عشق یعنی..................  

درخواست حذف این مطلب
عشق بیداد من باختن يعني لحظه عشق جان سرزمین يعني يعني زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق يعني ... شدن ساختن عشق دل يعني کلبه وامق و يعني عذرا عشق شدن من عشق فردای يعني کودک مسجد يعني الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن يعني به هم عشق سوختن چشمهای یکجا يعني پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من يعني الاسرار کلبه مخزن

ادامه مطلب  

عشق یعنی...  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني... عشق بیداد من باختن يعني لحظه عشق جان سرزمین يعني يعني زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق يعني ... شدن ساختن عشق دل يعني کلبه وامق و يعني عذرا عشق شدن من عشق فردای يعني کودک مسجد يعني الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن يعني به هم عشق سوختن چشمهای یکجا يعني پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من يعني الاسرار کلبه مخزن اسرار يعني

ادامه مطلب  

سلامتی هرچی رفیقه  

درخواست حذف این مطلب
سلام تقدیم به همه دوستان با معرفت ودوست داشتنی: دوست يعني انتخاب يعني از بنده سلام از تو جواب دوست يعني دل به ما بستی رفیق؟ دوست يعني یاد ما هستی رفیق؟ دوست يعني مطلبت را دیده ام يعني احوال تو را پرسیده ام دوست يعني در رفاقت کاملی دوست يعني: نیستی و... در دلی دوست يعني: دوستی را لایقم؟ تو حقیقت، من مجازی عاشقم دوست يعني کار و بارم خوب نیست تو نباشی، روزگارم خوب نیست دوست يعني بغض لبخندم ش ت دوری و جای تو گلدانی نشست دوست يعني مثل جان و در تنی دوست

ادامه مطلب  

داداش  

درخواست حذف این مطلب
داداش يعني غول مرحله ا خاستگار .... داداش يعني هرکول کارای سخت... . داداش يعني بتمن رویاها.... داداش يعني غیرت زورو .... داداش يعني بت واس پرستش .... يعني اگه نباشه میخوام دنیا نباشه .... (((دلنوشته واسه بهترین داداش و امید زندگیم))) rrrrrr

ادامه مطلب  

بوسه  

درخواست حذف این مطلب
بوسه يعني وصل شیرین دو لب بوسه يعني عشق در اعماق شب بوسه يعني لذت از دلدادگی لذت از شب لذت از دیوانگی طعم شیرینی به رنگ سادگی بوسه اغازی برای ما شدن لحظه ای با دلبران تنها شدن بوسه اتش میزند بر جسم وجان بوسه برمیدارد این شرم از میان بوسه يعني خستگی از من بکاه بوسه يعني عشق خالی از گناه بوسه يعني قلب تو از ان من بوسه يعني تو همیشه مال من

ادامه مطلب  

عشق مشکل  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني مشکلی آسان کنیدردی از درمانده ای درمان کنیمهربانی را چنین ارزان کنیدر تنور عاشقی سردی مکندر مقام عشق نامردی مکنلاف مردی می زنی مردانه باشدر مسیر عاشقی افسانه باشعشق يعني ظاهر باطن نماباطنی آکنده از نور خ ق يعني ذهن زیبا آفرینآسمانی روی زمیندر جهان هر کار خوب و ماندنیردپای عشق در او دیدنی ستعشق يعني شور هستی در کلامعشق يعني شعر، مستی والسلام ( مجتبى کاشانى . سالک)

ادامه مطلب  

عشق یعنی می ستایم من تو را  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني با تو خواندن از جنونعشق يعني سو ا از درون عشق يعني سوختن تا ساختنعشق يعني عقل و دین را باختن عشق يعني دل تراشیدن ز گلعشق يعني گم شدن در باغ دل عشق يعني تو ملامت کن مراعشق يعني می ستایم من تو را عشق يعني در پی تو در به درعشق يعني یک بیابان درد سر عشق يعني با تو آغاز سفرعشق يعني قلبی آماج خطر عشق يعني تو بران از خود مراعشق يعني باز می خوانم تو را عشق يعني بگذری از آبرو عشق يعني کلبه های آرزو عشق يعني با تو گشتن هم کلامعشق يعني انتظار یک سلا

