اشتباهات تاکتیکی دفاتر مدیریت پروژه (pmo)  

درخواست حذف این مطلب
اشتباهات تاکتیکی دفاتر مديريت پروژه (pmo) تاکتیک های صحیح و غلط عدم ایجاد زبان مشترک صحیح در سازمان! مفهوم واژه office در عبارت project mana ent office آیا pmo یک واحد جدید در سازمان است؟ نقش های pmo در سازمان pmo پشتيباني pmo مديريتی تمرکز بر ب و اعمال قدرت! سرمایه گذاری بر کیمیای روابط pmo به شدت نیاز به بهره گیری از رویکرد ی دارد

ادامه مطلب  

مدیریت اجرایی چیست ؟  

درخواست حذف این مطلب
خلاصه: مجموعه مديريت اجرایی با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهره وری سازمانی را داشته باشند طرحریزی شده و در جمع گزینه های موجود براي ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد قرار گرفته است. این مجموعه داراي 3 گرایش «مديريت اجرایی» ، «mba» و «مديريت شهری» است که تفاوت این گرایشها را می توان در رویکرد هر یک از آنها در تعالی سازمان دانست. صرفنظر از گرایش «مديريت شهری» که نیازمند 5 سال سابقه کار مديريتی بوده و با هدف فراهم آ

ادامه مطلب  

انتشار چاپ دوم مدیریت ریسک و مدیریت بحران در دفاع غیر عامل  

درخواست حذف این مطلب
چاپ دوم کتاب مديريت ریسک و مديريت بحران در دفاع غیر عامل منتشر شد. این کتاب که نوشته سیدجمال موسی کاظمی،یکی از مدیران ارشد شرکت بیمه کوثر است در قطع رقعی، 188 صفحه ،500 نسخه وبه قیمت 20000تومان عرضه شده است.این کتاب در چهار فصل اول به مباحث مديريت ریسک،مديريت بحران،دفاع غیرعامل و جایگاه مديريت ریسک و مديريت بحران در دفاع غیرعامل می پردازد. در فصل آ ،نویسنده براي تبیین مديريت ریسک در سطح ملی ،چند مثال و شاهد عینی ارائه می کند.علاقه مندان به تهیه ا

ادامه مطلب  

چند توصیه برای آموزش مدیریت  

درخواست حذف این مطلب
اولین اولویت در آموزش ، کمیته راهبری کیفیت است . آموزش این گروه باید اولین کار مديريت یا مشاوراستخدامی باشد ، زیرا آنها مسئوول اجرای کل سیستم کیفیت هستند و مديريت باید به سرعت شناخت کاملی از جزئیات استانداردها بدست آورد . آنها باید از تلاش اجرای درون سازمان مربوط به خود پشتيباني نموده ، آماده پاسخگویی به پرسش های کارکنان خود باشند . آگاهی و دانش مشروح آنها مؤثرترین ابزار براي نشان دادن تلاش سازمانهای تحت مسئوولیت آنها در حمایت از فرایند در

ادامه مطلب  

راه های ترویج مدیریت جهادی در قوه قضائیه  

درخواست حذف این مطلب
راه های ترویج مديريت جهادی در قوه قضائیه مقدمه در متن حاضر سعی شده است ابتدا به تعریف مديريت جهادی پرداخته شود تا ذهن خواننده محترم نسبت به ادامه متن آمادگی لازم را پیدا کند، سپس به بیان شاخص هایی براي مديريت جهادی و در ادامه ویژگی هایی براي مدیر جهادی در دستگاه قضایی بیان شده است، سپس به بیان ضرورت، ا امات و موانع براي مديريت جهادی در دستگاه قضایی و د ایان را ارها و بعد از آن دستاوردهای مديريت جهادی که همان حل معضلات اصلی دستگاه قضایی است ب

ادامه مطلب  

انتظار و مدیریت  

درخواست حذف این مطلب
انتظار و مديريتمديريت ، دانش باشد یا هنر یا مهارت یا همه این ها، ضرورتش براي ساماندهی امکانات و منابع به منظور وصول به اه ، برهیچ پوشیده نیست..به عبارت دیگر مديريت امکانات و منابع (اعم از منابع انسانی،مالی و تجهیزات و زمان )و تخصیص و توزیع آنها به بهترین شیوه براي افزایش بهره وری در جهت رسیدن به اه ، وظیفه همه اشخاص وسازمان های هدف محور است. اصلاح یا دگرگونی وضع موجود براي رسیدن به وضع مطلوب بدون برنامه و مديريت میسر نمی شود.گذارموفقیت آمیز ف

ادامه مطلب  

مدیریت برند  

درخواست حذف این مطلب
مديريت برند (brand mana ent)، برنامه ی کاربردی تکنیک های بازاری یک محصول خاص، خط محصول و یا برند است. هدف از این نوع مديريت، افزایش ارزش محصولات براي مشتریان و در نتیجه ب حق امتیاز براي آن محصولات است. بازاریابان، به آرم تجاری به عنوان وعده ای می نگرند که درباره ی کیفیت مورد انتظار مشتریان از محصولات به آن ها داده شده است.

