تناسب اعداد و کلمات در قرآن  

درخواست حذف این مطلب
تناسب اعداد و کلمات در قرآن کلمه فرشته و هر دو 88 بار در قرآن تکرار شده است کلمه بهشت (77) بار و کلمه جهنم نیز (77) بار تکرار شده است کلمه دنیا (115) بار و کلمه آ ت نیز (115) بار تکرار شده است کلمه گیاه (26) بار و کلمه درخت نیز(26) بار تکرار شده است کلمه تابستان گرم (5) بار و کلمه زمستان سرد نیز (5) بار تکرار شده است کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است کلمه آسمان (7) بار و کلمه ساخت آسمان نیز (7) بار تکرار شده است کلمه زکات (32) بار و کلمه برکت نی

ادامه مطلب  

کلمه شناسی  

درخواست حذف این مطلب
♦ سازنده ترین کلمه" گذشت" است... آن را تمرین کن ♦ پر معنی ترین کلمه" ما" است... آن را بکار ببند ♦ عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه ♦ بی رحم ترین کلمه" تنفر" است... از بین ببرش ♦ سرکش ترین کلمه" هوس" است... بآ آن بازی نکن ♦ خود خواهانه ترین کلمه" من" است... از ان حذر کن ♦ ناپایدارترین کلمه "خشم" است... ان را فرو ببر ♦ بازدارترین کلمه "ترس"است... با آن مقابله کن ♦ با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز ♦ پوچ ترین کلمه "طمع"است... آن را بکش ♦ سازنده ترین

ادامه مطلب  

تربن های زندگی  

درخواست حذف این مطلب
سست ترین کلمه "شانس"است... به امید آن نباش. .محکم ترین کلمه "پشتکار"است...آن را داشته باش. . سالم ترین کلمه "سلامتی"است... به آن اهمیت بده. .شایع ترین کلمه "شهرت"است... دنبالش نرو. .ضروری ترین کلمه "تفاهم"است... آن را ایجاد کن. .دوستانه ترین کلمه "رفاقت"است... از آن سوءاستفاده نکن. .اصلی ترین کلمه "اطمینان"است... به آن اعتماد کن. ضعیف ترین کلمه "حسرت"است...

ادامه مطلب  

نکات زیبا  

درخواست حذف این مطلب
بی رحم ترین کلمه "تنفر" است آن را از بین ببریم سرکش ترین کلمه "هوس" است با آن بازی نکنیم خود خواهانه ترین کلمه "من" است از آن حذر کنیم ناپایدارترین کلمه "خشم" است آن را فرو ببریم بازدارترین کلمه "ترس" است با آن مقابله کنیم با نشاط ترین کلمه "کار" است به آن بپردازیم پوچ ترین کلمه "طمع" است آن را در خود بکشیم سازنده ترین کلمه "صبر" است برای داشتنش باید دعا کنیم روشن ترین کلمه "امید" است به آن امیدوار باشیم ضعیف ترین کلمه "حسرت" است توجهی به آن نداشته باش

ادامه مطلب  

تست حافظه 2 ( حفظ کلمات تصادفی )  

درخواست حذف این مطلب
تقویت حافظه با متد قهرمانان حافظه جهان( حفظ کلمه 2) با استفاده از کاخ ذهنی خود 20 کلمه زیر را در 2 دقیقه حفظ کنید 20 کلمه 2 دقیقه نتیجه تمرین حافظه شما · در صورتی که بتوانید 18 تا 20 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما خوب است · در صورتی که بتوانید 14 تا 18 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما نسبتا خوب است · در صورتی که بتوانید 10 تا 14 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما متوسط است · در صورتی که بتوانید کمتر از 10 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما ضعیف است خوب حالا نتیجه حافظ

ادامه مطلب  

یک کلمه ی چکیدنی  

درخواست حذف این مطلب
دعا بیش از این که کلمه باشد، یک صداست. در گوش می پیچد و حواس دیگر را از کار می اندازد... اگر دعاکارگر افتد، چشم دیگر سطر ها را نمی بیند، ذهن دیگر کلمه ها را پردازش نمی کند، دست دیگر کتاب دعا را اینور و انور نمی کند، تنها یک صداست که در تو پیچیده است. یک منادی ست که در جانت رسوخ می کند، چیزی از تو نمی ماند. یک تن فریاد می شوی. یک حجم ِ گنده ی اشک می شوی. از چشم هایت می چکی. یک پلک ملتمس، یک خیس ِ بی چاره . دعا می ریزد توی وجودت. خدا می نشیند بر ِ دلت. دست ها