ادامه مطلب  

کولی 1388 و پیش تر از آن  

درخواست حذف این مطلب
اولین گفتگویم با ناشر از معنی کولی آغاز شد . چرا کولی ؟ کولی يعني چة ؟ - البته ، حتماً . من این کلمه را زندگی کرده ام . با آن معنی شده ام . و باور کرده ام که کولی ام . چیزی میان یاد داشت نشده ها ، اهل هیچ کجا ، راهش از همه جدا ، غریبه ، موضوع داغ وسط گذاشتن و دور زدن ، ناخوانده ، حاشیه و "بی سرزمین تر از باد" . کولی يعني ؛ وجدان ی برای محرومیت هایش درد نمی گیرد ، .... کولی که باشی و زن ، يعني مهدور الدم . يعني آ مکافات . يعني به جهنم . يعني بی طبقه و لمپن ، يعني

ادامه مطلب  

ش ت را چگونه تعریف کنیم ؟  

درخواست حذف این مطلب
ش ت را چگونه تعریف کنیم ؟گفتند : ش ت يعني تو یک انسان در هم ش ته ای !گفتم : نه ! ش ت يعني من هنوز موفق نشده ام .گفتند : ش ت يعني تو هیچ کاری نکرده ای .گفتم : نه ! ش ت يعني من هنوز چیزی یاد نگرفته ام .گفتند : ش ت يعني تو حماقت کردی .گفتم : نه ! ش ت يعني من به اندازه کافی جرات و جسارت داشتم .گفتند : ش ت يعني تو دیگر به مقصود نمی رسی . گفتم : نه ! ش ت يعني باید از راهی دیگر به سمت هدفمم حرکت کنم .گفتند : ش ت يعني تو کوچک و نادان هستی . گفتم : ش ت يعني من هنوز کامل نیستم .گ

ادامه مطلب  

ناشاد  

درخواست حذف این مطلب
وقتی که تو دومین کشور ناشاد دنیا زندگی می کنی............آره ناشاد............اصلا ناشاد يعني چی؟!يعني غمگین؟!.......يعني ناراحت؟!.......يعني افسرده؟!...........يعني بی پول؟!...............يعني بی معرفت؟! اگه هزار تا کلیپ هپی بسازید و تو مراسم عروسی وتولد از اول تا آ ب ی........هیچ چیز تغییر نکرده!!! در بهترین ح فقط یک ناشادی!!!

ادامه مطلب  

عشق یعنى..  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق يعني ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق يعني شور هستی در کلام / عشق يعني شعر، مستی والسلام عشق يعني خد

ادامه مطلب  

عشق یعنى..  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق يعني ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق يعني شور هستی در کلام / عشق يعني شعر، مستی والسلام عشق يعني خد

ادامه مطلب  

note 117  

درخواست حذف این مطلب
سکوت ک میکنم، يعني دردم آنقدر زیاد است که زبانم بند آمده است... يعني دلم آنقدر گرفته است که راه گلویم بسته شده است... سکوت ک میکنم، يعني حالم آنقدر وخیم است که توانی برای حرف زدن نمانده يعني آنقدر حرف برای گفتن دارم که مانده ام از کجا شروع کنم... سکوت ک میکنم...يعني...دلم گرفته... کمی نگاهم کن...کمی برایم حرف بزن..... #..........

ادامه مطلب  

دختر یعنی...  

درخواست حذف این مطلب
دختر يعني دختر بودن يعني تمام عمر پای آینه بودن ! دختر بودن يعني پنکک زدن به جای صورت شستن ! دختر بودن يعني کله قند و لی لی لی لی … دختر بودن يعني پس این چایی چی شد؟؟! دختر بودن يعني الگوی خیاطی وسط مجله های د یت دختر بودن يعني همونی باشی که مادر و و ت هستن دختر بودن يعني انتظار خاستگار مایه دار! دختر بودن يعني دختر و چه به رانندگی؟ تو باید ماشین ظرفشویی برونی ! دختر بودن يعني باید مورد علاقه تو ول کنی پاشی چایی بریزی! دختر بودن يعني نخواستن و خواس

ادامه مطلب  

بوسه...  