ادامه مطلب  

پیمانکاری مدیریت(mana ent contracting)  

درخواست حذف این مطلب
روشی براي انجام پروژه هاست که به موجب آن در مرحله پیش از شروع پروژه یک پیمانکار براي مديريت و اجرای پروژه منصوب شده و بر مبنای نرخی مشخص به او پرداخت می شود. این نرخ شامل درصدی از سود و هزینه های بالاسری ثابت است. تمام کارهای عملیاتی پروژه توسط پیمانکاران فرعی که با مشاورت کارفرما و مشاوران حرفه ای انتخاب شده اند انجام می شود. پیمانکار مديريت شخصیتی است حقوقی که به نمایندگی از طرف مجری طرح مسوولیت مديريت، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجر

ادامه مطلب  

ارکان مدرسه هوشمند  

درخواست حذف این مطلب
1- محیط یاددهی یادگیری : این محیط چهارحوزه راتحت پوشش خود قرارمی دهدالف - برنامه درسی ب- روش تدریس ج- ارزی د- محتوا2- مديريت : منابع وفرایندهای موردنیاز محیط یاددهی- یادگیری را پشتيباني وحمایت می کند.3- مسئولیت های افراد ومهارت های مورد نیاز: دررویکرد سیستمی مدیران تبدیل به مدیران یادگیری ومسوولان تبدیل به مدیران آموزشی خواهندشد.4- فناوری : ایجاد محیط یاددهی - یادگیری مديريت و ارتباطات بیرونی راه حل های مبتنی برفناوری را ا امی می کند. محیط یاد ده

ادامه مطلب  

مدیریت دانش در بخش تی  

درخواست حذف این مطلب
چکیدهاقتصاد نوین نه تنها داراي چالش هایی است، بلکه فرصت هایی نیز پیش روی بخش خصوصی و همچنین بخش تی قرار می دهد. براي پاسخگویی به چالش ها و استفاده از فرصت ها، ت باید اقدام های فعالانه ای براي اقتباس ابزارها، فناوری ها و فلسفه های نوین مديريتی از بخش خصوصی انجام دهد و آنها را با شرایط موجود خود سازگار کند. مديريت دانش یکی از حوزه هایی است که به منظور برخورداری کامل از منافع آن، باید درباره آن مرور و کنکاش بیشتری صورت پذیرد. مسائل، چالش ها و فرص

ادامه مطلب  

مدیریت ریسک در جامعه:  

درخواست حذف این مطلب
خطرات گوناگون تهدید کننده جوامع بشری، مديريت نوین شرایط اضطراری و بحران را ضروری می سازد. این مديريت نوین باید شامل روش های مناسب و ابزارهای جدید براي شناخت خطرات و قبول کاهش و مقابله با آنها باشد. مراحل مديريت ریسک، مديريت جامع بحران، روش کاهش خطرات و توسعه پایدار، در مجموع توانایی کمک به جوامع انسانی براي مهار بحران و کنترل شرایط محیطی را دارند. بنابراين، با توجه به نکات ذکر شده، می توان گفت که مديريت اصولی ریسک در جامعه تا حد زیادی با آم

ادامه مطلب  

تربیت بدنی و علوم ورزشی  

درخواست حذف این مطلب
-----ابوالفضل فراهانی وهمکاران2 آناتومی حرکتی و تواناییهای ورزشی آناتومی انسان 1215067----- 2 بیوشیمی علوم ورزشی ینی و همکاران پيام نور – 1385 بیوشیمی ورزش 12151225 و 6 مطالعه شود . ، 4 ، 3 ، 2 ، 2 فیزیولوژی انسان ینی و همکاران پيام نور – 1390 فصول 1 1215123 فیزیولوژی انسان 17 و 8 مطالعه شود . ، 6، 5 ، 3 ، 2 ، 1.زبان تخصصی تربیت بدنی علیمحمدی و همکاران پيام نور فصول 19 و 11 مطالعه شود . ، 6 ، 5 ، 4 ، 2 ، سمت فصول 1علی محمد محمودی وهمکاران2. انگلیسی براي دانشجویان تربیت بدنی2 زبان ت

