آموزش کلمه سازی  

درخواست حذف این مطلب
کلمه سازي را می توان آغاز مرحله نوشتن فعّال ، دانست. با تمرينات کلمه سازي ، دانش آموز را تا حد زیادی با ساختار درونی کلمه ها آشنا می کنیم. این آشنایی باعث می شود، دانش آموزان با شناخت بهتر از کلمه ها ، در خواندن املا و جمله سازي موفّق تر عمل نمایند. در تمرينات کلمه سازي از شیوه های زیر می توان سود جست. 1- نقش حروف در ساخت کلمه: الف) گفتن و نوشتن کلماتی مانند : شهر، گل، میوه، حیوان، غذا، رنگ، نام پسر، نام دختر و . . . که با حروف خاصی شروع یا ختم می شود.

ادامه مطلب  

ادبیات ششم19آبان95  

درخواست حذف این مطلب
1-اگر شما به جای پادشاه داستان هوشیاری بودید در مقابل حرکات باز چه ع العملی نشان می دادید؟ 2-در سه جمله بنویس که از درس (داستان من وشما)چه چیزهایی را یاگرفتی؟ 3-با حرف آ هر کلمه ،کلمه ی بعدی را آغاز کن که به کلمه اول مربوط باشد. آفرینش-------............------------............-------------..........-------------- حالا با این چهار کلمه یک بند در باره ی آفرینش بنویس. بیشتر بدانیم: به کلمه هایی که شکل هم نوشته می شونداما از نظر آوایی تفاوت دارند کلمه های(هم نویسه)می گویند.مانند:کرم.که

ادامه مطلب  

قدرت کلمه  

درخواست حذف این مطلب
☘قدرت کلمه؛ "انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود" کلمه می تواند ؛ تو را مشتاق کند مثل: "دوستت دارم" تو را ویران کند مثل: "از تو بیزارم" تو را تلخ کند مثل: "خسته ام" تو را سبز کند مثل: "خوشحالم" تو را زیبا کند مثل: "سپاسگزارم" تو را سست کند مثل: "نمی توانم" تو را پیش ببرد مثل: "ایمان دارم" تو را خاموش کند مثل: "شانس ندارم" کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل: از همین لحظه شروع میکنم ، از همین نقطه تغییر میکنم ، از همین دم یک طرح نو میزنم ، می

ادامه مطلب  

خواستن توانستن است  

درخواست حذف این مطلب
"انسان با یک کلمه سقوط میکند و با یک کلمه به معراج میرود" کلمه می تواند؛

ادامه مطلب  

و انسان با یک کلمه...  

درخواست حذف این مطلب
و انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود: کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل "دوستت دارم" تو را ویران کند مثل "از تو بیزارم" تو را تلخ کند مثل "خسته ام" تو را سبز کند مثل "خوشحالم" تو را زیبا کند مثل. "سپاسگزارم" تو را سست کند مثل. "نمی توانم" تو را پیش ببرد مثل. "ایمان دارم" تو را خاموش کند مثل. "شانس ندارم" کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل: از همین لحظه شروع میکنم، ازهمین نقطه تغییر میکنم، ازهمین دم یک طرح نو میزنم، می توانم. می خواهم. می

ادامه مطلب  

فوتو ژورنالیزم  

درخواست حذف این مطلب
کلمه عکاسی یا «‏p og hy‏» از دو کلمه یونانی به نام ‏‎ p os‎نور و ‏g hos‏ به معنی نوشتن گرفته شده است . بنابراین کلمه عکاسی یعنی « نوشتن با نور» ! لغت ‏ era‏ «دوربین» از کلمه یونانی ‏kamara‏ گرفته شده که به چیزی که مقوس باشد و به عبارت دیگر طاق و پوشش قوسی شکل روی آن باشد اطلاق می شده است .‏

ادامه مطلب  

نشانه د  

درخواست حذف این مطلب
یکی دیگر از نشانه های بی صدا د تنها است . د در اول وسط و آ کلمات می آید . چند کلمه بگویید ویا . بنویسید وجای نشانه د را تشخیص دهد که اول است وسط است یا آ کلمه است وترکیب ها را کار کنید وحتمابخوانند وبنویسند.با، دا، بَ و دَ وقتی خوب یادگرفتند کلمات جدید را خودش صدا بکشد بخواندوبنویسد.موفق باشید.

