شبکههای اجتماعی تغییر یا تهدید!؟  

درخواست حذف این مطلب
آدم هاخودشان شبکه های اجتماعي را می گردانند زیرا پيام های تولیدی این شبکه ها انبوه نیستند. پيام هایی که متکی به افراد و گروه های کوچک هستند و هر روز نیز تغییر می کنند. اگر ما این ویژگی های شبکه های مجازی را درست درک کنیم، با آنها به گونه صحیح و مفید تعامل می کنیم شبکه های اجتماعي که ، توییتر و اینستاگرام قهرمانان آنها هستند، حالا همه جا حضور دارند. تهران و شهرستان هم ندارد؛ نسل جدید و بخشی از نسل قدیم به کلی دلبسته و کاربر فعال آن هستند؛ پدیده

ادامه مطلب  

فرهنگ اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
فرهنگ اجتماعي رفتار شهروندی، رفتاری است که انسانهای جامعه مدرن باید آن را رعایت کنند. امروزه تغییر و تحول آن قدر زیاد است که خیلی از افراد، نمی توانند با تکنولوژی و ا امات زندگی مدرن کنار بیایند و یا اینکه با دلیل عادی و طبیعی شدن زندگی روزمره، به آن فکر نمی­کنند. اما واقعیت آن است که رفتار افراد، نقش مهمی در تداوم ساختارهای اجتماعي ایفاء می­کند و انسان مدرن برخلاف انسان جامعه سنتی، نیازمند باز شی هر روزه در رفتار و اعمال خود است تا بتواند،

ادامه مطلب  

برگزاری همایش بررسی ابعاد حقوقی و روانشناسی ارتباطات در شبکه های اجتماعی مجازی در پیام نور چ  

درخواست حذف این مطلب
همایش بررسی ابعاد حقوقی و روانشناسي ارتباطات در شبکه های اجتماعي مجازی در تاریخ 12-8-94 در محل سالن اجتماعات پيام نور چناران با حضور دانشجویان و اساتید برگزار گردید. در این همایش دادستان چناران آقای اشراق در خصوص انواع جرایم در فضای سایبری به شرح برخی از تجارب خود در این خصوص پرداختند.همچنین نکات بسیار مهمی جهت افزایش ایجاد امنیت در این شبکه ها و پیشگیری از هرگونه آسیب و شدن در این فضاها را متذکر شدند. همچنین سرکارخانم بذری کارشناس ارشد روانش

ادامه مطلب  

خبرهای خوش برای بیمه شدگان تامین اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
حذف ا ام مراجعه بیمه شدگان براي دریافت دفترچه درمانی به شعب خاص، تقسیط پرداخت حق بیمه دوران سربازی، افزایش خدمات بیمه ای ارتز و پروتز، بازنشستگی متقاضیان با سابقه زیر ۱۰ سال، پرداخت ۵ درصد مانده افزایش حقوق مستمری بگیران در ماه آینده و استخدام ۱۰۶ نفر در تامین اجتماعي استان، مهم ترین خبرهای خوش مطرح شده در نشست خبری مشترک مدیر کل تامین اجتماعي استان و مدیر درمان تامین اجتماعي اسان رضوی بود که روز گذشته به مناسبت هفته تامین اجتماعي برگزار

ادامه مطلب  

خبرهای خوش برای بیمه شدگان تامین اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
حذف ا ام مراجعه بیمه شدگان براي دریافت دفترچه درمانی به شعب خاص، تقسیط پرداخت حق بیمه دوران سربازی، افزایش خدمات بیمه ای ارتز و پروتز، بازنشستگی متقاضیان با سابقه زیر ۱۰ سال، پرداخت ۵ درصد مانده افزایش حقوق مستمری بگیران در ماه آینده و استخدام ۱۰۶ نفر در تامین اجتماعي استان، مهم ترین خبرهای خوش مطرح شده در نشست خبری مشترک مدیر کل تامین اجتماعي استان و مدیر درمان تامین اجتماعي اسان رضوی بود که روز گذشته به مناسبت هفته تامین اجتماعي برگزار