درخواست حذف این مطلب
بوسه يعني وصل شیرین دو لب بوسه يعني خلسه در اعماق شب بوسه يعني مستی از مشروب عشق بوسه يعني آتش و گرمای تب بوسه يعني لذت از دلدادگی لذت از شب ، لذت از دیوانگی بوسه يعني حس طعم خوب عشق طعم شیرینی به رنگ سادگی بوسه آغازی برای ما شدن لحظه ای با دلبری تنها شدن بوسه سرفصل کتاب عاشقی بوسه رمز وارد دلها شدن بوسه آتش می زند بر جسم و جان بوسه يعني عشق من ، با من بمان شرم در دلدادگی بی معنی است بوسه بر می دارد این شرم از میان طعم شیرین عسل از بوسه است پاسخ هر

ادامه مطلب  

بانوی مهربان، مادر مهربانم روزت مبارک:)  

درخواست حذف این مطلب
مادر: م: يعني مهربانی، مونس بودن، متین و موقر بودن الف: يعني آرامش، آسایش، آدمیت د: يعني دریای عشق، دنیا ر: يعني رحمت مادر رو هر چی تعریف کنی کمه، چون به خاطر مادر که همه جمع می شن، همه می خندن... امید زندگیم روزت مبارک و آرزوی بهترین ها برایت

ادامه مطلب  

میلاد پر برکت مادر سادات،حضرت فاطمه ا هرا سلام الله علیها مبارک باد...  

درخواست حذف این مطلب
نشسته ام بنویسم که بال يعني تو عروج سمت کمال يعني تو نشسته ام بنویسم تصورت، هیهات فراتراز جریان خیال يعني تو محبت تو همان آیینه است و مهرت آب تو آب و آیینه پس زلال يعني تو ز برگ های تو بوی رسول می آید گل محمدی بی مثال يعني تو

ادامه مطلب  

اشعاری نغز و زیبا از قاصدک  

درخواست حذف این مطلب
ا*** "یک هدیه از خدا" ** در انتظارت امسال صد قاصدک رها شد// صد قلب پاک و آبی اسیر لحظه ها شد // وقتی که آمدی تو // خورشید خنده ای کرد// یک ماه و صد ستاره اظهار بندگی کرد// یک آسمان فرشته در حیرت از زمین شد// سجاده های مردم با عطر گل عجین شد// یک کوله بار خالی، پر شد ز عشق و ایمان / حرف دل مرا باز فهمید نور عرفان/ وقت سحر شدم ابر، آزاد گریه // از ناسپاسی خود هردم گلایه // ار اینکه با خدایم آسان شدم صمیمی // گشتم رها ز دردی ، یک درد بس قدیمی هر قطره ای ز اشکم، الماس

ادامه مطلب  

عشق یعنی  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني... عشق يعني رازقی؟ يعني نسیمعشق يعني مست گشتن از شمیمعشق يعني آفتاب بی غروبعشق يعني آسمان؟ يعني فروغعشق يعني آرزو؟ يعني امیدعشق يعني روشنی؟ يعني سپیدعشق يعني غوطه خوردن بین دو موجعشق يعني رد شدن از مرز اوج عشق يعني از سپیده تا سحرعشق يعني پا نهادن در خطرعشق يعني لحظه لحظه دیدار یارعشق يعني دست در دستِ نگارعشق يعني عقل شد مدهوش توعشق يعني لحظه لحظه بی قرارعشق يعني صبر؟ يعني انتظارعشق يعني اشتیاق و انتظارعشق يعني دلهوره؟ يعني شتابع

ادامه مطلب  

عشق یعنی « همت  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني « همت » و یک دل خدا توی اشتیاق کربلاعشق يعني شوق پروازی بزرگدر هجوم زخم های بی ص ق يعني قصة عباس و آبدر « طلاییه » غروب آفتابعشق يعني چشم ها غرق سکوتدر درون ، اما انقلابعشق يعني آسمان غرق خوندر شلمچه گریه گریه.... تا جنونعشق يعني در سکوت یک نگاهنغمة انا الیه راجعونعشق يعني در فنا نابود شدندر میان تشنگان ساقی شدنعشق يعني در ره دهلاویهغرق اشک چشم، مشتاقی شدنعشق يعني حرمت یک استخوانیادگار از قامت یک نوجوانآنکه با خون شریفش رسم کردبر زمی

ادامه مطلب  

دختر بودن .......  