ادامه مطلب  

تمرین تقویت حافظه حفظ کلمات 3  

درخواست حذف این مطلب
تمرین تقویت حافظه حفظ کلمات 3 تقویت حافظه با متد قهرمانان حافظه جهان( حفظ کلمه 3) با استفاده از کاخ ذهنی خود 20 کلمه زیر را در 2 دقیقه حفظ کنید 20 کلمه 2 دقیقه نتیجه تمرین حافظه شما · در صورتی که بتوانید 18 تا 20 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما خوب است · در صورتی که بتوانید 14 تا 18 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما نسبتا خوب است · در صورتی که بتوانید 10 تا 14 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما متوسط است · در صورتی که بتوانید کمتر از 10 کلمه را یاداوری کنید حافظه شم

ادامه مطلب  

دو کلمه  

درخواست حذف این مطلب
دنبال دو کلمه می گشتم دو کلمه مانند پچ پچ دو برگ در گوش هم یا ی دو لب در جست و جوی یک بوسه دنبال دو کلمه می گشتم مانند دو گوشواره که آویزه ی گوشـت کنم کلمات صف کشیدند دسته دسته دستبند تو شدند کلماتی که دستت را دوست می داشتند تو چنگ زدی از هم گسیختی رشته ی کلمات را در هم ریختی فرو انداختی هر یک را به گوشه ای دنبال یک کلمه می گردم یک کلمه ی خاموش مانند یک بوسه که جمع کند همه ی کلمات را روی لب های تو

ادامه مطلب  

کلمه مقدس است  

درخواست حذف این مطلب
نوشتن یعنی ، آف !!! یعنی نویسنده بتواند با کلمات ، شوری ایجاد کند فریادی را از آزاد کند نمی دانم آیا کلمات را نویسندگان ساخته اند! یا اینکه اول کلمه ها بیان شده بودند و بعد نوشته شدند! کلمه معنای همه گیتی را دارد کلمه میتواند جان بدهد میتواند جان بگیرد کلمات زیبا هستند کلمات حقی دارند بر گردن گوینده و یا نویسنده!! کلمات را بیهوده استفاده نکنیم! کلمه مقدس است!!!

ادامه مطلب  

تمرین حافظه 4 حفظ کلمات  

درخواست حذف این مطلب
تمرین تقویت حافظه حفظ کلمات 4 تقویت حافظه با متد قهرمانان حافظه جهان( حفظ کلمه 4) با استفاده از کاخ ذهنی خود 20 کلمه زیر را در 2 دقیقه حفظ کنید 20 کلمه 2 دقیقه نتیجه تمرین حافظه شما · در صورتی که بتوانید 18 تا 20 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما خوب است · در صورتی که بتوانید 14 تا 18 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما نسبتا خوب است · در صورتی که بتوانید 10 تا 14 کلمه را یاداوری کنید حافظه شما متوسط است · در صورتی که بتوانید کمتر از 10 کلمه را یاداوری کنید حافظه شم

ادامه مطلب  

تکالیف 9/11  

درخواست حذف این مطلب
با عرض سلام با استفاده از آموزش کلمه سازي بند های 3 و 4 هر کدام 5 کلمه با فرزندان کار شود. دیکته بصورت حسی انجام شود.مادر یک کلمه می گوید گل پسر کف دست مادر کلمه را می نویسد. سپس یک کلمه گل پسر می گوید و مادر کف دست گل پسر می نویسد. پسری باید با حس کلمه ی نوشته شده توسط مادر را صحیح کند. بسیار کار آمد در به ذهن سپردن شکل کلمات .حتما بصورت بازی هر از گاهی انجام شود. یک مربع شگفت انگیز ، الگو و قرینه خود گل پسر طراحی کند و انجام دهد.

ادامه مطلب  

فارسی، کلمه های متشابه  

درخواست حذف این مطلب
کلمه های مشابه یکی از مشکلاتی که دراملا ی فارسی با آن روبه رو هستیم وجود کلمه های مشابه(متشابه) می باشد .تعداد کلمه های مشابه زبان فارسی کم ولی تعداد کلمه های مشابه دخیل زبان عربی بسیار زیاد هستند. کلمه های مشابه(متشابه)به کلمه هایی می گویند که در تلفظ ی ان امادرنوشتن ومعنی واشتقاق باهم فرق دارند.