ادامه مطلب  

شیوه های تربیتی والدین و ارتباط آن در رشد اجتماعی ک ن پیش دبستانی  

درخواست حذف این مطلب
چکیده: انسان اص ا موجودی است اجتماعي و جاذبه اجتماعي رشد کودک پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می دهد. لازمه زندگی اجتماعي، آمادگی روانی، برخورداری از مهارتهای اجتماعي، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعي است. بدون تردید از نظر اجتماع مهم ترین بعد شخصیت افراد، بعد اجتماعي شخصیت افراد است و در یک کلام، خانواده، اساسی ترین بستر رشد شخصیت مطلوب ک ن است. بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و ش

ادامه مطلب  

نظریه های یادگیری اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
نظریه های یادگیری اجتماعي چگونگی یادگیری اجتماعي در این مبحث باید توجه داشت که مفاهیم یادگیری اجتماعي و نظریه شناخت اجتماعي به یک معنا به کار می روند. با آنکه در دانش روان شناسی اصطلاح یادگیری اجتماعي براي همگان دارای معنای کاملاً روشنی است و هر در نظر نخست به مفهوم و کاربرد آن پی می برد، اما براي توضیح بیشتر، یادگیری اجتماعي به آن گونه رفتارهایی گفته می شود که در میان افراد جامعه و محیط دارای جنبه تعاملی باشد. بعضی از این رفتارها ممکن است

ادامه مطلب  

حسابداری مسئولیتهای اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
چکیدهدر این مقاله با مروری بر تاریخچه حسابداری مسئولیتهای اجتماعي ، به توصیف مفهوم آن به عنوان بخشی از دانش حسابداری و اه آن خواهیم پرداخت. همچنین به مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعي و معیارهای موجود براي تفکیک هزینه های اجتماعي از هزینه های اقتصادی واحد تجاری و در پایان به دو روش تهیه گزارش اجتماعي ، اشاره خواهیم داشت.

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

سیروان نوید بخش است  

درخواست حذف این مطلب
حرکت به سمت نرم خبر ، فیچر نویسی و رو مه نگاری اجتماعي مهمترین رویداد و اتفاق در حوزه رو مه نگاری در کردستان بود.سال 93 براي رو مه نگاری منطقه نوید بخش بود.نویدی که از صفحه آغازین سیروان شروع شد و نسیم آبیدر آن را به ارمغان آورد. حرکت هفته نامه "سیروان" به سمت این نوع نوشتار وقالب ، استفاده از عناصر چرا وچگونه، انتشار مطالب اجتماعي با رویکرد تحلیل و بررسی معضلات وآسیبهای اجتماعي وحرکت به سمت رو مه نگاری اجتماعي از جمله مواردی بود که سیروان به آ

ادامه مطلب  

سیروان نوید بخش است  

درخواست حذف این مطلب
حرکت به سمت نرم خبر ، فیچر نویسی و رو مه نگاری اجتماعي مهمترین رویداد و اتفاق در حوزه رو مه نگاری در کردستان بود.سال 93 براي رو مه نگاری منطقه نوید بخش بود.نویدی که از صفحه آغازین سیروان شروع شد و نسیم آبیدر آن را به ارمغان آورد. حرکت هفته نامه "سیروان" به سمت این نوع نوشتار وقالب ، استفاده از عناصر چرا وچگونه، انتشار مطالب اجتماعي با رویکرد تحلیل و بررسی معضلات وآسیبهای اجتماعي وحرکت به سمت رو مه نگاری اجتماعي از جمله مواردی بود که سیروان به آ

ادامه مطلب  

پاشایی و حواشی  

درخواست حذف این مطلب
چند روز قبل مراسم چهلم مرحوم مرتضی پاشایی برگزار شد. چهل روز گذشت و کماکان درخصوص پدیده کم نظیر حضور مردم در مراسم تشیع وی، شاهد قلمفرسایی، سخنرانی، جلسات نقد و بررسی و... هستیم. چهل روز گذشت و هنوز جامعه روشنفکری و صاحب نظران اجتماعي در شوک این پدیده هستند. از سخنان جنجالی آقای اباذری گرفته تا نقدهای صریحی که بر سخنرانی ایشان رفت و جو ه هایی که از سوی خانواده مرحوم پاشایی به این سخنان داده شد همه حاکی از دغدغه های جدی براي واکاوی این جریان دا