درخواست حذف این مطلب
دختر بودن يعني نخواستن و خواسته شدن...... ♥دختر بودن يعني حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقد نامه نوشته....... ♥دختر بودن يعني به بابات گفتی؟ داداشت راضیه؟ دوس پسرتون ناراحت نمیشن؟ رئیس اداره چی؟ ♥دختر بودن يعني برو تو، دم در واینستا.......... ♥دختر بودن يعني تو گرما لباست 4 متر و نیم پارچه ببره که مردان به گناه نیفتن! ♥دختر بودن يعني کجا داری میری؟ تا حالا کجا بودی؟ ♥دختر بودن يعني تو نمیخواد بری اونجا، من خودم میرم...... ♥دختر بودن يعني کی بود به

ادامه مطلب  

.........................................  

درخواست حذف این مطلب
salam dg dorost shod >>از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود:>>>>سؤال از این قرار بود: نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایرکشورها صادقانه بیان کنید؟>>>> و جالب اینکه ی جو نداد>>>>چون در آفریقا ی نمی دانست 'غذا' يعني چه؟>>در آسیا ی نمی دانست 'نظر' يعني چه؟>>در اروپای شرقی ی نمی دانست 'صادقانه' يعني چه؟>>در اروپای غربی ی نمی دانست 'کمبود' يعني چه؟>>و در ی نمی دانست 'سایر کشورها' يعني چه؟

ادامه مطلب  

ناگفته 7  

درخواست حذف این مطلب
خدایا حتی سخت ترین امتحان عمرم هم آ ش یکی می گفت امتحان تمومه برگه ها بالا....اما نمی دونم چرا این امتحانای تو تمومی نداره ؟به جایی منو رسوندی که خوشی دیگران شده عذابم چقدر نادونه بچه ای که آرزوی بزرگ شدن می کنه چقدر دوست داشتم زاینده رود پرآب بود و منم یه مشت خاک که توی زلالی اش حل میشدمچقدر دوست داشتم همه چیز تموم میشد حتی زندگی چقدر سخته واسه ندیدن عذاب عزیزت ، از خدا براش طلب مرگ کنی هیچ نمی فهمه من چی میگم ، شاید با خودشون بگن عجب خودخواهیه

ادامه مطلب  

حس خوب یعنی .......  

درخواست حذف این مطلب
حس خوب يعني کودک ماندن حس خوب يعني تکرار روز تولد حس خوب يعني گول نزدن وجدان حس خوب يعني بخشیدن دیگران حس خوب يعني برداشتن بار پیرزن همسایه حس خوب يعني ایستادن روی ترازوی پیرمرد حس خوب يعني نوازش دستان مادر حس خوب يعني عاشق بودن و وقتی عاشقی که ح خوب باشد و هر روز و هر ساعت و هر لحظه باور داشته باش که شاید فر نباشد پس حست را به زندگی خوب کن کی؟؟؟؟؟؟ همین امروز نه همین ساعت نه همین حالااااااااااا

ادامه مطلب  

سجده: نسترن قدرتی  

درخواست حذف این مطلب
سجده: نسترن قدرتی سجده يعني: به عشق رو ‏ دل به آیینه روبرو ‏ سجده يعني: سری فتاده به راه‏ معنی «لا اله الا الله» سجده يعني: سری به دامن خاک‏ پرگرفتن زخاک تا افلاک‏ سجده يعني: که جز تو یارم نیست‏ صبر و ت ز انتظارم نیست‏ هیچم و سر به خاک می‏سایم‏ سر بر آن خاک پاک می‏سایم‏ دست من گیر تا رها نشوم‏ از تو ای آشنا، جدا نشوم‏ [کتاب نور مومن؛ صفحه 103]

ادامه مطلب  

هفته اول داد  

درخواست حذف این مطلب
سلام دوستان اردیبهشتم تموم شد رفت يعني دوماه از سال 93 گذشته خوب جریان گند زدن من همچنان ادامه داره با وجود اینکه زیاده روی ن ولی ترازو با هام مهربون نبود البته پری هم هست ولی اخه يعني چی ؟ گلبرگ 53 ( يعني واقعا روم سیاه) فاطمه 52.900 طناز 55 بهار 54 فرشته 49.500 خوب ستاره اینهفته فاطمه جون و بقیه گروه واقعا همه با هم اینقدر هماهنگ اضافه کردیم بهتره برم توی افق محو شم والله اینطوری نمیشه باید یه فکر جدی کرد