ادامه مطلب  

روز نهم  

درخواست حذف این مطلب
1690 کلمه در یک ساعت فکر می کنم کل داستان را فهمیدم. آره طرح اصلی را دریافت . مسئله این است که چطور این داستان را به اندازه پنجاه هزار کلمه کش بیاورم؟ من در هفته اول باید 11669 کلمه می نوشتم و تا الان که روز نهم است پانزده هزار کلمه. ولی من تا الان فقط یازده هزار کلمه نوشته ام. یعنی چهارهزار کلمه عقب هستم. چطور ممکن است. من فقط دو روز ننوشتم. خب... یک روز هم کم نوشتی. اینطوری 4000 کلمه عقب افتادی. بی خیال! درستش می کنم. ظرف دو سه روز آینده رذیفش خواهم کرد. یو

ادامه مطلب  

سوالات رایج در باره ید بلیط قطار  

درخواست حذف این مطلب
سوال1: پس از ثبت نام برای من ایمیل فعال سازي فرستاده نشده است، برای فعال سازي شناسه کاربری چه کاری باید انجام بدهم ؟پاسخ: دو ح ممکن است اتفاق افتاده باشد یا ایمیل وارد شده اشتباه است که جهت اصلاح ایمیل می بایست با واحد ارتباط با مشتری 1539 تماس گرفته شود ویا در ح دوم که ایمیل صحیح وارد شده است، ممکن است ایمیل فعال سازي به قسمت spam همان ایمیلی که با آن در سامانه ثبت نام کرده اید ارسال شده باشد. در صورت عدم رویت ایمیل فعال سازي و اطمینان از درست بودن

ادامه مطلب  

"تقدیم به علی عربی که کلمه ها با او مهربانند"  

درخواست حذف این مطلب
" نام دیگر مردیست که در حیاط کوچک زندان قدم می زند" ***************** کلمه *** گفته بودی پرستار می تواند کلمه ای باشد وبیمار کلمه ای دیگر... روی تخت دراز کشیده ای و کلمه ای بر بالین کلمه ای دیگر ایستاده است از پنجره به بیرون خیره شدی من کلمه بودم تو کلمه بودی درختها ماشین ها زنجیر اسارت زندان پلیس تمام چیزهایی که وجود داشت کلمه بود و تمام چیزهائی که وجود نداشت کلمه ای دیگر. با کلمه ای بر لب متولد شدی باکلمات،بزرگ شدی ،به مدرسه رفتی با کلمات زندگی کردی و ای

ادامه مطلب  

چقدر کلمه پول تنفر بر انگیزه  

درخواست حذف این مطلب
پول پول پول ... پولت را ندادند. پول من را بده... من که پول ندارم...پول نداری چطور میخای شروع کنی... تو که پول نداری.... عید شد و بی پولی...پول پول پول همه دور و برمون شده پول پول پول پول متنفرم از کلمه پول... رو اعصابم این کلمه مس ه که همه واسه به دست آوردنش هی این کلمه را میگند. بیشتر که فکر میکنم از خود پول هم بدم میاد چون پول پول پول همه را از هم جدا میکنه

ادامه مطلب  

نمونه سوال بنویسیم گلهای من اگه دوست دارید انجام بدید  

درخواست حذف این مطلب
پنج کلمه بنویس که شکل « ـه ه » در پایان کلمه ، صدای ( ــِ ) بدهد . -پنج کلمه بنویس که شکل « ـه ه » در پایان کلمه ، صدای هـ بدهد . -جمله های زیر را کامل کن . الف – وقتی وارد حیاط مدرسه می شوم ................................ ب – شما می خواهید .................................. -هم معنی کلمه های زیر را بنویس . زیبا : مراقبت : تند : پرسید : - کلمه هایی را که صدای آ شان هم صدا است را کنار هم بنویس . شبیه – عجله – پروانه – ده – سیاه – مه – چاه – میوه – مجلّه – نگه

ادامه مطلب  

کلمه های پرسشی 1  

درخواست حذف این مطلب
سلام. در صحبت ها از پرسش استفداه می کنیم . اما هر جمله ای با کلمه ای بخصوص پرسشی می شود. آیا تو کتاب داری ؟ بله خیر جواب یکی از این دو کلمه است. اگر در جواب نام خود را بگویید : من شهریار هستم جواب بسیار بی معنی خواهد شد. کلمه های پرسشی عربی : هل : آیا مَن : چه ی ما : چیست کیف : چطوری اینَ : کجاست ماذا : چه چیزی مِن این انتِ : تو کجایی هستی . این ها تعدادی کلمه پرسشی در کتاب ماست . آیا ( هل ) تو کیانوش هستی ؟ بله ( نعم ) تو چه ی -- چکاره ( مَن انتِ ) هستی ؟ من دانش آم