ادامه مطلب  

نگاره دوم کتاب فارسی  

درخواست حذف این مطلب
در نگاره دوم آماده شدن و رفتن به مدرسه وکار را نشان می دهد واین که قبل از رفتن به مدرسه و سر کار چه کارهایی باید انجام دهیم. در این نگاره کلمه ی آب و و آزاده هم آغازند و کلمه کیف و کتاب و کفش نیز هم آغاز هستند. بابازی از فرزند خود بپرسید چند کلمه هم آغاز پیدا کند البته فقط دو تا دوتا مـثل اسب و انار که هردو با (ا) شروع می شود و گل و گلدان که با (گ) شروع می شود . با بازی توجه فرزندتان را به کلمات هم آغاز جلب کنید البته به آن ها نمی گوییم هم آغاز می گوییم

ادامه مطلب  

اموزش قواعد عربی هفتم  

درخواست حذف این مطلب
آموزش انواع کلمات (اسم ، فعل ، حرف ) انواع کلمه همانطور که در زبان فارسی خوانده اید کلمات برسه نوع هستند . انواع کلمه عبارت است از : ( اسم ، فعل ، حرف ) اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص ، اشیاء وحیوانات به کار میرود . کلماتی هم ممکن است برای نامیدن به کار نرود ولی درگروه اسم قرار بگیرند . زیرادارای مفهوم مستقل می باشند ودرعین حال زمان هم ندارند. مانند اسم های پرسشی و...

ادامه مطلب  

جمله های ناب ...  

درخواست حذف این مطلب
سازنده ترین کلمه گذشت است آن را تمرین کن پرمعنی ترین کلمه ما است آن را به کار بر عمیق ترین کلمه عشق است به آن ارج بده بی رحم ترین کلمه تنفر است با آن بازی نکن خودخواهانه ترین کلمه من است از آن حذر کن ناپایدارترین کلمه خشم است آن را فرو بر بازدارنده ترین کلمه ترس است با آن مقابله کن با نشاط ترین کلمه کار است به آن بپرداز پوچ ترین کلمه طمع است آن را بکش سازنده ترین کلمه صبر است برای داشتنش دعا کن روشن ترین کلمه امید است به آن امیدوار باش ضعیف ترین

ادامه مطلب  

تکالیف متنوّع جهت پرورش خلّاقیّت دانش آموزان در درس فارسی نوشتاری :  

درخواست حذف این مطلب
✔️الف ) با حروف ا سم خود کلماتی را از درس پیدا کنید. مثال: احمد ـ ازـ صبح ـ آموزگارـ دوستان ✔️ب ) با حرف آ کلمه ی داده شده کلمه ای پیدا کنید که این حرف اولین حرف کلمه باشد. مثال:آموزگارـ رایانه- امروز ✔️پ ) حروف درهم ریخته را روی هم ترکیب کن . مثال : خـ ر شـ یـ و د : خورشید ✔️ت ) کلمه ی وارونه بدهید تا با کمک آینه کلمه را پیدا کند. ✔️ث ) با کم حرف به حرف کلمه کلمات جدید بسازيد . مثال : ورامین ـ رامین ـ امین ـ مین - ین ـ ن ✔️ج ) ده کلمه از متن درس داده سپس

ادامه مطلب  

ارزشمند ترین کلمات ...  