ادامه مطلب  

تکراریه ولی گفتم فک نکنید مردا بی و کارن ما فقط به گفتن عادت نداریم  

درخواست حذف این مطلب
مرد بودن يعني فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه.مرد بودن يعني فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی.مرد بودن يعني بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری.مرد بودن يعني استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره مرد بودن يعني بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نمیشناسه يعني چی؟ يعني بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله.مرد بودن يعني حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چی چشم ناپاک.مرد بودن يعني: ولی از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مس

ادامه مطلب  

کوچ  

درخواست حذف این مطلب
به عادت سالهای نوجوانی ام, در خانه با تقویم ها کاری ندارم. زمان اینجا طور دیگری می گذرد, اینجا تاریخ را از؛ رسیدن الوها, نارنجی کدر برگهای تاک, نخستین نم نم های باران پاییز چای های شبانه زیر چراغ حیاط, و غصه ها و لبخندهای مامان میخوانیم... حالا در چنین صبحی من مچاله می شوم بین پتو, هوا سرد شده. ابن يعني انتهای شهریور.... مامان امشب خواست کنار او بخوابم. این يعني شروع دلتنگی. و دلتنگی يعني؛ رفتن از خانه.

ادامه مطلب  

تو هستی من خوشبختم ...  

درخواست حذف این مطلب
همین که تو هستی کنارم يعني من خوشبختم این که میتوانم روزی هزار بار از دستت حرص بخورم ...هزار بار بگویم بشین ...نکن ...دست نزن ... صحبت نکن ... این که هستی تا با شیرین زبانی ک نه ات سکوت سرد دیوار های خانه را بشکنی يعني من خوشبختم ... بعضی روزها شاید صدها بار دست وپایت را بوسه میزنم وقربان صدقه ات می روم و میگویم به دَرَک که بقیه میگویند : لوسش کردی " کاش بدانی بودن تو يعني خوشبختی من یک مادرم پس خوشبختم ...

ادامه مطلب  

عشق یعنی « همت » و یک دل خدا  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني « همت » و یک دل خدا توی اشتیاق کربلاعشق يعني شوق پروازی بزرگدر هجوم زخم های بی ص ق يعني قصة عباس و آبدر « طلاییه » غروب آفتابعشق يعني چشم ها غرق سکوتدر درون ، اما انقلابعشق يعني آسمان غرق خوندر شلمچه گریه گریه.... تا جنونعشق يعني در سکوت یک نگاهنغمة انا الیه راجعونعشق يعني در فنا نابود شدندر میان تشنگان ساقی شدنعشق يعني در ره دهلاویهغرق اشک چشم، مشتاقی شدنعشق يعني حرمت یک استخوانیادگار از قامت یک نوجوانآنکه با خون شریفش رسم کردبر زمی

ادامه مطلب  

فرق بین حساب پرداختنی با حساب پرداختی  

درخواست حذف این مطلب
پرداختی = يعني پرداخت شده است ( هزینه و یا تسویه حساب شده است ) و پرداختنی = يعني هنوز پرداخت نشده است ( بدهی است که بایستی بعدا پرداخت شود ) و دریافتی = يعني دریافت شده است و دریافتنی = يعني هنوز دریافت نشده است و بعدا دریافت خواهد شد

ادامه مطلب  

خدایا ... ؟  

درخواست حذف این مطلب
سجاد(علیه السلام) در مناجات خمسة عشر می فرماید «إِلَهِی أَنْتَ الَّذِی فَتَحْتَ لِعِبَادِکَ بَاباً إِلَى عَفْوِکَ سَمَّیْتَهُ َّوْبَةَ فَقُلْتَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ فَتْحِهِ»(بحارالأنوار، ج‏91، ص‏142) دری باز کردی و نامش را توبه گذاشتی، دیگر اگر ی نیامد گر گدا کاهل بُود تقصیر صاحبخانه چیست. هزار چراغ دارد و بی راهه می رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش... پیغمبر(صلی

ادامه مطلب  

سَحَر یعنی تو:)  

درخواست حذف این مطلب
جدیدنا شبام سحر نداره،همین جوری میمونه میمونه میمونه و درست وقتی که میخواد تموم بشه من خوابم میبره همون وقتی که میخواد سحر بشه و همه ی دلتنگیا و کثیفیا و بدیا رو پاک کنه من نمیفهمم چون خوابم ،دست خودم نیست ولی خوابم میبره حالا جریان زندگیمم همین شده کلا سحر نداره تو زندگیم خیلی بیدارم حتی همون موقعی که امید دارم به اینکه الان سحر میشه و من باید بیدار باشم و همه چیو بفهمم ولی این زندگی کوفتی سحراش مردن همش غروبه.... غروب، غروب،غروب ولی من انقد

ادامه مطلب  

زندگی . . .  

