راوی  

درخواست حذف این مطلب
خو ده اید! رویاهاتان پر پنجره باد! پگاه اما اگر به خواب برود شب را پایانی نیست و شهاب باران راوی ندارد پگاه اگر به خواب برود تاریکی ترکمان نمی کند در حضور هزاره ی شب. (نهیب و نجوا، پگاه مصلح-تهران، نشر ثالث،1388)

ادامه مطلب  

من و خیاطی هام...  

درخواست حذف این مطلب
که خونه پگاه اینا بودم پگاه و مامانش چندتا پارچه یده بودن و اوردن نشونم دادن و پگاه گفت یادته چقدر مانتو واسم میدوختی که همه تو میگفتن از کجا یدی و گفت چه بر سر استعدادای خودت اوردی که الان میگی نمیتونم دیگه سمت چرخ برم اصلا... مامانش گفت ارزو سلیقه ت خوبه یه مدل بهم بده با این پارجه ها... و واقعا چرا الان من اینهمه کم طاقت و بی حوصله و بی انگیزه شدم که دستم به هیچ کاری دیگه نمیره.. انگار دور تمام علایقم یه خط قرمز کشیدم...متاسفم واسه خودم...اه یه نگ

ادامه مطلب  

از خواب می پری  

درخواست حذف این مطلب
[از خواب ها پرید، از گریه ی شدید اما ی نبود... اما ی ندید...] از خواب می پرم، از گریه ی زیاد از یک پرنده که خود را به باد داد از خواب می پری از لمس دست هاش و گریه می کنی زیر ِ پتو یواش از خواب می پرم می ترسم از خودم دیوانه بودم و دیوانه تر شدم از خواب می پری سرشار خواهشی سردرد داری و سیگار می کشی از خواب می پرم از بغض و بالشم که تیر خورده ام که تیر می کشم از خواب می پری انگشت هاش در... گنجشک پر... کلاغ پر... پر... پرنده پر... از خواب می پرم خو که درهم است آغوش تو

ادامه مطلب  

ارزش وصل نداند مگر آزرده هجر ....  

درخواست حذف این مطلب
گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود وان چنان پای گرفتست که مشکل برود دلی از سنگ بباید به سر راه وداع تا تحمل کند آن روز که محمل برود چشم حسرت به سر اشک فرو می گیرم که اگر راه دهم قافله بر گل برود ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود موج از این بار چنان کشتی طاقت بش ت که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود سهل بود آن که به شمشیر عتابم می کشت قتل صاحب نظر آنست که قاتل برود نه عجب گر برود قاعده صبر و شکیب پیش هر چشم که آن قد و شمایل ب

ادامه مطلب  

امروز 26 تیر 1395  

درخواست حذف این مطلب
رابطم با پگاه تموم شد . با هر خوب و بدی که داشت . تموم شد . امروز با تنهاییی از خواب بیدار شدم و کارهای خونه رو انجام دادم . مامان بابا مسافرتن . دیروز احسان و یوسف پیشم بودن . اونم تموم شد و امروز یه روز دیگست . میخوام اسم خودمم رو بزارم احیا شده . اما کارهای امروز : 1. ناهار خوردن 2 . وبگردی 3 . رفتن به باشگاه 4. برگشتن به خونه و دوش گرفتن و نظافت و بهداشت 5 . دیدن ریال 6 . خواندن کتاب پ ش دوباره آپدیت میشه امروز .

ادامه مطلب  

ما را همه شب نمیبرد خواب..  

درخواست حذف این مطلب
من ازین شب ها میترسم.. از این شب ها که ذهنم خاموش نمى شود مى ترسم.. بیچاره جسم نیمه جان خواب آلودم ماس کنان غلت مى زند.. کج مى شود.. راست مى شود.. اما مغزم رضایت نمى دهد.. مى خواهد تا ته قصه برود..همین امشب خودش می بُرد.. خودش میدوزد.. و براى روزهاى پیش رو تصمیم گیرى مى کند.. من چه میکنم؟ من فقط میبینمش.. ارام و ت .. خسته و بى حوصله..از او مى خواهم که امشب را تمام کند و به خواب راضى شود و برایش" آى نیید تو اسلیپ" آرکایو را پلى میکنم و اشک روانه از گوشه چشمم را