ادامه مطلب  

یک بار دیگر انتخاب شهردار در بیله سوار مغان به اما و اگر کشیده شد  

درخواست حذف این مطلب
رضا بنده یک بار دیگر در پیچ استانداری گیر کرد تا کار انتخاب شهرداری در تنها شهر بدون شهردار کشور به اما و اگر کشیده شود. قانون های من درآوردی استانداری عدم پشتيباني شورای شهر و حلیم بودن فرماندار همه و همه دست در دست هم داده تا شهر بدون شهردار اداره شود. آقای استاندار و فرماندار محترم و همه اونایی که جوانان این شهر را سالهای سال یکی پس از دیگری قلع و قمع کردید ما جوان داراي 5 سال سابقه مديريت نداریم از پارس آباد بفرستید تا خیال همه راحت شود.

ادامه مطلب  

سیستم اطلاعاتی استراتژیک  

درخواست حذف این مطلب
سیستم اطلاعاتی استراتژیک تمامی فعالیتهای سیستم های اطلاعات در یک سازمان و ساختار واحد سیستم های اطلاعات، ناشی از استراتژی ها و سیاستهای مديريت کل است. استراتژی های سیستم های اطلاعات شامل اقدامات گسترده ای درجهت دستی به اه سیستم های اطلاعات است که ارتباط یک سازمان را با کاربران، مديريت کل، و نهادهای خارج از آن سازمان تعریف می کنند. سیاستهای سیستم های اطلاعات شامل روشهای به کارگرفته شده براي انجام استراتژی های سیستم های اطلاعات است که در خ

ادامه مطلب  

نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی  

درخواست حذف این مطلب
چکیده در این مقاله ، طی مقدمه ی کوتاهی به اهمیت کنترل در مديريت و ضرورت آشنایی مدیران با انواع کنترل اشاره می شود. کنترل ، کارکرد مهمی در مديريت است که معلوم می داردفعالیت های سازمان تا چه اندازه در جهت اه است و با برنامه های از پیش تعیین شده مطابقت دارد. نویسنده ی این مقاله با ارائه ی چند تعریف از مفهوم کنترل ، مقوله هایی از قبیل نظارت و کنترل ، ویژگی های کنترل ، انواع کنترل و را ارهای اجرایی در مديريت مدارس رامورد بحث قرار می دهد و در نتیجه گی

ادامه مطلب  

نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی  

درخواست حذف این مطلب
چکیده در این مقاله ، طی مقدمه ی کوتاهی به اهمیت کنترل در مديريت و ضرورت آشنایی مدیران با انواع کنترل اشاره می شود. کنترل ، کارکرد مهمی در مديريت است که معلوم می داردفعالیت های سازمان تا چه اندازه در جهت اه است و با برنامه های از پیش تعیین شده مطابقت دارد. نویسنده ی این مقاله با ارائه ی چند تعریف از مفهوم کنترل ، مقوله هایی از قبیل نظارت و کنترل ، ویژگی های کنترل ، انواع کنترل و را ارهای اجرایی در مديريت مدارس رامورد بحث قرار می دهد و در نتیجه گی

ادامه مطلب  

نرم افزار مدیریت حساب و چاپ چک دفتردار من  

درخواست حذف این مطلب
نرم افزار مديريت حساب و چاپ چک دفتردار من ، نرم افزاری بسیار ساده براي مديريت حساب های بانکی می باشد. این نرم افزار با قابلیت تعریف تعداد نامحدود از حسابها ، به شما کمک میکند تا مديريتی کامل بروی حسابهای خود داشته باشید و در عین حال با قابلیت چاپ چک ، این امر را براي شما میسر میسازد که همزمان با چاپ چک ها ، لیست چک های خود را در اختیار داشته و بصورت حرفه ای بروی حسابهای خود مديريت نمایید.این نرم افزار با توجه به قیمت بسیار ایده آل خود ، مناسب یر

ادامه مطلب  

آشنایی با استاندارد بین المللی مدیریت انرژی iso 50001  

درخواست حذف این مطلب
ممیزی و مديريت انرژیصرفه جویی و را ارهای مصارف انرژیضرورت بهینه سازی و بهره وری انرژیوضعیت مصرف و شدت انرژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای صنعتیبررسی قوانین و استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در صنایع مختلفمفاهیم و اصول ممیزی انرژی در صنعت ساختمانمعرفی و عملکرد لوازم و تجهیزات اندازه گیری در انجام ممیزی انرژیبررسی ارزش تلفات انرژی در فرآیند های صنعتی (بخار ، هوای فشرده و ...)تاریخچه "سیستم مديريت انرژی" در جهانبررسی فرآیند pdca در استاندا