ادامه مطلب  

شبکه های اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
این روزا کم میام اینجا چون فکر و ذکرم جای دیگه است گاهی تصمیم می گیرم کلا تعطیلش کنم خصوصا اینکه شبکه های اجتماعي پر و پیمانی بوجود اومده هر چند من فعلا فقط از وایبر استفاده می کنم! من هم احتمالا عضو یکی از این شبکه ها خواهم شد و در اون صورت باز هم یادداشت هایی می فرستم به نظرم صاحب قصد نداره هیچ تغییری براي گرایش بیشتر مخاطب ها و اعضاء داشته باشه.. نه ببخشید منصرف شدم.. نمی خوام ی به واسطه نداشتن شبکه اجتماعي به زحمت بیفته فعلا همینجام فقط شاید

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

درخواست حذف این مطلب
در لغت نامه دهخدا خشونت اینگونه بیان شده است: خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است. اما در منابع دیگر اینگونه آمده است: معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی د

ادامه مطلب  

مقاله خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

تناقض درباره ن تفکیک در ، حضوردر یوم !  

درخواست حذف این مطلب
رمان_آرش عسکری: مشکلات مربوط به ن به عنوان سرمایه های بزرگ اجتماعي مورد توجه همه ت های خواستار پیشرفت و توسعه بوده و هست. مشکلاتی که اگر به آنها رسیدگی نشده و مرتفع نشوند نیمی از جامعه را با چالش مواجه می کند و عاملی براي عدم پیشرفت و توسعه انسانی و اجتماعي خواهد بود. در همین خصوص و در مورد چالش هایی که ت های نهم و دهم براي این حوزه به وجود آورده اند، زهرا شجاعی با آرمان به گفت و گو پرداخت که در ادامه می خوانید:

ادامه مطلب  

لباس از منظر چه خصوصیات و ویژگیهایی باید داشته باشد؟  

درخواست حذف این مطلب
یا بَنی‏ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباساً یُواری سَوْآتِکُمْ وَ ریشاً وَ لِباسُ َّقْوى‏ ذلِکَ خَیْرٌ ذلِکَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ (اعراف ،26) «ای فرزندان آدم! لباسی براي شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست اما لباس پرهیزگاری بهتر است! اینها ( همه ) از آیات خداست ، تا متذکّر ( نعمتهای او ) شوند!» پوشش یکی از شئون انسانی است و این شأن انسان به خصوصیات متفاوت فردی، اجتماعي وی مربوط می شود و می

ادامه مطلب  

تعریف کلی خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

ی متفاوت  

درخواست حذف این مطلب
اجتماعي "هیس دخترا فریاد نمی زنند" را دیدم بسیار تکان دهنده بود در لایه بنهان جامعه حوادثی رخ می دهد که درصورت عدم اقدام موثر منجر به ضایع شدن سرمایه ها ی انسانی می شوند زنک هشداری براي خانواده ها با این مضمون که فرزندان خود.را دریابند و انها را جدی ب ند و این سوال که قانون براي انسان است یا انسان براي قانون؟!

ادامه مطلب  

روز جهانی پُست  

درخواست حذف این مطلب
پست، کهن‏ترین و گسترده‏ترین نوع ابزار ارتباطی بین مردم یک کشور با نان دیگر سرزمین‏ها و مناطق جهان است. جوامع رشد یافته، براي تحقق توسعه خود، به شبکه ارتباطی توجه داشته و روی آن برنامه‏ریزی کلان کرده‏اند. پست یکی از عمده‏ترین نهادهای اجتماعي بازمانده از ادوار کهن است. پيام و پيام‏رسانی به عنوان یک نیاز اجتماعي، از آغاز زندگی شهرنشینی، همواره مطرح بوده است و پست به منزله تامین کننده این نیاز، از دیرباز نقش تعیین کننده‏ای در زندگی اجتما

