این روزهای من – هفته آ آبان ماه 1395  

درخواست حذف این مطلب
به نام خدا مدتی هستش که کمتر نوشتم. هر روز که می خوام یک يادداشت بنویسم ، بدلیل گرفتاری های روزمره به تاخير می افته. چون معمولا هر ماه حداقل یک يادداشت منتشر می کنم ، امروز تصمیم گرفتم که هر جوری هست ، در مورد اتفاقات یک و دو ماه اخيرم بنویسم و توی این دفترچه يادداشت آنلاینم ذخیره کنم. - در مجموع ، توی دو ماه اخير ، روزهاي پر فراز و نشیبی رو پشت سر گذاشتم. حدود سه یا چهار بار با دخترم صحبت . به نظر می رسه که توی درس دیکته و کلا توی مشق های مدرسه ، هم

ادامه مطلب  

پاییز بوی مدرسه میدهد .  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این

ادامه مطلب  

چگونه از سختی های زندگی عبور کنیم...  

درخواست حذف این مطلب
چگونه از سختى هاى زندگى عبور کنیم ؟ عبور از فشارهاى زندگى مى تواند عبور از میان آتش باشد ، اشعیا مى گوید اگر به خدا إیمان داشته باشیم ، مى توانیم از میان آتش عبور کنیم و سوخته نشویم . ( خدا ) قول این را نداده که حرارت را احساس نکنیم ، اما قول داده که نخواهیم سوخت . با إیمان و با عیسى به راه رفتن ادامه بده ، تو به سلامت عبور خواهى کرد ، آمین هللویاه اشعیا 43 : 1 - 7

ادامه مطلب  

می نویسم برایت ای همیشه بهاری  

درخواست حذف این مطلب
پاييز با غروبی در گذرِ عبور است یلداٌ زمستان مسافرِ طلوع است بارانیٌ گِرِفتَست ، حالٌ هوایِ پاييز برفیستٌ پٌر از یخ فصلِ پَسِ هر پاييز آرِزویَم بَرایَت بودهِ تا همیشه تا باشی عاری از غم همیشهٌِ همیشه می نویسم برایت ای همیشه بهاری ، زمستانت پٌر از برف ، تا که رِسَد بهاری نویسنده : همیشه فرهاد

ادامه مطلب  

شهر سرد  

درخواست حذف این مطلب
‎ناراحت و عصبانى اومدم پشت در خونه مون ... يادداشت دیدم ... با چسب زخم چسبیده شده بود به در خونه مون !! ‎دوستام بودن !! برام يادداشت گذاشته بودن که ما اومدیم ببینیمت ولى نبودى ، شماره هاشونو نوشته بودن که تماس بگیر ، دلمون برات تنگ شده . ‎یک لحظه لبخند زدم . + دلگیرم از این شهر سرد این کوچه های بی عبور ...

ادامه مطلب  

پاییز...  

درخواست حذف این مطلب
آدم هاى دیار من پاييز را دوست دارند پاييز زمستانى است که تب کرده تابستانى است که لرزه کرده بغضى است که رسوب کرده در شب و لرزه پاييز را مى پرستم پاييز عروس تمام فصل هاى زندگیست یادم باشد پاييز که رسید له نکنم برگ هایى که روزى هزاران بار نفس ارزانى ام مى د...

ادامه مطلب  

ماه مهر  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این

ادامه مطلب  

باز هم اول مهر ، بوی خوب مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این

ادامه مطلب  

پاییز بوی مدرسه می دهد !!!!!!!  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این

ادامه مطلب  

سال تحصیلی جدید مبارک  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این

ادامه مطلب  

بوی ماه مهر بوی مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این

ادامه مطلب  

دخترای کلم سال جدید تحصیلی برهمه شمامبارک.  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این

ادامه مطلب  

متن ادبی مهر  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این

ادامه مطلب  

بوی ماه مهر  

درخواست حذف این مطلب
پ اییز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این

ادامه مطلب  

استفاده از فکر عبور به جای رمز عبور  

درخواست حذف این مطلب
رها تا جایی پیش رفته اند که متخصصان حتی نسبت به امن بودن اثر انگشت برای ورود به سیستم ها هم تردید دارند. دانشمندان را اری جدید ارائه کرده اند که در آن به جای «رمز عبور» می توان با «فکر عبور»…

ادامه مطلب  

lموضوع : پاییز  

درخواست حذف این مطلب
پاييز که بر زبانت جاری میشود دل مخاطب ضعف میرود برای حال هوایش و بدون آن که حرفی زده باشی او زیر باران های پاييزی خیس خواهد شد و غم غریبی بر دلش خواهد نشست! و برگ های ریخته بر زمین زیر پایش د خواهد شد جوری که تو میتوانی صدای خش خش برگها را به وضوح بشنوی، شایدنام پاييز را که بیاورم او دیگر هیچ چیز نشنود جزء صدای نم نم باران آری پاييز خود انبوهی است از واژه ها و من همیشه میترسیدم به او بر بخورد که توصیفش میکنیم که آن چه را که باید با گوشت و پوست و اح