ادامه مطلب  

مدیریت ارتباط با مشتری (crm)  

درخواست حذف این مطلب
مديريت ارتباط با مشتری در واقع یک استراتژی کلی تجاری است که شرکتها را قادر به مديريت موثر ارتباط با مشتریانشان می سازد. مديريت ارتباط با مشتری یک دید و شمای کلی از مشتریان هر سازمان را براي اعضای آن سازمان به تصویر می کشد. بر اساس مفاهیم مديريت ارتباط با مشتری، هر شخصی در سازمان می تواند روی مشتری و اطلاعات مربوط به او متمرکز بوده و از این رو اطلاعات مشتریان یک سازمان یا یک بنگاه اقتصادی به طور کامل و ی ان در اختیار تمامی بخشهای مرتبط با مشتر

ادامه مطلب  

خصوصیات یک مدیر موفق*  

درخواست حذف این مطلب
خصوصیات یک مدیر موفق بی شک رسیدن به هر موفقیتی بدون داشتن ابزار و لوازم آن امکان پذیر نیست. مديريت هم ابزار خاصی نیاز دارد که اصلی ترین آنها کاراکتر و شخصیت مدیر است. در این مقاله چند خصوصیت اخلاقی لازم براي یک مدیر موفق را لیست کرده ایم، به این امید که با شناخت آنها، از نقاط ضعف و قدرت خودتان و فاصله ای که از لحاظ شخصیتی با یک مدیر موفق دارید، آگاه شوید. انگیزه انگیزه یکی از ویژگی های مدیر موفق است که حتی می توان به عنوان یک صفت شخصیتی از آن نا

ادامه مطلب  

پایان نامه مدیریت ریسک پروژه ساختمانی  

درخواست حذف این مطلب
چکیده عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. براي مديريت مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مديريت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مديريت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که براي تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد.مديريت ریسک درشرکت های ساخ

ادامه مطلب  

مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه :  

درخواست حذف این مطلب
تعریف پروژه و اهمیت مديريت آن با توجه به روند رو به توسعه گسترش صنایع درکشورو افزایش تدریجی طرحهای عمرانی جدید و پروژه های صنعتی وعمرانی مختلف، برنامه ریزی و مديريت پروژه صحیح در این بخشها ضروری است . به طور کلی می توان پروژه را به صورت مجموعه ای از عملیات پیچیده ، غیر تکراری ومرتبط با یکدیگر تعریف کرد که زیر نظر یک مديريت و سازمان اجرایی مشخص براي تامین اه معین و در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعیین شده ای اجرا می گردد.

ادامه مطلب  

مدیریت بحران درنواحی روستایی  

درخواست حذف این مطلب
انسان در سایه تلاش آگاهانه و البته با مشارکت دیگران می تواند از خسارت های ناشی از حوادث بکاهد. این تلاش آگاهانه و مشارکتی را مديريت بحران می نامند، ضرورت توجه به مديريت بحران به عنوان ابزاری موثر براي مقابله با پيامدهای سوانح و همچنین تاکید و تمرکز بر زمان بندی در آن و فعالیت های مربوط به هر مرحله از نکات مهم در فرآیند مديريت بحران می باشد. بدون شک نواحی روستایی کشور بیش از نواحی شهری در معرض حوادث غیر منتظره طبیعی قرار دارند زیرا پهنه روستا

ادامه مطلب  

zyxel gs1900 سوئیچ های هوشمند  

درخواست حذف این مطلب
زای ل سری جدید سوئیچ های گیگ تی اداری کوچک و متوسط خود را در نیمه های مارس معرفی کرد. این سری که با نام gs1900 شناخته می شود شامل هشت مدل سوئیچ اترنت است که از تعداد درگاه های 8، 16، 24 و 48 گیگ تی بهره می برند و در برخی مدل ها مبتنی بر poe و +poe هستند. درگاه های poe می توانند انرژی دستگاه متصل شده به خود را نیز تأمین کنند و همراه با اطلاعات انرژی هم منتقل کنند. امروزه این نوع درگاه ها و سوئیچ ها رواج یافته و انواع دستگاه ها مانند دوربین های مدار بسته و ا س پوی