درخواست حذف این مطلب
زندگی يعني دیدن لبخند عزیزانی که دوستشان داریم. زندگی يعني شادی های بی دلیل و خنده های از ته دل. زندگی يعني خاطره های یواشکی که ثانیه ها لبخند را بر لبانمان جاری می سازد. زندگی يعني صدای قهقه ک ن، يعني دیدن طلوع هر صبح خورشید... زندگی يعني آرامش يعني سادگی... زندگی،يعني چای تازه دم مادر.

ادامه مطلب  

عشق یعنی.....  

درخواست حذف این مطلب
عشق بیداد من باختن يعني لحظه عشق جان سرزمین يعني يعني زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق يعني ... شدن ساختن عشق دل يعني کلبه وامق و يعني عذرا عشق شدن من عشق فردای يعني کودک مسجد يعني الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن يعني به هم عشق سوختن چشمهای یکجا يعني پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من يعني الاسرار کلبه مخزن اسرار يعني عــــــــــشــــــــــق

ادامه مطلب  

راتین رها: من اهل آن سرزمینم که هر روزش نوروز است / تبریک نوروز 1394  

درخواست حذف این مطلب
من با ها میانه ام شکراب است...این ها بی رحمند... نه خبری از آینده ی با تو بودن میدهند و نه گذشته ات را از یاد میبرند... يعني نبودن تو... يعني بیقراریهای من... يعني روز مرگ اعتماد و باورهای من... در یک کلمه يعني انتظار... يعني ج ... يعني خاطرات بی رحم... يعني رفتن مرتضی پاشایی...امسال با آمد و با هم رفت؛ اما این های تکراری هیچگاه با آمدنت از این یکنواختی در نیامدند...خسته ام... کجایی؟؟؟ کجایی تا آرام این دل بیقرارم شوی؟ کجایی تا سر روی شانه های معطرت بزارم و بغ

ادامه مطلب  

the imitation game  

درخواست حذف این مطلب
the imitation game یکی از بهترین هایی که تو این مدت دیدم بود، البته این و عوامل آن از نویسنده گرفته تا بازیگرانش تعداد بسیاری جایزه از آکادمی های مختلف دریافت کرده اند که این موضوع نشانگر جذ ت و تاثیرگذاری بیشتر هم هست. توصیه می کنم این رو ببینید. داستان در مورد ریاضی دان برجسته ای است که در جنگ انگلیس و متحدانش با آلمان (هیتلر) موفق به ش ت انیگما (کد مخابره در جنگ) شد و همین موضوع باعث شد انگلیس و متحدانش بر آلمان نازی غلبه کننند. جالب تر آنکه به تصویر ک

ادامه مطلب  

عشق  

درخواست حذف این مطلب
عشق يعني........ عشق يعني قطره و دریا شدن عشق يعني با گلی گفتن سخن عشق يعني خون لاله بر چمن عشق يعني شعله بر من زدن عشق يعني رسم دل بر هم زدن عشق يعني یک تیمم، یک عشق يعني عالمی راز و نیاز عشق يعني با پرستو پر زدن عشق يعني آب بر آذر زدن عشق يعني چون محمد پا به راه عشق يعني همچو یوسف قعر چاه عشق يعني بی ستون کندن به دست عشق يعني زاهد اما بت پرست عشق يعني قطره و دریا شدن عشق يعني همچو من شیوا شدن عشق يعني یک شقایق غرق خون عشق يعني درد و محنت در درون عشق یع

ادامه مطلب  

روز مادر  

درخواست حذف این مطلب
روی بوم شعر من با واژه ها کاش میشد طرحی از مادر کشید کاش میشد مهربانی را سرود وقتی از چشمان مادر می چکید کاش میشد شعر من آواز داشت مستی لالایی اش را میسرود تا سحر بی خو اش را می نوشت خستگی را از نگاهش می زدود مادری...يعني لطافت ..عشق ..شور مهربانی های گلکاری شده مادری ..يعني که سختی... رنج..درد رنج هایی از صدا عاری شده مادری ..يعني ش تن از درون شمع گشتن ذره ذره سوختن مادری يعني شعور تابناک های زندگی را دوختن مادری ..يعني زنی... رو راستی خواستن ...بودن ..شد