ادامه مطلب  

نمونه تکالیف برای درس فارسی  

درخواست حذف این مطلب
تکالیف متنوّع جهت پرورش خلّاقیّت دانش آموزان در درس فارسی نوشتاری : ✔️الف ) با حروف ا سم خود کلماتی را از درس پیدا کنید. مثال: احمد ـ ازـ صبح ـ آموزگارـ دوستان ✔️ب ) با حرف آ کلمه ی داده شده کلمه ای پیدا کنید که این حرف اولین حرف کلمه باشد. مثال:آموزگارـ رایانه- امروز ✔️پ ) حروف درهم ریخته را روی هم ترکیب کن . مثال : خـ ر شـ یـ و د : خورشید ✔️ت ) کلمه ی وارونه بدهید تا با کمک آینه کلمه را پیدا کند. ✔️ث ) با کم حرف به حرف کلمه کلمات جدید بسازيد . مثال

ادامه مطلب  

نکات کلیدی جهت جستجو در موتورهای جستجو گر موتور جستجوگر گوگل google  

درخواست حذف این مطلب
نکات کلیدی جهت جستجو در موتورهای جستجو گر موتور جستجوگر گوگل google 1- جستجوی معمولی : نوشتن کلمات مورد نظر در کادر جستجو و فشردن کلید enter 2 - جستجوی حتمی یک کلمه : اگر بخواهیم یک کلمه حتماْ در جستجوی ما نمایان و اطلاعات از آن در جستجو ظاهر شود این کلمه را در وسط دو کوتیشن ("ویندوز") قرار می دهیم مثلاْ جستجوی کلمه ویندوز در موتور جستجو که این کلمه را بین ۲ کوتیشن قرار می دهیم. ۳ - جستجوی ۲ کلمه به شرطی یک کلمه حتماْ در جستجو ظاهر شود : اگر بخواهیم ۲ کلمه

ادامه مطلب  

قدرت کلمات  

درخواست حذف این مطلب
انسان بایک کلمه سقوط میکند و با یک کلمه به معراج میرود کلمه می تواند؛ تو را مشتاق کند مثل: "دوستت دارم" تو را ویران کند مثل: "از تو بیزارم" تو را تلخ کند مثل: "خسته ام" تو را سبز کند مثل: "خوشحالم" تو را زیبا کند مثل: "سپاسگزارم" تو را سست کند مثل: "نمیتوانم" تو را پیش ببرد مثل: "ایمان دارم" تو را خاموش کند مثل: "شانس ندارم"

ادامه مطلب  

سئو، بهینه سازی تگ h1  

درخواست حذف این مطلب
متا تگ h1 از تگ های مهم سئو بوده پس از تگ عنوان (title) به عنوان مهم ترین تگ از نظر موتور های جستجوگر حساب می شود و سئو و بهینه سازي تگ h1 و استفاده درست از آن می تواند تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت سئو و جایگاه وب سایت در موتور های جستجوگر داشته باشد. فاکتور های سئو و بهینه سازي تگ h1 مهم ترین فاکتور های بهینه سازي تگ به شرح زیر می باشد: قبل از تگ h1 از هیچ تگ heading دیگری استفاده نکنید حداقل 1 بار از کلمه کلیدی مورد نظر در این تگ استفاده کنید کلمه کلیدی مورد

ادامه مطلب  

دستورالعملی خاص از ابن عربی  

درخواست حذف این مطلب
شیخ اکبر در جفر جامع فرماید: من تلا بسم اللّه الرحمن الرحیم، عدد قواه‏ الظاهرة و هى 786، ثم صلّى على النبى و آله 132، فإنه لا یسأل اللّه شیئا إلا اعطاه، و إن واظب على ذلک یوشک أن ی مستجاب الدعوة. ترجمه: هر بسم الله الرحمن الرحیم را 786 مرتبه بگوید و سپس 132 مرتبه صلوات بفرستند دعایش مستجاب خواهد شد. و اگر بر این عمل مداومت کند مستجاب الدعوه خواهد شد. هزار و یک کلمه ج‏3 ص384 کلمه 343 هزار و یک کلمه ج‏4 ص489 کلمه 382 هزار و یک کلمه ج‏6 ص28 کلمه 561 هزار و یک کلمه ج

ادامه مطلب  

کتاب یحیا  

درخواست حذف این مطلب
کتاب یحیا... یحیا پسر سید ضیاءالدین،یعنی تنها پسر سید ضیاء، که خدا توی پنجاه و دوسالگی به او فرزند داده بود... کتاب یحیا از همان کلمات است به قول حسین معتمد:باید بگویم آدم نمی تواند با کلمه ها هم نشست و هم برخاست باشد، با کلمه فکر کند، ولی با کلمه خیال نکند. ناگزیری ما از نوشتن، از این دست ناگزیری هاست. نوشتن، برای ما گزارش ها و روایت هایی است از کلمه هایی که مسیرهای خیال را نوردیده اند. نوشته های حسین معتمد از معدود علت هاییست که اینستاگرامم را

