بد نگات می کنه و اخماش میره تو هم ! - وقتي تو یه بشقاب باهاش غذا می خوری ... - وقتي با کلی ذوق و علاقه برات لقمه میگیره و میذاره دهنت! - وقتي با یه سرفت هول می کنه ! - وقتي حواست نیست و نگات می کنه ... - وقتي با صبر و حوصله راجب مدل موهات ، رنگ رژت ، مدل لباسات نظر میده ... - وقتي ناخن هاتو لاک م

ادامه مطلب  

عد مهدوی و عد اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
وظایف و تکالیف ما گاهي فردی و گاهي اجتماعی است؛ همان طور که تقوا نیز به دو قسم فردی واجتماعی تقسیم می شود درباره عد نیز همین مسئله مطرح است ؛ یعنی انسان باید در زندگی فردی دارای ملکه عد باشد در جامعه هم باید به گونه ای باشد که هر بتواند به حق خود برسد و به ی، حتی دشمنان هم ظلم نشود. اگر المؤمنین (علیه السلام) وقتي خلخال از پای زن یهودی ربوده می شود تأسف می خورد و می فرماید: «اگر در مقابل این مصیبت، مسلمانی دق کند به او حق می دهم»(2) تعارف نمی کند بل

ادامه مطلب  

دخترانگی هایم  

درخواست حذف این مطلب
گاهي دلم از شدت دخترانگی هایم می گیرد...از احساس های سرد شده و یخ زده ی درونِ دلــم دلم می خواست ی بود که حال درونی مو بهش می گفتم خیلی دوست داشتم با ی درد و دل کنم و بعد پشیمون نشم که چرا حرفای این دلِ خـسـتـه که گاه گاهي با ضربانِ قلبم کند و تند میشه رو به زبون میارم سخته مدتی ه که این قلبم هم با من سر ِ لجبازی بر داشته مثل نمودار سهمی هی بالا و پایین و هی کند و تند و کند و تند میشه... دلم می خواد سرمو فرو ببرم توی تنهایی هامو هیچی نگم سکوت کنم گاهي و

ادامه مطلب  

آرامش...  

درخواست حذف این مطلب
آرامش. . . نه عاشق بودن است نه حرف های عاشقانه و قربان صدقه های چند ثانیه ای...! آرامش . . . ※حضور خداست※ وقتي در اوج نبودن ها نابودت نمی کند... وقتي ناگفته هایت را بی آنکه بگویی میفهمد وقتي نیاز نیست برای بودنش ماس کنی! غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری ، وقتي مطمئن باشی با او هرگز تنها نخواهی بود ...♡ آرامش یعنی همین ، تو بی هیچ قید و شرطی خدا را داری ...

ادامه مطلب  

اولین مشق شب  

درخواست حذف این مطلب
خیلی زود گذشت با دفتر مشق زندگی اولین مشق مدرسه ام نوشتن نام و نام خانوادگی ام بود چون قبلا تمرین کرده بودم جلوی پارک فعلی کوچکخان نشستم و دو صفحه نام خودم را نوشتم راحت شدم به امید یک نمره 20 از معلم عزیزم بقیه روز بازی و سرگرمی چه کیفی داره وقتي مشق شب اسم آدم باشه وبه کلاس بالاتر که رسیدیم فرار از مشق شب آنقدر عشق بازی داشتم که نوشتن یک صفحه درس از روی کتاب یعنی جان کندن انگار آ زمان شده و ریشه بازی در کوچه دارد خشک می شود بسرعت بنویس و بینداز

ادامه مطلب  

قران ودرد دلهایش  

درخواست حذف این مطلب
خدا مرا بر بهترین بند ه خود برای هدایت انسانها نازل کرد تا هدی للمتقین باشم برای هدایت آمده ام و بس. اما باید تاسف خورد از اینکه امت این بهترین آسمانی گاهي برای مقاصد ی واهی از من استفاد ه می کنند من قرآن زنده ها هستم نه مرده ها برای هدایت زندها امدم نه برای بهشت بردن مرده ها امروز بجایی رسید که هر صدای قرآن می شنود اولین حر فش این است که چه ی مرده این بزرگترین ضربه بر من بوده است گاهي برای استخاره فقط .گاهي برای سفر ه عقد و هفت سینی که مملو از گن