ادامه مطلب  

تاثیر دین باوری در زندگی فردی و اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
چکیده: دین به عنوان مقوله ایی در زندگی انسان در تمامی شئون و روزنه های وجودی او اثر می گذارد و انسان نیز از آن متاثر می گردد. این تاثير و تاثر هم در جنبه های فردی انسان است وهم در جنبه های اجتماعي. شهید مرتضی مطهری (ره) در کتاب انسان و ایمان به بررسی تاثير دین در زندگی انسان ، برخی از آثار فردی دین را بیان می دارد. این نوشتار با الهام گیری از روش در بیان فواید دین ، چند عنوان دیگر نیز بدان افزوده است. این فواید به این جهت از جانب دین نشئت می گیرد که

ادامه مطلب  

تفرد (ادامه اجتماعی شدن )  

درخواست حذف این مطلب
تفرد یونگ راجع به انسان هزاره سوم دستاوردهای مهمی از لحاظ روانشناسي و اجتماعي دارد. از نظر یونگ، تفرد یا individuation فرایندی است که باید در زندگی رخ دهد تا ما انسانهای کاملی شویم. در واقع ما قبل از متفرد شدن نیمه انسانیم؛ انسان بودن براي ما یک امکان بالقوه است نه بالفعل. آنچه در ابتدا بالفعل است حیوان بودن ماست. اما فقط عده ای از ما انسان

ادامه مطلب  

چگونه میتوان به جوانان نزدیک شد؟  

درخواست حذف این مطلب
در مورد جوانان و حتی براي خود جوانان در هر جائیکه سخن از جوانان شده منظور اکثریت جوانان است و اقتضای سنی بر آن حاکم است همیشه استثناهایی هم وجود دارد اما همه دانشمندان و صاحب نظرانی که در مورد جوانان سخن رانده اند خود روزی جوان بوده و همین مراحل جوانی را پشت سر نهاده اند لذا از جوانانی که نسبت به این مطالب اعتراض خواهند کرد پوزش میطلبم و آن را نیز تقویم سنی شان قلمداد میکنم اما یقین دارم دهها سال بعد با این نوشته ها موافق خواهند بود. تفکر انسا

ادامه مطلب  

«مصاحبه همکار داروساز مدیریت درمان گلستان با رادیو استانی»  

درخواست حذف این مطلب
به مناسبت پنجم شهریور سالروز ولادت حکیم بزرگ ایرانی، زکریای رازی که تحت عنوان روز داروساز نامگذاری شده است، محمد تشکری داروساز شاغل در دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعي استان گلستان از سوی صدا و سیمای استان و با هماهنگی روابط عمومی مدیریت درمان جهت مصاحبه دعوت و علاوه بر تبلیغ و ترویج فرهنگ مصرف دارو، به شرایط فعلی و تلاشهای سازمان تأمین اجتماعي در راستای تحت پوشش قرار دادن داروهای گران قیمت بیماران خاص اشاره کرد و افزود: سازمان تأمین اجتما

ادامه مطلب  

بیت رایگان به سبک اجتماعی و دیس لاو  

درخواست حذف این مطلب
بیت رایگانی به سبک اجتماعي رو براي آماده که به درد دیس لاو هم می خوره... اما از من می شنوید بکشید بیرون از سبک دیس لاو چون آینده نداره خودتون رو به کارایی که آدم رو تو فکر فرو می بره نزدیک کنید کارایی که به چالش کشیده بشه ... سطحی نباشه! from picofile special upload city down

ادامه مطلب  

آثار اجتماعی روزه  

درخواست حذف این مطلب
رمضان ماه خدا و بهار قرآن است. در این ماه، زمینه پالایش درون و اصلاح بیرون و بهره مندی از رحمت خداوند براي همگان فراهم می شود. این ماه به دلیل فضیلت منحصر به فردش نسبت به سایر ماه های سال، براي روزه داری انتخاب شده است. در آموزه های دینی و آثار باقی مانده از بزرگان دین و تحقیقات بسیاری از دانشمندان و پزشکان به اهمیت و آثار و پيامدهای مثبت هیچ عبادتی همانند روزه اشاره نشده است. روزه عملی است که در صورت تحقق دقیق، با توجه به شرایط و معیارهای یک رو