ادامه مطلب  

تکنیک های مدیریت زمان  

درخواست حذف این مطلب
امروزه مديريت زمان یکی از مسائل مهم پیش روی هر مدیر است؛ به همین دلیل مقاله ها و کتاب های متنوعی در زمینه مديريت زمان و شناخت عواملی که وقت ما را به یغما می برند تحریر شده و تکنیک های مختلفی را در خصوص مديريت زمان ارائه کرده اند. این نوشتار قصد دارد که با رویکردی کاربردی و به ویژه در سطح مدیران تکنیک هایی ساده و عملی را جهت مديريت زمان توضیح دهد؛ گو اینکه ممکن است این موارد در مکتوب های دیگری هم یافت شوند اما تکنیک هایی هستند که نگارنده از آنها

ادامه مطلب  

تشکیلات سازمان ابلاغ شد  

درخواست حذف این مطلب
با نام و یاد خدای مهربان تشکیلات جدید سازمان مديريت و برنامه ریزی کشور که مورد موافقت ریاست محترم جمهوری قرار گرفته است، با امضای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مديريت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. در این تشکیلات سازمان از ۷ معاونت با عناوین ، توسعه مديريت و سرمایه انسانی ، هماهنگی برنامه و بودجه ، فنی و توسعه امور زیربنایی ، توسعه امور تولیدی ، توسعه امور علمی و فرهنگی، توسعه امور اجتماعی و عمومی و "امور مجلس، استان ها و پشتيباني" تشکیل شده

ادامه مطلب  

شیخ و شتر  

درخواست حذف این مطلب
شیخ و شتر فرستنده حکایت : را ار مديريتنویسنده شرح : را ار مديريت متن حکایتبراي اشتراک دریافت ایمیلهای را ار مديريت، ایمیل خود را ثبت کنید:بزرگی با حال بدی در بستر بیماری، خود را در آستانه مرگ دید. بنابراين از فرزندان و مریدان خود خواست که از کوچک و بزرگ در شهر براي او حلالیت بگیرند و ی را از قلم نیاندازند تا با خاطری آسوده تر رهسپار سرای باقی شود.

ادامه مطلب  

مدیریت زمان  

درخواست حذف این مطلب
چکیده: استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر براي موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مديريت زمان شامل مجموعه ای از مهارتها براي کنترل و استفاده بهتر از زمان است. این مقاله به تشریح مفاهیم و اصول مديريت زمان پرداخته و فنون و ابزاری را براي مديريت زمان در محیط زندگی و کار ارائه می کند. زمان تنها منبعی است که به تمام انسانها به شکل مساوی دادهمی شود ، اما استفاده از آن سرنوشت زندگی شخصی و حرفه ای همه ی انسان ها دقیقا بهنحوه ی استفاده از ا

ادامه مطلب  

بازار ب وکار صنایع  

درخواست حذف این مطلب
برخی از زمینه های کاری مشخص ی صنایع در بازار ب و کار عبارتند از: برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان مديريت تولید مديريت ی مديريت پروژه ی لجستیک سیستمهای تولیدی ی سیستمهای کیفیت ی سیستمهای اطلاعاتی ی مالی ی ارزش ی سیستمهای بهرهوری طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی

ادامه مطلب  

برخی سوالات رایج در شبکه:  

درخواست حذف این مطلب
1- ip address وusernameو p wordپیش فرض براي مودم ها چیست؟ ip address : 192.168.1.1 username: admin p word:admin 2- ip address وusernameو p wordپیش فرض براي روتر ها چیست؟ ip address : 192.168.0.1 username: admin p word: (blank) 3- ip address وusernameو p wordپیش فرض براي ا س پوینت ها چیست؟ ip address : 192.168.0.50 username: admin p word: (blank) 4- سرعت اینترنت در محصولات 3gچقدر می باشد؟ سرعت اینترنت 3gبستگی به سرعت ارائه شده توسط اپراتور سیم کارت دارد و محصولات d-link تا سرعت 7/2 mbpsرا بروی محصولات پشتيباني می نماید. 5- بهترین راه حل بهبود سیگنال بی سیم در محیط

ادامه مطلب  

چند پرسش و پاسخ مفید در شبکه:  

درخواست حذف این مطلب
1- ip address وusernameو p wordپیش فرض براي مودم ها چیست؟ ip address : 192.168.1.1 username: admin p word:admin 2- ip address وusernameو p wordپیش فرض براي روتر ها چیست؟ ip address : 192.168.0.1 username: admin p word: (blank) 3- ip address وusernameو p wordپیش فرض براي ا س پوینت ها چیست؟ ip address : 192.168.0.50 username: admin p word: (blank) 4- سرعت اینترنت در محصولات 3gچقدر می باشد؟ سرعت اینترنت 3gبستگی به سرعت ارائه شده توسط اپراتور سیم کارت دارد و محصولات d-link تا سرعت 7/2 mbpsرا بروی محصولات پشتيباني می نماید. 5- بهترین راه حل بهبود سیگنال بی سیم در محیط