ادامه مطلب  

به جهنم که همه چیز تو یادم برود  

درخواست حذف این مطلب
به جهنم که همه چیز تو یادم برود سردی و گرمی و پاییزتو یادم برود من به یک جرعه ی آبی که بنوشم مستم به جهنم خُم لبریز تو یادم برود هیچ لایق شیرین نشود جز فرهاد بدرک شوکت پرویز تو یادم برود من که از سردی لبهای تو بیزارشدم پس چه غم؛ شعر دل انگیز تو یادم برود!!؟ مست شیرازم ومن عاشق نرگس هایش عاشقم کرده که تبریز تو یادم برود شب به شب مست نفسهای عزیزی هستم که سبب گشته همه چیز تو یادم برود سیدعباس محسن زاده

ادامه مطلب  

تعبیر خواب ن نا به همراه یادداشت  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب ن نا به همراه یادداشت نا تعبیر خواب - ن نا اگر درخواب بیند ن نا شد، دلیل که در گمراه است. اگر یک چشم او ن نا شد، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر ن نا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود. اگر بیند چشم ی را ن نا کرد، دلیل که آن رااز راه ببرد.... حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن ن نائی در خواب بر شش وجه است. اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم واندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال. ششم: تباهی دین. اگر ن نا

ادامه مطلب  

تعبیر خواب ن نا به همراه یادداشت  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب ن نا به همراه یادداشت نا تعبیر خواب - ن نا اگر درخواب بیند ن نا شد، دلیل که در گمراه است. اگر یک چشم او ن نا شد، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر ن نا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود. اگر بیند چشم ی را ن نا کرد، دلیل که آن رااز راه ببرد.... حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن ن نائی در خواب بر شش وجه است. اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم واندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال. ششم: تباهی دین. اگر ن نا

ادامه مطلب  

خواب  

درخواست حذف این مطلب
خواب وتنها خواب آرامش و سکوت دیدن خواب های آبی و نقره ای یا اصلا خواب ندیدن و هیچ بیدارت نکند نه زنگ ساعت نه صدای سبزی فروش دوره گرد چشم بگشایی و ببینی فرش آفتاب تا وسط اتاق پهن شده است و بی هیچ نگرانی از ساعت و تاریخ دوباره چشم هایت را بر هم بگذاری و باز بخو 30 فروردین 1395

ادامه مطلب  

معجزه می بینم  

درخواست حذف این مطلب
نیمه شب است. نشسته ام در اتاقم . دارم کارهایم را مرور می کنم و به دنبال برنامه ای برای یافتن و انجام رس شخصی ام در این دنیا هستم. سرم را می چرخانم و روی تختم را نگاه می کنم. جاییکه مهدی آرام و خسته از کار روزانه به خواب رفته است. یک ماه پیش چه ی باور می کرد که همسر بی نظیرم در اتاقم روی تخت من به خواب برود و من در کنارش مشغول کار باشم. حواسم باشد که آنچه را سالها از خدا طلب می حالا در کنار خودم دارم. حواسم باشد قدر بدانم و شکرگذار باشم والحمدلله...

ادامه مطلب  

تعبیر خواب - کاسه + خواب کیسه  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب - کاسه + خواب کیسه تعبیر خواب - کاسه محمدبن سیرین گوید: دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی بیند، دلیل بر فروماندگی بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی بود، دلیل بر روزی حرام بود و کاسه قلعی و سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد

ادامه مطلب  

تعبیر خواب - کاسه + خواب کیسه  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب - کاسه + خواب کیسه تعبیر خواب - کاسه محمدبن سیرین گوید: دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی بیند، دلیل بر فروماندگی بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی بود، دلیل بر روزی حرام بود و کاسه قلعی و سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد

ادامه مطلب  

عید نوروز باستانی 1395 بر همگان مبارک  

درخواست حذف این مطلب
و زمین ، درختان رازهای رنگارنگ وعطرآگین خویش را نثار نگاه ما میکنند و تنها خداست که میداند “بهترین” در زندگیت چگونه معنا میشود .پروردگارا ، در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانمان آرامش ، به بیداریشان آسایش ، به زندگیشان عافیت،به عشقشان ثبات ، به مهرشان وفا ، به عمرشان عزت ،به رزقشان برکت ، و به وجودشان صحت عطا بفرما ، آمین. آموزشگاه صنایع غذایی دارچین حضور سبز شما عزیزان و همراهان همیشگی این آموزشگاه را در سالی که گذشت ارج می نهد و امی