ادامه مطلب  

بیانات آیت الله العظمی وحید اسانی در آستانه شهادت صادق علیه السلام  

درخواست حذف این مطلب
ایام شهادت رأس و رئیس مذهب است. مذهب يعني طریق ذهاب بین هر انسانی و نقطه ی نهایی سعادت ابد، که عبارت است از رسیدن به کنه این آیه إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یک عمر گفتیم اما کیست که فهمیده باشد؟ انا لله يعني چه؟ و انا الیه راجعون يعني چه؟ مذهب عبارت است از طریق وصول عبد به حق؛ آن نقطه ای که لا تدرک ولا توصف، و آن ی که این خط را ترسیم کرد و این راه را به روی بشریت گشود جعفر بن محمد است. مذهب ما جعفری است اما نه مذهب را شناختیم نه ر

ادامه مطلب  

مادرم  

درخواست حذف این مطلب
دست دنیا در میان ناله ها رو می شود قصه گویی با سکوت خاک هم خو می شود آن ص که درونش قصه ها جان می گرفت قصه هایی که فقط با عشق پایان می گرفت پیش چشم ما درون خاک پنهان می شود دست های قصه گو، ای وای، بی جان می شود قصه گوی خوب ما رفتی به خواب، اما بدان خواب دیدم خانه ای داری میان آسمان! ***************** یاد از آن روزی که هر روزش بهاری داشتیم وعده ای، قولی، قراری، انتظاری داشتیم یاد از آن مادر که با غمهای ما بود آشنا آری، آری، روزگاری غمگساری داشتیم. شش سال پیش

ادامه مطلب  

اردیبهشت یعنی همون چیزی که باهاش بودن لیاقت میخواد!  

درخواست حذف این مطلب
وقتی یه اردیبهـــ♥ـشتی دیوانه وار با تو بحث میکنه خوشحال باش!يعني هنوز دوسِت دارهيعني براش مهمیيعني رو تو حساس ِيعني روت غیرت دارهيعني میخواد تو رو، دیوونه!بتــــرس از سکوت اردیبهـــ♥ـشتی ها!چون نشانه پایــــان توست!!!اردیبهــــ♥ـشتی که سکوت کرد يعني تو رو برای خــودش تموم کرده

ادامه مطلب  

نرخ بیکاری  

درخواست حذف این مطلب
هوالحبیب 1- نرخ بیکاری دیروز اعلام شد حدود 10.5 البته به روایت مرکز آمار و ما هنوز در فکریم عزیزمان عادل آذر این ارقام را از کجا می آورد کافی تعداد شاگردان خود که در ت جدید بیکار شده اند را بشمارد به یقیین بیش از آن شده است 2- موج بیکاری در کشور نه آن طور بی داد می کند که بشود باور کرد بیشتر همه رکود است که کمر همه را ش ته است 3- روز پنج شنبه در حجره یکی از دوستان بازاری خود نشسته بودم این دوست عزیز مواد اولیه یک یاز صنایع را می فروشد می نالید و می گفت 2

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
يعني درد اجتماع...يعني خیابونی_کف خواب لاتی بازی،کت باز يعني شکایت_بیداری از اجتماع بیزاری يعني تی لش_شلوار هیتلری کلاه گپ_مایه فیته جیب يعني_پدری سروش_سلامتی بنوش_ا میاد یه روز يعني_اعتراض بهرام،اقتدار حرفاش،احساسات دردناک يعني_اجتماع یاسی_ایران بی عرب_یه ادم شاکی يعني_کت باز حصین_خلوت کنی با هد_با یه رول بری تو حس يعني _کلکلای رضا_تعصب رو تهران_قبرستون هیپ هاپ يعني_تنهاییه علی(سورنا)_عرق بخور شدید_زندگی سگی يعني_فاز خوب تهی_هد زدن رو بیت_حس

ادامه مطلب  

love 224  

درخواست حذف این مطلب
میدونید دل مرده يعني چی میدونید بی حس بودن به همه چی يعني چی میدونید بی هدف بودن يعني چی میدونید همه چیز واست یه خط صاف باشه يعني چی میدونید بی انگیزه يعني چی میدونید هیچ چیزی دیگه خوشح نمیکنه يعني چی خسته از همه چی وقتی بهش گفتم چقدر دوستت دارم بهم گفت فراموشم کن ، گفتم مگه میشه گفت ازم متنفر شوو ی ال و شش ماه و دوازده روز گذشت که بهت گفتم دوستت دارم ، نه ازش متنفرم نه فراموش شده نه ی جاش رو گرفته فقط این وسط من داغون شدم میشنیدم میگفتن عشق خیلی