ادامه مطلب  

امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات  

درخواست حذف این مطلب
پیش گفتار ،مکتبی جامع و آیینی کامل است که هم براي ویژگی های زندگی فردی انسان و هم براي شکل دهی به روابط سالم اجتماع، برنامه ریزی کرده است. از طرفی، بیشتر دستورات دین ،حتی در بخش هایی که به احکام عبادی و تنظیم رابطه ی فرد با خدایش پرداخته، از جنبه ای اجتماعي نیز برخوردار است . رفتارهای شخصی افراد ،گرچه در مرحله نخست تأثیر مستقیم بر روح و روان شخص بر جای می گذارد، اما از محدوده ضمیر فرد فراتر می رود و به اجتماع نیز می رسد. خصوصیات فردی و خلقیات ش

ادامه مطلب  

شاخص هایی برای سرمایه های مذهبی  

درخواست حذف این مطلب
اگر بخواهیم در باره سرمایه مذهبی و یا آثار آن بر سایر متغیرها و پدیده­ های اقتصادی و اجتماعي به صورت تجربی مطالعه کنیم و بررسی­ هایی انجام دهیم, نیازمند تعریف متغیرهایی براي این عامل و داشتن شاخص­هایی براي اندازه­ گیری آن هستیم. در اینجا این پرسش مطرح می­شود که چه شاخص­ها و متغیرهایی می­توان براي اندازه­ گیری مقدار سرمایه مذهبی تعریف کرد و آیا مقادیری براي چنین شاخص­ هایی در جامعه وجود دارد؟

ادامه مطلب  

لیست منابع در خصوص رفاه اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
آراسته خو، محمد( 1374 ). تأمین و رفاه اجتماعي، تهران: انتشارات پيام نور. باری، نورمن( 1380 ). رفاه اجتماعي، ترجمه اکبر میرحسینی، مرتضی نور بخش، تهران: انتشارات سمت. جغتایی، محمد تقی(1387). رفاه اجتماعي ساختار و عملکرد، تهران: علوم بهزیستی و توانبخشی. زاهدی اصل،محمد ( 1381 ). مبانی رفاه اجتماعي، انتشارات علامه طباطبایی. میجلی، جیمز ( 1378 ). رفاه اجتماعي در جهان، ترجمه محمد تقی جغتایی، تهران: علوم بهزیستی و توانبخشی. فیتزپتریک، تونی ( 1381 ). نظریه های رفاه، تر

ادامه مطلب  

کدام معلم کارآمد است؟ معلم اثر بخش کیست ؟  

درخواست حذف این مطلب
کدام معلم کارآمد است؟ معلم اثر بخش کیست ؟ معلمی شغل مهمی است که ضرورت آن بر ی پوشیده نمی باشد .این ضرورت از نظر مولفین ،عمدتا شکل دهی تجربیاتی است که منجر به تغییرات مطلوب رفتاری در دانش آموختگان می شود .بخاطر همین ضرورت آشکار است که نقش معلم جنبه نهادی پیدا کرده و بسیاری از گروههای اجتماعي و افراد و دانشجویان و دانش آموختگان مختلف ،انتظارات کلی مشخصی از آنچه که یک معلم هست و باید باشد دارند .اما به نظر می رسد انتظارات کلی مورد نظر در عمل دچار

ادامه مطلب  

چرا خدا کاملا بی نیاز است؟چرا نیاز، برای خدا نقص است؟  

درخواست حذف این مطلب
شاید خدا نیاز داشته باشد ، و خودش هم آن نیاز ها را براي خودش برآورده کند؟ الف: به اصطلاح واجب الوجود می باشند یعنی وجود در ذات آنها بوده و به هیچ عنوان عدم نمی پذیرند این دسته براي به وجود آمدن نیازی به موجود دیگر ندارند و اصلاً عدم براي آنها معنا ندارد تا از جانب دیگری به وجود آیند و طبیعی است موجوی که چنین باشد همه کمالات را دارد و تغییر، جابجائی و فقدان و تکامل و... براي آنها معنا ندارد.