ادامه مطلب  

این ۵ غذا را قبل از خواب نخورید  

درخواست حذف این مطلب
با شروع ماه مبارک رمضان خواب مناسب تبدیل به یکی از چالش های مردم می شود. از آنجایی که وعده افطار به زمان خواب بسیار نزدیک است، پس باید مواظب آنچه می خورید باشید، برخی غذاها هستند که شاید مانع خو دنتان شوند و فکر نمی کنم هیچ دوست داشته باشد وعده سحر را از دست بدهد. 1- غذاهای چرب و چیلی غذاهای چرب و سنگین نه تنها باعث می شود روز بعد احساس خستگی کنید، بلکه باعث خواهند شد معده بیش از حد به کار گرفته شود تا تمام آن غذا را هضم نماید. از غذاهایی مانند فس

ادامه مطلب  

وج کاروان سیدال (ع) از مکه به سوی کربلا  

درخواست حذف این مطلب
وج کاروان سیدال (ع) از مکه به سوی کربلا دگر چه باغ و درختی بهار اگر برود چه بهره از دل دیوانه یار اگر برود حجاز، بر قدِ سروِ که تکیه خواهد کرد؟ به سوی دشت طف آن کوهسار اگر برود مگر به معجزه، زمزم نخشکد از گریه مُراد این همه چشم انتظار اگر برود چگونه ماه به گِرد زمین طواف کند دلیل گردش لیل و نهار اگر برود بعید نیست شغالان به شهر پای نهند و شیرِ عرب، زین حصار اگر برود به زیر تیغ ستم کار کاهلان زار است حسین یکّه به آن کارزار اگر برود ز غم دو چشم پیمبر

ادامه مطلب  

خواب  

درخواست حذف این مطلب
چند شبه که می خوام یه پست بنویسم اما خواب... خواب مثل نسیمی خنک میرسه و منو با خودش میبره به عالم رویاهای شیرین و کابوس های سرد. کربن: خوابم میاد... کربن: خستگیه عجیبی اینروزا منو احاطه کرده ، یه جای دنج میخوام برای یه خواب آروم... شپخل

ادامه مطلب  

الکلی  

درخواست حذف این مطلب
صبح یک روز من از پیش خودم خواهم رفت بی خبر با دل درویش خودم خواهم رفت می روم تا در میخانه کمی مست کنم جرعه بالا بزنم آنچه نبایست کنم بی خیال همه باشم و دریا باشم دائم الخمر ترین آدم دنیا باشم آنقدر مست که اندوه جهانم برود استکان روی لبم باشد و جانم برود ساقیا در بدنم نیست توان جام بده گور بابای غم هر دو جهان جام بده برود هر که دلش خواست شکایت د شهر باید به من الکلی عادت د

ادامه مطلب  

تو چه میدانی  

درخواست حذف این مطلب
پاییز از راه رسیده و تو چه می دانی روزهایی که بدون تو می گذرد یعنی چه!؟ و تو چه می دانی نیمه شب ح چشمانت خواب را آشفته می کند یعنی چه !؟ و تو چه می دانی با آه بلند از خواب بیدار شدن یعنی چه!؟ و تو چه می دانی پرسه زدن های در پیاده رو شلوغ و چشم دوختن به سنگ فرش یعنی چه !؟ و تو چه می دانی در ایستگاه مترو بنشینی و قطار ها یک به یک از مقابلت عبور کنند و از جایت تکان نخوری یعنی چه!؟ و تو چه می دانی وسط خیابان یادت برود مقصدت کجا بود یعنی چه!؟ و تو چه می دانی با

ادامه مطلب  

بوی ماه مهر  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسه از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه باز می بینم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسه

ادامه مطلب  

پاییز  

درخواست حذف این مطلب
آدم، یکجایى باید دست از همه چیز بکشد و برود. برود تا به آرزوهایش برسد. آدم یکجایى باید از جانش مایه بگذارد حتى. باید هرچه دلتنگى دارد را در جاده رها کند. شیشه ى اتوبوس را باید بغل کند و تمام اشکهایش را یکبار براى همیشه، به آغوش اتوبوس بکشاند. آدم باید برود. اضطراب اشکها جاریست به قلبم. میخواهند بمانند. اما حس ششم اشکهایم قوى ست. میدانند رهایشان میکنم. در جاده. با درد. رهایشان میکنم. آدمى باید برود.