ادامه مطلب  

باسکول به انگلیسی  

درخواست حذف این مطلب
باسکول به انگلیسی به مفهوم scale بوده و به کلمه weighbridge نیز ترجمه می گردد ، کلمه scale به معنای مقیاس می باشد و حتی این کلمه به معنای ترازو نیز ترجمه می گردد ، و معنای اصلی کلمه ی scale مقایس است که می توان به کلمه ی ترازو و کلمه باسکول ارتباط داد .کلمه باسکول ابتدا از کلمه ترازو دریافت شده است که باسکول در واقع همان ترازو در سایز بزرگ می باشد که به کلمه ی باسکول شناخته می شود ، ترازو به انگلیسی به مفهوم balance بوده و باسکول به انگلیسی scale می باشد اما این مو

ادامه مطلب  

کتاب دو  

درخواست حذف این مطلب
کتاب یحیا... یحیا پسر سید ضیاءالدین،یعنی تنها پسر سید ضیاء، که خدا توی پنجاه و دوسالگی به او فرزند داده بود... کتاب یحیا از همان کلمات است به قول حسین معتمد:باید بگویم آدم نمی تواند با کلمه ها هم نشست و هم برخاست باشد، با کلمه فکر کند، ولی با کلمه خیال نکند. ناگزیری ما از نوشتن، از این دست ناگزیری هاست. نوشتن، برای ما گزارش ها و روایت هایی است از کلمه هایی که مسیرهای خیال را نوردیده اند. نوشته های حسین معتمد از معدود علت هاییست که اینستاگرامم را

ادامه مطلب  

به دنبال یک کلمه در یک صفحه می گردم، چه کنم؟  

درخواست حذف این مطلب
گاهی وارد یک صفحه ای می شویم که پر از مطالب مختلف است. می خواهیم ببینیم توی این صفحه راجع به مثلا ایران صحبتی شده یا خیر، به عبارت دیگر آیا در این صفحه کلمه "ایران" آمده است یا خیر. کافیست در مرورگرie (یعنی internet explorer) کلید view و سپس گزینه find را انتخاب کنیم. در صفحه ای که باز می شود کلمه iran را تایپ کنید، و کلید find را فشار دهید. اگر این کلمه در صفحه موجودباشد آن کلمه در وسط صفحه آورده شده و های لایت می شود. با فشردن مکرر کلید find دیگر کلمات مورد جستجو در ص

ادامه مطلب  

س گرجستان  

درخواست حذف این مطلب
س گرجستان برای ورود به سایت س گرجستان کلیک کنید شاید جالب باشد امروز داشتم از داشتبرد گوگل ادورز سرچ کلمات مختلف را در ایران چک می کلماتی واقعا قابل باور نبود در لیست زیر تعدادی از این ها رو بیان میکنم و واقع چرا مردم ما باید به فکر چنین کلماتی مثل کلمه س گرجستان و یا دختر گرجستان و یا گرجستان س باشند . لیست سرچ بعضی از کلمات در گرجستان کلمه کلیدی (( س گرجستان )) تعداد میانگین سرچ در ماه 1000 نفر کلمه کلیدی (( گرجستان س )) تعداد میانگین سرچ در ماه 100 ن

ادامه مطلب  

انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود  

درخواست حذف این مطلب
و انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود: کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل "دوستت دارم" تو را ویران کند مثل "از تو بیزارم" تو را تلخ کند مثل "خسته ام" تو را سبز کند مثل "خوشحالم" تو را زیبا کند مثل. "سپاسگزارم" تو را سست کند مثل. "نمی توانم" تو را پیش ببرد مثل. "ایمان دارم" تو را خاموش کند مثل. "شانس ندارم" کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل: از همین لحظه شروع میکنم،،حالا که بعد از ماه مبارک انرژی مثبت گرفتیم، ازهمین نقطه تغییر میکنم، ازه

ادامه مطلب  

آشتی کلمه ها  

درخواست حذف این مطلب
کلمه ها خیلی عجیبن هرکدوم به تنهایی یه معنی میدن وقتی هم کنار هم تو یه جمله قرار می گیرن یه معنی دیگه.... کلمه ها به تنهایی خیلی خشک و رسمین اما همین که میان تو جمله کنار هم قرار میگیرن پر از حس میشن. چیدن کلمه ها کنار هم یکی از جالب ترین کارای دنیاس. اینقد جالب که میتونی دیگرانم تو خوندنشون شریک کنی. کلمه ها وقتی از مغز میگذرن توی قلب می کنن و بعد توی سرانگشتات جمع میشن. اون موقعس که دربه در دنبال یه خ ر می گردی یا دنبال کلیدای کیبورد که این کلمه ه

ادامه مطلب  

پـــیـــش بــــه ســــوی آن.  