ادامه مطلب  

پسر دوست داشتنی من  

درخواست حذف این مطلب
آنقدری بودنش برایم لذت بخش است که وقتي حرف رفتن می زند دلم می گیرد. این روزها به عشق اینکه الان وقتي به خانه رفتم او را می بینم که با آن لبخند معصومانه و شیرینش به استقبالم می آید کلی انرژی می گیرم. دیگر مردی شده برای خودش. حرفهای بزرگی می زند که گاهي مجبورم تعجبم را پنهان کنم تا به عزت نفسش لطمه نزنم. یاد گرفته برایم یادداشت بنویسد و مثلا یاد آوری کند که موقع برگشتن از سر کار برایش مداد رنگی ب م. یاد مکالمه دو روز پیشش با خواهرش می افتم که در برا

ادامه مطلب  

عزت نفس ...  

درخواست حذف این مطلب
هر چقدر هم تنها هستی .... لباس خوب بپوش ! برای خودت غذای خوب بپز ! خودت را به صرف قهوه ای در یک خلوت دنج میهمان کن ! برای خودت گاهي هدیه ای ب !. . وقتي به روح احترام می گذاری ...احساس سربلندی می کند ... آنوقت دیگر از تنهایی به دیگران پناه نمی برد ... و اگر قرار است انتخاب کند ...کمتر به اشتباه اعتماد می کند .... یادت باشد .... عزت نفس غوغا می کند .....!

ادامه مطلب  

دنیای جدید  

درخواست حذف این مطلب
اشباع شدم.. پارتی زده شدم.. زندگی قاعدتا نباید انقد خوش باشه!؟! :)) دو تا از دخترهایی که جدید اومدن برام دوست های خوبی شدن. ساراگلی به تنهایی جای همه دوست های نداشتمو اینجا پر کرده. واقعا مهم نیست آدم چقد انرژی میذاره یا چقد شبیه طرف بنظر میرسه، مهم آدمشه! سر یه هفته صمیمی تر از همه دوستای دور و شده که دوسال باهاشون در ارتباطم. باید منتظر آدمش میبودم که اومد. روابط قدیمی ام هم داره سیقل میخوره و ادم های وفادار توی دایره دوستی میمونن و بقیه که شبه د

ادامه مطلب  

بخونید لطفا .....  

درخواست حذف این مطلب
خیلی عذر میخوام . . ...این روزا وقتي هم جنس های خودم رو میبینم حالم به هم میخوره . . ..پستی و حقارت تا چه حد ؟ به دنبال چی میگردید ؟ حجب و حیایی که ازش دم میزنید کجاست ؟ تا الان به چی رسیدی ؟..از دختر بودنم بیزار شدم از وقتي بینی های همتون عملی شد ، از وقتي گونه دار شدید و لب پرتز کردید . از وقتي رژلب قرمز همه گیر شد .از وقتي که با یه 10 هزاری اندامتون رو به نمایشت گذاشتید و از اونبدتر جلوی مانتوتون رو باز گذاشتید ، از وقتي کت پوشیدید با شلوار دمپا ، از وق

ادامه مطلب  

رهگذر  

درخواست حذف این مطلب
رهگذریمرهگذری که برای مدتی تعیین شده در یک مسیر قرار می گیریم.افکار،عقاید،نژاد،ملیت،رنگ و... هیچ کدام گزینه ی مناسبی برای قرار گرفتن یا نگرفتن در یک مسیر نیست.گاهي تضادها باعث همسویی می شود!گاهي می روی که بمانی.گاهي می مانی تا ریشه ها خاک را بهتر لمس کنند.گاهي میگذری همچون یک رهگذرگاهي ردپایی به جا میگذاریگاهي ردپایت را با دستهایت پاک می کنیگاهي دنبال رد پا می گردی.گاهي پایمان می لغزد گاهي دلمان می لرزدگاهي دل می بریگاهي دل می بُری گاهي دنی

ادامه مطلب  

...  