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
کاش خدا حضور فیزیکی داشت ،کاش دست داشت ،پا داشت ،که می شد وقتی دلت می گیره محکم بغلش کنی ،که وقتی احتیاج داری فیزکی دست هاش توی دست هات باشه ، وقتی از همه چیز فرار می کنی پا به پای تو از حاشیه های دنیا فرار کنه به جاده خاکی های آرامش ، کاش خدا با زبان حرف می زد ،يعني اینجور بود می شد دلداری کامل گرفت ،هر چند میشه از نگاه خدا آرامش گرفت ولی آدم ها گاهی احتیاج دارند به یک همزبون ، یک همزبون مثل خدا که براشون حرف بزنه ،اصلا حرف حرف میاره ،هی تو حرف ب

ادامه مطلب  

شیعه یعنی :....فزت ورب الکعبه  

درخواست حذف این مطلب
...شاعر / نویسنده : محمد رضا آقاسی*****ساقی امشب باده از بالا بریز باده از خم خانه مولا بریز باده ای بی رنگ و آتشگون بده زانکه دوشم داده ای افزون بده ای انیس خلوت شبهای من می چکد نام تو از لبهای من محو کن در باده ات جام مرا کربلایی کن سرانجام مرا یا علی، درویش و صوفی نیستم فاش می گویم که کوفی نیستم موجها را می شناسی مو به مو شرحی از زلف پریشانت بگو باز کن دیباچه توحید را تا بجوید ذره ای خورشید را یا علی بار دگر اعجاز کن مشتهای کوفیان را باز کن باز کن چ

ادامه مطلب  

خدا را شکر میکنم ...  

درخواست حذف این مطلب
خدا رو شکر میکنم...برای همسرم که میگه امشب شام سوسیس داریم، چون امشب خونه پیش منه و نه بیرون با دیگری...برای شوهرمکه مثل یه گونی سیب زمینی افتاده روی مبل، چون خونه پیش منه و نه بیرون توی....برای نوجوانیکه از شستن ظرفها شکایت دارد و این يعني خونه مونده و تو خیابون ول نیست...برای مالیاتی که پرداخت میکنمچون به این معناست که شغلی دارم...برای شلوغی و کثیفی خانه بعد از مهمانیچون يعني دوستانی دارم که پیشم میان...برای لباسهایی که کمی برام تنگ شدنچون يعني

ادامه مطلب  

یک ؟ ایجاد کنیم  

درخواست حذف این مطلب
سلام دوستانراستی هیچ فکر کرده اید که چه طور می توانیم میل و رغبت تقویت مهارتها را در اعضاء افزایش دهیم ؟ شاید به چالش کشيدن آنها کارساز باشد .اما چگونه؟سوال . سوال می تواند در این راه به ما کمک کند و آنها را به فکر وادارد.مثلاً( دوست نوجوان من ، اگر همین حالا منوجه شوی قسمتی از درز لباست باز شده است ، بهترین کاری که می توانی انجام دهی چیست ؟) یا ( دوست من ، آیا شما صبور هستی یا عجول ؟...چرا؟)و....سوالات بی شماری در این زمینه می توان مطرح کرد که راهگشا

ادامه مطلب  

عوارض خط چشم  

درخواست حذف این مطلب
عوارض خط چشم استفاده از انواع لوازم آرایش چشمی مانند خط چشم های مایع یا مدادی و سرمه هایی که داخل چشم کشیده می شوند، مشکلاتی را برای خانم ها به وجود می آورد. این مواد شیمیایی قادرند با بافت داخلی پلک و اشک چشم تماس پیدا کنند و وقتی با اشک چشم مخلوط و به تدریج وارد سطح داخلی چشم شوند، با سفیدی و سیاهی چشم هم در ارتباط مستقیم قرار می گیرند و قرنیه و ملتحمه چشم را تحت تاثیر قرار می دهند.جریان این مواد شیمیایی در نقاط مختلف چشم هم باعث افزایش خطر اب

ادامه مطلب