ادامه مطلب  

10 نکته مهم برای یک مدیر موفق  

درخواست حذف این مطلب
10 نکته مهم براي یک مدیر موفق همانطور که می دانید در هر سازمانی، یک هرم سازمانی وجود دارد که کل فعالیت های سازمانی را مديريت می کند. صرفنظر از اینکه شما کجای هرم هستید، در سمت مدیر ارشد، مدیر میانی یا در سطح س رست، شما مسلماً مسئول هدایت و مديريت ی ری نیروهای تحت س رستی خود هستید تا از طریق هدایت و مديريت آنان به اه سازمانی نایل آیید. داشتن یک مدیر خوب می تواند محل کار را به یک به معنای واقعی تبدیل کند که می تواند تجارب با ارزشی فرا بگیرید و اگر م

ادامه مطلب  

چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین  

درخواست حذف این مطلب
چهارمین همایش ملی علوم مديريت نوین the 4th conference on modern mana ent sciences چهارمین همایش ملی علوم مديريت نوین در تاریخ 12 شهریور 1394 توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات ع

ادامه مطلب  

پینهاد فروش سیمان صادراتی برای عراق  

درخواست حذف این مطلب
پیشنهاد فروش سیمان صادراتی به مدیران محترم شرکتها با سلام ، محترما اعلام می گردد : در صورت نیاز به سیمان های تیپ یک کلاس 425 و تیپ پنج و پوزولانی براي صادرات خواهشمند است درخواست کامل ید خود با مدارک ذیل را به ایمیل اینجانب ارسال فرمائید. اصل درخواست روی سر برگ با ذکر نشانی کامل ، شماره تماس ، مهر و امضاء مدیر عامل که در آن تناژ، کشور مقصد، نوع سیمان و قید شده باشد معرفینامه فعالیت شرکت اصل و تصویر کارت بازرگانی کپی شناسنامه و کارت ملی سیمان ای

ادامه مطلب  

دلایل استفاده از دستگاه سانترال  

درخواست حذف این مطلب
سانترال ، مرکز تلفنی منعطف و قابل تغییر و بروزرسانی است و ایجاد و پیاده سازی این تغییرات همگی از طریق نرم افزار پاناسونیک و یا تلفن مديريتی آن صورت می گیرد . پشتيباني از خطوط شهری با کارت هایی خاص و تعریف سطوح کاربری تلفن متناسب با جایگاه هر فرد با کارت های داخلی سانترال و محدودسازی یا اعمال محدودیت براي کاربرانی خاص و یا کلیه کاربران براي تعیین کلاس و سطح کاری هر فرد و دسترسی به خطوط و حتی در نحوه دریافت تماس...عملکرد سانترالبا توجه به توضیح

ادامه مطلب  

پیام تسلیت  

درخواست حذف این مطلب
انا لله وانا الیه راجعون همکار محترم جناب آقای محمد علی حسنیه با نهایت تاسف وتاثردر گذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ؛ واز خداوند متعال علو درجات را براي ایشان وصبر جزیل را براي بازماندگان آن مرحوم مسئلت مینمائیم. مديريت ومعاونت های دبیرستان حافظ

ادامه مطلب  

(پیام مدیریت ) ( بایدها و نبایدهای سفر ) "بخش دوم "  

درخواست حذف این مطلب
۱- پیشنهاد می شود براي جلوگیری از ازدحام جمعیت در فرودگاه مهر آباد و بی نظمی های ناشی از آن خداحافظی از دوستان و بستگان در منزل صورت گیرد ، تا کارها در فرودگاه سريع تر صورت پذیرد . ( تذکر اینکه 4 ساعت قبل از پرواز باید در فرودگاه حضور داشته باشید.) ۲-بمحض ورود به ترمینال شماره ۵ فرودگاه مهرآباد با مراجعه به مدیر کاروان ضمن دریافت گذرنامه ، کارت شناسایی ، بلیط هواپیما و بطاقه ال و کنترل آن و قراردادن آنها در محلی مناسب و مطمئن و سهل الوصول خود را