درخواست حذف این مطلب
سازنده ترین کلمه" گذشت" است ... آن را تمرین کنیم . عمیق ترین کلمه "عشق" آست ... به آن ارج نهیم . بی رحم ترین کلمه "تنفر" است ... آن را از بین ببریم. سرکش ترین کلمه "هوس" است ... با آن بازی نکنیم. خودخواهانه ترین کلمه "من" است ... از آن حذر کنیم . ناپایدارترین کلمه "خشم" است ... آن را فرو ببریم . بازدارنده ترین کلمه "ترس" است ... با آن مقابله کنیم . بانشاط ترین کلمه " کار" است ... به آن بپردازیم . پوچ ترین کلمه "طمع" است ... آن را بکشیم . سازنده ترین کلمه "صبر" است ... برای داش

ادامه مطلب  

دوستت دارم...  

درخواست حذف این مطلب
اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر عشق خ من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست اگر کلمه دوستت دارم پایان همه ج هاست اگر کلمه دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان ست پس با تمام وجود فریاد میزنم * دنیای زیبای من دوستت دارم *

ادامه مطلب  

صبح زود  

درخواست حذف این مطلب
از یه کلمه خیلی بدم میاد هر بار ببینم یا ی بگه یه جوری میشم جدیدا حساسیتم زیادتر شده و جدیدا این کلمه رو همه جا میبینم :( یه کانال عضو شدم خیلی قشنگ مینویسه چون نوشته هاش خیلی قشنگه از اولین پست میخونم ،یکی در میون داخل پستها از این کلمه استفاده میکنه فکر کنم این کلمه رو خیلی دوست داره :( +امروز چقدر طولانی شده.خدا رو شکر من هر روز صبح زود بیدار نمیشم تا آ شب کلی پست میذارم :)) ++شماها چرا فعال نیستید؟(کلانتر بیانم :) )

ادامه مطلب  

شبهای احیا  

درخواست حذف این مطلب
در میان کلمات به گذر واژهای برمیخوریم که برای انسان پیرامونی از مفهاهیم هست که شای این مفهایم به نظر انسان یک کلمه ساده باشد ولی وقتی موری به آن کلمه میشود که برمیخوریم به اون ذات کلمه که زندگی انسان را برمیگیرد به طور مثال وقتی که کلمه احیا ویا شبهای احیا را در نظر بگیریم که متوجه این جمله میگردیم به طوری هست زندگی انسان را به خود امیخته احیا که میاید یعنی دوباره زنده شدن انسان یا هر چیز دیگر که برای خود کلمه پراز نشاط هست نشاط از چه لحاظ از

ادامه مطلب  

پاو وینت قواعد عربی - 3  

درخواست حذف این مطلب
پاو وینت قواعد عربی - 3 پاو وینت قواعد عربی 3 دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل ppt حجم فایل 64 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 225 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پاو وینت قواعد عربی - 3 علم نحو: علم نحو علمی است که از حالات اوا کلمات هنگام ترکیب کلمه ای با کلمه ی دیگر بحث می کند. موضوع علم نحو، کلمه و کلام است. کلمه لفظی است که وضعا دال بر معنی است و لفظ عبارت است ازچیزی که منطوق انسان است. لفظ مستعمل را کلمه گویند . کلام لفظی است مرکب از دو

ادامه مطلب  

کلمه عبور  

درخواست حذف این مطلب
در فرم ثبت نام از شما خواسته خواهد شد که کلمه عبوری را نیز برای ورود به بخش مدیریت و ارسال مطالب در وبلاگ مشخص کنید. در انتخاب کلمه عبور بهتر است عبارات یا کلماتی را در نظر بگیرید که به خاطر سپردن آن برای شما آسان باشد و در عین حال قابل حدس توسط دیگران نباشد. از در نظر گرفتن کلمه عبورهایی مانند 1234 ، خود نام کاربری و یا دیگر موارد قابل حدس جدا خودداری کنید .