درخواست حذف این مطلب
آدمها می آیندگاهي زندگی ات می شوندگاهي تنها خاطره ای در ذهنتآن ها که زندگی ات میشوندچشمانشاندستانشانگواهِ بودنشان استآن ها که تنها در نقطه ای از ذهنت می مانندنقش عاشق پیشه ها را بازی می کنندمی آیند که نباشند، که نبینندتنها خاطره میشوند گاهي با یادشان ، از سادگیت لبخندی می زنی آن هم تلخ از زهرگاهي هم یادشان بغضی می شود که بیخ گلویت را قلقلک می دهداما تو لبخندت را کنار بگذاربرای ی که بی تابِ خنده هایِ توستبی تردید در این دنیا یک نفرتو را آنقد

ادامه مطلب  

آیا پایم ش ته بود ؟  

درخواست حذف این مطلب
می پرسند چه طور شد که پایم ش ت پایم نش ت پای من فقط پیچ خورد همین پیچ خودگی های ساده که گاه بیگاه اتفاق میافتد ولی این بار بپایم خیلی شدید پیجید یک هفته رویش هم راه رفتم ولی نمیدانستم چه عاقبتی ممکن است برایم رقم زند وقتي رفتم گفت که رباط پایم شده و مفصل ام نیز اسیب دیده شاید شما از ایی باشید که ندانید پارگی رباط به مراتب سخت تر از ش تگی و هر اسیب دیگری است. یکماه در گچ و تا کنون بیشتر از بیست جلسه فیزیوتراپی، مقدار کمی بهبودی را در ان ایجاد کرده

ادامه مطلب  

بوی ناب زندگی...  

درخواست حذف این مطلب
این روزها فقط دوست دارم بنویسم...انگار با نوشتن و چند بار خوندن لذت بیشتری می برم...انگار وقتي می نویسم فضای ذهنیم برای تجربه های بیشتر گسترده تر می شه پارسال بود که ن درونی بهم گفت:بسه هر چی از خدا خواستی اون طوری باشه که تو می خوای حالا نوبت توئه که اون طور باشی که خدا می خواد و این شروعی شد برای حفظ آیات کتاب خدا... و امسال ندائی درونی بهم گفت: بسه هر چی چرخ زندگی رو چرخوندی...وقتي یه چرخ رو زیاد بچرخونی باید قدری تامل کنی تا چرخ متوقف بشه و بعد دو

ادامه مطلب  

خدایا به امید از تو  

درخواست حذف این مطلب
خدایا سرده این پایین از اون بالا تماشا کن... اگه میشه فقط گاهي خودت قلب منو"ها"کن خدایا سرده این پایین ببین دستامو می لرزه دیگه حتی همه دنیا به این دوری نمی ارزه تو اون بالا من این پایین دوتایی مون چرا تنها ؟ اگه لیلا دلش گیره بگو مجنون چرا تنها؟!! بگو گاهي که دلتنگم ازاون بالا تو می بینی بگو گاهي که غمگینم تو هم دلتنگ و غمگینی خدایا...من دلم قرصه!! ی غیر از تو با من نیست خی از زمین راحت که حتی روز،،،روشن نیست ی اینجا حواسش نیست که دنیا زیر چشماته یه

ادامه مطلب  

دلم  

درخواست حذف این مطلب
وقتي دلم به درد میاد و ی نیست به حرفهایم گوش کند، وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است، وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند... و ی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم... بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد...

ادامه مطلب  

سربازها  

درخواست حذف این مطلب
بسم رب النون و القلمتلخ، مثل قصه ی دردآور سربازهازخم، مثل خاطرات پیکر سربازهاشانه خالی می کند فرمانده در اوج نبردتیر گاهي می رسد تا باور سربازهاجنگ را شطرنج می دانند شاهان دلیرشرط می بندند گاهي بر سر سربازها!جنگ تنها راه بردن نیست وقتي عشق هستسکه ی شعر است روی دیگر سربازهانامه ها و پست ها و پست ها و نامه هاعشق کن با خاطرات دفتر سربازها..وقت دلتنگی چه شبهایی که در مرز جنونغرق شد در اشک ع دلبر سربازهاچشم بر در، حال مضطر.. بعد تو اینگونه اممنتظر

ادامه مطلب  

یعنی چه؟!؟!  