ادامه مطلب  

سبز سبز  

درخواست حذف این مطلب
می خواهم بیایم، فقط بگویم: همین که تو را دارم، دارا ترینم. روزهاي سختي بر من عبور کرد تا من از خودم عبور کنم تا بشکنم فصل های زرد با مدد تو رنگ امید می گیرد و قرارهایی که دیگر به فاصله نمی انجامد و دیگر نمی خواهم سهمی در دلش تن تو داشته باشم مولای من! از این پس آبادم کن سبز سبز ... «دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد» سعدی رحمت الله

ادامه مطلب  

در تکرار ِ پایانِ پاییز.  

درخواست حذف این مطلب
پاييز است. آدم باید ى را داشته باشد که در این عاشقانه فصل، دستش را در جیبِ کـُتَش بُگذارد و قَدَمهاشان صِدا دَهَد روىِ بَرگهاىِ پاييز. باید باد، موها را بِبَرد تا بوىِ موها، بِپیچَد به روىِ یار. باید آدَمى دَستَش را به پاييز دَهد تا عاشِق بِمانَد. پاييز است. تَنهایى، جان میکاهَد ُ پاييز زَخمِ دِلَت را چَنگ میزَنَد.

ادامه مطلب  

همیشه پائیز باقی خواهد ماند....  

درخواست حذف این مطلب
باید کنار خاطره ها ایستاد باید کنار خاطره ثاقب را در گوش ساعات و سال در گوش سالها و سفرها خواند باید تمام سفرها را با نام خاطره آغازید ای خوب روزگار شی در دل هوای با تو بودن در سر هوای تو را دیدن بعد از تو، روزهاي من ستوه و تنهایی است بعد از تو پنجره غمگین است بعد از تو ، خآطره ها و سراب دیدارت بعد از تو سال من قرنی بعد از تو ساعتم سالیست بعد از تو خاطره های تو خواهد ماند بعد از تو.... بی تو.... هر آوازی آواز یاد تو و ....درد پاييز است بعد از تو فصل پاييز

ادامه مطلب  

پاییز در آسمان - مسعود اشجع  

درخواست حذف این مطلب
زمین در گردش مداری خود به دور خورشید با انحراف محوری 23.5 درجه ای پیمایش فصلها را برای مردمان دو نیم کره به تماشا می آورد اما از دید ناظر زمینی در طول سال خورشید در میان صور فلکی تغییر موقعیت داده و در زمانی که خورشید از دید ما از صفحه استوای زمین عبور کرده و به جهت جنوب آسمان میرود آغاز اعتدالین و لحظه شروع پاييز است که این حرکت تا اول انقلاب زمستانی ادامه دارد به عبارت دیگر پاييز نتیجه ظاهری برخورد دو مدار گردش خورشید به دور زمین و دایره عظیمه

ادامه مطلب  

پاییز در آسمان - مسعود اشجع  

درخواست حذف این مطلب
زمین در گردش مداری خود به دور خورشید با انحراف محوری 23.5 درجه ای پیمایش فصلها را برای مردمان دو نیم کره به تماشا می آورد اما از دید ناظر زمینی در طول سال خورشید در میان صور فلکی تغییر موقعیت داده و در زمانی که خورشید از دید ما از صفحه استوای زمین عبور کرده و به جهت جنوب آسمان میرود آغاز اعتدالین و لحظه شروع پاييز است که این حرکت تا اول انقلاب زمستانی ادامه دارد به عبارت دیگر پاييز نتیجه ظاهری برخورد دو مدار گردش خورشید به دور زمین و دایره عظیمه

ادامه مطلب  

سلام پاییز  

درخواست حذف این مطلب
پاييز و عشق ... بهار و فصل عاشقی! پاييز بهاریست که عاشق شده...! سلام به پاييز؛ پادشاه فصل ها فصل عشق و مدرسه فصل انار و مالو باران و شعر و چای... عبور از خیابان های نارنجی... مالو و پرتغال و نارنج و عطر نارنج و سکوت ... عادله 28 آبان 1395

ادامه مطلب  

حالا که پاییز است...  

درخواست حذف این مطلب
حالا من از تو عبور می کنم بی آنکه به سمتی که تو ایستاده ای نگاه کنم حالا من از تو عبور کرده ام بی آنکه به پشت ِ سرم که تو ایستاده ای نگاه کنم حالا وقتیکه از تو عبور کرده ام و از کّنج باغ به سمت دیوارهای شمشاد پیچیده ام تو را نه در دوسوی بغلم می بینم و نه در پشتِ سرم ! این گونه است که : تو دیگر نیستی و من از تو هیچ شکلی ندارم فقط تصویری که از تو در ذهنم مانده است ! حالا من از اقتدار [ دیدن ] فرو می افتم و از معنای دوگانه ی " دیدن " جدا می شوم یعنی که : نه من ت

ادامه مطلب  

حالا که پاییز است...  