ادامه مطلب  

خو دن اسب ها  

درخواست حذف این مطلب
اسب ها می توانند به صورت ایستاده و نشسته بخوابند. آن ها به دلیل زندگی در دنیای آزاد پیشفرض یاد گرفته اند که چگونه به خواب سبک روند در حالی که ایستاده اند ودرحال چرت زدن بر زمین نیفتند.یک اسب هنگامی که در یک دسته با دیگر اسب ها است بهتر می خوابد چون در این هنگام برخی به خواب می روند و برخی دیگر آماده و بیدارند و نگهبانی می دهند. اگر اسب تنها گذاشته شود نمی خوابد چون به صورت غریزی یاد گرفته است که مراقب خطر باشد و پیرامون را نگاه کند. برخلاف انسان،

ادامه مطلب  

سهراب_سپهری  

درخواست حذف این مطلب
زندگی چیزی نیست؛ که لب طاغچه ی عادت از یاد برود. زندگی؛بعد درخت است به چشم ه. زندگی تجربه ی شب پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطار است که در خواب پلی می پیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیما. خبر رفتن موشک به فضا؛ لمس تنهایی «ماه»؛ فکر بوییدن گل در کره ای دیگر.

ادامه مطلب  

هشتگ سیصد و سی و نه(اینبار حتما)  

درخواست حذف این مطلب
لطفا آن یک نفر! از این کپکی که عین پاندا هرجا میرسد ولو میشود؛پنی سلین را کشف کن! دلم میخواهد یک روز بزنیم بیرون آیسان لاتی راه برود؛پریا قاه قاه از ته دل بخندد؛مهسا (حالا اصلش را نمیگویم) خسته راه برود؛ من هم دستهایم در جیبم باشد و با لبخندی

ادامه مطلب  

بوی ماه مهر از قیصر امین پور  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسه از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه باز می بینم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسه

ادامه مطلب  

تأثیر بر بهداشت خواب  

درخواست حذف این مطلب
هر انسان طبیعی در حدود 3/1 عمر خود را در خواب به سر می برد و تاثیر خواب بر روان و جسم انسان از دانسته های مسلم علم پزشکی است . بطوریکه امروزه تغییرات خواب انسان از پیش آگهی های مهم و قابل توجه در زمینه ابتلا به بیماریها ، به حساب می آید ادامه مطلب.....

ادامه مطلب  

فوائد روغنها  

درخواست حذف این مطلب
روغن ریحان؟ فلج و درد زانو را نافع است . صفت آن : آب ریحان دو جزو و روغن کنجد یک جزو بجوشانند تا آب برود و روغن بماند. بعد شبها موقع خواب این روغن را به پاها و زانو بمالندوکیسه آب گرم هم روی زانوها بگذارند درد زانو و پا درد را تسکین می دهد با آرزوی سلامتی

ادامه مطلب  

یک خوابنامه ....  

درخواست حذف این مطلب
اشتباه نیمه شب، خوابِ راه می بینم خواب یک پرتگاه می بینم خواب یک تازیانه روی سرم خواب زخمی سیاه می بینم خواب مُهری درشت روی تنم روی مُهرش نگاه می بینم در پس این نگاه و برگ و یراق چشم یک پادشاه می بینم خواب رفتن به ناکجایی دور خواب رفتن به چاه می بینم پادشاه بزرگ مرده و من مُلک را بی پناه می بینم جای لبخند و بوسه روی لبش خوف و خشمی تباه می بینم بر سرشاه کهنه دستاری شکل یک شبکلاه می بینم روی این شبکلاه، پنجه ی ماه گرد آن، خون ماه می بینم خوابهایم ش

ادامه مطلب  

روزتان شمس آلوده (هفتم مهر ماه بزرگداشت شمس تبریزی )  

درخواست حذف این مطلب
درود در لحظه بر آمدن خورشید در هفتمین پگاه مهر آلود روز بزرگداشت شمس را به دیده ی ارج می نهیم روزگارتان شمس آلود نکته ی زیبا اینکه در سال های اخیر هفتم مهر را که روز آتش نشانی بود روز شمس انتخاب کرده اند که خودش آتش افزای جان مولوی بود . به راستی آتش نشان این آتش کیست ؟

ادامه مطلب  

حاجی  

درخواست حذف این مطلب
یک خانمی باردار بود و همسرش به او گفت بیا نرویم کربلا ممکن است بچه از دست برود. کربلا رفتند حال خانم بد شد و گفت بچه مرده. این خانم با آرامش تمام گفت درست می شود فقط کارش این است که بروم کنار ضریح حسین بعد خودشان هوای مان را دارند. در کنار ضریح حسین وقتی چند وقت گریه کرد خواب دید که بانویی یک بچه را توی بغلش گذاشته از خواب که بلند شد گفت این بچه همان بچه ای که مرده بود نیست؛ معجزه شده؛ می دانید این خانم کیست؟ مادر حاج ابراهیم همت که وقتی سر بچه اش

ادامه مطلب