ادامه مطلب  

بررسی مت وژی ها و استانداردهای جهانی مدیریت پروژه  

درخواست حذف این مطلب
با گسترش حوزه تجاری شرکت ها و جهانی شدن پروژه ها ، امروزه استفاده از استانداردها براي همزبانی افراد درگیر در پروژه و اطمینان از اجرای درست کار ضروری است . استانداردها ، علاوه بر تبیین کار و تعیین چگونگی اجرای صحیح عملیات ، به عنوان مرجعی براي افراد گروه پروژه در اختلافات مطرح است . قوت استانداردها در جامع بودن آنها ، سادگی ، مقبولیت عام استفاده کنندگان و تضمینش براي اجرای درست کار است . با توجه به جهانی شدن شرکت های ساخت و تولید و گسترش بازار

ادامه مطلب  

زمان امتحانات  

درخواست حذف این مطلب
نام درس ساعت امتحان تاریخ امتحان نام مبانی سازمان و مديريت[م] 09:00 01/04/93 اسداله خدیوی اصول و مبانی تجارت - جبرانی[م] 15:00 05/04/93 مرتضی محمودزاده زبان تخصصی - جبرانی[م] 15:00 12/04/93 سیروس فخیمی آذر روش تحقیق - جبرانی[م] 15:00 01/04/93 فرهاد نژاد ایرانی سیستمهای اطلاعات مديريت[م] 12:00 08/04/93 یوسف بیگ زاده آمار وکاربردآن در مديريت-جبرانی[م] 15:00 03/04/93 حسین جباری مديريت مالی واقتصاد مديريت[م] 15:00 10/04/93 رویا آل عمران

ادامه مطلب  

زمان، ارزشمندترین منبع سازمان شما  

درخواست حذف این مطلب
مترجم: مریم رضایی منبع: hbr بسیاری از شرکت ها در مورد مديريت سرمایه برنامه ریزی های دقیقی انجام می دهند. آنها براي هر سرمایه گذاری جدید به یک مورد ب وکار متقاعدکننده نیاز دارند. آنها موانع را در نظر می گیرند، مسوولیت ها را به دقت به دیگران واگذار می کنند و محدودیت های هزینه ای را در هر مرحله تعیین می کنند.در مقابل، زمان در سازمان ها کاملا مديريت نشده باقی می ماند. اگرچه تماس های تلفنی، ایمیل ها، پيام های کوتاه، جلسات و کنفرانس های از راه دور روز

ادامه مطلب  

ادارات تی  

درخواست حذف این مطلب
ادارات تی ما را به گه خوردن انداخته اند.(وا ژه ی بهتری براي بیان اوج تپش قلبم پیدان .) بانک تعاون....اداره ی برق...اداره ی گاز. خدا اموات شهرداریچی ها را بیامرزد.حداقل همه چیز را با پول حل می کنند. ادارات دیگر فقط هستند تا شما را نیست کنند. تاکید می کنم...به گه خوردن افتاده ایم.... اداره برق اوج بی انصافی و بی اخلاقی پرسنل و مديريت ادارات هست.نه براي شما اهمیتی قائل هستند نه براي ب و کارشما ونه وجدان حرفه ای ندارن ونه وجدان کاری(منظور من بحث مديريت کار

ادامه مطلب  

حوزه های دانش مدیریت پروژه کدامند ؟  

درخواست حذف این مطلب
براساس استاندارد pmbok ، مديريت نه گانه حاکم بر پروژه ها عبارتند از : 1- مديريت یکپارچگی پروژه : توصیف کننده فرایندهای موردنیاز جهت حصول اطمینان ازهماهنگی مناسب عناصر مختلف پروژه و شامل آغاز پروژه ، اجرای برنامه و اختتام پروژهمی باشد . 2- مديريت محدوده پروژه : توصیف گر فرایندهای لازم براي حصول اطمینان از این امر که پروژه در برگیرنده تمامی فعالیتهای موردنیاز بوده و کار اضافی در آن انجام نمی شود ، می باشد و شامل تصور توسعه پروژه ،محدوده توسعه وکن

ادامه مطلب  

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک  

درخواست حذف این مطلب
فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی مديريت استراتژیکبرگزارکننده: دانشکده مديريت تهران16 تا 17 آذر ماه 1395مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1395مهلت ارسال اصل مقالات: 15 آبان 1395لطفا جهت ثبت نام و ارسال مقاله به وبسایت همایش مراجعه فرمایید:www.icsm.ut.ac.ir

ادامه مطلب  

نیروی انسانی دستگاه های اجرایی ساماندهی خواهند شد  

درخواست حذف این مطلب
معاون سرمایه انسانی، معاونت توسعه مديريت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: هدف از اجرای «برنامه ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی»، جذب و ظرفیت سازی در نیروی انسانی متناسب با نیازها، تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهره ور از آنها در راستای تحقق اه توسعه کشور است. علی صدرالسادات در جلسه شورای معاونان توسعه مديريت و منابع (پشتيباني) وزارتخانه ها و سازمان های تحت نظر رییس جمهور، با اعلام این مطلب گفت: براساس مدل طراحی شده، ابتدا دستگاه ها

ادامه مطلب  

عضویت شما در سایت را تبریک میگوییم.  