درخواست حذف این مطلب
سازنده ترین کلمه « گذشت » است ، آن را تمرین کن ... پر معنی ترین کلمه « ما » است ، آن را به کار ببند ... عمیق ترین کلمه « عشق » است ، به آن ارج بنه ... بی رحم ترین کلمه « تنفر » است ، از بین ببرش ... خودخواهانه ترین کلمه « من » است ، از آن حذر کن ... ناپایدارترین کلمه « خشم » است ، آن را فرو ببر ... بازدارترین کلمه « ترس » است ، با آن مقابله کن ... با نشاط ترین کلمه « کار » است ، به آن بپرداز ... پوچ ترین کلمه « طمع » است ، آن را بکش ... سازنده ترین کلمه « صبر » است ، برا

ادامه مطلب  

جهانی شدن  

درخواست حذف این مطلب
در گذر زمان و همزمان با توسعه و پیشرفت زندگی بر روی کره خاکی ، بشر به ارتقاء فرهنگ و فرهنگ سازي همت داشته و خواهد داشت که می توان به یکی از آنها یعنی واژه سازي و کلمه سازي نام برد . یکی از این کلمه ها جهانی سازي است که در حال حاضر با جهانی شدن مخلوط شده است در صورتی که این دو واژه با هم به طور کلی بار معنايي مختلفی دارند

ادامه مطلب  

کلمه عبور  

درخواست حذف این مطلب
در فرم ثبت نام از شما خواسته خواهد شد که کلمه عبوری را نیز برای ورود به بخش مدیریت و ارسال مطالب در وبلاگ مشخص کنید. در انتخاب کلمه عبور بهتر است عبارات یا کلماتی را در نظر بگیرید که به خاطر سپردن آن برای شما آسان باشد و در عین حال قابل حدس توسط دیگران نباشد. از در نظر گرفتن کلمه عبورهایی مانند 1234 ، خود نام کاربری و یا دیگر موارد قابل حدس جدا خودداری کنید .

ادامه مطلب  

اموزش قواعد عربی هفتم  

درخواست حذف این مطلب
آموزش انواع کلمات (اسم ، فعل ، حرف ) انواع کلمه همانطور که در زبان فارسی خوانده اید کلمات برسه نوع هستند . انواع کلمه عبارت است از : ( اسم ، فعل ، حرف ) اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص ، اشیاء وحیوانات به کار میرود . کلماتی هم ممکن است برای نامیدن به کار نرود ولی درگروه اسم قرار بگیرند . زیرادارای مفهوم مستقل می باشند ودرعین حال زمان هم ندارند. مانند اسم های پرسشی و... به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب  

قواعد و نکته ها روش نگارش پایان نامه -2  

درخواست حذف این مطلب
قواعد و نکته ها روش نگارش کلمات دانشجو باید نسبت به کاربرد لغات آشنا باشد. کلمات مترادف و متضاد را بشناسد. از کلمات مترادف در جاهای مختلف پایان نامه برای بیان مقصودی واحد بپرهیزد؛ مثلا بهتر است اگر از کلمه «پژوهش» استفاده می کند، همه جا همین کلمه را استفاده کند و یا اگر کلمه «تحقیق» به کار می برد باز یک دستی را حفظ کند. یک دستی در کلمات فهم مسائل را آسان تر می کند. مگر در مواردی که عمدتا موضوع رساله در رابطه با استفاده از کلمات مترادف و متضاد و

ادامه مطلب  

کلمه عبور  

درخواست حذف این مطلب
در فرم ثبت نام از شما خواسته خواهد شد که کلمه عبوری را نیز برای ورود به بخش مدیریت و ارسال مطالب در وبلاگ مشخص کنید. در انتخاب کلمه عبور بهتر است عبارات یا کلماتی را در نظر بگیرید که به خاطر سپردن آن برای شما آسان باشد و در عین حال قابل حدس توسط دیگران نباشد. از در نظر گرفتن کلمه عبورهایی مانند 1234 ، خود نام کاربری و یا دیگر موارد قابل حدس جدا خودداری کنید .

ادامه مطلب  

آیا معنی کلمه سپاس را میدانید ؟  

درخواست حذف این مطلب
آیا معنی کلمه سپاس را میدانید ؟ سپاس کلمه ای ایرانیست و یادگار زرتشت که همواره میگفت سه چیز را پاس بدارید: پندار نیک "پاس یک" گفتار نیک "پاس دو" کردار نیک "پاس سه" "سه پاس = پاسداشت و پاسداری از سه نیک" و ایرانیان با گفتن "سپاس" به همدیگر یادآور این سه مورد مهم میشدند. اگر مایلید به دیگران هم منتقل کنید... سپاس...