ادامه مطلب  

پاو وینت انگلیسی10 کلمه  

درخواست حذف این مطلب
پاو وینت انگلیسی10 کلمه پاو وینتی جالب در مورد 10 کلمه انگلیسی دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل ppt حجم فایل 567 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 11 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14702 تمام فایل ها پاو وینتی جالب در مورد 10 کلمه انگلیسی از یک حرفی تا 10 حرفی که کلماتی را به ما یاد می دهد و همچنین درسهایی از زندگی با یادگیری این 10کلمه پاو وینت 10کلمه10کلمهاز یک حرفی تا 10 حرفی10حرفی

ادامه مطلب  

تکلیف ۳اذر  

درخواست حذف این مطلب
خواندن کتاب فارسی خواندن دفتر جلد سخت بعد از نوشتن جمله نویسی واملا (سعی کنید از یک صفحه املا وجمله ها کم تر نباشد ) جمله نویسی را یاد دادم در خانه در دفتر جلد سخت با ۳ کلمه که یاد گرفته جمله بنویسد کتاب کار فارسی از صفحه ی ۴۴ تا ۴۶ کار شود وبعد از روی کلمات وجمله هایی که می تواند بخواند از او بخواهید بخواند بازی صدا وترکیب برای ساختن کلمه این کار را زیاد در خانه انجام دهید تا وقتی من در کلاس کلمه را به هم می ریزم بتواند دوباره کلمه را درست کند چن

ادامه مطلب  

پول در ازای کلمه؛ تاریخچۀ مختصرِ نوشتن برای پول  

درخواست حذف این مطلب
اگر پول همه چیز را می آلاید، چرا نتواند نوشتن را نیز بیالاید؟ داستان شاعر یونانی، سیمونیدس، نخستین نویسنده ای که برای هر کلمه پول طلبید، نشان می دهد که چگونه کلمه و پول از آنچه به نظر می رسد نزدیک ترند.

ادامه مطلب  

کلمه پدر ....  

درخواست حذف این مطلب
آری پدر کلمه ایست که شاید در آن راز هایی باشد که مرا از همیشه به او نزدیکتر میکند کمتر میترسم. میدانم پدری با تمام قدرتش پشتیبان من است. پدری که از دیگر کلمه ها بیشتر دوست دارم با او راحت صمیمی میشوم درد دلم را با آغوش باز پذیرا است و در همه امور کلامش فقط محبت است و کدام قلبی در مقابل دریای محبت قادر به مقاومت است؟ پس در ابتدا کلمه بود و سپس انسان شد ......امید که همواره چراغ راهم باشی پدر مقدس.... امین

ادامه مطلب  

برنامه ای بنویسید که کلمه c++ را در وجی در c++ با استفاده از کاراکتر چاپ کند  

درخواست حذف این مطلب
موضوع برنامه نویسی ، سورس ، پروژه کارآموزی پیرامون برنامه ای بنویسید که کلمه c++ را در وجی در c++ با استفاده از کاراکتر چاپ کند را از اینجا نمایید. جدید ترین نسخه فایل برنامه ای بنویسید که کلمه c++ را در وجی در c++ با استفاده از کاراکتر چاپ کند را از سایت ما بخواهید. every day a new article about برنامه ای بنویسید که کلمه c++ را در وجی در c++ با استفاده از کاراکتر چاپ کند get some free articles about برنامه ای بنویسید که کلمه c++ را در وجی در c++ با استفاده از کاراکتر چاپ کند on this site.

ادامه مطلب  

تست و نمونه سؤال نهم  

درخواست حذف این مطلب
1- رایگان گام به گام عربی پایه نهم شامل : ترجمه کلمه به کلمه کل جملات کتاب عربی نهم ترجمه دروس به صورت کلمه به کلمه و کلی ترجمه همه تمارین کتاب پاسخ همه تمرین های عربی نهم ارزشی مستمر عربی نهم همراه با بارم بندی و پاسخ آزمون های پایانی عربی نهم با پاسخ و بارم بندی   2- نمونه سوالات تستی درس به درس عربی نهم (1 -9)   3- عربی نهم تیزهوشان(خیلی سبز)   4-  

ادامه مطلب  

کتب درسی حوزه  

درخواست حذف این مطلب
کتاب مغنی اللبیب: ظاهر بحث های مصنف در این کتاب نشان می دهد که مصنف در این کتاب به دنبال معانی حقیقی کلمه نیست بلکه فقط معانی که آن کلمه در آن استعمال شده را بیان می کند. لذا نمی توان به مغنی نسبت داد که مثلا در حرف (علی) قائل شده است نه معنی حقیقی دارد، بلکه مراد او این است که کلمه در این معانی استعمال شده است