درخواست حذف این مطلب
گاهي اوقات فکر میکنم که میتوانم برای فرزندانم و و حتی و عمو هم باشم؟! میتوانم لذت داشتن عموزادگان و زادگان را برایشان پر کنم؟! از دور هم جمع شدن با زادگان و زادگان لذت نخواهند برد؟!بعد مثلاً وقتي بزرگ شدند حتی یک خاطره از شب در خانه ی ماندن ، با دختر راز رد و بدل ، با پسر بازی نخواهند داشت؟! فرزندانم اصلاً معنی و را میفهمند یا وقتي توی ها دیدند از من میپرسند ک مامان یعنی چی؟! من چه باید بگویم؟! از افسانه ی دار شدن برایشان بگویم ؟! یا بیاندازم گردن

ادامه مطلب  

خدایا  

درخواست حذف این مطلب
خدایا سرده این پایین از اون بالا تماشا کن... اگه میشه فقط گاهي خودت قلب منو"ها"کن خدایا سرده این پایین ببین دستامو می لرزه دیگه حتی همه دنیا به این دوری نمی ارزه تو اون بالا من این پایین دوتایی مون چرا تنها ؟ اگه لیلا دلش گیره بگو مجنون چرا تنها؟!! بگو گاهي که دلتنگم ازاون بالا تو می بینی بگو گاهي که غمگینم تو هم دلتنگ و غمگینی خدایا...من دلم قرصه!! ی غیر از تو با من نیست خی از زمین راحت که حتی روز،،،روشن نیست ی اینجا حواسش نیست که دنیا زیر چشماته یه

ادامه مطلب  

صد سال بُـــغض  

درخواست حذف این مطلب
آ ِ این زندگی،من می خوام کجا باشم؟من،چه باید بشوم؟من،اینجا چرا هستم؟توی این دنیا چیکار میکنم؟اصلا چیکار باید م؟چرا آفریده شدم؟من،دوست دارم زندگیم چه شکلی باشه؟یعنی چه زندگی ای می خوام برای خودم بسازم؟آیا توی اون تصویر از زندگیم، ی هم هست؟یا این راهیِ که می خوام به تنهایی طی کنم؟و زندگیم رو می خوام به تنهایی سر کنم؟من میخوام با زندگیم چیکار کنم؟هدف من چیه؟آرزوی من چیه؟من،خودم چیَم؟چی دوست دارم؟اخلاقم چه جوریه؟چه خصوصیاتی دوست دارم داشت

ادامه مطلب  

چند حقیقت درباره آدم ها  

درخواست حذف این مطلب
وقتي شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده ،مطمئن باشید که عمیقا غمگینه وقتي ی زیاد میخوابه ، مطمئن باشید که تنهاست وقتي شخصی کم حرف میزنه و اگر هم حرف بزنه حرفشو سریع میگه ، مطمئن باشید که رازی رو حفظ میکنه وقتي ی نمیتونه گریه کنه نشون دهنده شکنندگی و ضعف اونه وقتي ی غیر عادی غذا میخوره بدونید که اضطراب داره وقتي ی واسه چیزای کوچیک گریه میکنه ، یعنی دل بی گناه و نرمی داره اگه ی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد ، یعنی که خیلی دوستت

ادامه مطلب  

درماندگی  

درخواست حذف این مطلب
یک روز از پسِ یک اتفاق؛ بزرگ می شوی ! روز اول ح سنگین می شود گیج می شوی هرلحظه گمان می کنی دنیا اب می شودوسط سرت و تمام روز دوم چشمهایت تب می کند؛ می سوزد ولی ح دیگر به سنگینیِ دیروز نیست روز سوم امان از روز سوم که وقتي به نیمه می رسد خودت را برمی داری می روی گوشه ای و می باری و می باری و می باری به حال تمام خوش باوری هایت به حال تمام رویاهایت به حال خواستن هایی که خواسته نشد حرف هایی که گفته نشد و دلی که دیده نشد می باری و می باری و می باری و بعد تمام

ادامه مطلب