ادامه مطلب  

دلایل ایجاد فاصله فکری در خانواده  

درخواست حذف این مطلب
اختلاف سلیقه که در بسیاری از خانواده ها به چشم می خورد، اغلب به کشمکش و تعارض بین والدین و فرزندان منجر می شود. چون پدر و مادر سعی می کنند خواسته فرزند خود را نادیده بگیرند و عقيده خود را به او تحمیل کنند. در مقابل نوجوان هم به هر طریقی مقاومت می کند براي آنکه دوست دارد به خاطر دل خودش زندگی کند و سلیقه، اعتقادات و ارزش های خود را به کار ببندد. به همین دلیل نافرمانی می کند و تعارض به وجود می آورد. تعارض بین فرزند و والدین از سن دو سالگی شروع می شو

ادامه مطلب  

خشونت خشونت می اورد  

درخواست حذف این مطلب
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقای

ادامه مطلب  

حضوردانشجوی در اولین نشست سالیانه انجمن های علمی-دانشجویی کشور  

درخواست حذف این مطلب
دانشجوی پيام نور شیرازدراولین نشست سالیانه و انتخابات مجمع عمومی اتحادیه های انجمن های علمی-دانشجویی روانشناسي و مشاوره کشور شرکت کرد.به گزارش روابط عمومی پيام نور شیراز ، اولین نشست سالیانه و انتخابات مجمع عمومی اتحادیه های انجمن های علمی-دانشجویی روانشناسي و مشاوره کشوربه میزبانی فردوسی برگزار شد.در این نشست مریم هنرمند حقیقیان ، دانشجوی رشته روانشناسي و دبیر انجمن علمی روانشناسي و علوم تربیتی پيام نور شیراز به نمایندگی از دبیران ان

ادامه مطلب  

مساجد بزرگ و زیبا ، علامت پویای و رشد اقتصاد جامعه است.  

درخواست حذف این مطلب
بهترین قدم، قدم برداشتن به سوی مسجد است. بهترین قدم براي ازدواج می باشد و قدم براي مسجد از آن هم ثوابش بیشتر است. زیرا واسطه شدن براي ازدواج ثوابش یک حورالعین است ولی به سوی مسجد قدم برداشتن هر قدمش یک حورالعین پاداش دارد. همچنین ازدواج یک مشکل اجتماعي را حل می کند ولی مسجد چندین مشکل را حل می کند. بحار، ج 8، ص 173. فرادی در آن اولی از جماعت بیرون از آن است. اهل آن مورد غبطه اموات هستند. (رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً ... مؤمنون، 99 و 100 ما من یوم الا و ملک

ادامه مطلب  

ن و آسیب های اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
ن و آسیب های اجتماعيمقدمه: مسئله مربوط به آسیب های اجتماعي از دیر باز در جامعه بشری مورد توجه شمندان بوده است و امروزه جوامع گسترده به دلیل پیچیدگیهای خاصی که در این نوع جوامع وجود دارد، با مشکلات و مسائل فراوانی در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعي روبرو هستند و همیشه همراه با پیشرفت با انواع آسیب های اجتماعي روبرو هستند. نظیر: خودکشی، اعتیاد، خشونت علیه ن، انحرافات ، فقر، بیکاری، کودک آزاری و ... در این میان نیز زن به عنوان یک موجود عاطفی و ح

ادامه مطلب  

مهارت شیدن  

درخواست حذف این مطلب
ادوارد دوبنو می گوید: « شیدن می تواند مانند هر مهارت دیگری توسعه یابد.» زیرا شیدن به عقيده او یک «مهارت» است. او چند تکنیک مفید براي آموزش مهارت های شیدن ایجاد کرده است.چرا ما باید مهارتهای شیدنمان را توسعه دهیم؟فواید توسعه توانایی شیدن زیاد هستند. با توسعه مهارتهای شیدن یک نفر می تواند به موفقیت دست یابد، می تواند در زندگی اجتماعي بدرخشد، می تواند به تکامل اجتماعي واقتصادی و امثال آنها دست یابد. با توسعه توانمندی های فکر ، امکان تغییر و بهب

ادامه مطلب  

نطنز/ برگزاری همایش یکروزه " پیشگیری از اعتیاد " در پیام نور مرکز نطنز  

درخواست حذف این مطلب
به همت واحد پیشگیری اداره بهزیستی نطنز و امور فرهنگی پيام نور شهرستان نطنز امروز 25 مهرماه سالجاری همایش پیشگیری از اعتیاد با حضور روسای ادارات بهزیستی ، کارتعاون و رفاه اجتماعي ، ارشاد ی ، بنیاد شهید ، رییس پلیس و دبیر ستاد مبارزه با و نمایندگان حوزه بسیج خواهران و جوانان داوطلب هلال احمر نطنز و رییس و اساتید و جمعی از دانشجویان در سالن همایشهای این برگزار شد . در ابتدای این مراسم حمیدی رییس پيام نور نطنز ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از اداره بهز