ادامه مطلب  

اعتراف می کنم  

درخواست حذف این مطلب
خدایا اشتباه خدایا ببخش خدایا من واقعا عمق فاجعه را تا این حد نمی دانستم من . ی از کلمه (والا)خبری نداشت همش کار من بود هی تو آ نظرات و نوشته والا فرستادم حالا هر نظری متنی میبینم آ ش همین کلمه هست یعنی همه گناه ها منه که این کلمه رو رواج دادم خدایا توبه توبه

ادامه مطلب  

کلمه  

درخواست حذف این مطلب
تنها چیزی که می تونه دیوارها رو جابه کنه «کلمه» ست. وقتی یک «گمان» دور فکر آدم رو دیوار می کشه تا دنیا رو، «آینه» رو، آینده و حال رو، جور دیگه ای، اون طور که نیست، ببینه، تنها چیزی که به داد آدم می رسه یه چیزه: «کلمه» وقتی احساس آدم توی دالون های بی سر و تهِ خیالاتش نشت نکرده باشه و رنجِ هر لحظه ی زندگی شو «نقد» در همون «آن» پرداخت کرده باشه. کم کم در خودش «شمعی نحیف» پیدا می کنه که تحمل بادهای «هیاهو» رو نداره و برای روشن موندنش باید «با خودش خلو

ادامه مطلب  

نکات زیبا  

درخواست حذف این مطلب
بی رحم ترین کلمه "تنفر" است آن را از بین ببریم سرکش ترین کلمه "هوس" است با آن بازی نکنیم خود خواهانه ترین کلمه "من" است از آن حذر کنیم ناپایدارترین کلمه "خشم" است آن را فرو ببریم بازدارترین کلمه "ترس" است با آن مقابله کنیم با نشاط ترین کلمه "کار" است به آن بپردازیم پوچ ترین کلمه "طمع" است آن را در خود بکشیم سازنده ترین کلمه "صبر" است برای داشتنش باید دعا کنیم روشن ترین کلمه "امید" است به آن امیدوار باشیم ضعیف ترین کلمه "حسرت" است توجهی به آن نداشته باش

ادامه مطلب  

روز مرگی یا دل "زنده گی"  

درخواست حذف این مطلب
روز مرگی چه کلمه ی افسرده ای چه کلمه ی بدی ... آخه روز مرگی هم شد واژه "دل زنده گی" خوبه اصلا با این کلمه آدم شارژ میشه من دل زنده گی رو به روزمرگی ترجیح میدم فقط کافیه دیدمون رو به وقایع عوض کنیم تا در هر روز ... دل زنده گی رو تجربه کنیم ... نه روز مرگی رو + البته به لطف خدا

ادامه مطلب  

پنج مورد از مهم ترین قواعد تایپ صحیح به همراه اشتباهات معمول آن:  

درخواست حذف این مطلب
۱- بین تمام کلمات تنها یک فاصله تایپ کنید. نه بیشتر و نه کمتر؛ ۲- بین حروف یک کلمه، فاصله تایپ نکنید. کلمه ای مانند «می شود» را با نیم فاصله بنویسید. همین طور است کلماتی مانند «گیومه ها»، «زیاده خواه» و... همچنین کلمه ای مثل «ای-میل» نیز از آنجا که یک کلمه است نباید فاصله ای داخلش داشته باشد. ۳- بین علایمی مانند «نقطه»، «ویرگول»، «نقطه -ویرگول» (یا سِمی کُلُن)، «دو نقطه» و کلمه ماقبل شان فاصله تایپ نشود. و بعد از آنها تنها یک فاصله تایپ شود. ۴- بین «

ادامه مطلب  

کلمه ب کلمه  

درخواست حذف این مطلب
ساعت۷ و چهل بادگیر قرمز ...کوچه تاریک چشم تو چشم دستاش ابهتش لپاش پر حرفیشو داستان زندگیش صاف و سادگیش...پیتزااااا...اون گاز اول از پیتزاش