درخواست حذف این مطلب
oct 31 at 11:11 am عضویت شما در سایت را تبریک میگوییم.وبلاگی با نام و آدرس درخواستی شما در ساخته شده و شما میتوانید با استفاده از امکانات این سایت وبلاگ خود را مديريت و مطالب جدیدی در آن درج کنید.در صورتی که تمایلی به ادامه استفاده از این سرویس را ندارید و یا اشتباهی در ارسال ایمیل صورت گرفته است میتوانید با ورود به بخش مديريتی مشخصات کاربری و یا وبلاگ را حذف کنید.در بخش مديريت وبلاگ (ورود کاربران) میتوانید قالب و طرح جدیدی را براي وبلاگ خود انتخاب ی

ادامه مطلب  

عضویت شما در سایت را تبریک میگوییم.  

درخواست حذف این مطلب
oct 31 at 11:11 am عضویت شما در سایت را تبریک میگوییم.وبلاگی با نام و آدرس درخواستی شما در ساخته شده و شما میتوانید با استفاده از امکانات این سایت وبلاگ خود را مديريت و مطالب جدیدی در آن درج کنید.در صورتی که تمایلی به ادامه استفاده از این سرویس را ندارید و یا اشتباهی در ارسال ایمیل صورت گرفته است میتوانید با ورود به بخش مديريتی مشخصات کاربری و یا وبلاگ را حذف کنید.در بخش مديريت وبلاگ (ورود کاربران) میتوانید قالب و طرح جدیدی را براي وبلاگ خود انتخاب ی

ادامه مطلب  

طراحی اولین داشبورد هوشمند کنترل و مدیریت مرکز داده  

درخواست حذف این مطلب
مدیران مراکز داده به منظور مواجهه با مشکلات و تحقق اه سازمانی خود، با مد نظر قرار دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیرهای آن را شناسایی و تدبیر مناسب در برخورد با آن ها را اتخاذ نمایند. مديريت راهبردی به مدیران کمک می کند با روشی منظم، هماهنگ و مداوم استراتژی مناسبی را تدوین و انتخاب نمایند، در این رهگذر فناوری اطلاعات با ابزارهایی که در اختیار مدیران قرار می دهد، بعنوان پشتیبان و همراه در فرآیند مديريت استراتژیک سازم

ادامه مطلب  

موانع مدیریت جهادی  

درخواست حذف این مطلب
1. عدم درک لازم از ابعاد، ماهیت و ضرورت های مديريت جهادی بویژه در دهه چهارم انقلاب 2. وجود رویکردهای متعارض و بی اعتقاد به مديريت جهادی و نفوذ تفکرات وایده های روشنفکری غرب گرا 3. عملکرد برخی از مدیران منتسب به نیروهای ارزشی و سوء استفاده مخالفان مديريت جهادی

ادامه مطلب  

موانع مدیریت جهادی  

درخواست حذف این مطلب
1. عدم درک لازم از ابعاد، ماهیت و ضرورت های مديريت جهادی بویژه در دهه چهارم انقلاب 2. وجود رویکردهای متعارض و بی اعتقاد به مديريت جهادی و نفوذ تفکرات وایده های روشنفکری غرب گرا 3. عملکرد برخی از مدیران منتسب به نیروهای ارزشی و سوء استفاده مخالفان مديريت جهادی

ادامه مطلب  

نرم افزار مفاتیح الجنان  

درخواست حذف این مطلب
نرم افزار مفاتیح الجنان نسخه سومنرم افزار جامع مفاتیح الجنان شامل متن کامل ادعیه، اعمال، زیارات، ملحقات و حاشیه مفاتیح الجنان (کتاب باقبات الصالحات) می باشد.در این نسخه از نرم افزار که توسط شرکت مبین موبایل ارائه شده است ، علاوه بر رفع اشکالات و نواقص نسخه های قبلی امکان جستجوی کامل در کل فهرست و متون نیز اضافه شده است. ویژگی های نرم افزار مذهبی مفاتیح الجنان عبارتند از :• نرم افزار با زبان برنامه نویسی java تهیه شده و قابل نصب بر روی انواع گو

ادامه مطلب