مولانا  

درخواست حذف این مطلب
ای قـوم بــه حج رفتـه کجاييد کجاييد معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید گــر صـــورت بی صـــورت معشـــوق ببینیــد هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید ده بـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفتیــــد یــک بـــار از ایـــن خانــه بــر این بام برآیید آن خانــــه لطیفست نشان هـــاش بگفتیــد از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد یک دس

ادامه مطلب  

زاهدان , آن گنبدان را بشکنید * موبدان , خود آن چلیپا بفکنید  

درخواست حذف این مطلب
زاهدان , آن گنبدان را بشکنید موبدان , خود آن چلیپا بفکنید *** من چه گویم عشق ورزی چون شده لیک گویم جام دل پر خون شده من ندانستم که دل پروانه وار عشق در سر دارد و مجنون شده من ندانم کوه و صحرا چون شده لیک دانم شهر ما مفتون شده من ندانستم که مفتی های شهر دین و دنیا خورده و مامون شده حاکمان در بینم خوش نشین ریش هاشان رفته است تا روس و چین با قراولهای مست و نقره بین تیغ هاشان میکند فتح المبین آن "بله گویان" خدمت بر جبین چون مترسک گشته بر, اهل زمین از چه گو

ادامه مطلب  

- 151 -  

درخواست حذف این مطلب
چندشب سکوت بوده و سکوت بوده و سکوت. شدن شبهای آرام. همش تو دلم میگم انگار قبل از طوفانه. زندگی یجور آف داده. چندروزه شاید اندازه یک ماه : سرِ اندرونی شلوغ بوده. خیلی شلوغ! انگار داره خفه میشه انقدر تمامش مونده بین خودش و خودش. یکیشو میکشم بیرون. مینویسم همینجا. بمونه برای درونی ترین 18 ساله ام :{ من از آن دسته آدم هایی هستم که نمیتوانند زندگی را سرسری بگیرند. نمیتوانند دست از تلاش برای کشف ژرفای خویش و بهبود حال موجودات درونی شان ، بردارند. ن موافق

ادامه مطلب  

توهم خیانت شوهر  

درخواست حذف این مطلب
خوب شاید زیاد هم قابل سرزنش نباشد، زنی که شکاک است، خانمی که توهم خیانت از جانب همسر و تنها شدن دارد، زنی که احساس بازنده شدن می کند، این یک بیماری است، یک بیماری که به روح و روان مربوط می شود و البته رویداد های اجتماعی هم به آن دامن می زند و آتش آن را شعله ور تر می سازد، درست مثل آدمی که سرما خورده و در معرض هوای آلوده و سرد قرار می گیرد، در معرض سریال هایی که اصلا برای نابود کانون خانواده و زندگی ایرانی ساخته و طراحی شده، و خیانت در آن مثل غذا خ

ادامه مطلب  

https://keramatzade.com/success-secret  

درخواست حذف این مطلب
آیا دوست دارید ذهن تان را جوری تنظیم کنید و بدن تان را جوری کنید که همیشه در ح ی مثبت باشید و روی دور موفقیت بمانید؟ در این مطلب 3 راز موفقیت زندگی را می گوییم که شما هم می توانید از آنها برای برنامه ریزی ذهن تان الگو بگیرید تا از همان لحظه ای که از خواب بیدار می شوید در ح ی از موفقیت و کامی باشید و در طول روز نیز، تصمیم گیری های تان به گونه ای باشد که شما را به سمت خواسته های تان سوق دهد.یکی از بزرگترین تله هایی که در جامعه ی مدرن وجود دارد، اتوپای

ادامه مطلب