ادامه مطلب  

تکلیف ۷مهر ماه  

درخواست حذف این مطلب
نوشتن صفحات۱۲،۱۳،،۱۴،۱۵ دفتر مشق خلاق(تمیز ومرتب راس ساعت معین نوشته شود) نقاشی کلماتی که صدای اول آنها (ب)ونقاشی کلماتی که صدای آ آن ها (م)باشد (از هر کدام ۵) تا کشیده شود برای خواندن کتاب فارسی به غیر ازگفتن اسم تصاویرکه همان کلمه سازي می باشدبایستی جمله سازي،صدای اول،صدای آ ، بخش کلمات راشروع کنند لطفاازیک بخشی شروع تا سه بخشی هاوهر کلمه که بخش می کند صدای اول وآ ش هم بگوید از امروز به دانش آموزان گفته شد بایستی ساعت شروع واتمام کارهایشان

ادامه مطلب  

ایستادن.  

درخواست حذف این مطلب
هوس می کنی بنویسی، باشی، دنیای کلمه ها را دوباره زنده کنی تا بلکه جان روزهای رفته ات را به صدفی که لابد نامش دل است برگردانی، که نیم-مرده نباشد. کلمه ها می توانند تنفس باشند، چون می توانند حضور بسازند. می توانند هم بمیرانند و افسرده کنند.تقصیر کلمه ها نیست. تویی که به کلمات جان می دهی. همین تویی که می خواهی با کلمات زنده شوی. به بهانه ی کلمات. با همین جانی که فکر می کنی مرده است... پ.ن. کی می شود زنده باشی؟ زنده شوی در لحظه لحظه ها و واژه هایت جان بگ

ادامه مطلب  

شبهای احیا  

درخواست حذف این مطلب
در میان کلمات به گذر واژهای برمیخوریم که برای انسان پیرامونی از مفهاهیم هست که شای این مفهایم به نظر انسان یک کلمه ساده باشد ولی وقتی موری به آن کلمه میشود که برمیخوریم به اون ذات کلمه که زندگی انسان را برمیگیرد به طور مثال وقتی که کلمه احیا ویا شبهای احیا را در نظر بگیریم که متوجه این جمله میگردیم به طوری هست زندگی انسان را به خود امیخته احیا که میاید یعنی دوباره زنده شدن انسان یا هر چیز دیگر که برای خود کلمه پراز نشاط هست نشاط از چه لحاظ از

ادامه مطلب  

دوستت دارم...  

درخواست حذف این مطلب
اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر عشق خ من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست اگر کلمه دوستت دارم پایان همه ج هاست اگر کلمه دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان ست پس با تمام وجود فریاد میزنم * دنیای زیبای من دوستت دارم *

ادامه مطلب  

راهنمای حل مشکل در ورود به بخش مدیریت وبلاگ  

درخواست حذف این مطلب
برخی کاربران هنگام ورود به بخش مدیریت وبلاگ خود و پس از زدن نام کاربری و کلمه عبور صحیح با مشکل مواجه می شوند.در چنین ح ی پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور کاربر مجددا به فرم ورود نام کاربری و کلمه عبور بازخواهد گشت بدون آنکه توضیح یا پیام خاصی درباره اشتباه بودن کلمه عبور دریافت کند. این مشکل به دلیل اختلال در مرورگر اینترنت کاربر در دریافت کوکی از سایت است. بقیه در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب  

دلم بی تو به جان آمد، بیا تا جان ِ من باشی! *  

درخواست حذف این مطلب
فلان کلمه فصیح نیست! چه ی فصاحت یک کلمه را مشخص می کند؟ درک این مطلب برای عموم بلاغتیون دشخوار است که نظام و کُلِ یک مجموعه را در نظر بگیرند، از این رو، دچار ایراداتی از این نوع اند. اگر فلان کلمه در گویشی خاص در متن معیار از فصاحت کلام می کاهد، دلیل بر عدم فصاحت کلمه نیست! درک هارمونی و تناسب، نیاز به ادراک ِ سیستم هاست. براطلاق، جنون این قبیله، ظرافتِ آرمونیکال را طلب است. ✹ و صدالبته که این دقیقه، منحصر به بلاغتِ ما نیست، چه ما مردمی هستیم که

ادامه مطلب