ادامه مطلب  

دموکراسی کشمکشی  

درخواست حذف این مطلب
« د جمعی» برآیند نیروهایی است که از کانون نهادهای اجتماعي می گذرد و از این طریق تحت تاثير و کنترل نهادهای قرار می گیرد. اما قدرت حاکمیتِ خود را از پنهان ساختن این رابطه، و خودبنیاد و مستقل دانستن امر اجتماعي تثبیت می کند. « د جمعی» که مبتنی بر رسوب تاریخی روابط قدرت است، به عنوان بنیاد طبیعی و مشروع (و مشروعیت بخشِ) امر معرفی می شود، و سیاست مخالفین خود را این چنین در این حلقه گرفتار می کند.

ادامه مطلب  

تفکـر و تأملـی بـر شعـار سـال 1393(فرهنگ و اقتصاد باعزم ملی و مدیریت جهادی):قسمت2  

درخواست حذف این مطلب
ارتباط بین مولفه های چهارگانه شعار سال 1393: همانطوری که می دانیم همه زیر سیستم های ابر سیستم اجتماعي با همدیگر در کنش و واکنش هستند یعنی اینکه همه سیستم های اجتماعي از همدیگر تاثير پذیر و بر همدیگر تاثير گذارند ،اما شدت تاثير گذاری و تاثير پذیری سیستم ها از همدیگر ی ان نیستند ولذا در همین راستا می توان گفت که اقتصاد و فرهنگ به عنوان سیستم های اجتماعي از همدیگر متاثرند ولی تاثير فرهنگ بر اقتصاد و شاید بر سایر سیستم های اجتماعي بسیار پر رنگتر و

ادامه مطلب  

پیشگیری از پیامد های سوء مصرف و روانگردان ها  

درخواست حذف این مطلب
مقدمه : امروزه استعمال یکی از چالش های مهم سلامت عمومی است که همه جوامع با آن روبه رو هستند و یکی از معضلات عمده بهداشتی که گروه های جمعیتی مختلفی را مورد تهدید قرار می دهد .اعتیاد به به عنوان جدی ترین مسأله اجتماعي ایران، وجوه مختلف جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، و ... دارد. به اعتقاد تحلیل گران اجتماعي، اعتیاد به ، به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعي درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعي می باشد. اعتیاد فقط ج

ادامه مطلب  

شب چهارم: فرزندان حضرت زینب (س)  

درخواست حذف این مطلب
هجران گرفته دور وبرم را براي چه؟خون می کنی دو چشم ترم را براي چه؟وقتی قرار نیست کبوتر کنی مرابخشیده اند بال و پرم را براي چه؟ گر نیستی غریب،مگو پس انا الغریبصد می کنی جگرم را براي چه ؟دارد سرت براي چه آماده می شود؟پس آفریده اند سرم را براي چه؟زحمت کشیده ام که چنین قد کشیده اندبر باد می دهی ثمرم را براي چه؟من ماس می کنم و تفره می رویشاید عوض کنی نظرم را براي چه؟از مثل تو کریم توقع نداشتماصلا گذاشتند کرم را براي چه؟باشد نمی روند،ولی جان من! بگوآ

ادامه مطلب  

انتظار و تأثیرات آن بر امنیت و صلح با توجه به مستندات ی  

درخواست حذف این مطلب
چکیده یکی از مهم ترین و کاربردی ترین تأثیرات انتظار در عصر حاضر ایجاد امنیت در هر سه لایه فردی، ملی و بین المللی می باشد. در این مقاله ابتدا به تعاریف مشخصی از واژه و مفهوم انتظار، امنیت و صلح با توجه به دیدگاه صاحب نظران و هم چنین مستندات ی پرداخته شده است تا بتوان براساس این تعاریف مبانی خویش را در بحث تأثیرات انتظار بر ایجاد امنیت و صلح مشخص و تبیین نمود، سپس به چگونگی ارتباط میان انحای امنیت (1) با بحث انتظار می پردازیم. آنچه در این نوشتار ب