درخواست حذف این مطلب
حالا من از تو عبور می کنم بی آنکه به سمتی که تو ایستاده ای نگاه کنم حالا من از تو عبور کرده ام بی آنکه به پشت ِ سرم که تو ایستاده ای نگاه کنم حالا وقتیکه از تو عبور کرده ام و از کّنج باغ به سمت دیوارهای شمشاد پیچیده ام تو را نه در دوسوی بغلم می بینم و نه در پشتِ سرم ! این گونه است که : تو دیگر نیستی و من از تو هیچ شکلی ندارم فقط تصویری که از تو در ذهنم مانده است ! حالا من از اقتدار [ دیدن ] فرو می افتم و از معنای دوگانه ی " دیدن " جدا می شوم یعنی که : نه من ت

ادامه مطلب  

حالا که پاییز است...  

درخواست حذف این مطلب
حالا من از تو عبور می کنم بی آنکه به سمتی که تو ایستاده ای نگاه کنم حالا من از تو عبور کرده ام بی آنکه به پشت ِ سرم که تو ایستاده ای نگاه کنم حالا وقتیکه از تو عبور کرده ام و از کّنج باغ به سمت دیوارهای شمشاد پیچیده ام تو را نه در دوسوی بغلم می بینم و نه در پشتِ سرم ! این گونه است که : تو دیگر نیستی و من از تو هیچ شکلی ندارم فقط تصویری که از تو در ذهنم مانده است ! حالا من از اقتدار [ دیدن ] فرو می افتم و از معنای دوگانه ی " دیدن " جدا می شوم یعنی که : نه من ت

ادامه مطلب  

حال درخت بید...  

درخواست حذف این مطلب
گاهی سختي ها و پیچ و تاب زندگی اونقدر خسته ت میکنه که میمونی ادامه بدی یا بایستی ... گاهی با اتفاقات پیش بینی نشده ای روبرو میشی که حس کیش مات شدن بهت دست میده... اما توکل به خدا که می کنی خیلی آروم میگیری... .... حوالی خواب های من بوی برگ های قرمز و نارنجی درخت گل ما تکثیر می شود طعم خنکای پاييز و بلند و شعرهای ناتمامی که برای تو به انتها می رسد... اما ... حال درخت بید ما چیز دیگری ست... انگار در وزش گاه به گاهی نزدیک پاييز عاشق تر می شود !

ادامه مطلب  

عبور از سر ب ، عبور از بحران!  

درخواست حذف این مطلب
وین رونی کاپیتان منچستر یونایتد سرانجام از رکورد گ نی سر ب چارلتون عبور کرد و تبدیل به بهترین گ ن تاریخ این باشگاه شد.

ادامه مطلب  

پاییز رنگارنگ  

درخواست حذف این مطلب
پاييز امد تا فصلی نو را شروع کند مدتی است که حتی بوی هواهم تغییر کرده وعطر پاييز به مشام می رسدمیتوانیم حس کنیم که هواهم تغییر کرده ولی انگارطبیعت هم می داندکه چه موقع هنگام تغییر ونو شدن است وبه مایاد می دهدکه از تغییر نترسیم به فصل مرکبات وانار رسیدیم فصلی که دانه های زرد و سرخ انار را درکنار هم دارد ونقاش ماهر طبیعت چقدر زیبا رنگ هارا کنارهم میچیند وتازه هر اناری را که می چشیم وحتی هردانه آن طعم متفاوتی دارد .وچند روزی بیشتر به آمدن مهر نم

ادامه مطلب  

منجلاب  

درخواست حذف این مطلب
از من عبور کن از این روح سرگردان مأیوس که از رنج خویش تار می بافد از این منجلاب عطرآلود که از سرفه های خون آلودِ وهم منقبض است از من عبور کن از این وهم توخالی بی پندار که از صدایِ اشیده ی خود هذیان می سراید از این دریایِ بی موج که در خود فرورفته است از این آتشدانِ سردِ فراموش شده بر لبِ ایوانِ خاطره عبور کن عبور کن و خود را به جایی برسان که من نباشم و پنجره ای رو به افق گشوده باشد 24/3/94

ادامه مطلب  

رمزهای عبور پرکاربرد در سال 2015  

درخواست حذف این مطلب
رمزهای عبور پرکاربرد در سال 2015 وقتی صحبت از امنیت اطلاعات به میان می اید بدون شک قرار دادن رمز عبور مناسب اهمیت بسیاری در حفظ فایلها و اطلاعت به شمار می رود. در این میان برخی از رمزهای عبور در میان کاربران تکراری بوده و اغلب از آنها استفاده می کنند. ادامه مطلب

ادامه مطلب