ادامه مطلب  

نگاره دوم کتاب فارسی  

درخواست حذف این مطلب
در نگاره دوم آماده شدن و رفتن به مدرسه وکار را نشان می دهد واین که قبل از رفتن به مدرسه و سر کار چه کارهایی باید انجام دهیم. در این نگاره کلمه ی آب و و آزاده هم آغازند و کلمه کیف و کتاب و کفش نیز هم آغاز هستند. بابازی از فرزند خود بپرسید چند کلمه هم آغاز پیدا کند البته فقط دو تا دوتا مـثل اسب و انار که هردو با (ا) شروع می شود و گل و گلدان که با (گ) شروع می شود . با بازی توجه فرزندتان را به کلمات هم آغاز جلب کنید البته به آن ها نمی گوییم هم آغاز می گوییم

ادامه مطلب  

شاید این دفعه واقعاً حق با اونه.  

درخواست حذف این مطلب
حالش بدتر ازیناس که با کلمه در بشه بهترش کرد..ولی کلمه در می کنه..+کاش خدا به دستیارش بگه: نقشش دیگه تاثیرگذار نیست.. ردش کنین.توضیح:شاید باید جای پی نوشت و کلمه های بی خودِ بالاش برع باشه. ولی نیست. اصلا چی سر جاش هست؟

ادامه مطلب  

پیک نوروزی کلاس اول ابت 96  

درخواست حذف این مطلب
پیک نوروزی کلاس اول ابت 96 بازی بازی کلمه بازی مخالف کلمات زیر را بنویس. با استفاده از دو رنگ مختلف جواب جمع ها را با عدد و با حروف بنویس. هر کلمه را در جای مناسب بنویس. هر جانور را به فایده ای که برای ما دارد وصل کن. فایده های هر گیاه را به آن وصل کن. با هر دو کلمه یک جمله بساز. نام تصاویر را بنویس. با استفاده از کلمه های داده شده جاهای خالی را پر کن. گردی مربوط به جواب صحیح را رنگ کن. عدد مربوط به هر قسمت را به عدد و حروف بنویس به تعداد دسته های ده تای

ادامه مطلب  

چطور هنوز زنده ام  

درخواست حذف این مطلب
(تاریخِ نگارش : 19/5/96) هر چی آدمها رو بهتر می شناسم بیشتر به جادوی نوشتن و کلمه ها ایمان میارم. بیشتر میفهمم که کلمه ها میتونن رفیق تنهایی هامو همدمِ بی ی هام باشن. تو قلبِ واژه ها که میشینم ایمان دارم که یارتر و رفیق تر از اونها ی رو پیدا نمی کنم. اگه کلمه ها نبودن قطعا تا الان از تنهایی دق مرگ شده بودم. نمی دونم چطوری، اما میدونم که این کلمه ها بودن که زندگیم رو برام نگه داشتن. من خیلی تنهایی کشیدم، خیلی به دنبال همدم گشتم اما هرگز شفابخش تر از کلم

ادامه مطلب  

فقط دو کلمه است  

درخواست حذف این مطلب
تمامِ آن چیزی که درباره تو در سرم هست ده ها کتاب می شود اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است دوستت دارم «ویکتور هوگو»

ادامه مطلب  

حسابداری درقرآن کریم  

درخواست حذف این مطلب
قرآن مجید که کلام الهی و راهنمای بشر و معجزه اعظم (ص) است و از آنجا که این کتاب به اعصار خاصی تعلق ندارد و با وجود آنکه خداوند متعال آن را در برابر تحریف محافظت می نماید و در رابطه با تمام موضوع های اصلی و حیاتی دنیا از جمله حساب و غیرحساب در این دنیا و آ ت سخن به میان آورده است. در کل قرآن مجید که دارای 114 سوره و 6236 آیه در حدود 604 صفحه می باشد. 38 بار از کلمه حساب و مشتقات آن در رابطه با موضوع های گوناگون و در سوره های مختلف بالغ بر 37 سوره که شامل 22 سور

ادامه مطلب  

تفاوت کاربرد کلمه پرسشی ( هَلْ ) با ( أ )  

درخواست حذف این مطلب
تفاوت کاربرد کلمه پرسشی (هَلْ ) با ( أ ) (هَلْ )،( أ ) هر دو به معنی ( آیا ) هستند .پس چرا دو کلمه پرسشی وجود دارد؟ تفاوت آنها در چیست؟ کجا از (هَل) وکجا باید از ( أ ) به هنگام سوال استفاده نمود. (در اینجا به برخی از تفاوت های مهم این دو کلمه در سوال اشاره می کنم ) ادامه مطلب

ادامه مطلب