ادامه مطلب  

مهارت شیدن  

درخواست حذف این مطلب
ادوارد دوبنو می گوید: « شیدن می تواند مانند هر مهارت دیگری توسعه یابد.» زیرا شیدن به عقيده او یک «مهارت» است. او چند تکنیک مفید براي آموزش مهارت های شیدن ایجاد کرده است.چرا ما باید مهارتهای شیدنمان را توسعه دهیم؟فواید توسعه توانایی شیدن زیاد هستند. با توسعه مهارتهای شیدن یک نفر می تواند به موفقیت دست یابد، می تواند در زندگی اجتماعي بدرخشد، می تواند به تکامل اجتماعي واقتصادی و امثال آنها دست یابد. با توسعه توانمندی های فکر ، امکان تغییر و بهب

ادامه مطلب  

مهارت شیدن  

درخواست حذف این مطلب
ادوارد دوبنو می گوید: « شیدن می تواند مانند هر مهارت دیگری توسعه یابد.» زیرا شیدن به عقيده او یک «مهارت» است. او چند تکنیک مفید براي آموزش مهارت های شیدن ایجاد کرده است.چرا ما باید مهارتهای شیدنمان را توسعه دهیم؟فواید توسعه توانایی شیدن زیاد هستند. با توسعه مهارتهای شیدن یک نفر می تواند به موفقیت دست یابد، می تواند در زندگی اجتماعي بدرخشد، می تواند به تکامل اجتماعي واقتصادی و امثال آنها دست یابد. با توسعه توانمندی های فکر ، امکان تغییر و بهب

ادامه مطلب  

ازدواج با این مردان برای شما خطرناک است!... (قسمت سوم)  

درخواست حذف این مطلب
مرد رفیق باز:همه چیز تحت تاثير رفاقتشخصیت رفیق باز به ی اطلاق نمی شود که تعدادی دوست صمیمی دارد چون لازم است افراد تعدادی یا حداقل یک دوست صمیمی داشته باشند. اگر فردی هیچ دوستی نداشته باشد این یک زنگ خطر است. ی که نتوانسته دوستی صمیمی داشته باشد نمی تواند همسری صمیمی باشد؟ اما شخصیت رفیق باز براي رفاقت زندگی می کند. در ذهن این افراد همیشه عناوینی مانند: دوست، رفیق، مرام، معرفت و... آنقدر پررنگ است که همه چیز را تحت تاثير قرار می دهد. این افراد د

ادامه مطلب  

توصیه های رفتاری  

درخواست حذف این مطلب
توصیه های رفتاریمدیریت مؤثر در سازمان، شامل به دست آوردن قدرت و اِعمال دمندانة نفوذ است. توصیه های کلیدی براي ب قدرت، عبارتند از:1- قدرت شخصی را در سازمان با رعایت نکات ذیل، تقویت کنید: حیطة تخصصی و دانش خود را گسترش بخشید؛ مهارت های به کارگیری تخصص خود را رشد دهید؛ ویژگی های دوستی را ترویج دهید (مانند صداقت، صمیمیت، پذیرندگی، تصدیق خود- ارزشی، تحمل و تبادل اجتماعي)؛ آراستگی سر و وضع؛ تلاش بیش از حد انتظار؛ تأکید بر ارزش های محوری س

ادامه مطلب  

واحد تاریخ عمومی«ملت» است  

درخواست حذف این مطلب
واحد تاریخ عمومی«ملت» است هوشنگ طالع در علم تاریخ رشته ای وجود دارد به نام تاریخ عمومی . در این رشته از تاریخ ، همه ی جریان های تاریخی در کنار هم بررسی می شوند. تاریخ عمومی جهان ، از اوضاع و اجتماعي ملت ها سخن می گوید و در این راستا ، فرهنگ ، تمدن ، پیش رفت علم و صنعت ، اوضاع اجتماعي و در سرزمین های گوناگون ، مورد بررسی قرار می گیرد . تاریخ نویس ، هنگامی که می خواهد دست به نگارش تاریخ عمومی بزند ، می بایست سرگذشت ملت های گوناگون را کنار یکدیگر قرا

ادامه مطلب